Patenty so značkou «výplach»

Jílový vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260143

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vališová Irena, Mjartan Viliam, Pichrt Aleš, Vyhnálek Vít, Přikryl Josef, Kotyza Radomír

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach, jílový

Text:

...us 3 332 872/. Čínidla použitá v těchto výplaších se vyznačují molekulárni hmotnosti 80 000 a vyšší, snížuji hodnoty reologic kých vlastností výplachů, avšak jejích účinek na snížení filtro vatelnosti výplachů je relativně nízký.Nedostatky uvedených jílových výplachů odstraňuje jilový vrtný výplach podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,05 až 1,00 hmotnostní procento alkalické nebo amonné soli kyseliny polyakrylové o...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 258945

Dátum: 16.09.1988

Autori: Vyhnálek Vít, Svoboda Zdeněk, Přikryl Josef, Kudrna Stanislav

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach

Text:

...benzenovém jâdru.Výhodou vrtného výplachn podle vynálezu je, že vykazuje potřebné reologické i strukturně mechaníckéviastnosti, sníženou filtrovatelnost a vysokou termostabilitu Kopolymer sulfonovaný na postranním řetězci styrenu, vytvořeném na hehzenovém jádru, je dobře rozpustný V širokém inteŕvalu hodnot pH, a proto jeho rozsah účinnosti a reaktivni schopnost jsou výraznější. Vyšší-účinky vrtného Výplachu podle vynálezu byly zjištěny a...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242126

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lát František, Vyškovská Zdena, Eervinka Tomáš, Zvoníeek Josef, Maoas Jaroslav

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach

Text:

...nebo v emulzi 0,1 až 1 hmotnostní.Výhodou vrtného výplachu podle vynálezu jsou zvýšené mazací schopnosti při nízká koncentraci kopolymeru a zůstávají uchovány i v přítomnosti minerálních solí. V jílových výplaších podle vynálezu se dostavuje příznivýsyñ§rgický účinek kopolymeru na bentonit a bentonitu na kopolymer. Vrtný výplach podle vynálezu splňuje všechny požadavky kladené na výplach při vysokoobrátkověm maloprůměrovém, zvláště Jádrovém...

Vrtný výplach na bázi akrylového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246751

Dátum: 15.12.1987

Autori: Demianová Valéria, Lapeík 1ubomír, Krepelka František, Oeadlík Jozef

MPK: C09K 7/02

Značky: kopolymerů, vrtný, výplach, akrylového, bázi

Text:

...výplach na bázi akrylového kopolymeru podle vynálezu s obsahem ve vodě dispergovaněho natriľikovaneho bentonitu vykazuje nižší hodnoty reologických parametrů a filtrovatelnosti než napr. výplach s hydrolyzovaným polyakrylonitrilem a nadto i méně kolmatuje Iproduktivní horizonty. Výsledky laboratorních pokusů se šestiprocentní bentonitovou suvspenzí, obsahující sodnoamonnou sůl kopolýmeru akrilonitriiu a kyseliny zrkrylové o molárním...

Vrtný výplach s asfaltickou přísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250513

Dátum: 15.04.1987

Autori: Přikryl Josef, Vyhnálek Vít, Svoboda Zdeněk

MPK: C09K 7/02

Značky: přísadou, vrtný, výplach, asfaltickou

Text:

...ne jeho emulgaci Ve vodě. Po aplikací tohoto činidla je asfalt Ve Vrtném Výplachu pouze dispergován. Tekuté asfaltické činidlo je způsobilé vytvářet emulzi astaltu s vodou, avšak pro získání takové emulze, která je způsobilá snižovat flltroVateln-ost vrtného Výplachu při vrtání V jílových břidlicích je nutný synerglcký účinek určitého tenzidu. Samotné činidlo nesnižuje filtrovatelnost Výplachu na požadovanou míru.Uvedené ilevýhody odstraňuje...

Vrtný výplach se zvýšeným mazacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220669

Dátum: 15.12.1985

Autori: Přikryl Josef, Kotyza Radomír, Skalský Jiří, Vališová Irena

Značky: mazacím, zvýšeným, výplach, vrtný, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání především průzkumných a těžebních vrtů. Řeší problém vrtného výplachu s mazacím účinkem za účelem zmenšování otěru vrtného nástroje a snižování tření vrtné kolony, zejména pro vrtání v přítomnosti minerálních solí a dispergovaných pevných částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrtný výplach obsahuje 0,1-5 obj. % mazací kompozice, která sestává z 40-50 obj. % triglyceridů vyšších nenasycených...

Zařízení pro rychlý výplach očí, zejména při zasažení žíravinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 219221

Dátum: 15.08.1985

Autor: Klozar Jaroslav

Značky: očí, zařízení, žíravinou, zejména, zasažení, rychlý, výplach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro rychlý výplach očí, zejména při zasažení žíravinou. Zařízení sestává z pružné nádoby uzavřené šroubovým uzávěrem, kterým prochází plnicí trubice vybavená zpětným ventilem, jejíž jeden konec je umístěn při dnu pružné nádoby, zatímco opačný konec je zaústěn do oční vaničky upravené na šroubovém uzávěru, ve kterém je dále vytvořen vpouštěcí ventil. Šroubový uzávěr je opatřen odnímatelným pružně přiléhavým protiprašným...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 225077

Dátum: 01.12.1984

Autori: Přikryl Josef, Vyhnálek Vít, Vališová Irena, Káňa Josef, Kudrna Stanislav

Značky: výplach, vrtný

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým...