Patenty so značkou «vypínací»

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7321

Dátum: 07.01.2016

Autor: Kivader Marián

MPK: F15B 15/14, F16D 25/08

Značky: spojky, vypínací, okruhu, hydraulického, válec

Text:

...je to, že v prednej časti telesa valca nie je umiestnené žiadne iné tesnenie, zabraňujúce vnikaniu nečistôt do telesa valca a prachovka nie je zabezpečená proti zošmyknutiu z telesa valca, rýchle opotrebovanie obloženia, čím je znižovaná jeho životnosť.Ďalším známym technickým riešením je vypínací valec hydraulického okmhu spojky, podľa zapísaného úžitkového vzoru UV č. 3895, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený...

Zariadenie na meranie rozdielového prúdu, vypínací modul a prerušovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3041

Dátum: 02.06.2006

Autori: Mas Patrick, Buffat

MPK: G01R 15/14, H02H 3/32, H01H 83/00...

Značky: rozdielového, vypínací, meranie, prúdu, prerušovacie, modul, zariadenie

Text:

...nemôže podávať informácie o hlavnom prúde. Rozdielový snímač je totiž rýchlenasýtený prítomnosťou elektrického prúdu sveľkou intenzitou, hlavne0009 Meranie elektrického prúdu sa teda spravidla uskutočňuje prúdovými snímačmi 22, nezávisle umiestnenými na elektrických vedeniach 25. Ako je znázornené na obr. 1, prúdové snímače 22 sú klasickým spôsobom pripojenéku spracovávacím prostriedkom 29 prerušovacieho zariadenia 50. Úlohouspomínaných...

Kotva na magnetický vypínací mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 285089

Dátum: 18.05.2006

Autor: Tetik Adolf

MPK: H01H 89/00

Značky: vypínací, magnetický, mechanizmus, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva (10) na magnetický vypínací mechanizmus, najmä na ochranné spínače vedenia, je klzne posuvne usporiadaná vo vodiacom puzdre (6). Kotva (10) je vytvorená z magnetického materiálu, najmä z magneticky mäkkého materiálu, zvinutím plechového pásika do tvaru puzdra. Vnútri kotvy (10) je vybavovacie zdvíhadlo (14), na ktorom je nasunutá vratná pružina (16). Predný koniec (17) vratnej pružiny (16) dosadá na narážku vo vypínacom mechanizme, ktorý...

Vypínací valec hydraulického okruhu spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3895

Dátum: 03.08.2004

Autor: Kivader Marián

MPK: B60T 17/00

Značky: vypínací, válec, okruhu, spojky, hydraulického

Text:

...opotrebovanie obloženia, čím je znižovanájeho životnost.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje vypínací valec hydraulického okruhu spojky, ktorý je tvorený telesom, v ktorého vrchnej časti je vytvorený najmenej jeden vstupný otvor a najmenej jeden odvzdušňovací otvor, v ktorom je rozoberateľne upevnená odvzdušňovacia skrutka a v ktorého vnútomej časti je posuvne uložený piest s vedením, vnútri ktorého je rozoberateľne uložená...

Vypínací valec

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2447

Dátum: 16.05.2000

Autori: Morisák Zdeněk, Kivader Marián

MPK: B60K 17/00

Značky: válec, vypínací

Text:

...vodiacim krúžkom, čím sa zvy-ši životnost a zlepší sa tesnost valca.Ďalšie skvalitnenie vedenia a mazania piestu zabezpečí vodiaci krúžok osadený na začiatku funkčného otvoru valca.Prehľntl obrázkov na tytkrescvpínaci valec ltydraulického okruhu spojky pre motorové vozidlá podla navrhovaného vzoru je znzizornený na priloženom výkrese.Na obrázku l je zitázorneny vypínaci valec v nairysovoiii zobrazení v základnej polohe, na obrazku 2 v...

Vypínací ložisko spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 276809

Dátum: 12.08.1992

Autor: Šír Dušan

MPK: F16D 23/14, F16D 23/12

Značky: spojky, vypínací, ložisko

Vypínací zařízení spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 271359

Dátum: 12.09.1990

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B30B 15/12

Značky: spojky, vypínací, zařízení

Vypínací ložisko pro spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270619

Dátum: 12.07.1990

Autor: Galia Pavel

MPK: F16D 13/60

Značky: ložisko, vypínací, spojky

Text:

...na membránovou pružínu spojky a toto ustředění se již během dalšího provozu nemění. Ddstraní se opotŕebení stykových ploch mezi membránovou pružinou spojky a tlečným kroužkem a opotřebení jeho pojistného kroužku. Zvýši se životnost spojky. Ložiská je plně rozebirntelná, což umožňuje jeho renoveci. Dvoustupňová utěsněni - gumové kroužky, labyrint a prostor - chrání ložisko pred vnikáním prachu do prostoru kuliček. Zástavbová délka ložiska je...

Zapínací a vypínací obvod vypínatelných tyristorů GTO

Načítavanie...

Číslo patentu: 269392

Dátum: 11.04.1990

Autori: First Antonín, Peroutka Oldřich

MPK: H02M 1/088

Značky: vypínací, vypínatelných, tyristorů, zapínací, obvod

Text:

...a druhý filtrační kondenzátor ł e 3. Mezi řídící alektrodu pomocného tyristoru Q je zepojen pátý odpor lg. Řídící elektroda pomocného tyrístoru Q je přes druhý kondenzátor łł připojena mezi druhý spínací tranziotor Q a druhý odpor łg. Ve vypínacím obvodě, ktorý je tvořan prvním kondenzátorem 1. pomocným tyrístorem QQ a vypínatelným tyriatorem GTO Q je zařazena indukčnoet łł o hodnotě 0,1 až l pH. V praxi je většinou vytvořena přímo něktarým...

Vypínací a pojistná spojka s valivými elementy a pružným kroužkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268722

Dátum: 11.04.1990

Autori: Jančí Luděk, Hněvsa Josef

MPK: F16D 9/00

Značky: kroužkem, pojistná, spojka, vypínací, pružným, elementy, valivými

Text:

...vodicí dréžkou 8 kulíček 4 a šes ti radiálními mělkymi kuželovými zahloubeními 9 v místě vodící drážky 8 symetricky uspo řádanýmí po jejím obvodu. Unášecí nákružek 2 ozubeného věnce má šest radiálních vélcovýchvrtání lg polohově odpovídajících mistům kuželových zahloubení 9 unášecí příruby ľ. Kuličky2 CS 268 722 B 1 4 umístěně do dvou protilehlých válcových vrtání lg unášecího nákružku g ozubeněho věnceSsou vtlačovány do kuželových...

Vypínací ložisko spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268719

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mečár Pavol, Galia Pavel, Šír Dušan

MPK: F16D 23/14

Značky: vypínací, ložisko, spojky

Text:

...výrazně ovlivňuje jeho životnost.Vypínací ložiska spojky podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém vykrese, kde obr. 1 znázorňuje osový řez tímto ložískem, obr. 2 pohled na ložiska v axiálním směru, obr. 3 axiální pohled na pomocnou pružina a obr. 4 řez pomocnou pružinou.Vypínací spojkové ložiska znázornená na obr. 1 a 2 sestává z jednořadého kuličkového ložiska s kosouhlým stykem, jehož vnitřní kroužek 1 je prostřednictvím...

Zapojení pro zjištění konce vypínací doby spínače tvořeného alespoň jedním bipolárním tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268232

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kokeš Antonín

MPK: H03K 17/18

Značky: spínače, vypínací, alespoň, zjištění, bipolárním, konce, tranzistorem, tvořeného, jedním, zapojení

Text:

...V zapojení na obr. 2 je proudový budič Ä tvořen transíormátorem a napetový prahový diskriminátor 2 je realízován optaelektríckým spojovacím členem. Vstup optoelektrického spojovaoího ćlenu je mezi bází a emitor tranzistoru g připojen přes odpor 2 a diodu É.Napěíový prahový diskriminátor 1 může být též tvoŕen transformátorem, jako přenosovým členem, jehož primární vinutí je pres diodu É nebo odpor Ž pripojene mezi bázi a emitor...

Zapojení pro kompenzaci vypínací doby spínače elektrického proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268231

Dátum: 14.03.1990

Autori: Popov Petr, Kokeš Antonín

MPK: H03K 17/14

Značky: proudu, spínače, zapojení, kompenzaci, elektrického, vypínací

Text:

...zapojení podle vynálezu, kde na obr. 1 je blokové schéma a na obr. 2 je blokové schéma s konkrétními příklady provedení spínače a detektoru konce vypínací doby. Spínač 2 elektrického proudu, opatřený detektorem 2 konce vypínací doby je řízen výstupem prvního klopného obvodu Ž, jehož první vstup je spojen s výstupem čítaće 1. Vstup čítače 3 je připojen k výstupu hradla l, jehož druhý vstup je spojen s výstupem druheho klopného obvodu 5, jehož...

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: složku, stabilizaci, zapojení, charaktristiky, průběhu, třífázového, vypínací, zpětnou, ochrany

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Vypínací zařízení řemenového pohonu pěchovací tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 266411

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kosek Jiří, Ševčík Rostislav

MPK: C10B 37/04

Značky: pohonů, pěchovací, řemenového, tyče, vypínací, zařízení

Text:

...je tedy vybaveno lomenou pákou, kte.rà je odtlačována narážkou umístênou na pěchovací palici, při čemž potřebná sila se přenáši na vahadlo zdvižnou tyčí, která je tak značně namáhaná na vzpěr a zařízení se obtížné seřizuje rozpěrným šroubem ve zdvížné tyčí, která je předpjata. Toto zařízení rovněž nezajíštuje v požadované míře zvedat vahadlovou tyč s přítlačnou rolkou a řádně vypnout činnost hnacího mechanísmu. AUvedené nedostatky...

Vypínací páka unášecího vozíku dvoudráhových závěsových dopravníků podvěsných

Načítavanie...

Číslo patentu: 266059

Dátum: 14.11.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/20

Značky: závěsových, páka, vypínací, podvěsných, vozíků, unášecího, dopravníku, dvoudráhových

Text:

...která prochází obloukovými drážkami vytvořenými V tělese vozlku, na jejíž koncích jsou otočné uloženyTímto uspořádánĺm podle vynálezu je dosaženo jednodušší konstrukce vlastní vypínací páky a jednoduššiho a výhodnčjšího uložení čepu v tělese vozíku.Na připojených výkresoch je znázorněn příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je vozík s vypínaci pákou v základní poloze v náryse, na obr. 2 je vozík s vypinací pákou v základni poloze v...

Bezpečnostní vypínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264681

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šebela Alois

MPK: B41F 1/60

Značky: zařízení, bezpečnostní, vypínací

Text:

...botka hmatadla nakládací hlavy je umístěna mimo stoh archů, takže nemůže nastat poškození nakládacího zařízení tiskového stroje. Další výhodou uvedeného za~řízení je, že je jednoduché a funkčné spolehlivá.Jedno z možných řešení je znázorněno na přiložených výkresech. kde na obr. l je schematicky znázorněn v částečném řezu nárys vypínacího zařízení uchyceného na rozpérné tyči tiskového stroje a na obr. 2 je znâzorněn pohled směrem šipky P z...

Vypínací roubík a píst elektrického odpínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263947

Dátum: 12.05.1989

Autor: Král Josef

MPK: H01H 33/91

Značky: vypínací, odpínače, elektrického, roubík, píst

Text:

...zřejmě provedení vodicí lišty.Na pístu 1 obdélníkového průřezu je vjeho středu uchycen dutý kontaktní roubík 7, přičemž v blízkosti místa jeho vetknutí do pístu 1 jsou V něm vytvořeny dvě příčné díry 9. Uprostred delšich stran pístu 1 jsou připevněny dvě vcdíoí lišty 2, které jsou suvně uloženy ve výřezech bočnic tělesa 3. Těleso 3 má tvar dutéh-o hranolu, jehož boční stěny mají pádélíié výřezy pro vodicí lišty 2, V nichž jsou letmo uloženy...

Vypínací prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258311

Dátum: 16.08.1988

Autori: Tyleček Antonín, Pretsch Gerhard

MPK: F16P 3/04

Značky: vypínací, prvek

Text:

...L válcového pouzdra g je euvně uložen svým menším průměrem vá 1 covýneazený čep 3, jenž je-aýým větším průú měrem suvně uložen ve vnitřním otvoru seřizovaoí matice A,která je uíožene ve vnitřním závitu výběhové části válcové áut 1 ny.5 pouzdra g. Přechod mezioběma pruměry čepu 3 tvoří kuželový náběh Q. Seřizovací matice 4 je opatřena žebrem1,0 něž se opírá vinutá pružinamgglruhým koncem opřené o váloové oaazemĺ 2 tlačné misky Lg, která Je...

Vypínací prvek s regulací vypínací síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 257968

Dátum: 15.07.1988

Autori: Tyleček Antonín, Pretsch Gerhard

MPK: F16P 3/04

Značky: síly, prvek, vypínací, regulaci

Text:

...překročení jmenovitého momentu u kuličkových spojek a podobné.Na připojených výkresech je zařízení podle vynálezu v poloze - zapnuto znázorněno na obr. 1, polohu - vypnuto znázorňuje obr. 2.V tělese l vypínacího prvku jsou dvě na sebe kolmé válcové díry 3, 3. Ve svislé díře 3 je suvně uložena koule 1 na níž působí síla § působící ve schématizovaném pojetí například tlakem na podložku 5 opírající se o kouli 3. Tuto sílu á může také například...

Izolační pouzdro pro vypínací část vakuového stykače nebo vypínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 256870

Dátum: 15.04.1988

Autor: Taimr Vratislav

MPK: H05K 5/02

Značky: vakuového, vypínače, pouzdro, stykače, vypínací, část, izolační

Text:

...však je, že při respektování těchto okolností je lisovací forma značně složitá, cenově nákladná a její výroba vyžaduje velké množství nákladných frézařských prací.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje vynález izolačního pouzdra pro vypínací část vakuového stykače nebo vypínače, jehož podstata spočívá v tom, že izolační pouzdro vakuového zhâšedla je složeno ze dvou zrcadlově shodných tvárnic tvaru písmene L.Dělené uspořádání izolačního pouzdra...

Vypínací mechanismus motorovej spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255326

Dátum: 15.03.1988

Autori: Urbánek Henrich, Zvarík Jozef

MPK: F16D 23/12

Značky: motorovej, vypínací, mechanismus, spojky

Text:

...spôsobené rotáciou spojky. Piest nie je týmito mikropohybmi vykláñaný, netrpí jeho vedenie a nepoškodzuje sa tesniaca manžeta. Pružný prstenec zabraňuje svojvolnému vysunutiu ojničky z guľového lôžka v pieste vypínacieho val 4oa. Pritom neobmedzuje vyklonenie ojničky až do hodnoty kým sa nevyčerpá medzera medzi pružným prstence-m a ojničkou v mieste pod vonkajším nákružkom pružného prstenca. Velkosť tejto medzery obmedzuje maximálne...

Vypínací zařízení třecí vícelamelové spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254575

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pohl Zdeněk

MPK: F16D 13/52

Značky: spojky, vypínací, třecí, vícelamelové, zařízení

Text:

...správnou funkci odstředivéhc zařízení i manuálně vypnuté spojky za všech podmínek. Vypínací zařízení dle vynálezu může být využite i u jednoduchého typu spojky, kde hnané i hnaoí lamely jsou opřeny z jedné strany o spojkový buben a z druhé strany jsou při-tlačovány tlačítkem ovládaným odstředivým závažím.Na připojených víkresech je znázorněn příklad provedení vypínacího zařízení třecí vícelamelové spojky motocyklu podle vynálezu, kde...

Zařízení pro regulaci vypínací síly pojistného ústrojí půdozpacujícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238342

Dátum: 01.10.1987

Autori: Procházka Václav, Pavlica Ivo, Novák Miroslav, Kušička Bohumil

MPK: A01B 61/04

Značky: půdozpacujícího, zařízení, regulaci, vypínací, stroje, pojistného, ústrojí, síly

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro přesné nastavení síly u pojistného ústrojí, vypínajícího ze záběru při přetížení pracovní orgán půdozpracujícího stroje. Pojistné ústrojí sestává ze dvou výkyvných táhel, uspořádaných mezi rámem a slupicí a držených v poloze, kdy spolu svírají ostrý úhel, pružinou. V místě skloubení prvního táhla je uspořádán spojovací čep se seřizovacím výstředníkem, opatřeným stavěcí polohovou pákou.

Vypínací ústrojí pro přenosové hnací a hnané členy rotačního pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252288

Dátum: 13.08.1987

Autori: Drkal Jan, Handl Ivo

MPK: F16D 9/00

Značky: rotačního, ústrojí, přenosové, pohybu, hnací, vypínací, hnané, členy

Text:

...§ je na konci opatřeno šestřihranem 2,na kterém je nssazena stavěcí páka lg, opatřsná segmentovým vybráním lla šestihran g je pevně zapolohován do ozubeného kola § pomocí upevňovacíhošroubu lg. Ozubené kolo Q je proti posunutív axíálním směru zajištěno první přírubou ll, pevně spojenou prvními šrouby li s näbojem g. Na první přírubě li jsou v zářezech uloženy otočně kolem prvních čepů lg tři dvoursmenné páky lg.252 238 PVHÍ rameno łêià...

Vypínací přístroj vstřikovacího stroje pro dvouvrstvé výlisky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243473

Dátum: 15.07.1987

Autori: Chambon Jean-pierre, Biziere Kathleen

MPK: B29C 45/16

Značky: výlisky, stroje, dvouvrstvé, vstřikovacího, prístroj, vypínací

Text:

...tak, že po ukončení vstřikovscího chodu, kdy vstřikovací tlak poklesne a výlisek se smrštuje, zetlačí čep Q pro přenášení tlaku do jeho výchozí polohy, znázorněné na obr. 2, kterou čep 20 pro přenášení tlaku zaujímá před zečátkem vstřikovscího pochodu. Čep Q pro přenášení tlaku vyčmává do prvního dutého prostoru 22 formy ě. Nad ním je uspořádán druhý, na obr. neznâzorněný dutý prostor. Při vstřikování plastické hmoty do tohoto druhého...

Obvod pro automatické vyhodnocení vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240233

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macho Ján, Bednáo Jioa

MPK: G01R 31/26

Značky: vyhodnocení, obvod, vypínací, tyristorů, automatické

Text:

...měrného bočníku 29 připojena k druhému vstupu 44 bio ku 42 vyhodnocení prohoření. Výstup 41 zdroje .39 řid-icichimpulsů je» připojen ke vstupu 2 prvního časovacího obvodu 1. Vstup 38 zdroje 35 du/dt je připojen k výstupu 13 druhého časovacího obvodu 16. Výstup 45 bloku 42 vyhodnoce-ní prohoření je spojen s třetím datovým vstupem 10 aproximačního registru B. Výstup 3 prvni, ho časovacího obvodu 1 je spojen současněs prvním...

Elektronický regulační a vypínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249735

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: G05F 1/66

Značky: regulační, obvod, vypínací, elektronický

Text:

...spínače 2 B. Připojením báse prvního tranzistoru l§ přes pátý odpor g ke společném uzla aátčše 2 e výkonového spínače gg a současně připojení báze druhého tronsistoru 11 přes šostý odpor g do téhoä uzla je tínto pomocným obvodom doseženo vybíjení prvního, druhéhoitřetího kondenzátora gg, 1 a 6 při poklesu napětí na výkonověm spínaěi 2 § k nulová úrovni, čímž je hystereze odstraněna.Jakmile veličina snímaná čidlem gg dosáhne své mezní...

Elektronický vypínací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 249696

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sýkora Rudolf

MPK: H03K 17/72, H03K 17/725

Značky: obvod, elektronický, vypínací

Text:

...napětí, takže jeho sepnutím se přes druhýodpor 1 oba kondenzátory vybijí do řídicí elektrody 53 výkonového spínače 4. Při vhodné volbě velikosti prahového napětí symetrického prahového spínače g dochází ke spínání výkonového spínače 4 v okolí průchodu napájecího střídavéhosítového napětí nulovou úrovní. Třetí odpor lg přitom vy 3 249 ses bíjí druhý kondenzátor § pro dosažení symetrie spínací úrovně. Působením můstkového usměrňoveče...

Vypínací zařízení vozíku pro kontaktní dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 248873

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kaspar Zdeněk

MPK: A43D 117/00

Značky: vozíků, zařízení, dopravník, vypínací, kontaktní

Text:

...na předním závěsu vozíku, Zadní závěs vozíku je opatřen nosníkem kladky, na jehož konci je otočně uložena vypínací kladka.Pokrok dosažený zařízením podle vynálezu spočíva v jeho jednoduchosti jak~pro výrobu,tak i pro ovládání pracovníkem u dopravníku. Zároveň je vyloučena i možnost samovolného přejetí některého 2 vozíku přes narážku a tím narušení technologického cyklu montáže obuvi.Přiložené výkresy znázorňují na obr. 1 nârysný...

Vypínací zařízení pružinové zajišťovací brzdy kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235762

Dátum: 01.12.1986

Autor: Lupínek Josef

MPK: B61H 13/20

Značky: vypínací, brzdy, pružinové, vozidla, zajišťovací, kolejového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vypínací zařízení pružinové zajišťovací brzdy pro kolejová vozidla. Podstatou vynálezu je, že vzduchový válec je opatřen přírubou vzduchového válce, ke kterému je upevněno táhlo, na kterém je zavěšeno vahadlo, které prochází okem pístnice. Na jeho druhém konci je uchycena regulační tyč s maticí, která se opírá o přírubu vzduchového válce. Výhodou vynálezu je, že odstraňuje velmi složité systémy, které jsou obvyklé u ruční brzdy a...

Vypínací a signalizační ústrojí pro otočné stoly, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229340

Dátum: 01.03.1986

Autori: Drkal Jan, Brázda Ladislav

MPK: B30B 15/28

Značky: stoly, signalizační, otočné, tvářecích, strojů, zejména, vypínací, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchým, ekonomicky nenáročným způsobem zajistit spolehlivé automatické zastavení rotačního pohybu pohybových částí otočného stolu strojů v případě přetížení nebo havárie pohybových částí kinematických řetězců hlídaných části stroje při současné signalizaci poruchy, např. světelným signálem. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním řešením mechanické dotykové části ústrojí, připojeného ne hnací ústrojí otočné pracovní...

Zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221226

Dátum: 15.01.1986

Autori: Bureš Josef, Jarolím Josef

Značky: tyristorů, zapojení, vypínací, měření, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení obvodu pro měření vypínací doby tyristorů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do série s měřeným prvkem je zapojena pomocná dioda, k níž je paralelně připojen LC obvod spínaný tyristorem tak, že udržuje pomocnou diodu ve vodivém stavu po dobu před přiložením blokovacího napětí na měřený tyristor. Počátek doby, kdy pomocná dioda je ve vodivém stavu, je časově posouván podle potřeby měření. Paralelně k pomocné...

Ochranný vypínací obvod záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 226577

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jurnečka Alexander, Janech Michal, Fígel Rudolf

Značky: obvod, vypínací, ochranný, záťaže

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný vypínací obvod sa m(že použiť v obvodoch elektrických pohonov s impulznými meničmi. Zaisťuje vypnutie prúdu záťaže v prípade poruchy - trvalého otvorenia hlavného tyristora - vrátením zadávacieho potenciometra do nulovej polohy. V prípade správnej činnosti meniča nerozopína obvod záťaže.

Vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219243

Dátum: 15.08.1985

Autor: Baláž Anton

Značky: vypínací, servomotoru, zařízení, elektrických, momentových, spínačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicí, ovládací a regulační techniky a řeší vypínací zařízení momentových spínačů elektrických servomotorů. K otočnému hřídeli je upevňovacím šroubem připojeno těleso, které má na každém svém konci vytvořeno závitové osazení, na němž je volně uložena podložka. Podložka je opatřena palcem a ozubem, na který doléhá působením zkrutné pružiny rameno, opatřené přestavitelným vypínacím šroubem a zajišťovací maticí. Každé rameno je...

Vypínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224730

Dátum: 01.08.1985

Autori: Drlík Vladimír, Jiruše Jaroslav

Značky: vypínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vypínací zařízení umožňující vypnutí tiskového stroje při nesprávném dopravování potiskovaných archů, vyznačující se tím, že na hřídeli (l) natáčivě uložené v bočnicích (3, 4) tiskového stroje je uchyceno nejméně jedno čidlo (2), umístěné proti směru dráhy (10, 11) dopravy archů, přičemž na jednom konci hřídele (l) je upevněn ovládací kotouč (5) opatřený vybráním (6), do kterého zapadá kladička (7) ovládacího spínače (8), který je uchycen na...

Bezpečnostní vypínací zařízení pohonu spojeného prokluzovací spojkou s řetězovým dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 225218

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kratochvíl Ervín

Značky: řetězovým, spojeného, prokluzovací, zařízení, pohonů, bezpečnostní, spojkou, vypínací, dopravníkem

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní vypínací zařízení pohonu spojeného prokluzovací spojkou s řetězovým dopravníkem, zejména dopravníkem pro přepravu surového uhlí, vyznačující se tím, že sestává z náboje (1), nasazeného na hřídeli (2) první části (3) spojky (13), například hnací, nesoucího natáčivý prstenec (4), polohově zajištěný pojistným kroužkem (5), opatřený koncovým spínačem (6) a dvěma sběracími kroužky (7) a z přítlačného prvku (8), umístěného na druhé části...