Patenty so značkou «výparník»

Priebežný výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17036

Dátum: 04.02.2010

Autori: Brückner Jan, Franke Joachim, Schlund Gerhard

MPK: F22B 21/02, F01K 23/10, F22B 1/18...

Značky: priebežný, výparník

Text:

...média alebo vykurovacieho plynu, napríklad odpadového plynu zparný generátor v stojatom uskutočnení je dimenzovaný na pretekaniePriebežný parný generátor V ležatom uskutočnení je na rozdiel od priebežného parného generátora v stojatom uskutočnení vyrobiteľný zvlášť jednoduchými prostriedkami a so zvlášť nízkymi výrobnými a montážnymi nákladmi. Pritom môže najmä v rúrkach parného generátora, zaradených ďalej, čo sa týka prúdiaceho média,druhej...

Ponorný výparník s integrovaným výmenníkom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1878

Dátum: 17.01.2003

Autor: Knoll Istvan

MPK: F25B 39/02, F28D 9/00

Značky: ponorný, výmenníkom, integrovaným, tepla, výparník

Text:

...výmenníka tepla pre chladiaci systém. Ten agregát má konštrukciu jednej nádoby s odparovačom, kondenzátorom a prudkým rýchlym podchladzovačom. Doska vo vnútripuzdra oddeľuje výparník od kondenzátora a podchladzovača a časť vo vnútri nádoby oddeľuje kondenzátor od prudkého rýchleho podchladzovača. Agregát výmenníka tepla zahŕňa cylindrické puzdro,ktoré má veľa rúrok, ktoré sú usporiadané paralelne s pozdĺžnou osou cylindrického puzdra.0006...

Výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 267678

Dátum: 12.02.1990

Autori: Levčenko Georgij, Radzikovskij Alexandr

MPK: C23C 14/24

Značky: výparník

Text:

...B cropnny or uenwpa nonnomxu. orxpusaercn aomnman qacrn ornepcrnn. ro ECTB yaennuusaewcn era aowexrnauan Hcnycxanman HDBBPXHUCTL. Hro KUMHEHCHPYET cnan nepunnauamnuoñ nHarpaHHu Hanpaanenuocru Hcnycxanmeň nuaoparuu. B xomnnuupynmnx nnaeparnax c npopeunnn MDFYT euru aunonueuu Taxme oraepcrun. ocymecrsnsnmne nonoannrembuyn Koppexuun nuarpannu uanpauneuuocru. npnueu auaunrembuo noDumaeTcn PaBHOHePHUCTh Hauocunux nuenox. a 3 uaHHT....

Výparník řízené činnosti pro vakuové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267672

Dátum: 12.02.1990

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/24

Značky: řízené, činnosti, zařízení, vákuové, výparník

Text:

...Hume, sen Bnusy. Hpu nocrumeuuu paóoweü TBMHGPATVPH naTepuan 8 HčHHHdeT MCHAPHTBGR H BHXOHMTL IGPGB Kdłłdľl 5, HAHFGBHGHHHŘ E CTOPOHV HâHHHHEMOŘ nonnomxu. HPM aron nocne Konbueaoro yrnysneuun 7 nepulepnñuue cnau noroxa ucnapenuux Honexyn ocamnanwca Ha xononnux cTeHKax aepxueü HacTu Kauaną 6, A ueurpansuue oánacru noToKa BHKOHHT H 3 HGFO B HJHPdBHBHMM HEHHHHBHOŇ HOJIHOIIKM.nocne ncnapeuua acero Haxonnamerocn B Tnrne 1 HaTepMana 8, HJCTB...

Výparník pre chladiace a mraziace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 267158

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paľko Dušan, Rabatin František

MPK: F25B 39/02

Značky: zariadenie, chladiace, mraziace, výparník

Text:

...nemajú spodnú časť vychladzovanú. Variantné použitie výparnika s omotaným hadom má sice vychladzovanú aj spodnú časť, ale had výparnika musimat v rohoch naviac oblúky zachádzajúce do izolácie, čim sa zmenšuje styčná plocha hadaso stenou výpranika a predlžuje se dĺžka rúrky bez je efektívneho využitia. Uvedené nedostatky majú v konečnom dôsledku vplyv na zvýšenú spotrebu elektrickej energie. Okrem toho súbežne variantné použitie plátovaného...

Výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 266232

Dátum: 13.12.1989

Autori: Radzikovskij Alexandr, Levčenko Georgij

MPK: C23C 14/56

Značky: výparník

Text:

...Hcnàpnrenb paöoTaeT cnenymmnM oöpasou. Hcnapaeuň MaTepHan sarpyxamr B 0Vscràaxy 2. Hocne orxáuxn Baxyyunoñ ycwauoaxn Hcnapnwenb Harpenamw nponycxaxqepea HarpeBaTenL 4 ýok í. Hpn ocTHmeaunHeo 6 xogHMoň Temneparypu 3 arpy 3 Ka ncnapnemoro Mawepnana pacnnannaercn H, cMauñBaa ncb nopucrym scrasxy 2, ucnapHeTcH c ee BHyTpeHHeů n Bnemneň crenox. Ecnn.o 65 eM orxpmrux nbp (T 0 ecrnVHMEIUHIHXVOOČIIIGHHG C HOBBPXHOCTBIO qepes COCEAHHG HOPE) BCTGBKH 2...

Vestavěný výparník čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264491

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kopecký Ladislav

MPK: F28D 5/00

Značky: vestavěný, čpavku, výparník

Text:

...aparátu, což při jeho krátkodobám využití je značne neekonomické. Aparát podléhá předpisům o tlakových nádobách a musí splňuvat požadavky na volbu materiálu, konstrukcí, výstroj, výrobu a zkoušení.Uvedená nevýhody jsou odstraněny výparníkem čpavku umístěným V záaobní nádrži kapelního ěpavku, podle vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že dolní část nádrže je opatřena trubkovou vestavbou pro pŕedání výparného tepla se vatupním a výstupním...

Výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 263496

Dátum: 11.04.1989

Autori: Levčenko Georgij, Radzikovskij Alexandr

MPK: C23C 14/26

Značky: výparník

Text:

...HanpaBneI-Ine CTóKa XHÄKOĚ 11738151. Henrpanbnax łaCTB noroxa, OPDaHPF-IEHHQHnoxunamw npenenm 9 ToüueHTpanLHoñ uacru n 0 ToKa. Hocne oxonuauua uuna HanuñBBHHHM KOMHTETOM CCCP no nenam nso 6 peTeH H orxpmrn.2 Ha pucyüxe mrpn-nyHKTupHoň nnnueň, 3 uxonHT uepes omaepcmne B nnamparme 9 H ocamnaeTcn Ha nonnomme. B nepxxeň xononoň qacwn Kauana nponcxour cöop TEX Monexyn, KOTopme, MGH HexoTopym.6 oKoBym cocrasnammyw CKOp 0 CTb, Bce mel...

Komorový výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258378

Dátum: 16.08.1988

Autor: Kartous Jaroslav

MPK: F25B 39/02

Značky: výparník, komorový

Text:

...podstatou je,že do jeho vnitřního prostoru je umístěno vstřikovací ústrojí kapalného chladiva a jeho dno nebo plášť jsou opatřeny odvodem plynného chladiva.zavedením chladiva přímo do válce výparníku se docílí jak účinnějšího působení chladiva na válec výparníku, tak i vyšší účinnosti chlazení. Takto je dosaženo vyššího energetického účinku, než je tomu u dosud prováděných konstrukcí.Schéma výparníku podle vynálezu je vyobrazeno na...

Výparník parného kotla s paralelne radenými závesnými rúrkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 243937

Dátum: 15.11.1987

Autori: Urbanec Jan, Mach Jaroslav, Wenigová Libuše, Kopecký Josef

MPK: F22B 37/00

Značky: paralelně, radenými, závesnými, rúrkami, výparník, parného, kotla

Text:

...pričom clonky sú alebo individuálne,alebo skupinové. Ďalšou výhodou takejtokonštrukcie výparnĺka je, že počet závesných rúrok sa rozvidličkovaním postupne môže meniť podľa potrieb geometrickej konfigurácie zavesených tvýhrevných plôch. Tiež je možné podľa hmotnosti zavesených výhrevných plôch parného kotla postupne meniť nosný prierez závesných rúrok. Výhodou radenia rúrkových stien a závesných rúrok do samostatných paralelných vetiev...

Výparník kotla s fluidným spalovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251548

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novotný Kazimír, Bobovnický Jozef

MPK: F23C 11/02

Značky: výparník, spaľovaním, kotla, fluidným

Text:

...a zav-odňovacími rú-rami tvoria samostatný - druhý cinkulaičný okruh.Roztdelením systému cirkulácie vody v 0 výparníiku kotla s fluidným spaľovaním na dva samostatné okruhy, dosahuje sa v druhom okruihu, do ktorého sú zaradené handovité rúrlky výparnika, priaizn-ivých ,podmienok pre vznik spoiahlivej cirkulálcie.Druhý cirkulaičný okruh je totiž výhodne nnapájaný samostatne vedenými vellkiopriemerovými zavodñovacími rúrami s ciel-om...

Výparník parného kotla s fluidným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239580

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sakaloš Štefan, Žuffa Milan

MPK: F22B 31/00

Značky: parného, spaľovaním, kotla, fluidným, výparník

Text:

...krabíc, prináša toto riešenie aj výhody samonosnosti fluidného roštu. Na obr. 1 a 2 je v rezoch A-A, B-B, CC, schematicky znázornený parný kotol s atmosférickým fluidným spalovaníms výrazne vyznačenou výparnikovou časťou. Na obr. 3 je v reze A-A a na obr. 4 v reze C.C detailne výparník parného kotla s fluid ným spaľovaním. .Pracovné médium vstupuje do výparníka 25 cez rozdeľovacie komory 1, prechádza rúrkami jednotlivých stien 3, 4, 5,...

Stojatý kotlový výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: 249014

Dátum: 12.03.1987

Autor: Šplíchal Jan

MPK: F25B 39/02

Značky: stojatý, kotlový, výparník

Text:

...je naznačen příklad provedení stojatého kotlovêho výparníku podle vynàlezu.Stojatý kotlovy výparník je tvořen válcovým tělesem 1, v němž jsou umíetěny stojaté trubky g, uprostřed je umístěna recirkulační trubka Ž. Vàlcovê těleso 1 má hrdlo ll - vstup chlazenê kapaliny a hrdlo lä výstup chlazene kapaliny. Prostor uvnitř vàlcoveho tělesa 1 je dále rozdělen přepàžkami Ž. V dolní části výparníku je sběrne víko § pro olej a na boku je ukazatel...

Výparník fluidního kotle s nuceným průtokem chladícího média

Načítavanie...

Číslo patentu: 234324

Dátum: 01.03.1987

Autor: Vilimec Ladislav

MPK: F22B 37/26

Značky: průtokem, kotle, nuceným, fluidního, media, chladicího, výparník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení požadovaného průtoku vody v každé části výparníku i při změnách na straně topného média. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením výparníku z části provedené jako obvodové stěny kotle, z části situované ve fluidní vrstvě, z části situované ve spalinovém tahu kotle, z části situované v odvodu popela, případně jen z některých těchto částí. Každá z těchto částí je opatřena svým zavodňovacím potrubím s regulační armaturou a...

Výparník chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215444

Dátum: 01.01.1985

Autor: Jirsa Jan

Značky: chladiva, výparník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výparníku chladiva pro chlazení tekutin, které proudí uvnitř svazku vodorovných trubek a u kterého se řeší cirkulace chladiv vně trubek uvnitř mezitrubkového prostoru. Účelem vynálezu je zvýšit intenzitu promíchávání odpařovaného kapalného chladma, a tím zvětšit součinitel přestupu tepla, čehož se dosahuje u výparníku chladiva s cirkulací v mezitrubkovém prostoru, kde chlazená tekutina proudí uvnitř vodorovných trubek...