Patenty so značkou «vynášení»

Ventil pro vnášení nebo vynášení tuhé fáze z proudícího média v uzavřené aparatuře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257980

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nývlt Jaroslav, Karel Miloslav

MPK: B01J 4/00

Značky: vynášení, media, fáze, tuhé, uzavřené, proudícího, ventil, aparatuře, vnášení

Text:

...břity. «Hlavní výhody ventilu podle vynálezu spočívají v tom, že do aparatury s proudíoím médiem lze vnést tuhou látku, aniž by došlo k narušení proudění nebo teplotního režimu,a vzorek tuhé látky lze vynést s minimálním naruěením režimu a bez nutnosti nastavit chod aparatury. Tím se jednak zvyšuje přesnost měření a v důsledku zjednodušení manipulaoe s aparaturou lze zároveň provést za stejnou dobu větší počet měření.Dávkovací ventil...

Zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/44

Značky: jejich, vynášení, sypkých, třídění, zařízení, zásobníku, materiálů

Text:

...shodnými vibračními skříněmi s příslušnými plochami, kde k vibrační skříni vynášecího orgánu je nejméně z jedné poloviny její funkční plochy připevněna podávací plocha a k vibrační skříni třídicího orgánu nejméně ze dvou třetin její funkční plochyVýhodou zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění podle vynálezu je možnost volby a změny celkové délky podávacích ploch, jimiž je pod sypkým úhlem daného sypkého...

Zařízení pro vibrační vynášení sypkých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242400

Dátum: 01.12.1987

Autori: Dürrer Jan, Faulhaber Ervín

MPK: B65D 88/66

Značky: sypkých, materiálů, zásobníku, vynášení, vibrační, zařízení

Text:

...to prostřed druhého vibračního podávače 1 se shodným směrem podávání sypkého materiálu Q, k jehož skříni Q je upevnčn žlab Qz ocelového plechu a dále vibrátor 19. Každý vibrační podávač 1 a 1 je zavěšen na čtyřech odpružených závěsech 11,kde dva z těchto závěsů u prvního vibračního podávače 1 jsou svými horními konci uchyceny k zásobníku 5 a ostatní jsou uchyceny k nosné konstrukcí lg, připevněné k tomuto zásobníku, přičemž dva odpružené...

Ovládací ústrojí zařízení pro regulaci přepravního výkonu sypkých materiálů při jejich dopravě nebo vytékání a vynášení ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237171

Dátum: 01.10.1987

Autori: Poštulka Karel, Bělunek Bohumír, Voznica Luděk, Kudelka Jaroslav, Kubín Sáva, Gadlina Dalibor

MPK: B65G 65/34

Značky: zařízení, výkonu, jejich, zásobníku, přepravního, ovládací, dopravě, materiálů, vytékání, vynášení, sypkých, regulaci, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je sestrojit ovládací ústrojí zařízení pro regulaci přepravního výkonu sypkých materiálů při jejich dopravě nebo vytékání a vynášení ze zásobníku. Ovládací ústrojí sestává ze silových válců, které jsou čepy spojeny s uzávěrem zásobníku nebo regulační výkyvnou clonou, uloženou nad dopravním zařízením a pevným základem. Podle vynálezu je ovládací ústrojí tvořeno dvěma vedle sebe uloženými a spřaženými pneumatickými jednočinnými...

Šnekový dopravník k vynášení třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240571

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tichonova Natalja Anatoljevna

MPK: B23Q 11/02, B65G 33/14

Značky: dopravník, třísek, šnekový, vynášení

Text:

...koryta šneku vytvoreného z plneho materiálu vyústuje boční koryto. Toto koryto se svažuje směrem od vyústění z hlavního koryta k výtokovému otvoru bočního koryta.Pokrok dosažený šnekovým dpravníkem k vynášení třisek podle vynálezu spočívá V tom, že odvedením odloučené řezné kapaliny bočním korytem je umožněno dokonaléodloučení drobných nečistot a třísek, které se neusazují v základné obráběcího stroje. Dokonalé odloučení nečistot od čerpané...

Zařízení pro regulovatelné vynášení sypkých lepivých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238970

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/34

Značky: zásobníku, lepivých, materiálů, regulovateľné, zařízení, sypkých, vynášení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro regulovatelné vynášení sypkých lepivých materiálů ze zásobníku, kterým se zajistí plynulé vynášení tohoto materiálu ze zásobníku při současném řízení a regulaci přepravovaného množství. Za tím účelem je zařízení, sestávající z výsypky, umístěné pod zásobníkem, pod kterou je zavěšen vibrační nebo pásový podavač, opatřeno nad žlabem nebo pásem pásového podavače ve směru dopravy sypkého materiálu a za...

Zařízení k vynášení materiálu z předehřívače zrnitého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236973

Dátum: 01.10.1986

Autor: Kučeřík Oldřich

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, zrnitého, předehřívače, materiálů, vynášení

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem zjednodušení výhrabu předehřívače jsou shrnovače (5) uchyceny na otočném víku dávkovací komory (l). Otočné víko dávkovací komory (l) je provedeno ze segmentů (2).

Korečkový dopravník pro vynášení sklizňového materiálu u strojů pro sklízeň zrnin, zvláště luštěnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217171

Dátum: 15.02.1985

Autori: Richter Rudolf, György Jozef, Lonský Jiří

Značky: vynášení, korečkový, sklizňového, zvláště, sklizeň, luštěnin, materiálů, strojů, zrnin, dopravník

Text:

...stenou ž. Mezi zedními částmi bočnic 2, které jsou opatřeny proliey § e od nich částečně vyhnuty směrem ven tak,-aby jejich vzájemné vzdálenostbyla větší než je vlastní šířka kapsy 3 je vytvořen volnýprostor 1. Koreček 1 je na své přední části v blízkosti konce dna A a na své zadní části ze dnem 1 opatřen přední uchytkeu § a zadní úcnytkou 2 pro vzájomné poddsjné spojení jednotlivých korečků l.Zadní úcnytka 2 je ucłwcena na zéväsu I 0,...

Zařízení pro vynášení zrnitých lepivých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214425

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: materiálů, zařízení, zásobníku, lepivých, zrnitých, vynášení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vynášení zrnitých lepivých materiálů ze zásobní ku, které je tvořeno vyústěním (1) zásobníku a vibračním podavačem (6) s vibrátorem (7) a s jednostranně čelně u zavřeným žlabem (2), který je upraven pod vyústěním (l) zásobníku. Nejméně jedna ze stěn a to buď přední čelní stě na (5) vyústění (l) zásobníku a nebo je ho zadní čelní stěna (3) a nebo zadní čelní stěna (4) žlabu (2) jsou zakřiveny směrem k otevřené přední...

Zařízení pro kontinuální vynášení a dávkování sypkých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214075

Dátum: 01.07.1984

Autori: Forman Leo, Holas Mikoláš, Markvart Zdeněk, Tajmr Karel

Značky: dávkování, sypkých, zařízení, vynášení, kontinuální, substrátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro kontinuální vynášení a dávkování sypkých substrátů ze zásobníků. Zařízení je tvořeno svisle situovaným rotorovým členem zavedeným do spádové koncovky zásobníku a letmo otočně uloženým v tělese, které je připevněno k výpustnímu hrdlu zásobníku. Vně zásobníku je umístěna pohonná jednotka svisle situovaného rotorového členu. V tělese rotorového členu je upraven výstupní otvor, který je opatřen uzávěrem. Zařízení je...