Patenty so značkou «výměnou»

Nenútený vetrací systém s výmenou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7103

Dátum: 05.05.2015

Autor: Matula Peter

MPK: F24F 7/04

Značky: systém, tepla, nenútený, výměnou, větrací

Text:

...Na obrázku 3 je zobrazený nenútený vetracĺ systém miestnosti s výmenou tepla krátkeho variantu, kde odvádzaný vzduch odovzdáva tepelnú energiu privádzanému vzduchu, a to spoločnou stenou potrubia.V súčasnosti nenútené Vetracie systémy nevkyonávajú výmenu tepla. Navrhované spôsoby nenúteného vetrania miestnosti s výmenou tepla sú zobrazené na obrázku 1, obrázku 2 a obrázku 3.Na obrázku 1 je zobrazený nenútený vetracĺ systém miestnosti s...

Purifikácia protilátok pomocou chromatografie s výmenou katiónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18360

Dátum: 29.10.2008

Autori: Safta Aurelia, Sharma Mandakini, O'connor Deborah Ann, Lebreton Benedicte Andree

MPK: C07K 1/18, C07K 16/22, C07K 16/06...

Značky: chromatografie, katiónov, výměnou, pomocou, purifikácia, protilátok

Text:

...spôsobu purifikácle protilátky,ktorá sa viaže na ľudský vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) z kompozície obsahujúcej túto protilátku a jednu alebo viac znečisťujúcich látok vybratých zo skupiny pozostávajúcej zo zložky média bunkovej kultúry, garamycínu, ovariálnych proteínov čínskeho škrečka (CHOP), DNA,vírusového kontaminantu a agregovaného VEGF s protilátkou, ktorý spôsob obsahuje tieto po sebe ldúce kroky(a) nanesenie kompozície...

Spôsob prístupu a zosilňovací systém GSM so spektrálnou výmenou medzi GSM vlnovými frekvenciami 900 a 1800 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4691

Dátum: 11.04.2003

Autori: Lluch Mesquida, Warzanskyj Garcia, Ruiz Aragon, Ian Fillomore, Cucala Garcia

MPK: H04B 7/005, H04B 7/26, H04B 7/15...

Značky: výměnou, spôsob, systém, vlnovými, zosilňovací, frekvenciami, přístupu, medzi, spektrálnou

Text:

...nie je známe používanie spektrálneho posuvurádiových kanálov medzi blízkym a vzdialeným zosilňovačom na účel zabránenia rušenia zcelulárnych terminálov, ktoré by mohli používať rovnaké frekvenčne pásmo.0008 Spis EP-A-523687 zverejňuje mobilný telekomuníkačný systém, zahrnujúci základnú stanicu pripojenú na verejnú komunikačnú sieť, väčší počet reléových zosilňovacích staníc aväčší počet mobilných staníc, so spektrálnou výmenou medzi...

Prístupová technológia a medzizosilňovací systém pre UMTS so spektrálnou výmenou medzi UMTS frekvenciami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3043

Dátum: 11.04.2003

Autori: Warzanskyj Garcia Wsewolod, Lluch Mesquida Cayetano, Cucala Garcia Luis

MPK: H04B 7/005, H04B 7/26, H04B 7/15...

Značky: medzi, medzizosilňovací, prístupová, výměnou, spektrálnou, frekvenciami, systém, technológia

Text:

...UMTS veľmi restriktívne technicke požiadavky. To všetko nie je podrobne opisovane,pretože je to známe zo stavu techniky, konkrétnejšie zo systémov, ktoré používajú technológiu prístupu CDMA soJe známa technológia transparentneho spojenia V mobilných komunikáciách použitím rôznych frekvenčných pásiem v rádiovom spojení realizovanom medzi blizkymi a vzdialenými zosilňovačmi, s ohľadom na pásma využívané medzi základňovou stanicou a blízkymi...

Valcovací stroj s rýchlou výmenou pracovných valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2344

Dátum: 18.01.2000

Autori: Křivánek Květoslav, Prokeš Jiří

MPK: B21B 31/08

Značky: pracovných, výměnou, valcov, stroj, rychlou, válcovací

Text:

...axiálne posuvnýrni prstencarni.Jednoduchosť konštrukčného usporiadania technického riešenia obzvlášť vynikne,ked axiálne posuvné prstence sú na svojich vnútomých čelách pomocou aspoň dvochspojovacích tyčí spojené vo vnútri dutiny pracovného valca uloženými závitovýrni3 krúžkami, usporiadanými na axiálne stabilnom závitovom vretene, s ľavým a pravým závitom, ktoré prebieha otočne k čelu nepoháňaného ložiskového čapu pracovného valca, kde je v...

Sklučovadlo s automatickou výmenou upínacích čelustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 260358

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/10

Značky: čelustí, skľučovadlo, výměnou, čela, automatickou, upínacích

Text:

...časti sklučovadia V čiastočnom reze, na obr. 3 je príklad nedelenej upínacej čeľuste, na obr. 4je príklad delenej upinacej čeľuste a naobr. 5 je príklad delenej upínacej čeľuste s prestaviteľnostou.Skľučovadlo 100 podľa vynálezu pozostáva zo základného telesa 110, upínacieho mechanizmu 120, zakladnej čeľuste 130, upinacej čeľuste 140 a alternatívne z nosiča 150 upiuacích čeľusti 140. Na obr. 1 je znazornený priklad prevedenia skľučovadla...

Způsob tepelného zpracování skleněných výrobků určených ke zpevnění iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260146

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Vladimír, Starcev Jurij

MPK: C03C 21/00

Značky: iontovou, sklenených, způsob, výrobků, zpracování, určených, tepelného, zpevnění, výměnou

Text:

...dráh 0 vého rozdílu polarizovaného světle v povrchové vrstvičce a k zvýšení rozdílu indexu lomu mezi povrchem a vnitřkem skleněného výrobku.Podstata vynálezu jê blíže objasněne näsledujícími příklady provedení.Příkled 1 Destičky z plochého sodnovápenatokřemiöitého tabulového sklavo diletometrické transformační teplotě 525 °c, plochy qooxzoo můa ťloušĺky 2,8 mm se vyhřívají 24 hodi v peci o téplotě 500 °C,načež se přenesou do lázně z...

Lázeň ke zpevňování skleněných výrobků iontovou výměnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265411

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Vladimír

MPK: C03C 21/00

Značky: zpevňování, lázeň, výměnou, výrobků, iontovou, sklenených

Text:

...na uhlík C, např. celulóza.Použitím uhlíku C jako přísady do lázně se dosáhne dlouhodobého účinku při eliminování nepříznivého vlivu jejího znečištění, uhlík C nepoškozuje povrch skla, je stálý, v lázni se nerozkládá a nedochází tak k vývoji toxiokých oxidů NOx.Podstata vynálezu je blíže objasněna následujícími příklady provedení. P ř I k 1 a d lDestičky z plochého sodnovápenatokřemičitého tabulového skla o dilatometrické transformační teplotě...

Klieštinový upínač a automatickou výmenou klieštiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264971

Dátum: 12.09.1989

Autor: Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštiny, automatickou, klieštinový, výměnou, upínač

Text:

...zariadenia je v plnej miere realizovaná na uchopenie snimateľného veka, čim sa zvyšuje presnosť a spoľahlivosť držania snímateľneho veka.Klieštinový upínač podľa vynálezu dalej umožňuje jednak pri použití viacerých snímateľ ných viek spevnít požadované klieštiny V jednotlivých suimateľných vekách už dopredu, a manipulačné zariadenie uskutočňuje len jednoduchú výmenu snimateľného veka s jednou klieštinou za snimateľné veko s druhou klieštinou...

Skľučovadlo s výmenou čeľustí z čela

Načítavanie...

Číslo patentu: 226668

Dátum: 15.05.1986

Autor: Práznovský Mikuláš

Značky: výměnou, čela, čelustí, skľučovadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Skľučovadlo s výmenou čeľusti z čela, pozostávajúce zo základného telesa, silovoovládaného prevodného člena a čeľustí vyznačujúce sa tým, že v základnom telese (10) sú pre výmenu čeľustí (30) vytvorené pevné vedenia (11), pozostávajúce z aspoň jedného výstupku (111), resp. zárezu (112) a na čeľustiach (30) sú vytvorené pohyblivé vedenia (31), pozostávajúce z aspoň jedného výbežku (311), resp. vybrania (312), kde výbežky (311) pohyblivého...

Zapojení pro řízení cyklu pracovních jednotek s automatickou výměnou operačních hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 218986

Dátum: 15.06.1985

Autor: Smíšek Josef

Značky: řízení, operačních, cyklu, automatickou, pracovních, výměnou, jednotek, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Na blok řídicích a ovládacích obvodů je zpětnovazebně napojen blok řídicích a kontrolních obvodů všech pohonů pracovní jednotky. Na něj je zpětnovazebně napojen blok pohonů posuvu pracovní jednotky, blok pohonu vřeten, blok pohonu pro pootáčení a polohování zubové spojky, blok pohonu zásobníků operačních hlav a blok pohonu pro přitahování a upínání operační hlavy na pracovní jednotku. Ten je zpětnovazebně spojen s blokem snímání a vyhodnocování...

Nástroj s automatickou výměnou pracovních nástavců

Načítavanie...

Číslo patentu: 216991

Dátum: 15.02.1985

Autor: Březina Josef

Značky: nástroj, pracovních, výměnou, automatickou, nástavců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchý a spolehlivý nástroj s automatickou výměnou pracovních nástavců zejména u souřadnicových obráběcích stroj numericky řízených. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pracovní nástavce jsou upnuty na základní držák pomocí závitového spoje. Předání pracovního nástavce ze základního držáku do zásobníku pracovních nástrojů se provádí reverzací otáček. Upnutí pracovního nástavce v zásobníku je též pomocí závitového spoje,...