Patenty so značkou «vymenitelných»

Nosič vymeniteľných nadstavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6523

Dátum: 03.09.2013

Autori: Oravec Dušan, Burák Ján

MPK: B62D 21/02, B60P 3/42, B60P 1/64...

Značky: nadstavieb, vymenitelných, nosič

Text:

...pripevnené protikusy konzol a platňa na podkorbovú hydrauliku ako komponenty nosiča vymeniteľných nadstavieb na sklápanie.Po konštrukčnej stránke je konštrukcia nosiča vymeniteľných nadstavieb v súlade s kritériami a odporučeniami defmovanými v priručkách na tvorbu nadstavieb na nákladné vozidlá a v súlade s STN EN 1990,STN EN 1991 a STN EN 1993. iNosič vymeniteľných nadstavieb je zložený z častí, a to z konzol na šasi nákladného vozidla,...

Nosič vymeniteľných nadstavieb

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6292

Dátum: 05.11.2012

Autori: Oravec Dušan, Burák Ján

MPK: B60P 1/64, B60P 3/42, B62D 21/02...

Značky: nosič, nadstavieb, vymenitelných

Text:

...nadstavieb ako aj jednotlivé časti a komponenty nosiča, ktoré umožňujú trojstranné sklápanie nadstavieb. Na obr. l je znázomená kompletná zostava nosiča vymeniteľných nadstavieb. Na obr. 2 je znázomený rám nosiča vymeniteľných nadstavieb. Na obr. 3 sú znázomené komponenty nosiča vymeniteľných nadstavieb, vo fonne systému konzol (G) a platne (F) pre systém podkorbovej hydrauliky, aplikované na jednoramenný nakladač. Na obr. 4 je znázomená...

Spôsob výroby sústružníckeho náradia vo forme vymeniteľných rezných doštičiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9453

Dátum: 14.05.2003

Autori: Macario Mario, Bihari Peter

MPK: B23B 27/16

Značky: sústružnickeho, řezných, vymenitelných, spôsob, doštičiek, výroby, formě, náradia

Text:

...riadení a programovaní. Primerane tomu je stále ťažšie nájsť ľudí, ktorí majútieto znalostí ako aj tradičné znalosti o mechanickom opracovávaní vymeniteľných reznýchdoštičiek. Výroba vymeniteľných rezných doštičiek pre sústružnícke náradia, ktoré sú priamo vybavené vysoko precíznymi tvarovačmi triesok, je preto stále viac potrebná. 0012 Vpriloženom nákrese sú znázornená dva príklady uskutočnenia vymeniteľnýchrezných doštičiek podľa vynálezu a...

Zařízení pro upínání vyměnitelných zubových hřebenů skládané odvalovací frézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 256445

Dátum: 15.04.1988

Autori: Florián Svatopluk, Brož Miloslav

MPK: B23C 5/22

Značky: vymenitelných, upínání, skládané, zařízení, zubových, odvalovací, hřebenu, frézy

Text:

...nosného tčlesa g, jsou na protilehlých hočních stěnách opatřeny kuželovými výstupky g. Na kuželové výstupky Q dosedají ohjímky 1, a to svými vnitřními kuželovýmí dosedacími plochami §. Ubjímky 3 jsou volně uloženy na osazených řástech 7 nosného telesa 2 vytvořených v místech jeho protilehlých čel §. Na objímky 5 dosedají matice 9 uloženéna závitech Q vytvořených na osazených částech 7 nosného tělesagľProti axiálnímu posuvu jsou zuhové...

Přídavné zařízení k přebrušování vyměnitelných destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 255450

Dátum: 15.03.1988

Autori: Roubíček Zdeněk, Flaška Miloš

MPK: B24B 3/36

Značky: destiček, zařízení, přebrušování, přídavné, vymenitelných

Text:

...sestává 2 první pravoúhlé opěrky Ä a druhé pravoúhlé opěrky gg, které jsou provedením i velikosti shodné, tj. vzájemně zaměnitelné. Každá pravoúhlá opěrka g, gg má kratší rameno 35, ggg a delší rameno §§, 359.Delší rameno gg, § 59 je na konci opatřeno jazykem gg, kterým se zasouvá do zářezu łg, upraveného v kratšim rameni gg, § 59 protější pravoúhlé opěrky Q, gg. Každé kratší rameno gâ, ggg je dále opatřeno radiusovou prizmatickou drážkou...

Uchytenie zásuvných vymenitelných jednotiek najmä u elektrických prístrojov zdravotníckych

Načítavanie...

Číslo patentu: 252954

Dátum: 15.10.1987

Autor: Hudeček Juraj

MPK: H05K 7/14

Značky: uchytenie, elektrických, prístrojov, jednotiek, zásuvných, najmä, vymenitelných, zdravotnických

Text:

...do ľavej a pravej vodlacej lišty 5 a 6, ktoré patria základni 7. Do polkruhového vybrania 8 ľavej bočnice 1 a pravej bočnice 2 zapadá segment 9 polkruhového prierezu, odpružený plochoupružinou 10, ktorá je zo strany dotyku zo segmentom 9 ukončená nosom 19 pružiny. segment 9 je opatrený palcom 11, ktorý vystupuje z druhej strany základne 7 cez otvor 12 základne do pozdĺžnej drážky 13 tiahla. Na tiahlo 14 je pripevnená jedným koncom pružina...