Patenty so značkou «vyměnitelného»

Systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6823

Dátum: 02.07.2014

Autori: Puškár Michal, Bigoš Peter

MPK: F01N 13/10, F01N 5/00

Značky: systém, vyměnitelného, dvojtaktného, spaľovacieho, ejektora, výfuku, motora

Text:

...Jedným z nových technických riešení je systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora.Podstatou technického riešenia je to, že do konštrukcie výfukového systému dvojtaktného motora sa medzi rezonančnú časť výfukového systemu a výfukovú trubku umiestni systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora podľa obr. 1. Tento systém poskytuje možnosť zmeny vymeníteľných ejektorov. Vymeniteľný ejektor...

Spôsob vymeniteľného upevnenia žiaruvzdornej dúchacej tvárnice alebo puzdra, ako aj nádrž na kovovú taveninu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17801

Dátum: 17.11.2009

Autori: Klikovich Michael, Kneis Leopold

MPK: B22D 41/02, B22D 41/08, B22D 1/00...

Značky: upevnenia, tvárnice, puzdra, kovovú, žiaruvzdornej, taveninu, dúchacej, spôsob, vyměnitelného, nádrž

Text:

...poškodenia výlevkového0008 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom so znakminároku 1, ako aj nádržou podľa nároku 6. EP 2 352 607 B 1 E-410/14-Tš0009 Uprednostňované ďalšie uskutočnenia nádrže podľa vynálezu, akoaj spôsoby podľa vynálezu, tvoria predmet závislých nárokov.0010 Tým, že k demontáži opotrebenej dúchacej tvárnice, respektíve opotrebeného puzdra, už nie je potrebné žiadne ručne uskutočňované vybúravanie, ktoré znamená...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16076

Dátum: 30.09.2005

Autori: Pommer Stig, Larsson Björn, Kullman Marcus, Salaker Allan, Lind Mats, Moller Per

MPK: A47K 10/38

Značky: mechanizmus, nástavec, zádržného, systém, mechanizmu, materiálů, vyměnitelného, takéhoto, zádržný, koncový, spôsob, zásobník, zadržanie, vloženia, zásobníku, kotúčika

Text:

...štrbiny a vedú nosný kolik, a jej súčasťou je blokovacia časť na zablokovanie nosného kolika v koneovej polohe. Vkladacia štrbina jev koneovej polohe uzatvorená uzáverom dráhy, ktorý sa nachádza na konci vkladacej štrbiny.0010 V dokumente W 0 96/23719 A 1 sa vysvetľuje systém zásobníka so žliabkovouvodiacou štrbinou na vedenie nosného kolika kotúčika s hárkami do koncovej polohy.0011 Dokumenty US-A-3,416,744 aUS-A-3,572,602 opisujú...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16016

Dátum: 30.09.2005

Autori: Larsson Björn, Salaker Allan, Kullman Marcus, Pommer Stig, Moller Per, Lind Mats

MPK: A47K 10/38

Značky: materiálů, zádržný, vloženia, spôsob, kotúčika, systém, mechanizmu, takéhoto, zadržanie, vyměnitelného, zásobníku, zádržného, mechanizmus, zásobník

Text:

...polohe kotúčikapo tom, čo bol nosný kolik vedený cez rôzne vodiace dráhy vkladacej štrbiny.0010 Dokument US-A-4,108,389 zverejňuje aj zásobník na kotúčik papiera a obsahuje vkladaciu štrbinu so vstupnou časťou a výstupnou časťou, ako aj skupinu vodiacich konzol na vedenie nosných kolíkov kotúčika papiera z vkladacej polohy do koncovej polohy, v ktorej je kotúčik držaný alebo blokovaný na účely výdaja papiera.0011 Dokumenty W 0 96/23719...

Zádržný mechanizmus v zásobníku na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu, zádržný systém, zásobník a spôsob vloženia kotúčika materiálu do takéhoto zádržného mechanizmu a koncový nástavec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9297

Dátum: 30.09.2005

Autori: Kullman Marcus, Lind Mats, Moller Per, Larsson Björn, Pommer Stig, Salaaker Allan

MPK: A47K 10/38

Značky: zádržný, mechanizmus, materiálů, zásobník, zadržanie, nástavec, spôsob, zásobníku, koncový, vyměnitelného, kotúčika, systém, vloženia, zádržného, takéhoto, mechanizmu

Text:

...ale súčasne sa účinne zabránilo neúmyselnému vloženiu nesprávneho kotúčika alebo nesprávnemu umiestneniu kotúčika. Ďalším cieľom je zabezpečiť zádržný systém a zásobník stakýmito znakmi, ako aj spôsob vkladania vymeniteľnćho kotúčikamateriálu do zádržného systému.0013 Tento cieľ sa vyriešil zádržným mechanizmom v zásobníku papierových uterákov na zadržanie vymeniteľného kotúčika materiálu so znakmi podľa patentového nároku l. Cieľ rieši...

Valcový nosič na uloženie vymeniteľného tlačiarskeho návleku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3202

Dátum: 10.11.2004

Autor: Schepers Hans-georg

MPK: B41F 27/00

Značky: uloženie, spôsob, nosič, tlačiarskeho, vyměnitelného, válcový, výroby, návleků

Text:

...práve tak komfortný, ako doteraz známe nosiče s vankúšom tlakového vzduchu, takže v tomto ohľade nemusiabyť urobené žiadne kompromisy. Na to je bez problémov možné nosičkonštruovať dokonale rotačne symetricky, takže je tiež zaručené dobré otáčanie bez hádzania tak pre nosič samotný, ako aj pre kombináciu nosiča a tlačiarskeho návleku. Vzájomné otáčanie nosiča a tlačiarskeho návleku je spoľahlivo vylúčené trecím stykom medzi rozpínavým...

Upínací uzol vymeniteľného tvarovaného noža na valci rôznych priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1202

Dátum: 03.07.1996

Autor: Kováčik Stanislav

MPK: B23B 27/00

Značky: válci, rôznych, priemerov, upínací, noža, tvarovaného, vyměnitelného

Text:

...tak, že kužel na čape pritlačanim zoviera nôž. čim zabezpe čuje dokonalé uchytenie pri rezných silách pôsobiacich na nôž. Čap je vedený V puzdre. ktoré je v reznom valci narazené (uloženie HB/k 6). Drážkuv čape je možná vyrezať podľa potreby pod rôznymi uhlami a tak dokonale uchytia viac nožov vychadzajúcich z jedného bodu (rohové spoje. krížové spoje a pod.). Počet upínacích uzlov sa určí podľa veľkosti a tvaru noža. V prípade poškodenia...

Zařízení pro upnutí vyměnitelného řezného elementu v tělese obráběcího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251570

Dátum: 16.07.1987

Autor: Unčovský Arnošt

MPK: B23B 27/16

Značky: nástroje, vyměnitelného, tělese, zařízení, řezného, upnutí, elementů, obraběcího

Text:

...řez ného elementu.Tendence vývoje směřujíci k automatizaci všech obráběcĺch operací pomocí obráběcích linek, integrovaných výrobnich úseků, NC strojů, robotú atd., vyžaduje i automatizaci výměny otupených řezných elementü. Z tohoto důvodu již dosavadní, výše uvedené způsoby jejich upínáni plně nevyhovuji.Zařízení pro upnuti vyměnitelného řezného elementu do těla nástroje podle vynálezu je výhodné zejména tim, že umožňuje přimočarým pohybem...