Patenty so značkou «výměníku»

Způsob lokalizace netěsné trubky vertikálního výměníku tepla vlásenkového typu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270013

Dátum: 13.06.1990

Autori: Sobotka Jiří, Matal Oldřich, Klinga Josef

MPK: F28D 7/06

Značky: výměníku, provádění, způsob, vlásenkového, lokalizace, trubky, netěsné, vertikálního, zařízení, tohoto, způsobu, tepla

Text:

...opočívú v tou zo v utůonindo prostoru nopdjooí vody zoplninol čistým kondonzàtoo slospoň po ústí vlssonkovyob trubok po notlokovlní psrního prostoru plynom no tlak 02 si 1 Mřsä so provldí onínání smísí vlnoní vzníklych notlsnootní vo vlssonkovyoh trubkáoh no spojích vlúsonkovyoh trubok s trubkovníoí. Podotstou zořízsní k provádění posobu jo to jo tvořsno oloupol sonípuldtoru vodotisnĺ proohszsjíoío uprsvsnýn víkoo prolozovoho otvoru no...

Deska deskového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269390

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hynčica Václav

MPK: F28F 3/12

Značky: deska, deskového, tepla, výměníku

Text:

...nejméně jednou vrstvou drátěného pletiva, tahokovu, děrovaného plechu nebo jiného podobného materiálu. Distanční spojovací prvky jsou rozmístěny v rovině symetrie procházející podélnou osou desky v roztečích menších než je výška desky.Výhody desky deskového výměníku tepla podle vynálezu jsou zejména v úspoře materiálu tím, že desky mohou být zhotoveny z tenkých plechů i při vyšších rozdílech provozních tlaků prostrorů uvnitř a vnč desek,...

Způsob odkoksování trubek výměníku tepla pyrolýzní pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 268974

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nájemník Jiří, Hrubý Augustin, Tichý Vladimír, Dvořák Luděk, Oháňka Vlastimil

MPK: C10G 9/16

Značky: tepla, způsob, trubek, pyrolýzní, odkoksování, výměníku

Text:

...opět anontovat a psc vyhřát na pracovni teplotu. uvedená operace je časovč velai náročnú a nákladná ak na spotřebu energií pre odatavení e nejetí poce, tak z hladiska vynaložené práce a Ió negativní vliv na délku životnosti zařízení. Vlastní čištění tlakovou vodou o tlaku 30 až 60 MPa je operace velai riziková a možností úrazu.Postup odkoksovaní chladiče pyrolýzniho plynu byl již v literatuře popsón. Například Bulletin of the Japan Petroleun...

Náplň kontaktního výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 265922

Dátum: 14.11.1989

Autor: Petrů Jan

MPK: F24H 1/10

Značky: tepla, kontaktního, náplň, výměníku

Text:

...se dají předem před vložením připravit a zkontrolovat mimo prostor ohřívače.Rozvod kapaliny na takto vytvořené plochy se dá provádět zkrápěním, kapalina i postupující spaliny jsou na členité ploše velmi jemně rozděleny a mají vzájemný dokonalý styk,tím dochází k velmi rychlému přestupu tepla. Rozvod kapaliny neni tak náchylný na zahlcení,vzhledem k tomu, že spaliny po expanzi na velkoplošném sítě se rozdělí a zchladí a jejíchpostupové...

Zapojení parovodního výměníku, zejména pro ústřední vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265292

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hrobař Radim, Obr Jan

MPK: F24D 1/00

Značky: vytápění, výměníku, zejména, parovodního, ústřední, zapojení

Text:

...použít speoiálního čerpadla s vysokou sací výškou k odčerpání kondenzátu z velkého podtlaku. Příklad konkrétního provedení zapojení perovodního výmě níku podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném obrázku.Zapojení podle vynálezu sestává z parovodního výměníku ,na jehož vstup v horní části výměníku L je připojeno přívodní potrubí g páry a na výstup v dolní části výměníku ł je připojeno odváděcí potrubí 2 kondenzátu. Odváděcí potrubí...

Způsob vysušení kondenzačního výměníku tepla napojeného na parní turbínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265121

Dátum: 13.10.1989

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: F28B 1/02

Značky: parní, turbinu, tepla, způsob, výměníku, vysušení, napojeného, kondenzačního

Text:

...výměníku, čímž vznikne proud vzduchu, který je nasáván uopávkami, ohříván tělesem a rotorem parní unmíny a který předává teplo tělesu, trubkovnicím a trubkám kondenzačního výměníku a tak jej vně i uvnitř trubek vysuší.Alternativně se mezi vstupní a výstupní komorou vytvoří přes průlezy a trubky umělý tah vzduchu zintenzívňující vytváření vodní páry z vnitřku trubek a komor kondenzačního výměníku.Výhodou navrhovaného způsobu je...

Těsnicí spoje teplosměnných desek deskového tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264798

Dátum: 12.09.1989

Autor: Hubáček Karel

MPK: F28F 3/10

Značky: deskového, desek, tepelného, výměníku, spoje, těsnicí, teplosměnných

Text:

...desky přesahují úroveň převýšení. Průchozí otvory jsou s výhodou umístěny ve středech trychtýřových zahloubení profilu, zasahujících do prostoru drážky.Výhodou těsnícího spoje podle vynálezu je jeho poměrná jednoduchost ve srovnání s řešeními využívajících rybinových drážek nebo přídavných profilů vytvářených na úkor větší spotřeby materiálu. Vkládání těsnění do drážky a jeho upevnění je snadné, přičemž odpadá obtížné lepení nebo...

Obráběcí stroj ke spojování trubek a čel výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264331

Dátum: 12.07.1989

Autori: Daniels Manfred, Trimborn Helmut

MPK: B21D 53/08

Značky: tepla, trubek, stroj, spojování, obráběcí, výměníku

Text:

...předního čela łła zadního čela lg výměníku 3 přiváděn do pracovní polohy. Kotvy lg, lg jsou stejné a opatřenynarážknmi gg, gł, přičemž při dopravě výměníku 1 tepla uloženého na voze 5 dosedá na arážku gł vysunutý unašeč AQ.Ustavení polohy vozu É s uloženým výměníkem 1 tepla se děje upínacimi ústrcjimi gg, gg. Upínací ústrojí 33, gg jsou stejná a sestávají z pevné opěry gł, přes kterou mohous malou vůlí přejiždět kotvy lg, lg. Z näběhové...

Jádro vinutého výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 263005

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: tepla, vinutého, jádro, výměníku

Text:

...a proto je centrální trubka svařena z prstenců z ohýbaných pLechů. Nevýhodou tohoto řešení je, že ve vnitřním prostoru jádra, který je volný, dochází vtívem rozdětení teplot podél jádra k přírozenému proudění méäia atim ke snižovàni výkonu aparátu. Tato nevýhoda se výraznějíprojevi u velkých průměrů a détek jader vinutých výměniků tep ĺä- 233 uns .Uvedené nevýhody odstraňuje jádro vínutěho výměníku tepla podle vynálezu, sestavající z...

Vestavěný podchlazovač kondenzátu výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262456

Dátum: 14.03.1989

Autori: Varvařovská Jarmila, Zámečníková Helena, Šrůtek Josef, Hloušek Vladimír, Mašek Václav, Mánek Oldřich

MPK: F28D 7/00

Značky: kondenzátu, vestavěný, výměníku, podchlazovač

Text:

...vestavba. V prostoru mezi častí vnějěího svazku teplosměnnych trubek a tělesem výměníku je přitom uspořádáno zařízení pro obvod kondensátu sestávající z valcováho pláště, příčné desky a horního nátrubku. V prostoru pod vnitřní trubkovnicí je uspořádána první komora chladící vody tvoŕena vnitřní trubkovnicí, prstencem, vnitřním plaštěm. dnem a vnitřní trubkou a v prostoru pod vnějłí trubkovnicí je uspožadána druhá komora chladící vody,...

Zařízení pro čištění vnitřních dutin výrobků, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 259467

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kotrla Jan, Vašica Milan

MPK: B08B 9/18, F28G 9/00

Značky: tepla, zařízení, vnitřních, dutin, výměníku, zejména, čištění, výrobků

Text:

...dutin výrobků, zejména výměníku tepla podle vynálezu, jehož podstatou je, že výstupní olejové čerpadlo, ktoré je součástí odstředivé čističky oleje vyústuje do rozváděcího systému spolu s přívodem stlsčeněho vzduchu opatřeným rozváděčem a zpětným ventilem přičemž rozváděcí systém je spcjen s výměníkem, který je upevněn v otočném rámu.Výhoda tohoto řešení spočívá v tom, že pomocí sítového filtru n odstředivé Čističky oleje je znečištěný olej...

Zařízení pro skrápění náplně směšovacího výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 258382

Dátum: 16.08.1988

Autor: Téra Petr

MPK: F28C 3/06

Značky: zařízení, směšovacího, náplne, výměníku, skrápění

Text:

...se s výhodou využívá rychlosti rozvodu v závislosti na množství proteklého kapalného média. Čím větší množství proteče, tím se dosahuje vyšších otáček rozváděcí perforované trubky a naopak.Na přilcženém výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněno uspořádání směšovacího výměníku, na obr. 2 je schematicky znázorněn bokorys rozvaděče v řezu a na obr. 3 je jeho půdorys.Ve skříni l směšovacího výměníku je umístěna kusová náplň g, která slouží ke...

Lamela pro sestavování vzduchových výměníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258085

Dátum: 15.07.1988

Autori: Růžička Stanislav, Nesnídal František, Hanausek Václav

MPK: F28F 3/08

Značky: sestavování, výměníku, lamela, vzduchových

Text:

...obr. 2 je stejná lamela v axonometrickém pohledu.e 3 na obr. 3 jsou dvě lamely vexonometrickém pohledu před eaeunutím do sebe pro vytvoření trubky, na. obr 4 I sou v axonometrickém pohledu dvě lamelyo po zasunutíwło sebe, takže vytváření trubka, na, obr. 5 jsou v exonometrićkém pohledu dvě trubky před zejsdnutím do sebe,ne Íobr. 6 je v axonometrickém pohledu několik trubek zesunutýoh do sebe, takže vytvářeáí kanály výměníku,...

Podpěrná a distanční konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245234

Dátum: 01.07.1988

Autori: Preisler Vlastimil, Sedliský Otakar, Valenta Svatopluk

MPK: F28F 9/00

Značky: horizontálně, svazků, trubek, podpěrná, konstrukce, distanční, tepla, výměníku, uspořádaných

Text:

...konstrukce svazku horizontálně uspořádaných trubek výměníku tepla v příklsdném provedení podle vynálezu sestává z dvojic svislých distančních pásků Q, 2 zasunutých mezi sousední sloupce teplosměnných trubek g a opatřených na svých vnějších odvrácenýoh stranách miskovitými výstupky a na přivrácených stranách ve svém středu svislou průběžnou drážkou skrze kterou je prostrčena zajištovací tyč A upevněna svými konci v horním a dolním nosníku...

Zařízení pro intenzifikaci předávání tepla ve směšovacím výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257898

Dátum: 15.06.1988

Autor: Téra Petr

MPK: F28C 3/06

Značky: předávání, zařízení, směšovacím, výměníku, tepla, intenzifikaci

Text:

...dokonalejší rozptyl do určené části a jsou nejméně tři, aby bylo možno rozvádět kapalné médium rovnoměrně a nespojitě tak, že každá následující dávka vytékajícího kapalného média je provedena z následující trubky. U počtu nejmáně 5 trubek se použije 5 výhodou dávkování přes jednu trubkuj je-li například pětitrubkové uspořádání a jsou-li trubky označený pořadovými čísly 1 až 5, je možno dávkovat kapalné médium v pořadí 1-4-2-5-3 nebo...

Způsob ustavení přímých trubek výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257868

Dátum: 15.06.1988

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/00

Značky: trubek, výměníku, způsob, tepla, přímých, ustavení

Text:

...výměny při provozu poškozených trubek, přístupnost a možnost kontroly těsnosti spoju trubka-trubkovnice.Příklad provedení zpusobu ustavení přímých trubek výměníku tepla podle vynâlezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu, kde na obr. 1, 2, 3, 4 jsou znázorněny čtyři varianty řešení.Po zakotvení, resp. zasunutí koncu přímých trubek l do protilehlých trubkovníc g, 2 jsou trubky l deformovány v mezích pevnosti materiálu vnější silou...

Čisticí vířivé vložky do výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244776

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kováe Anton, Koman Václav, Bracinak Bohdan, Šajbidor Ján, Rado Rudolf, Zeleoák Pavel, Sládek Jaroslav

MPK: P23J 3/00

Značky: vložky, čisticí, tepla, vířivé, výměníku

Text:

...opatřenými čisticími ploškami ve spojení s ovlâdacím pákovým mechanísmem. lze kotel trvale udržovat v provozu s maximálními hodnotami výkonu. Zkouškami bylo ověřeno, že proti dosud uživaným řešením bez čisticího mechanismu lze v důsledku soustavného a účinného čištění teplosměnných ploch výměníku dosáhnout úspor 5 - 10 paliva. Kromě uvedeného je další podstatnou výhodou řešení čistíoích viřivýoh vložek podle vynár lezu, že tyto lze v...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kusý Zdenik, Havel Miroslav, Petráš Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: způsobu, parního, zbytkové, provádění, generátoru, tohoto, sledování, zejména, způsob, výměníku, tepla, zařízení, životnosti

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Způsob odstranění interference proudových protielektrod při elektrochemické ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 257156

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Pavel, Podval Jaroslav, Bartel Vlastimil, Veselá Ludmila, Mokrá Miluše, Bártek Jiří, Payer Vladimír

MPK: C23F 13/00

Značky: tepla, odstranění, ochraně, výměníku, trubkových, proudových, protielektrod, způsob, interference, elektrochemické

Text:

...Nejmenší elektrická vodivost má kyselinaDosazením do vztahu (2) při nm 0,9 v, zo 0,6 v, jp 0,3 A.m 2 12,3 a.m 1, n 439, ak 0,011 m, graf 0,4 m, at 0,025 m, av 0,4 m, H 25 S.mdostaneme lmin 0,0124 m. Minimální volný prostor 1 kolem katody 1 má tedy tvar válce o průměru 2(Rk lmin) 0,0468 m.20 kyselina mravenčí je ohřívána glycerínem z 40 na 55 °C v malém výměníku o průměru pláště l rovným 200 mm a délce 4 000 mm vyrobeném z...

Způsob používání tepelných výměníků a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256935

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lang Jürgen, Fiebach Klaus, Schertz Gunter

MPK: F28D 11/08

Značky: tohoto, používání, výměníku, způsob, provádění, způsobu, tepelných, zařízení

Text:

...mm neusMeHHoM ucxonnou Marepuane anemenron rennonöneuunxa H Bxnmqennen Bemecwaa Meąny nonammu u oóparnum xoaun Tenne OĎMGHHHRB, RBŘCTBYMMEPO QAHOBDEMBHHO cnacarenbnum MEDOHDHHTHEM HPOTHB TGHHO3 Hepre 7 nqecKoro noseücwana Ha cucremy, nnnanrcn cymecwnennmun pemennnmu uns nocwonunorq Tennooñnena Ha ñonee sucoxou ypoune. Onuaxo cnvaercn nenecooöpasnum HMETB ery cnoco 5 HocrnnapHTb rauxe nn Kauanon sanonneunux non~~ HOCTBD TEHHOHOCHTBHBM,...

Umístění proudových protielektrod při elektrochemické protikorozní ochraně trubkových výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256623

Dátum: 15.04.1988

Autori: Payer Vladimír, Veselá Ludmila, Mokrá Miluše, Podval Jaroslav, Bartel Vlastimil, Novák Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: trubkových, protielektrod, výměníku, protikorozní, elektrochemické, tepla, ochraně, proudových, umístění

Text:

...nekontrolovaného průniku obou mšdií do sebe.Proto je nutné často odstavovat provoz výměníku c přetěaäovat vnitřní průohodky.Uvedené nevýhody odstraňuje umístění proudových protielektrod při eloktrochomické protikorozní ochraně trubkovýoh výmčníků tepla podla vynálozu,jehož podstata opočívá v tom,žo prondové protíoloktrodý zcoahují přímo do mezitrubkověho prostoru c procházejí atěnou pláštä výměníku izolační průchodkou a jsou uložený pod...

Způsob lokalizace netěsné trubky výměníku tepla, zejména parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256021

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klinga Josef, Matal Oldřich

MPK: G21C 17/06

Značky: lokalizace, způsob, generátoru, výměníku, trubky, zejména, parního, netěsné, tepla

Text:

...podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že u z provozu odstaveného výměníku se postupně měří v prvním vyústění každá trubky diference tlaku mezi jejím vnitřním prostorem a-vnějším okolím při aoučaeném, avšak doćaenám uzavření druhého vyúetění trubky po dobu měření a při zsplněném mezitrubkovém prostoru výměníku tepla libovolným plynom o tlaku alespoň dvakrát vyšším než Je tlak okolí.Jak ukázalyprvní experimenty lze touto metodou...

Elektrická izolace výměníku tepla pro tepelně akumulační kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254753

Dátum: 15.02.1988

Autor: Přeučil Miroslav

MPK: F16L 25/02, F24H 9/14

Značky: výměníku, kotel, tepelně, elektrická, tepla, akumulační, izolace

Text:

...tlakovou těsnost, tedy i vodotěsnost,průchodů trubek výměníku stěnou kotle í v případě, je-li kotel proveden Jako přetlakový. Všechny tyto funkce elektrické izolace podle vynálezu jsou možné v celém rozsahu teplot, které na tepelné akumulačním kotli přicházejí v úvahu, to je prakticky od 10 °C do 110 °C, rovněž ívv rozsahu tlaků, které mohou nabývat hodnot v rozsahu od atmosférického tlaku až asi do 0,1 Ma přetlaku.Vynález a jeho účinky jsou...

Vstupní hrdlo, zejména výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 236241

Dátum: 01.02.1988

Autori: Dvořák Pavel, Just Jan

MPK: F28F 13/06

Značky: výměníku, tepla, zejména, hrdlo, vstupní

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupní hrdlo je určeno pro přívod média zejména do výměníků tepla k účinnému naproudění svazku trubek těchto výměníků. V ose hrdla kolmo na proud média ve vzdálenosti rovné jedné polovině osové délky hrdla je umístěna kruhová clona, pro udržení proudění u stěn hrdla. Před clonou a za ní jsou umístěny přepážkové díly, které jsou vzájemně pootočeny o 450. Tyto díly stabilizují proudové poměry uvnitř hrdla.

Vinutý svazek trubek výměníku tepla, zejména pro oblast vysokých teplot a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 254420

Dátum: 15.01.1988

Autor: Prokop Bohumír

MPK: F28D 7/02

Značky: oblast, výroby, výměníku, trubek, tepla, svazek, zejména, způsob, teplot, vinutý, vysokých

Text:

...pro oblast vysokýrclt teplot.- 2 Podstata způsobu spočívá V tom, žese v první vrstvč vinutí po obvodě centrální trubky přivaří nosná žebra S výřezy pro trubky mezi nosnými žebry se k centrální trubce přivaří distanční pásky. Na to se navine první vrstva trubek. Poté se k nosným žebrům přivaří nosná žebra druhé či další vrstvy trubek tak, že předchozí vrstva trubek je uzavřena. K distančním páskům první vrstvy trubek se přivaří pomocí...

Dvoustupňový vršek dvouvětvového šachto-cyklonového výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253863

Dátum: 17.12.1987

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: dvouvětvového, šachto-cyklonového, výměníku, vršek, dvoustupňový, tepla

Text:

...tvořících třetí stupeň předehřívání, je v jejich svislé ose umístěn cyklon g, §, tvořící druhý stupeň g předehřívání. Propojení protiprcudé šachty s cyklonem je provedeno tím způsobem, že kanál 1 pro vedení plynů z protiproudé šachty ł předehřívací větve 5 je zaústěn do cyklonu g druhého stupně łł předehřívání, umístěného svisle nad protiproudou šachtou ł, ve větvi 5 předehřívání a obráceně kanál 3 pro vedení plynů spojuje protiproudou šachtu...

Zařízení na vyhledávání netěsných trubek výměníků tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253764

Dátum: 17.12.1987

Autori: Klinga Josef, Horký Jaroslav, Matal Oldřich, Zachar Josef, Tomáš Zdeněk

MPK: G01M 3/08

Značky: vyhledávání, tepla, trubek, zařízení, netěsných, výměníku

Text:

...kvalifíkaci obsluhy. Další výhodou je, že pořizovací náklady na zařízení jsou velmi nízké. Navíc možnost vyhledat i malé netěsnosti v trubkách či v zaválcováni trubek v trubkovnicích, zejména u kondenzátorů turbín jaderných elektráren, a to jak při odstavce, tak i při provozu se sníženým výkonem bloku podstatné přispívá k udržení optimálního vodního chemického režimu v parnich generátorech, ohřívácích apod., což zvyšuje životnost těchto...

Zařízení na odstraňování zbytků alkalického kovu z výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241887

Dátum: 01.12.1987

Autor: Morávek Petr

MPK: F28G 13/00, F16L 53/00, F17D 5/00...

Značky: zařízení, alkalického, odstraňování, zbytků, výměníku, tepla

Text:

...energetického bloku jsou uzavřeny první a druhá hlavní armatura a otevřena drenážní armatura a alkalický kov je z příelušné části hlavního potrubí kovu a zejména z výměníku tepla vypuštěn do záaobních nádrží. Ďále se uzavře drenážní armatura, zapne ohřevvýměníku, vnější ohřev propojovacího potrubí a ohřev přípojky.Po dosažení určité teploty je při zapojeném vnějším chlazení kondenzační nádoby nastartována,vakuová čerpací jednotka e postupně...

Distanční zařízení trubek trojúhelníkově uspořádaných v horizontálním svazku výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253048

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šmakal Vladimír, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: distanční, svazků, tepla, horizontálním, výměníku, trojúhelníkově, uspořádaných, trubek, zařízení

Text:

...vnějším obvodu trubky v oblasti distančního zařízení, vyrovnávň průběh teploty ve stěně trubky po jejím obvodu, navytváří prostory vhodné pro usezování solí a tím snižuje ri ziko lokální koroze.Při známé toleąancí vnějäího průměru trubek ve svazku dovoluje nastavení jednotných vůlí mezi distančním zařízením a trubkami jednotnou volbou toleranäního pole vnějšíhoprůměru distančního pouzdra. Tloušĺku stěny dístrnčního pouzdra a velikost...

Zařízení pro omezení přehřívání pláště tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240929

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vurm Vladimír

MPK: F28F 13/06

Značky: tepelného, výměníku, zařízení, přehřívání, omezení, pláště

Text:

...dvojitého dutého víka je vytvořena alespoň jedna řada horníeh vstupích otvorů a v patních ěásteoh tohoto víka jsou vytvořeny petní výstupní otvory. Tyto jmeované otvory mají rovněž za účel umožnit proudění chladícího média dutinou dvojitého dutého víka. Proto jsou výstupí otvory vytvořeny ve stínicí stěně vodicího kanálu, patní výstupní otvory jsou vytvořeny ve stínící stěně výstupního kanálu a horní vstupní otvory jsou vytvořeny v nosné...

Šachta tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246243

Dátum: 15.09.1987

Autor: Korniv Oleg Petrovie

MPK: F27D 13/00

Značky: tepelného, výměníku, šachta

Text:

...hranou lg. Dále vnější zkrácený sběrač l svou horní hranou ll navazuje na svislou zavážecí šachtu lg, stejně jako vnitřní zkrácený sběrač É navazuje svou horní hranou lg na svislou zavážecí šachtu lg, v jejímž prostoru je duté, směrem dolů otevřené rozdělovací těleso li, s hrdly lg na odváděnĺ plynů. Pod předehřívaným materiálem je zadržovaoítěleso lg s oboustranným vstupem horkých plynu.Materiál vstupujíoí postupuje směrem dolů prostorem...

Uspořádání výměníku tepla pro automatické odmrazování standardního chladicího prostoru kompresorových chladicích skříní s dvojitým chladicím prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244833

Dátum: 14.08.1987

Autori: Lichvár Milan, Hortlík František

MPK: F25D 21/06

Značky: chladicím, standardního, chladicích, chladicího, prostorem, odmrazování, kompresorových, prostoru, výměníku, uspořádání, automatické, skříní, dvojitým, tepla

Text:

...vynálezu jednoduläí.U výhodného příkladného provedení uspořádání podla vynálezu deska výparníku vykazuje na svých obou stranách přídavně plochy pro přenos tepla.U dalšího výhodného provedení uspořádání podle vynálezu články pro zvětšení plochy3 244833 jsou zekryty krytom, který je spojen kovovým spojeni s výměníku teple.Technická řešení podle vynález .je podrobně vysvětleno v následujícím popise výhradného Pĺíklsdnćho provedení. které je...

Distanční trubková mříž výměníku tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244743

Dátum: 14.08.1987

Autori: Eermák Jindoich, Kotík Michal, Chobot Jioí, Laš?ovka Pavel

MPK: F28F 9/00

Značky: mříž, výměníku, distanční, trubková, tepla

Text:

...element je pevně místně spojen s tuhým distančním elementem a opatřen otvorem, jímž volně prochází spojovací prut. Pružný distanční element je alternativně bud ve tvaru kruhového segmentu a je pak v přímkovém styku s trubkou, nebo tvaru kruhového segmentu a prolisem a pak je v bodovém styku s trubkou V trubkovém svazku nebo tvaru kulového vrchlíku a je pak taktéž v bodovém styku s trubkou v trubkovém svazku.Vzájemný kontakt tuhých...