Patenty so značkou «výluhu»

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260150

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kodýtek Vilém, Grunt Miloslav

MPK: C01G 41/00

Značky: čištění, wolframové, výluhu, způsob

Text:

...železitý v poměru hmotnosti železa a hořčíku 20 80 až 70 30. S výhodou se postup podle vynálezu provádí tak, že se roztok železité a hořečnaté soli před přidáním k výluhu smísí s vodným roztokem u amoniaku. Výhodou postupu podle vynálezu je dobrý čistící účinek, stejně jako dobrá filtrovatelnost sraženiny a mae lé ztráty wolframu. Tohoto efektu se nedosáhne žádným z dosud známých postupů a ani tehdy, dávkují-li se železitá a hořečnatá...

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260149

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém, Huňková Alena

MPK: C01G 41/00

Značky: výluhu, způsob, čištění, wolframové

Text:

...postupu podle vynálezu je, že sespolu s kyselinou křemičitou oddělí od kapalné fáze výluhu prakticky věechen přebytečný sodík nebo jeho převážná část ve formě štavelanu nebo hydrogenuhličitanu, resp. uhličitanu sodného. Vyčištěný výluh obsahuje jen velmi nízké množství cizího aniontu. Oddělenou pevnou fázi je možné využít v chemické výrobě. Štavelan sodný lze konvertovat nakyselinu štavelovou a tu znovu použít k neutralizàci výluhu o ....

Způsob čištění výluhu z wolframové rudy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260148

Dátum: 15.12.1998

Autori: Grunt Miloslav, Kodýtek Vilém

MPK: C01G 41/00

Značky: čištění, způsob, výluhu, wolframové

Text:

...9,5 až 12,5 k výluhu přidá manganistan a/nebo manganan alkalického kovu a redakční činidlo jako hydroxylamin v množství dostatečném k redukci převážně části mengananu-à/nebo manganistanu na hydroxid manganatý a oddělí se vzniklá sraženina. Výhodou postupu podle vynálezu je mohutný čistící účinek. Další výhodou postupu podle vynálezu je vznik dobře sedimentující sraženiny. Převážná část sraženiny se usadí během několikodesítek minut. Při...

Způsob zpracování výluhů z alkalické dechlorace zinkového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270800

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kábrt Lubomír, Mostecký Jiří Akademik, Sedláček Jiří

MPK: C01G 9/04

Značky: alkalické, zinkového, zpracování, výluhu, dechlorace, způsob, odpadů

Text:

...95 obj.kapalné fáze, vznikajícípo odloužení deehlorovaného zinkového odpadu, recirkuluje pro další loužení. K doplně~ ní recirkulovaných podílů na potrebný objem, nutný pro další loužení, se využije vodaz promývání odloučeného záchytu, e to bud všechna, nebo alespoň její nejkoncentrovanější první podíly.Tím se sníží množství kapalných odpadů na 5 až S 0 původního množství bez recírkulace a zároveň se zvýši jejich solnost na 2 až 20 násobek...

Způsob likvidace odpadních molybdenových výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268899

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vostatek František, Šabata Stanislav

MPK: C01G 39/02

Značky: likvidace, molybdénových, způsob, odpadních, výluhu

Text:

...drátu.Podstatou vynálezu je tedy způsob likvidace odpadnich molybdenových výluhů, napr. 1 výroby vláken pro žárovky, za současné regenernce výchozich surovín, při němž se odpadní molybdcnový výluh destiluje při teplotê 120 až 160 °c ve vařáku, samotný, případněspřídavkew 1 až 30 obj. k 0 ncentr 0 vané.kyseliny sirové, za vzniku kyseliny duslčnéně oxidu molybdenového a koncentrovanou kyselinou sirovou a tento destilační zbytek se...

Způsob odstraňování solí vápníku a hořčíku z amoniakálních výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268266

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šulc Vítězslav

MPK: C22B 23/04

Značky: odstraňování, způsob, amoniakálních, výluhu, vápníku, solí, hořčíku

Text:

...obvyklým způsobem na zásaditý uhličitan nikelnatý a na elektrolytický nebo sintrovaný nikl.K odstranění hoľčíku z amoniakálních výluhů, vznikajících pri zpracování železoniklových rud serpentinitickěho typu. bylo doporučene jednak prodloužit dobu loužení za snížené teploty 40 až 45 °C, kdy horčík vypsdívä částečně zpět z výluhu do louience, jednak sríłet hołčík kyselinou fosíorečnou neb fosforečnany po dobu i hodiny při tepiotě o °c, kdy...

Způsob rafinace amokarbonátového výluhu při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267116

Dátum: 12.02.1990

Autori: Roušar Ivo, Melichar Rudolf, Lukášek Petr

MPK: C22B 23/06

Značky: amokarbonátového, způsob, niklu, výrobe, rafinace, výluhu

Text:

...koloně) pak vedlo k vzniku druhé sraženíny(produktu) s kapalné fáze (jež odpovídá složení kapaliny ve vařáku vyvařovací kolony). V této kapalině činil obsah vápníku 1,5 mg/1, obsah hořčíku 4 až 5 mg/1. To znamená, že naprostá většina pŕíněsí je z roztoku odváděna v pruní sražsnině, zatímco druhá sraženins obsahuje méně než 1 nečistot (vztaženo na hmotnost suěiny uhličitsnu nikelnatého).Příklad 2 Provozní vzorek 500 ml amokarbonátového...

Způsob výroby ve vodě rozpustných aromatických výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244774

Dátum: 01.06.1988

Autori: Zohorna Jan, Bednaoík František, Hooecký Petr, Zenzinger Kurt, Hrdlieka Drahomír

MPK: A23L 2/00

Značky: vodě, rozpustných, výluhu, způsob, aromatických, výroby

Text:

...odpadajiciho po výrobě olejopryskyřic zředěným lihem obsahujicim 30 až 50 obj. ethanolu, při teplotě 20 až 50 °C, po dobu- 2 zoirn do 48 hodin, získají se ve vodě rozpustné aromatické výluhy mající příjemné senzorické vlastností. Tento poznatek tvoří podstatu našeho vynálezu. Podle něj vyrobené výluhy mají přírodní chuť a lze je s úspěchem použít v potravinářském průmyslu,zvläšté pak k výrobě arőmat a nealkoholických nápojů.Obsah sušiny V...

Sirup pro výrobu nealkoholických nápojů na bázi výluhů ze sušeného čekankového kořene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243147

Dátum: 15.10.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: A23L 2/00

Značky: nealkoholických, sirup, nápojů, výrobu, sušeného, čekankového, bázi, kořene, výluhu

Text:

...je lze použít, v kombinaci s citrusovými arômaty, pro přípravu limonádových sirupů na tonizující nealkoholické nápoje bez ohininu. Výluhy získané ze sušeného čekankového kořene zředěným rafinovaným lihem jsou nejvýš mírně nahořklé a ve směsi s aromatickými látkami ovocného nebo kolového typu je lze použít k přípravě sirupu pro ostatní i sycené nealkoholické nápoje, jimž dodává príjemný přírodní charakter. Doplní-li se sirupy obsahující...

Nealkoholický nápoj na bázi vodorozpustného aromatického výluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243131

Dátum: 15.10.1987

Autori: Oddejovie Anton, Benetin Marián, Durec Milan, Palacka Vladimír

MPK: A23L 2/00

Značky: nápoj, nealkoholický, aromatického, bázi, vodorozpustného, výluhu

Text:

...po výrobe extraktu orgeniokými rozpoultädly, zvláětä potom koncentrovaný) ratinevaným lihem, vyznačený tím, že v litru nápoje je obesłeno 0,005 g až 0,5 5 hmot. euöiny z vodorozpuetnáho sromatického výluhu z odpedních drog 5,0 až 10,0 i hmot. cukru, 0,001 až 0,05 l hmot. arőma a 0,05 a 0,3 5 hmot. citrónová kyseliny nebo jiných potravinářakýoh kyaelin v koncentraoi odpovídající uvedenému mnozstvi citronová kyseliny. A iPokud ae pouiívají...

Způsob výroby dispergátoru ze sulfitových výluhů a/nebo sulfitových výpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240123

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimeeek Zdenik, Simerský Mojmír, Jermolajev Jurij Ivanovie, Šafránková Jana, Zastinker Georgij Naumanovie

MPK: B01F 17/50

Značky: dispergátoru, výroby, výluhu, sulfitových, způsob, výpalků

Text:

...reakčuí iádoby opatřené míchadlem a zpětným chladičem se predloží 8500 kg kalciumsuliitového výluhu odvápněného Líhličitanem sodným. Koncentrace takto upraveného výluhu je 350 kg.m 5. Provede se alkalizace přídavkem 70 kg hydroxidu sodného pro dosažení pH prostředí 10 až 10,5. .Po alkalizaci se za iníchání pridá 250 kg vodného 40 roztoku formaldehydu. Nakonec se do nádrže vloží 1200 kg 400/0 vodného roztoku obsahujícího 65 hmot....

Způsob odstraňování kyseliny křemičité z výluhů získaných hydrometalurgickým zpracováním polymetalických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251283

Dátum: 11.06.1987

Autor: Láznička Jiří

MPK: C01B 33/12

Značky: surovin, zpracováním, výluhu, odstraňování, kyseliny, polymetalických, získaných, hydrometalurgickým, křemičité, způsob

Text:

...způsobu podle vynâlezn spočívají především v tom, že umožňuje odstrañování kyse 1 iny~křemičité z výluhů s účinnosti minimálně 90 , aniž by do technologické linky bylo nutne instalovat nutné mezizásobníky a sedimentační nádrže o vysoké zádrži, značně se snižují náklady na filtrační zařízení (řádové zvýšení filtrační rychlosti). využívání předmětu vynálezu současně zabezpečí vysokou čistotu výluhů a tím při jejich následném zpracování...

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237301

Dátum: 15.04.1987

Autori: Künster Wolfgang, Loquenz Heinz, Schröttner Erwin, Danninger Herbert, Wallner Gerhard, Apel Wolfgang

MPK: C01F 5/42

Značky: plynů, zpětného, spalování, horečnatého, kotle, způsob, získavání, hydrogensiřičitanu, výluhu, odpadních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů, při němž se absorpce oxidu siřičitého provádí v alespoň jednom stupni pracujícím s normálním siřičitanem hořečnatým a v alespoň jednom stupni pracujícím s hydrogensiřičitanem hořečnatým, se vyznačuje tím, že se v absorpci vyrobí větší množství normálního siřičitanu hořečnatého, než jakého je třeba k výrobě hydrogensiřičitanu, a navíc vyrobené...

Způsob úpravy sulfitových výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235619

Dátum: 15.11.1986

Autori: Flander Zoltán, Fiala Bořivoj, Bureš Ivo, Kulhavý Miroslav

MPK: C09C 1/58

Značky: způsob, sulfitových, výluhu, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob úpravy sulfitových výluhů z výroby celulózy pro jejich využití jako granulační přísady při výrobě technických sazí. Jeho podstatou je, že se sulfitové výluhy nejprve zahustí na koncentraci 250 až 750 g sušiny na 1 litr roztoku, s výhodou na koncentraci 500 až 700 g sušiny na 1 litr roztoku. Dále se provede neutralizace kysličníkem vápenatým nebo roztokem hydroxidu vápenatého do pH 5,5 až 8,5. S výhodou se provede...

Způsob dělení niklu a mědi z amoniakálního výluhu kapalinovou extrakcí za podmínek zlepšené selektivní reextrakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 216471

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pedlík Miroslav, Horák Vladimír, Alexa Miroslav, Hrnčíř Bohumil, Fiala Tomáš

Značky: extrakci, mědi, kapalinovou, selektivní, reextrakce, podmínek, výluhu, způsob, niklu, zlepšené, dělení, amoniakálního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob dělení niklu a mědi z amoniakálního výluhu kapalinovou extrakcí za podmínek zlepšené selektivní reextrakce a v němž jsou obsaženy společně nikl a měď, vyznačený tím, že větší část organické fáze, obsahující nikl a měď se smísí s vodným roztokem anorganické kyseliny, kupř. kyseliny sírové, v přebytku, při kterém konečná hodnota pH roztoku bude v rozmezí 0,5 až 2,5, přičemž dojde k úplnému přechodu niklu a malé části mědi do vodného...