Patenty so značkou «vylučování»

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270639

Dátum: 12.07.1990

Autori: Treml Petr, Mitera Jiří, Munzar Josef, Buryan Petr

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, leskutvorná, vylučování, zinkových, elektrolytické, povlaků

Text:

...leskutvorná příeady do elabě kyeelých bezamonných zinkovacích lázní je to, že vysokého leeku povleku po celém povrchu pokoveného předmětu ja doseženo již po přídavku 1 až 2 ml 5 roztoku příeIdyts 1 koholu a l až 3 uhlíky v molekula do l litru lázně. Použití pŕíeedy podle vynilezu umožňuje použít vyčiích koncentra cí chlorídových iontů. aniž by dochdzelo l vyeolení pŕíeady i za teplot vyšších než 30 °c.velkou výhodou příeady je to, že ae...

Lázeň pro galvanické vylučování lesklých povlaků zlata

Načítavanie...

Číslo patentu: 263437

Dátum: 11.04.1989

Autori: Chaloupka Slavomír, Pokorný Karel, Blažek Zdeněk, Koníček Lubomír, Houfek Jiří, Nezbeda Rudolf, Kopecký Karel, Bečka Miloslav

MPK: C25D 3/48

Značky: vylučování, galvanické, lesklých, zlata, povlaků, lázeň

Text:

...Použití uvedených přísad bez dalšího přídavku kovů předpoklâdalo výrazné zvýšení koncentrace organické přísady. Tím docházelo ke sníženíAproudové účinnosti. Požadované parametry byly také dosahoványpři nízke koncentraci přísady, po přídavku 0,01 až 0,05 g/1 Co nebo Ni a lázeň byla používána hlavně pro potřeby výroby kontaktů a konektorů. Snížení ryzosti zlata je ale nežádoucí při zlacení podkladových kovů pro polovodivé prvky v...

Lázeň pro galvanické vylučování zlata s obsahem arzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260918

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kopecký Karel, Miškech Ján, Ducháček Václav, Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav

MPK: C25D 3/48

Značky: lázeň, zlata, galvanické, arzenu, vylučování, obsahem

Text:

...elektrolytu a vzhledem k omezené rozpustnosti arzonovýchkyselin je možno volit samoregulační způsob doplňování roztoku umístěním přebytku sloučeninydo porézních sáčků. V obecných vzorcích jsou R, R 1, R 2 organické zbytky -CH 3, -CH 2 CH 20 H,-CH 2 Co 0 H, fenyl, 3 ~amino-4-hydroxyfenyl, nebo. X, kde X, přednostně v poloze 2-, nebo4-, je -NH 2, -N 02, -CN, -SH, -OH, -NHR, -COOH, -RCOOH, -SO 3 H, -CONH 2, -OR, -Br, -Cl, -As 03 H 2,-NH 4 w 5/...

Galvanická lázeň pro vylučování slitiny železa s niklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259491

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kühnl Zbyněk, Žabková Milada, Houfek Jiří, Bečka Miloslav, Záruba Jiří, Blažek Zdeněk, Hroudová Miroslava, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/56

Značky: železa, niklem, lázeň, vylučování, galvanická, slitiny

Text:

...slitiny železa s niklem, kobaltem, nebo také s niklem i kobaltem, tvořena sloučeninami dvojvalentního železa, niklu a/nebo kobaltu, kyselinou boritou, nebo také organickými přísadamiprvní, nebo také přísadami druhé třídy a jehož podstata spočívá ve stabilizační přísadě, tvořené anionty kyseliny beta-glukoheptonové, nebo boroesteru kyseliny beta-glukoheptonové, a že tyto anionty jsou do lázně přidávány ve formě kyseliny. nebo alkalické...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Záruba Jiří, Štucbart Vojtěch, Kühnl Zbyněk, Šulc Jiří, Porazil František, Novotný Miloš, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: leskutvorná, tloušťkách, povlaků, vylučování, zinkových, prísada, elektrolytické, mikrometrů

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Elektrolyt pro katodické vylučování ternárních slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246375

Dátum: 01.08.1988

Autori: Aschermann Jindoich, Nedbal Jindoich, Jarý Jioa

MPK: C25D 3/56

Značky: katodické, vylučování, ternárních, slitin, elektrolyt

Text:

...30 až 1 a poměru aniontů NHŽSO 3(C 7 H 406 S)2- 10 až l (molárni poměr). dále obsahující sloučeniny fosforu, t.j. fosfornany, například nikelnatý a/nebo kyselinu fosforitou, nebo její soli a/nebo kyselinu fostorečnou, nebo její soli v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. Podle dalšího význaku vyná1 ezu~obsahuje elektrolyt hąlogeníd. například bronid nikolnatý v konoentraci od 0,01 do 0,2 M. Elektrolyt může s výhodou obsahovat ionogenní e/nebo...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 255620

Dátum: 15.03.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56

Značky: nikl-kobalt-grafit, vylučování, slitiny, katodické, elektrolyt

Text:

...vyloučené povlaky nikl-kobalt-grafit mají velmi dobrou odolnost proti opotřehení. Ve srovnání s čistým niklem, nebo povlakem nikl-qrafit, mají lepší třecĺvlastnosti, zvláště při vyšších teplotách nad 200 C. zkoušky prokázaly, že přítomnostkobaltu ve slitině nikl-qrafit zvyšuji její mikrotvrdost o 20 až 30 u v závislosti na obsahu kobaltu a zlepšuje pružnost povlaku o 20 až 40 .Grafitové částice rovnoměrně rozdělené v slitinovém povlaku...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitiny nikl-kobalt-fosfor z vodných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242555

Dátum: 01.03.1988

Autori: Doležal Bohuslav, Volf Radko

MPK: C25D 3/56

Značky: vylučování, roztoku, elektrolyt, slitiny, katodické, vodných, nikl-kobalt-fosfor

Text:

...vzniklých z rozpustnê solí níklu a kobaltu, každé v koncentraoí 10 až 500 g/1000 ml vody a z rozpustnê soli kyseliny sulfosalicylovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody nebo z rozpustnê soli kyseliny 1,2 dihydroxibenzen 5,5 disulfonovê v koncentraci 10 až 500 g/1000 ml vody fosfor ve formě rozpustných jednomocných nebo trojmocných sloučenin v koncentraci 1 až 100 g/1000 m 1 vody, rozpustný halogenid v koncentraci 1 až 100 g/1000 ml...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 254880

Dátum: 15.02.1988

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/56, C25D 3/12

Značky: slitiny, nikl-grafit, vylučování, elektrolyt

Text:

...látky nn vinylovo bázi, napříkladNejvýhndnújší ve vodě rozpustná nikelnatá sú je chlorid nikelnatý. Jeho vysoká rozpust~ nost u dobra vodivost umožňuje pracovat V Širokém rozmezi katodové proudové hustoty. S podobuným úspěchem je ale možné použít fluoroboritan nikelnatý nebo amidosulŕonát nikelnatý.Polymorní organické látky na vinylové bázi zlepšují rovnoměrnć rozložení grafitu veSložení eloktrolytu umožňuje pracovat V oblasti silných...

Zařízení pro galvanické vylučování hliníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254961

Dátum: 15.02.1988

Autori: Birkle Siegried, Gehring Johann, Stöger Klaus

MPK: C25D 17/02, C25D 19/00

Značky: hliníku, zařízení, vylučování, galvanické

Text:

...dalších tepelných výměníků s čerípandly a výparníky, popřípadě dalšími pom-ocnými ústrojími.Pro získávání oplachovacího toluenu je výhodné vytvořit na stěnách hlavní komory kondenzační žlábek, který zachycuje stékající kondenzovaný t-oluén a odvádi jej do oplachové lázně, která je umístěna v řadě s jednotlivými buňkami galvanizační vany. Přebytečný oplachový toluen se výhodně-opět přivádí pomocí ústrojí pro udržování hladiny do...

Způsob povrchové úpravy reaktoplastů pro galvanické vylučování funkční kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236259

Dátum: 01.02.1988

Autori: Jelínek Václav, Starý Miroslav, Landa Václav

MPK: C08J 7/12

Značky: galvanické, způsob, vrstvy, povrchové, úpravy, funkční, kovové, vylučování, reaktoplastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob úpravy povrchu výrobků z reaktoplastů pro jejich následné galvanoplastické vylučovaní kovových vrstev. Do reaktoplastové směsi se před jejím zpracováním zabuduje dispergované plnivo obsahující rozpustné a/nebo snadno rozložitelné anorganické a/nebo organické látky. Po vytvrzení se povrch výrobku, určený pro pokovení, podrobí vyluhování chemickými činidly, načež se na zvětšeném povrchu reaktoplastu s povrchovými otevřenými...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin niklu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236231

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nejedlý Pavel, Vítek Jaromír, Landa Václav

MPK: C25D 3/12

Značky: slitin, vylučování, fosforem, niklu, katodické, elektrolyt

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrolyt sestává z vodného roztoku amidosulfonanu nikelnatého a sulfosalicylanu nikelnatého v poměru 4 : 1 až 1:1 při celkové koncentraci niklu od 1,1 do 1,8 M a sloučeniny fosforu v koncentraci od 0,001 do 0,2 M. S výhodou obsahuje elektrolyt halogenid v koncentraci od 0,01 do 0,2 M a ionogenní a/nebo neionogenní smáčedlo v koncentraci od 0,1 do 0,4 M.

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování cínových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253963

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nykl Ilja, Holpuch Vladimír

MPK: C25D 3/30

Značky: katodické, elektrolytická, povlaků, cínových, lázeň, vylučování

Text:

...aplikace, například pro podmínky suchého tření,přípravu difuzních vrstev odolnýoh proti opotřebení a ocelových součástí se však vyžâdují galvanicky vyloučené cínové povlaky obsahující zabudované čâstice grafitu, které těmto povlakům dodávají samomazně vlastnosti. Snaha o vyřešení tohoto problému je uvedena v britském patentovém spisu č. 1 236 954. kde je popsáno elektrolytickê nanášení slitinových povlaků, mimo jiné kombinace cín-nikl,...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253773

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 3/12

Značky: slitin, elektrolyt, katodické, vylučování, fosforem, kobaltu

Text:

...pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod. Je vhodné použit ve vodě rozpustné halogenidy ve formě sodných, draselných nebo kobaltnatých soli, například již zminěné draselné soli nebo chlorid soduý, popřipadě chlorid kobaltnatý v koncentraci 1 až 50 g v 1 000 ml vody.Anionaktivní smáčedlo slouží v elektrolytu k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhndné je použit alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantnrové v...

Elektrolyt pro katodické vylučování slitin kobaltu s fosforem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253772

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vítek Jaromír, Holpuch Vladimír, Nejedlý Pavel

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, katodické, kobaltu, fosforem, slitin, elektrolyt

Text:

...může být nahrazen chloridem sodným nebo kobaltnatým o stejné koncentraci, slouží pro zlepšení rozpustnosti kobaltových elektrod.Zmíněné anionaktivní smáčedlo V koncentraci 0,01 až 10 g na 1 000 ml vody slouží k odstranění vodíkového pittingu. Zvláště výhodné je pro tento účel použít alkylsulfonany nebo sulfonované estery kyseliny jantarové.Fosfor se do elektrolytu přidává ve formě rozpustného fosfornanu nebo kyseliny fosforité....

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování lesklých niklových povlaků o tloušťkách do 10.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241666

Dátum: 15.09.1987

Autori: Gaulliard Jean-michel, Bohn Helmut, Thiemer Klaus, Schönafinger Karl, Weischer Carl-heinrich, Mckenna Joan

MPK: C25D 3/12

Značky: leskutvorná, tloušťkách, niklových, vylučování, povlaků, elektrolytické, 10.mí, prísada, lesklých

Text:

...zplodiny z galvanícké lázně odstraňovat. K rozkladu reakčních zplodín nejčastěji se používají silná oxidační činidla peroxid vodíku nebo manganistan draselný s následující absorpcí rozkladných zplodín na aktivním uhlí. Tím vznikají značné ekonomické ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvo-riíých přísad a náklady na zoxidrovaclla). odstranění reakčních produktů není dokonalé a musí se periodicky...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování niklových povlaků o tloušťkách do 50.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241665

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kleim Karl-heinz, Buchholz Karl-heinz, Scott Gerald, Scheffler Gerhard, Emig Peter, Förster Erhard, Al-malaika Sahar Nadum

MPK: C25D 3/12

Značky: prísada, vylučování, 50.mí, tloušťkách, elektrolytické, niklových, leskutvorná, povlaků

Text:

...ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvorných přísad a náklady na oxido~vad 1 a. odstranění reakčních produktů neni dokonalé a musí se periodicky opakovat.Uvedené nedostatky .odstraňuje leskutvorná přísada podle vynálezu, jejíž podstata spočíva vtom, že sestava z 10 až 30 0/0 hmot. aromatických sloučenin s nenasycenou vazbou mezi uhlíky sousedícimí se sulfonovou skupinou, 5 až 50 hmot. solí...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování lesklých niklových povlaků o tloušťkách do 25.mí. m

Načítavanie...

Číslo patentu: 241664

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eberlein Wolfgang, Engel Wolfhard, Trummlitz Günter, Hammer Rudolf, Del Soldato Piero, Schmidt Günter

MPK: C25D 3/12

Značky: leskutvorná, niklových, vylučování, elektrolytické, tloušťkách, prísada, 25.mí, povlaků, lesklých

Text:

...nejčastěji se používají silná oxidační činidla peroxid vodíku nebo manganistan draselný s následující absorpcí rozkladných zplodin na aktivní uhlí. Tím vznikají značné ekonomické ztráty ztráta části elektrolytu, rozklad prakticky celého množství leskutvorných přísad a náklady na oxidovadlo). odstranění reakčních produktu není dokonalé a musí se periodicky opakovat.Uvedené nedostatky odstraňuje leskutvorná přisada podle vynálezu, jejíž...

Elektrolytická vodní lázeň pro vylučování slitiny nikl – fosfor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240582

Dátum: 15.08.1987

Autori: Grigorjev Valerij Vasiljevie, Grigorov Igor Dmitrijevie

MPK: C25D 3/56

Značky: vodní, lázeň, vylučování, elektrolytická, slitiny, fosfor

Text:

...a destrukci vyloučených povlaků.Vynález odstraňuje nedostatky dosud známých elektrolytických lázní pro vylučování slitiny nikl - fosfor a jeho podstata spočíva ve složení elektrolytu, ktery sestava z fluoroborítantt nikelnatého V koncentraci 100 až 600 g na 1000 m 1 vody, kyseliny borité v koncentraci 10 až 50 g na 1000 ml vody a fosfornanu nikelnatého, sodného, nebo amonneho, případně kyseliny íosiorite v koncentraci 1 až 50 g na 1 000 m...

Elektrolytická lázeň pro katodické vylučování niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243681

Dátum: 15.07.1987

Autori: Dusík Josef, Šesták Jan

MPK: C25D 3/12

Značky: katodické, vylučování, lázeň, povlaků, niklových, elektrolytická

Text:

...vrstev.současně se zde vsak uvádí, že získaná vrstvy jsou velmi hrubá, práäkovitá a částečně taká houbovitá, takže jsou pro technická poulití nevhodná.Dále sa ads uvádí, že přítomnost karbidu křemíku prakticlq zastavuje vastavování grefitu do vrstvy. Dále se konkrátná hovorí pouze o pŕíssdä grefitu.Z uvedeného rosboru je pan-ná, se se dosud dspěině nepodarilo vylučovení niklových vrstev obsehujících současně částice kerbidu kŕemíku a...

Způsob měření a zjišťování průběhu potenciálu pří elektrolytickém vylučování kovů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Richtr Josef, Bódi Jan

MPK: G01R 29/14

Značky: vylučování, průběhu, měření, způsob, elektrolytickém, potenciálu, zjišťování, kovů, způsobu, zapojení, provádění, pří

Text:

...dodatečných úprav kvalitnäji pokovený. vzorek.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je vyznačeno na pripojených vyobrazeních,kde na obr. 1 je celkové schéma zapojení, a na obr. Za, 2 b a Zc jsou různé typy signálu snímaného na stínítku osciloskopu.Na obr. za ěárkovaná r wka l značí základní polohu časové zakladny bez signálu, přímka 2 vertikální výchylku ćan-Äwé základny úměrnou potenciálu měřicí sondy v elektrolytu bez qalvanizačního...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-fosfor-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251119

Dátum: 11.06.1987

Autor: Holpuch Vladimír

MPK: C25C 1/08, C25C 1/06

Značky: elektrolyt, slitiny, nikl-fosfor-grafit, vylučování

Text:

...Í k l a d 1hmot. dilů grafitu a 1 000 hmot.dIlů vody se vyhřeje na 50 OC.Při katodové proudové hustotě 1 až 5 A/dmz a mechanickém micháni se vyloučí povlakMikrotvrdost vyloučeného povlaku je 650 až 700 HVm. Po tepelném zpracování při 200 °C se tvrdost zvyšuje na 950 až 1 000 Hvm.P ř 1 k 1 a d 2 Eletrolyt obsahující 800 hmot. dílů fluorboritanu nikelnatého, 15 hmot. dilů kyseliny jantarové, 0,5 hmot. dílú polyvinylalkoholu, 30 hmot. dílú...

Elektrolyt pro vylučování slitiny nikl-karbid křemíku-grafit

Načítavanie...

Číslo patentu: 251038

Dátum: 11.06.1987

Autori: Holpuch Vladimír, Cerhová Anděla

MPK: C25C 1/08, C25C 1/06

Značky: křemíku-grafit, elektrolyt, nikl-karbid, vylučování, slitiny

Text:

...v následujících příkladech,jímižElektrolytická lázeň obsahující 600 hmot. dílů chloridu níkelnatáho, 10 hmot. dílů kyseliny mléčné, 0,3 hmot. dílů polyvinylalkoholuy 100 hmot. dílů grafitu, 100 hmot. dílů kerbidu křemíku na 1000 hmot. 0110 L vyhŕeje na 50 °c.Ppoudová hustota na katodě je l až 5 A/dmz. Pokovováníprobíhá za neuetáláho mechanického míchání elektrolytu. Vylou ěený povlak obsahuje 0,B hnot. karbidu kłemíku, l,3 hmot....

Zařízení pro vylučování vláken u spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240166

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kerman Ekkehard, Krehl Gerhard, Ron Günter, Karsten Helmut

MPK: D01H 7/888, D01H 11/00

Značky: zařízení, jednotky, vláken, vylučování, spřádací

Text:

...bez narušení nebo změny optimální geemetríe dopravní cesty vláken,vhodné pro běžný provozo Využíva se existujících kanálů pro dopravu vláken a odvod nečistot a změny, resps odvodu narušených pečátečních vláken se dosáhne napojením těchto kanálů na vnější,vně spřádací jednotky upraveneu odsávací trubicí pneumatíckého ústrojí. Toto pneumatické ústrojí může být upravene sice ke každé spřádací jednotce, ale výhodněji na obelužnén zařízení...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití rozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250942

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: vylučování, niklových, vrstev, použití, disperzně-niklových, rozpustné, katodické, elektrolyt, anody

Text:

...rozšíření sulfamátových lázní brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitníoh vrstev s vysokými otěruvzdornými vlaetnoetmiumožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle vynalezu, jehož podstata spočívav tom, že obsahuje v jednom litru roztoku 0,4 až 1,7 molu nikelnatých iontü ve formě síranu nikelnatého, 0 až l,3 molu nikelnatýoh iontů ve formě chloridu nikelnatého, 0,08 až 0,43 molu kyseliny jantarové, 0 až...

Elektrolyt pro katodické vylučování niklových a disperzně-niklových vrstev při použití nerozpustné anody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250941

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jeřábek Vladimír

MPK: C25D 3/12

Značky: elektrolyt, vylučování, katodické, vrstev, anody, disperzně-niklových, nerozpustné, použití, niklových

Text:

...Častým požadavkem v disperzním pokovování je také stejnosměrnost nanášené vrstvy, a to jak V složení, tak v množství vyloučeného kovu.Požadavku vylučovací rychlosti vyhovují sulfamátové lázně, jejichž většímu rozšíření brání jejich dostupnost a cena.Potřebu rychlého nanášení kompozitních vrstev s vysokými otěruvzdornými vlastnostmi při zachování stejnoměrnosti složení vrstvy umožňuje do značné míry řešení složení elektrolytu podle...

Zařízení pro zavěšování rozměrných součástí při galvanoplastickém vylučování kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250749

Dátum: 14.05.1987

Autori: Landa Václav, Zeman Václav

MPK: C25D 17/06

Značky: součástí, vylučování, zavěšování, zařízení, kovů, galvanoplastickém, rozměrných

Text:

...zařízení sestává z nosné tyče § zhotovené z polyvinylchloridu. Horní konec nosné tyče g,-je opatřen zâvěsmým okem l, které je zasazeno do terlonové hord objímky g. Otvorem v horní objímce Q prochází duralový čep łľ s kruhovým dosedacím tělesem lg. Horní objímke g je spojenm s tvarovaným, dutým te» flonovým hornín pouzdro Q, v němž je umístěno horní kuličkové ložisko lg. Dolní dosedaoí plochu horní objínky 3 dosedš pe moci hemnho vnějšího...

Vodná lázeň na elektrolytické vylučování povlaků železa anebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250473

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šílová Alena, Svobodný Zdeněk, Klapka Vladimír

MPK: C25D 3/20

Značky: anebo, slitin, železa, elektrolytické, vylučování, povlaků, lázeň, vodná

Text:

...aminopolykarboxyłovou skupinu-N-lCHcOOOH 2 ,přičemž tato skupina může být jediná nebo tyto skupiny mohou být dvě až čtyři. V lázni může být jedna nebo dvě organické kyseliny a množství železitých solí -organických .kyselin je 0,1 až 20 g/l.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména v tom, že lázeň umožňuje pracovat při středních teplotách, při nichž povlaky vykazují jen velmi male nebo nulová p-nutí. Nebezpečí roztrhaní a .odlupování...

Lázeň pro galvanické vylučování paladia a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250427

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrobel Leopold, Olyšar Karel, Srb Miloslav

MPK: C25D 3/52

Značky: galvanické, vylučování, paládia, slitin, lázeň

Text:

...zvolený ze skupiny,zahrnující stříbro, zlato, níkl, železo, kobalt,ve formě komplexu stejného obecného vzorce jako u paládía, napříkladPovlaky, vyloučené z lázně podle vynálezu, jsou vysoce lesklé, tvrdé a tažné, použitelné jak v elektrotechnlce, tak i v klenotníctví. Lázeñ pracuje s vysokým proudvovým výtěžkem při katodové proudové hustote do 5 A/dmz, při teplotě 10 až 60 QC, s výhodou 20 až 30 °C. Hodnota pH lázně je v rozmezí 7,5 až...

Způsob galvanoplastického vylučování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech

Načítavanie...

Číslo patentu: 249599

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: C25D 1/00

Značky: způsob, funkčních, předmětech, vylučování, galvanoplastického, tvarově, složitých, vrstev

Text:

...na styku» vých plochách se základním materiálem.uvedené nevýhody odstraňuje způsob galvanoplastickéhm vy 1 u~ čování funkčních vrstev na tvarově složitých předmětech, zejména na dílčích funkčních částich strcjních součástí, prowáděný pcmo~ ci tvarovaného stínění podle vynálezu. Postata vynálezu spočíva v tom, že se nejprve celý předmět zalije pomocí kaučukové zelévecí hmoty do tvarovaného stinění, ktoré se pouwlv místech...

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238923

Dátum: 16.03.1987

Autori: Veselý Karel, Olyšar Karel, Votava Vladimír, Svoboda Jiří, Paleček Jaroslav, Hampl František

MPK: C25D 3/12

Značky: povlaků, vylučování, lesklých, organická, prísada, niklovacích, niklových, lázni

Zhrnutie / Anotácia:

Organická přísada do niklovacích lázní k vylučování lesklých niklových povlaků, která zlepšuje hloubkovou účinnost a vyrovnávací schopnost elektrolytu a dává možnost řízení fyzikálních vlastností vyloučených niklových povlaků v oblasti vnitřního pnutí, tažnosti a lesku. Předmětem řešení je použití polyethylenglykolu jako nositele lesku s výhodou s kombinací se sodnou solí 2-alkensulfonových kyselin a v kombinaci s alkylpyridinium halogenidem.

Zařízení pro elektrolytické vylučování kovů na předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236675

Dátum: 15.02.1987

Autori: Gehring Johann, De Vries Hans, Stöger Klaus, Birkle Siegfried

MPK: C25D 17/16

Značky: vylučování, elektrolytické, kovů, zařízení, předměty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro elektrolytické vylučování kovů na předměty pro kontinuální práci s malými předměty a pro použití hliníkoorganického elektrolytu prostého kyslíku a vody sestává z plynotěsně uzavíratelné galvanizační vany opatřené horizontálně uspořádaným otočným galvanizačním bubnem. Na jedné straně bubnu je uspořádán vstupní prostor a na druhém konci bubnu výstupní prostor. Oba tyto prostory jsou opatřeny kapalinovými komorami, dělicími stěnami a...

Zařízení pro galvanoplastické vylučování kovové vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248825

Dátum: 12.02.1987

Autori: Červencl Milan, Landa Václav, Krejčí Jaroslav

MPK: C25D 1/00

Značky: zařízení, kovové, vylučování, vrstvy, galvanoplastické

Text:

...ok~ ruhu. Všechny okruhy jsou napájeny z jediného zdroje a v činnos-V 2 245 525 tí je vždy jedem z okruhů v definované časové posloupností. Za predpokladu tajné iimpendance jednotlivých okruhu je tedy zdroj proudu zatěžovám.pouze střední hodnotou galvanizaćního proudu,což je zejména výhodné z hlediska potřebné proudové dimenze zdroje. Protože je zdroj zetěžován prakticky kcmstantním prou~ dem lze zdroj dobře regulovat na konstantní...

Zařízení k vylučování a odvodu nečistot při bezvřetenovém předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247709

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dykast Jaroslav, Chrtek Milan

MPK: D01H 7/895

Značky: odvodu, zařízení, nečistot, bezvřetenovém, vylučování, předení

Text:

...dopřádacím stroji 3 sestávají v příkladném provedení z roivorového telesa 1, ve kterém je uložen spřádací rotor lt poháněný hnaicím řemenem 24, a z ojednocIo-vacího telesa 2, v jehož dutině uzavřené víkem 14 je uspořádán hnaný podávací váleček 17 pro podávání vlákenlnéhro níateríálu 4 k přířazenému rozvolňlovacímu válečku 5, jehož pracovní plocha je orpotřena ojehleným potahem 18. Rozvolňovací váleček poháněuný hnaeím řemenem 34...

Elektrolytická lázeň pro vylučování mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 232871

Dátum: 01.01.1987

Autor: Drašar Jaroslav

MPK: C25C 1/12

Značky: vylučování, lázeň, mědi, elektrolytická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrolytické lázně pro vylučování kovů, zvláště mědi, z roztoků obsahujících povrchově aktivní látky, zpravidla organické přísady, které umožňují získat na katodě kov s hladkým povrchem. Doposud používané povrchově aktivní látky např. thiomočovina nebo sulfitové louhy, však obsahují síru, která zhoršuje kvalitu vylučovaného kovu. Tento nedostatek se odstraňuje použitím alkylfenolu etylenoxidovaného např. monononylaryleteru...

Bezproudová niklovací lázeň na vylučování niklového povlaku na hořčíku a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 227489

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kaisler František, Krýsl Tomáš, Vavroch Vladimír, Radvanská Anna, Zeman Miloš, Langer Ivan

Značky: slitinách, niklového, hořčíku, niklovací, bezproudová, lázeň, vylučování, povlaků

Zhrnutie / Anotácia:

Bezproudová niklovací lázeň pro vylučovaní niklového povlaku na hořčíku a jeho slitinách, obsahující fosfornan nikelnatý v koncentraci 0,035 až 0,15 mol/l, kyselinu mléčnou v koncentraci 0,1 až 0,6 mol/l, kyselý fluorid amonný v koncentraci 0,1 až 0,6 mol/l, dusičnany a povrchově aktivní látku, vyznačená tím, že množství fosfornanu nikelnatého a kyseliny mléčné je v molárním poměru 1 : 2,5 až 3,5.

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schreyer Franz, Landwehrkamp Hans, Schiltknecht Adolf

Značky: nečistot, způsob, koncem, zařízení, otevřeným, složek, spřádání, vylučování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem, v němž jsou vlákna vedena po dopravní dráze mezi vodicím místem pásu vláken a spřádací komorou přes odlučovací otvor, přičemž složky nečistot se vylučují a dopravují do sběrného prostoru, z něhož se odvádějí pneumaticky, vyznačený tím, že vyloučené složky nečistot se nahromadí ve sběrném prostoru a v časových intervalech se pneumaticky odvádějí.