Patenty so značkou «výlisků»

Formovacia hmota, zmes formovacej hmoty na odlievanie a spôsob na výrobu formy alebo výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7234

Dátum: 19.07.2007

Autor: Gerlach Ralf-joachim

MPK: B22C 1/16, B22C 9/10, B22C 9/02...

Značky: hmota, spôsob, výlisků, hmoty, formovacia, výrobu, formy, formovacej, odlievanie

Text:

...schopnosti tečenia. V prípade aditív podobných doštičkám sa musia prípravky a spracovanie zmesi formovacej hmoty, v zhode so stavom techniky,prispôsobiť v komplexných testovacích sériách, aby sa produkovali také výlisky, ako pieskové jadro.0007 Pieskové jadrá, ktoré sa vyžadujú vzlievarenstve, sa vyrábajú vjadrových lisovacích strojoch. Formovacia hmota obsahujúca jadrový piesok,spojovacie činidio a prímesi sa pri vysokej rýchlosti...

Spôsob výroby trojrozmerného výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285237

Dátum: 17.08.2006

Autori: Muller Klaus, Klemm Klaus

MPK: B29C 49/24, B29C 43/18, B29C 45/14...

Značky: spôsob, trojrozměrného, výlisků, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby trojrozmerného výlisku vyrobeného z vrstevnatého kompozitného materiálu, ktorý pozostáva z termoplastickej polypropylénovej nosnej vrstvy, medzivrstvy umiestnenej na nej vyrobenej z termoplastickej netkanej textílie, dekoratívnej vrstvy umiestnenej na medzivrstve a tepelne vytvrdenej vrstvy aplikovanej na dekoratívnu vrstvu, pričom spôsob pozostáva z naviazania medzivrstvy, dekoratívnej vrstvy na nej aplikovanej na nosnú vrstvu...

Nosič na plechovky, kartónový výlisok pre nosič na plechovky, a spôsob skladania kartónového výlisku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1054

Dátum: 03.07.2002

Autor: Karlsson Kenneth

MPK: B65D 71/40

Značky: skladania, výlisok, spôsob, výlisků, kartónový, plechovky, kartonového, nosič

Text:

...každú plechovku, EP 1 401 727 324 B 3 ľT-hktorá má byt pripojená nosićom, oblúkovú strednú sekciu medzi dvoma oblúkovými koncovými sekclami. Stredná sekcia je vytvorená radiálne vo vnútri oblúkových koncových sekcii výrezu, takže záchytný jazyk je vytvorený v strednej sekcii výrezu, Záchytný jazyk je prispôsobený na preklznutie cez vystupujúcu obrubu plechovky, keď sú bočné diely a stredná čast výlisku tlačené smerom k šikmým stranám...

Sposob určenia textúry keramického výlisku ultrazvukom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260266

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kolník Stanislav, Kalužná Marta, Kozík Tomáš, Štubňa Igor

MPK: G01N 29/04

Značky: spôsob, textury, výlisků, keramického, ultrazvukom, určenia

Text:

...zložitú aparatúru a špeciálnu prípravu vzorky elektrónový rastrovaoí mikroskop).Ďalšou metódou je primlešavanie zafarbe.ných kusov cesta do vstupnej časti vákuového lisu. Týmto spôsobom sa dá orientačne.posúdiť .pravvidelnost ukladania cesta vo výlisku, čo súvisí s textúrou, neda sa však určit smer uloženia anizometrických kryštálov surovín. Metóda vlhčenia plátku a metoda zmrazovanla piatku vyrezaného z výliskuumožňujú objavit len oblasti...

Způsob přípravy výlisků při použití uranylových solí vyšších mastných kyselin jako mazadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268952

Dátum: 11.04.1990

Autori: Radil Vojtěch, Drexler Jan, Veselý Pavel

MPK: C10M 103/06

Značky: přípravy, výlisků, uranylových, vyšších, mastných, kyselin, solí, použití, mazadla, způsob

Text:

...kde kovová složka bude tvořena prvkem kompatibilnim nebo shodnýn s prvkem. který tvoří základni materiál.uvedené nedostatky v převážně miře odstraňuje způsob podla vynálezu jehož podstata spočíva v tom, že do prášku kovového ursnu, případně kysličniku uranu, se přidá urenylová sůl vyšších mastných kyselin v množství jedná dasetiny až tří hmotnostnich procent. před jejich úpravou grenulomatrického složení mletím nebo lisováním nebo se přidá...

Zařízení na vyrážení dlouhých výlisků ze zápustek po tváření

Načítavanie...

Číslo patentu: 261760

Dátum: 10.02.1989

Autori: Hronček Josef, Bulant Zdeněk

MPK: B21K 27/00

Značky: zařízení, tváření, vyrážení, výlisků, zápustek, dlouhých

Text:

...upsvněny v uzavíraoích víkáoh a V celé své délce jsou opřeny o stěny tělesa vyrážení.Provedením zařízení podle vynálezu se docílí podstatněho zjednodušení výroby telesa vyražeče, ve kterém není nutné zhotovovat tvarově složíté drážky a které se nemusí vzhledem k jeho pozměněné funkci tepelné zušlechčovat. Hlavní přednost vynálezu spočíva v tom, že k uložení a vedení vysunovacího trnu a vyražeče slouží čtyři vodicí tyčinky upevněné v...

Způsob výroby výlisku tvořeného pevně a žáruvzdorně spojenými vrstvami kovového materiálu a uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261036

Dátum: 12.01.1989

Autor: Dousek František

MPK: C22C 1/05

Značky: výroby, kovového, vrstvami, tvořeného, výlisků, uhlíku, spojenými, pevně, způsob, materiálů, žáruvzdorné

Text:

...materiál jeden a na opačné straně druhý a to i materiály takové, které se přímým navrstvením a slisováním spojit nedají.Toto spojení lze realizovat pmmní mezivrstev obsahujcích oba spojované materiály ve směsi. Mezivrstvy se vytváří přimým smísenim kovového materiálu s uhlíkem V práškové formě tak, aby se obsah kovového materiálu od vrstvy k vrstvě snižoval ve prospěch uhlíku, čímž se dosáhne spojitého vzájomného prostoupení skeletů obou látek...

Způsob stanovení rozměrů výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257929

Dátum: 15.06.1988

Autor: Petr Jan

MPK: G01B 21/00

Značky: způsob, výlisků, rozměrů, stanovení

Text:

...vytváří prováděnim logických funkcí VÝ 1 stupni signály tak, že v posloupnästi stavů 1 isuje vytvořeh také stav charakteristickýpoklesom tvâřecího tlaku na hodnotu ste-4 novenou podle požadované přesností měřenívrozmezi nula až 20mximálni hodnoty použitého tvářaciho tlaku, přičemž tvářecí ná stroj se nepřestal výlisku dotýkàt. Tento stąv 1 zu vytvořit jak samotnou kombinaci 1 ogických.stavů prvků hydraulické soustavy li-stém vytváří stav...

Posuvné měřidlo pro měření kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244789

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mocný Ernest

MPK: G01B 3/20

Značky: měřidlo, kruhových, výlisků, posuvné, měření

Text:

...o rozměrech kruhových výlisků také pohotově další údaj o jejich souměrnosti či nesouměrnosti, tj. 0 osové souměrnosti vnějšího a vnitřního průměru kruhového výlisku. Přípravek je snadno použitelný v provozních podmínkách, manipulaces ním je snadné a nenáročná na čas, výlisky není třeba přemistovat do vzdálených zkušeben apod.Příkladné provedení posuvného měřidla podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v nárysu.Posuvné měřidlo...

Způsob výroby polotovaru pro výrobu bezešvých nádobových den a podobných výlisků lisováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 256653

Dátum: 15.04.1988

Autori: Drápal Otakar, Velísek Jiří, Jílek Ladislav, Král Jiří, Burda Svatopluk

MPK: B21J 5/00

Značky: bezešvých, výroby, podobných, výrobu, polotovarů, způsob, lisováním, výlisků, nádobových

Text:

...že manipulace s těmito polotovary je obtížná a stejněje spojeno s obtížemi přesné usazování těchto polotovarů mezi pracovní nástroje lisu.Rovněž je znám způsob výroby nádobových den a podobných výlisků lisováním 2 předehnutých desek žlabovitého tvaru, jehož dva protější okraje jsou ohnuty a střed desky tvoří rovnou plochu, načež se tato plocha vylisuje do tvaru dna. Žlab přitom může být vytvořen svařením dvou částí rovným svarem ve střední...

Zařízení ke stohování tenkostěnných výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256389

Dátum: 15.04.1988

Autor: Gerlach Karl

MPK: B65G 65/02

Značky: zařízení, výlisků, stohování, tenkostenných

Text:

...provedení jako výlísky z plechu pro automobilová dveře. Výlisky lg zadržuje zarážka gg ve stohovacím stanovišti ll na konci podélného dopravního zařízení 35. Tím jsou výlisky lg jednotlivé nadzvedány zdvihacím zařízením lg a zachycovány bočními profilovanými držáky lg, jak patrno 2 obr. 3. Několik skupin bočních profilovaných držáků lg je uspořádáno v rozdílné výškové poloze, takže několik výlisků lg může být upínáno v předem daném...

Lisoděrovací stolice pro výrobu dutých kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255573

Dátum: 15.03.1988

Autori: Velešík Milan, Lukáš Josef, Musálek Lubomír

MPK: B21J 5/10

Značky: stolice, lisoděrovací, dutých, kruhových, výrobu, výlisků

Text:

...části vodícího žlabu, spojeného s pístnici ovládacího silcválce.Výhodou lisoděrovàoi stolice podle vynálezu je jednoduchý a spolehlivý Dýísun bloku čtvercového průřezu do spodní části vodícího žlebu a jeho zvednutí do osy děrování při současněm jeho přiblížení k precovním válcům stolice a dále pek zajištění lepšího zevádění bloku mezi pracovní váloeie tím i zlepšení kvality dutých kruhovýoh výlisků.Na výkresoch je znázorněno příkladné...

Zařízení pro vyjímání a kontrolu výlisků z automatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236335

Dátum: 01.01.1988

Autor: Šrámek Miloslav

MPK: B29C 3/00

Značky: lisů, automatických, zařízení, výlisků, vyjímání, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na vyjímání a kontrolu výlisků z automatických lisů v plastikářských provozech. Účelem vynálezu je vybavení automatických lisů o vyjímací a kontrolní zařízení s minimálními ztrátovými časy a velmi rychlou a spolehlivou kontrolou vypadnutí všech výlisků z lisovacího nástroje. Zařízení podle vynálezu sestává z vyjímacího plechu se zvýšeným předním okrajem, z podélných tvarových lišt. Ve střední části vyjímacího zařízení...

Přídavný kuželový drtič výlisků ke šnekovému lisu na olejnatá semena

Načítavanie...

Číslo patentu: 240898

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eerný Jan, Klusáeek Karel, Dostál Miloš

MPK: A23D 5/02, C11B 1/06

Značky: přídavný, semena, výlisků, drtič, šnekovému, olejnatá, kuželový

Text:

...do vhodné formy, např. granulí apod.Nevýhodou běžně používaných šnekových lisů je to, že poskytují výlisky větších rozměrů, které při opuštění lisu mívají teplotu so až so °o a jsou poměrně křehké. Než se však dostanou do mlecí stolice, což mnohdy trvá i několik minut,jejich teplota klesne, výlisky ztuhnou, na mletí je třeba vynaložit značné množství energie a navíc dochází ke značnému opotřebení válců mlecí stolice. Nejnovější lisy popsané...

Způsob lepení svazků točivých elektrických strojů z plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253815

Dátum: 17.12.1987

Autori: Georgiev Jakim, Kafka Václav

MPK: H02K 15/00, H02K 15/16

Značky: elektrických, způsob, svazků, točivých, strojů, lepení, výlisků, plechových

Text:

...pevnosti lakového filmu izolační vrstvy a jejího spojení s plechem s že lze dosáhnout zjed nodušení celé konstrukce.Vynález je v dalším podrobněji vysvětlen na příkladu způsobu lepení svazku točivých elektrických strojů.Lepení statorových a rotorových svazků elektrických strojů točivýoh se provádí izolačním lakem, se kterým byly dříve jednotlivé výlisky jen izolovány, například izolačním lakem S 1924. Tento lak je syntetický vypalovací lak,...

Zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242360

Dátum: 01.12.1987

Autori: Jarkovský Jioí, Macek František

MPK: B65G 57/24

Značky: zařízení, výlisků, usměrňování, stohu, rovnání, přesouvání

Text:

...se směrem přesunu stohu výliskůoZařízením podle vynálezu se dosahuje přesně definované polohy stohu výlisků, přičemž návazně již nedojde k haváriím ústrojí pro odebírání výlisků ze stohu výlisků.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení zařízení pro přesouvání, usměrňování a rovnání stohu výlisků podle vynálezu, kde na obr. 1 je zobrazeno zařízení v půdorysq a na obr. 2 je znázorněno zařízení podle obr. 1 jv řezu svislou...

Vyhazovací zařízení výlisků z razníků na beranu klikového lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238451

Dátum: 01.10.1987

Autor: Kamelander Ivan

MPK: B30B 15/32

Značky: zařízení, beranu, klikového, vyhazovací, razníků, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zaručit spolehlivou pracovní funkci klikových automatických lisů vyhozením výlisků z razníku na beranu těsně za pracovní polohu beranu tak, aby výlisky byly vysunuty vyhazovačem ze zápustky do přenášecího ústrojí. Mechanicky pohon vyhazovačů z razníku na beranu má začátek vyhazovacího zdvihu a dosažení plného vyhození těsně za pracovní úvratí beranu, aby tvářené polotovary byly vždy nejdříve uvolněny z razníku vracejícího se...

Způsob výroby orientovaně plasticky zdobených bižuterních výlisků z kovových pásků

Načítavanie...

Číslo patentu: 241237

Dátum: 15.09.1987

Autori: Šváb Pavel, Husák Pavel

MPK: A44C 27/00

Značky: bižuterních, způsob, výroby, pásků, orientované, zdobených, plastický, kovových, výlisků

Text:

...zdobených výlisků se odstraní způsobem výroby podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že pásek se sune mezi dva k sobě přitlačené otáčejíci se válce s tvarovanými činnými plochami na obvodu, mezi nimiž se na pásku tvaruji orientovaná plastická zdobení výlisků, načež se z pásku v lisovacím nástroji spřímočarým vedením částí s činnými plochami vystřihnou orientované plasticky zdobené výlisky.Předvystřižením výlisků z pásku lze o...

Způsob výroby výlisků z plastických hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244703

Dátum: 14.08.1987

Autori: Pokorný František, Veinfurt František

MPK: B29D 7/01

Značky: způsob, provádění, způsobu, tohoto, plastických, výlisků, výroby, zařízení

Text:

...vzájemnou kombinací přetlaku a vakua. U čs. autorského osvědčení č. 166 636 se provádí tvarování výrobků známým způsobem, předně předtvarováním výrobků prostřednictvím trnů a dále dotvarování s ostřižením výrobků pomocí vačkového a klouboveho mechanismuNevýhodou těchto uvedených známých způsobů tvarování a předtvarování je to, že tvárníky mají u výrobků, které se vyznačují nepříznivým poměrem výšky k šířce, snahu při chodu zpět,deformovat...

Zařízení pro středové trnové tyče a výlisku lisoděrovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 252250

Dátum: 13.08.1987

Autori: Musálek Lubomír, Lukáš Josef

MPK: B21B 19/04

Značky: trnově, zařízení, lisoděrovací, stolice, výlisků, tyče, středové

Text:

...středění trnové tyče a výlisku lisoděrovací stolice podle vynálezu, kde na obr. 1 a na obr. 3 je podélnýPodle příkladného provedení je zařízení podle vynálezu tvořeno pracovními válci 3 lisoděrovací stolice, které jsou upraveny proti trnu Ä, neseném trnovou tyčí 3. K rámu pracovních válců 3 jsou ke straně, přivrácené k trnové tyči A, připevněny dva nosné rámy lg, uspořádané nad sebou symetricky vůči ose lisoděrovací stolice. K nosným rámům lg...

Prostředek pro zlepšení lisovatelnosti granulované keramické směsi a zpevnění výlisků za syrova

Načítavanie...

Číslo patentu: 252139

Dátum: 13.08.1987

Autori: Jedlička Pavel, Vycudilík Pavel, Neumann Jiří

MPK: C04B 33/20, C04B 33/13

Značky: lisovatelnosti, prostředek, směsi, keramické, granulované, zpevnění, syrová, výlisků, zlepšení

Text:

...nebo neoinogením tenzidem, například nonylfenolpentsetylenglykolatersultstem vodným, etoxylovenými alkoholy nebo etoxylovenými amidy mastných kyselin. Prostŕedek pro zlepšení lisovatelnosti a zpevnění výlisků za syrova podle vynálezu tedy obsahuje snšs dvou různých akrylových kopolymerů nebo smšs akrylovóho kopolymeru s nodirikovsného škrobu.Účinek prostředku podle vynález spočívd ve zvýšení mechanické pevnosti výlisku,ve zvýšení...

Lisoděrovací stolice pro výrobu dutých kruhových výlisků ze čtyřhranných sochorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239898

Dátum: 01.07.1987

Autori: Alexander Radko, Šrutka Vincenc

MPK: B21J 9/04

Značky: lisoděrovací, sochorů, čtyřhranných, dutých, výlisků, kruhových, výrobu, stolice

Text:

...materiálu, vyšší rozměrové přesnost výliskü a vyšší životnost nástrojů. Také je výhodou nižší spotřeba energie pro tváření a zvětšená tuhost celku.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení lisoděrovací stolice podle vynálezu, kde na obr. 1 je její nárys v částečněm podélném řezu, na obr. 2 příčný řez vodícím žlabem ve směru vstupu materiálu a na obr. 3 příčný řez stojanem s tvářecími válci.Vodící žlab sestává z pevné...

Forma k tvarování drobných skleněných optických a polooptických zejména výlisků brýlových čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 240124

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie

MPK: C03B 11/08

Značky: tvarování, optických, zejména, drobných, brýlových, forma, sklenených, výlisků, polooptických, čoček

Text:

...je na stole lisu usazena V držáku. ze šedé litiny.~Materiálové složení válcovitého pláštěpa jadra a vymezení vüle mezi nimi v rámci vynálezu zejištují optimální podmínky pro pohyb jádra při ,Iněnicich se teplotách. VýIIIĚHOU prstencovité podložky je možno použit jedné formy pro výlisky o různých tloušťkách a záplch s výsuvným pojistnýmkolíkem zabraňuje vytažení jádra při vyjímání výlisků po skončení tvarování. Z šedé litiny je pouze držák...

Zařízení na výrobu lemovaných výlisků explosivním tvářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245035

Dátum: 16.03.1987

Autori: Kachút Daniel, Kopernický Ivan, Oddus Miloš, Huba František, Sventek Ján, Baxa Jozef, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B21D 26/08

Značky: výrobu, výlisků, zařízení, tvářením, explosivním, lemovaných

Text:

...Meere 1203 xpOBaHBBI cnoopnmmpołaammñ Sagem napmqawxx.Home uponxaxsozcmsa Bepwaa, B COOTBGTDTBKE c BHCOTOÍ Kpaenoro m» ccvyna oTóopToBKu, HPOIIIHBBBTCH n OTÓOQTOBHBQBTCH oTBepcTne.KoHTyp Mawpmm onpeneJmeT KOHTYp ou-óopronnn.Owóopmozaoqnax BHTSJKICB. zrpyóooópasmnc neTarxeň ocymecwmmeroa anaJxor-Jmnm cHocoÓoM Ten, rn-o sneplvonepenammaa opena n BBLHBÉBTICS. Bnonmca n saómamrc 13 mpyóy, samem KOOQIIHHHWGTCH nanMawpjąueů o Lyanconom x...

Způsob výroby tvarově složitých výlisků, zvláště zalomených hřídelů v ohýbacím nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 234942

Dátum: 15.01.1987

Autori: Elfmark Jiří, Grégr Miroslav

MPK: B21K 1/08

Značky: zvláště, hřídelů, výlisků, způsob, zalomených, složitých, výroby, tvarově, nástroji, ohýbacím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení a přesnost výroby výlisků při současném snížení spotřeby kovu a výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla, kde tvarový předkovek (1) se ohýbacím trnem (2) ohne o 180° přes ohýbací část ohýbacího nástroje (3) s poloměrem ohybu odpovídajícím 0,2 až 0,5násobku rozdílu mezi délkou tvarového předkovku (1) a šířkou jeho kalibrační dutiny, do které se zalisuje, načež se...

Způsob ohýbání tvarově složitých výlisků, zejména zalomených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234941

Dátum: 15.01.1987

Autori: Barteček Roman, Grégr Miroslav, Elfmark Jiří, Burda Svatopluk

MPK: B21K 1/08

Značky: tvarově, zalomených, složitých, zejména, způsob, ohýbání, výlisků, hřídelů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení deformace a tím i spotřeby kovů a celkových výrobních nákladů. Uvedeného účelu se dosáhne způsobem podle vynálezu, prováděným za tepla z tvarového předkovku (3) v ohýbacím nástroji, kde na plochách tvarového předkovku (3), které jsou při ohýbání namáhány takovým napětím, se v místech, kde se soustřeďuje hlavní část plastické deformace, zhotoví vybrání (4), popř. i (5), jejich hloubka je 0,1 až 0,5násobkem tloušťky...

Lis pro výrobu výlisků, zejména kuliček a podobných výrobků z drátových odstřižků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234045

Dátum: 15.09.1986

Autor: Leopold Wilhelm

MPK: B30B 15/28

Značky: podobných, výlisků, výrobků, drátových, kuliček, odstřižků, zejména, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Lis pro výrobu výlisků, zejména kuliček a podobných výrobků a drátových odstřižků. Vynález se týká technologie tváření kovů při hromadné výrobě. Vynálezem se v největší míře vyloučí poškození částí nástrojů nebo podavače drátových odstřižků v případech, kdy podavač nedopravil žádný nebo příliš krátký odstřižek mezi lisovnici a lisovník. Podstata vynálezu spočívá v tom, že lisovníku je přiřazen tlumič pro odpružení ve směru lisování, který se...

Zařízení pro obnovu výlisků ze vstřikované a/nebo vulkanizovatelné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228129

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fink Lothar, Fabarius Werner

Značky: vstřikované, hmoty, obnovu, zařízení, výlisků, vulkanizovatelné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro obnovu výlisků ze vstřikované a/nebo vulkanizovatelné hmoty, zejména plášťů vozidel pro nákladní vozy a stroje pro přesun zeminy, přičemž výlisek je uspořádán mezi jádrem a vstřikovací tvárnicí, vyznačené tím, že je tvořeno segmentovitě vytvořenou, komplementárně proti vnitřní straně výlisku, jako jádro upravenou protější částí (16) tvárnice a proti vnější stra ně výlisku jako vstřikovací tvárnice, vytvořenou dutou částí (15)...

Zařízení na orientaci kulových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230112

Dátum: 01.05.1986

Autor: Šrámek Miloslav

MPK: B29C 17/12

Značky: orientaci, kulových, výlisků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na orientaci kulových výlisků jako např. koulí z plastických hmot, vyznačující se tím, že sestává z přívodního skluzu (1), z kyvně uložené základní desky (2) skloněné pod malým úhlem, z bočních lišt (3), z kyvné uložených palců (5), přičemž základní deska (2) je od poloviny nesymetricky zúžena a překryta shora průhlednou deskou (7), jež má horní hranu zkosenou a leží na výměnných podložkách (8).

Řádkový přípravek k strojnímu opracování skleněných výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227973

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dědek Miloslav

Značky: sklenených, přípravek, opracování, výlisků, strojnímu, řádkový

Zhrnutie / Anotácia:

Řádkový přípravek k opracování skleněných výlisků tvořený tělesem tyčového tvaru, z něhož vyčnívá řada otočně uložených tyčinek kruhového průřezu, vyznačený tím, že před oběma krajními tyčinkami (2) v řadě tyčinek (3) jsou připevněny k tělesu (4) nárazníky (1), kterými mohou být, s výhodou, do tělesa (4) zašroubované válcové kolíky (5).

Zařízení pro vyjímání výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 227969

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mareška Jiří, Matheisl Josef, Návrat Zdeněk, Reichl Josef

Značky: výlisků, vyjímání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyjímání výlisků, zejména u lisu s výsuvným stolem opatřeném vyhazovačem výlisků, vyznačené tím, že sestává z podložky (7) ve tvaru hřebene připevněné ke stolu lisu (4) a dále ze saní (8) hřebenového tvaru suvně uložených ve vedení (9) proti hřebenové podložce (7), které jsou spojníkem (10) spojeny s hnacím ústrojím (11).

Zařízení na výrobu velkoplošných a objemových výlisků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231058

Dátum: 01.03.1986

Autori: Bezvoda Josef, Doležel Jaroslav, Konečný Zdeněk, Hošic Libor, Vošoust Jiří, Vyštejn Vladimír

MPK: B29F 1/08

Značky: objemových, plastů, zařízení, výrobu, výlisků, velkoplošných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší výrobu extremně rozměrných výlisků z plastů v horizontální rovině. Zařízení má horizontální upínací desky, pod kterými je vícecestná rozváděcí hlava a nejméně dvě vstřikovací jednotky s akumulátory taveniny. Rám je uzavíratelný nejméně dvěma přímočarými hydraulickými motory ukotvenými na horní upínací desce. Zařízení je opatřeno elektrickým a hydraulickým ovládacím systémem umožňujícím závislý nebo nezávislý cyklus plastifikačních...

Způsob výroby nástroje na tažení plechových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 230470

Dátum: 01.03.1986

Autori: Lucek Jiří, Landa Václav Csc, Průša František

MPK: C25D 1/10

Značky: způsob, výlisků, výroby, plechových, tažení, nástroje

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nástroje na tažení plechových výlisků galvanoplastickým způsobem prováděný tak, že se tvarovaný model výlisku z plechu po obou stranách po celé své ploše galvanicky pokoví, načež se po vyloučení potřebné tloušťky kovu galvanická vrstva po okraji celého modelu odřízne. Obě samostatné protilehlé části skořepiny se poté usadí do nosných částí nástroje a prostor mezi zadní stranou skořepiny a nosnou částí nástroje se vyplní zalévací...

Zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici

Načítavanie...

Číslo patentu: 221574

Dátum: 15.02.1986

Autori: Hanák Stanislav, Ošťádal Jaromír, Vítek Jiří, Pojíšek Augustin

Značky: dělené, zařízení, zejména, lisovnici, příčné, ovládání, výlisků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ovládání výlisku v lisovnici, zejména v příčně dělené lisovnici, obsahující úložný díl pro polotovar výlisku a přísuvný díl s tvarovou dutinou pro tvarování konce polotovaru. Podstatou vynálezu je zařízení, umožňující uvolnění tvarovaného konce výlisku z tvarové dutiny konvexního nebo konkávního tvaru v průběhu jedné pracovní operace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v přísuvném dílu je posuvně uspořádán alespoň...

Lis k výrobě výlisků ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221266

Dátum: 15.01.1986

Autor: Kühtreiber Franz

Značky: sypkého, výlisků, výrobe, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lisu k výrobě výlisků ze sypkého materiálu, zejména rostlinné povahy, skládajícího se z poháněného děrovaného válcového prstence, v němž je výstředně uložen dutý lisovací váleček opatřený alespoň na části obvodu otvory pro průchod výlisků do dutého vnitřku. Vnější průměr lisovacího válečku odpovídá nejméně polovině a s výhodou dvěma třetinám vnitřního průměru válcového prstence.