Patenty so značkou «výliskov»

Spôsob výroby kruhových výliskov z plastu zaťažených ťahom alebo tlakom a armatúra pre kvapaliny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20944

Dátum: 08.04.2011

Autori: Busch Dieter, Frister Mark

MPK: B29C 45/26, B29C 45/00

Značky: spôsob, kruhových, armatura, plastů, výliskov, tahom, tlakom, zaťažených, kvapaliny, výroby

Text:

...už len jednou tryskou. To vedie k zaplaveniu oblastí spoja medzi tryskami. Aj tu je potrebné nákladné riadenie vtokových trysiek.0010 Ďalšia známa možnosť pre zlepšenie kvality spoja tvarovky je tzv. dvojčinné vstrekovanie. Pritom sa dutina plní dvoma vstrekovacími agregátmi,ktoré môžu byť riadené rozlične. Po plnení oboma agregátmi sa zatiahne závitovka jedného agregátu, zatial čo druhý agregát ďalej vstrekuje. Tým sa posunie ešte tekuté...

Kontinuálny spôsob lisovania biomasy do optimálnych výliskov a zhutňovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 287505

Dátum: 22.11.2010

Autor: Šooš Ĺubomír

MPK: B30B 11/00, B29C 43/00

Značky: kontinuálny, optimálnych, biomasy, lisovania, spôsob, zhutňovací, stroj, výliskov

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kontinuálnom spôsobe lisovania biomasy do optimálnych výliskov sypká organická a/alebo anorganická surovina alebo surovinová zmes vo fáze plnenia pracovnej lisovacej komory postupuje do pracovnej lisovacej komory v tvare prieniku časti objemu jedného valca s časťou objemu druhého valca vzájomne pootočených o 90°. Za fázou lisovania v stykovej rovine lisovania nasleduje druhá fáza výdrže pod lisovacím tlakom s vytváraním lignínových väzieb...

Spôsob výroby cementárskeho slinku s použitím výliskov a extrahovaných šrotov z repky olejnej pri jeho výpale

Načítavanie...

Číslo patentu: 287166

Dátum: 10.01.2010

Autori: Martauz Pavel, Strigáč Július

MPK: C04B 7/00, C10L 5/40

Značky: spôsob, slínku, výpale, extrahovaných, repky, olejnej, výliskov, výroby, šrotov, cementářského, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby cementárskeho slinku s využitím odpadových materiálov z olejniny spracujúceho priemyslu pri výpale slinku v cementárskej rotačnej peci. Odpadovými materiálmi pri tomto spôsobe sú repkové výlisky a/alebo repkové extrahované šroty. Dávkujú sa do cementárskej rotačnej pece v množstve, ktoré tvorí až 60 % tepelného výkonu pece, pričom tvoriaci sa popol pri styku s tepelne spracovávanou surovinovou zmesou a/alebo...

Spôsob lisovania práškových výliskov s definovanou polohou neutrálnej roviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 286871

Dátum: 04.06.2009

Autori: Orolínová Mária, Ďurišinová Katarína, Ďurišin Juraj

MPK: B22F 3/02, B22F 5/10, B22F 3/00...

Značky: roviny, práškových, spôsob, polohou, neutrálnej, lisovania, definovanou, výliskov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá lisovaním tvarovo náročných práškových súčiastok s ľubovoľne definovanou polohou neutrálnej roviny. Neutrálna rovina sa vyznačuje tým, že sa v nej všetky sily pôsobiace pri lisovaní rušia a v lisovnici nedochádza pri lisovaní k posuvu prášku. Vzhľadom na neutrálnu rovinu je v protiľahlých rezoch priebeh fyzikálnych vlastností vo výlisku rovnaký a spojitý v celom objeme výlisku. Poloha neutrálnej roviny je definovaná...

Spôsob ohýbania rúrok, tyčí, profilovaných častí a podobných surových výliskov, a príslušné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9793

Dátum: 21.05.2008

Autori: Strano Matteo, Gemignani Roberto

MPK: B21D 7/12, B21D 7/024

Značky: příslušné, tyčí, profilovaných, podobných, surových, ohýbania, spôsob, rúrok, zariadenie, výliskov, částí

Text:

...upinacieho puzdra 114 (obrázok 38) a- koncové pásmo 110, ktoré vznikne počas pohybu (otáčania) ohýbacej kladky 116 z pracovnej polohy do neutrálnej polohy, zatial čo upínacie puzdro 114 stále tlači rúrku 110 dopredu (obrázok 3 G).Upínacie puzdro 114 môže uskutočňovať aj otáčavý pohyb okolo osi X rúrky 110 za dosiahnutia trojrozmerných ohybov, konkrétne ohybov so špirálovitým priebehom.Spôsob ohýbania do oblúka poskytuje výhodu v tom, že...

Spôsob a zariadenie na výrobu plastových tvarovaných výliskov s odlišnými povlakmi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9791

Dátum: 06.10.2005

Autor: Mitzler Jochen

MPK: B29C 45/14, G05B 19/12, B29C 45/76...

Značky: tvarovaných, povlakmi, spôsob, odlišnými, plášťových, výliskov, výrobu, zariadenie

Text:

...na nový dekoračný materiál potom sa môževstrekovací stroj znovu uviesť do chodu.0007 Ten istý problém sa vyskytuje napríklad aj pri zastrekovaní fólií na oplechovanie automobilov. Tam sa obmieňajú farby a poprípade aj skladba fólií (monofólie,koextrudované fólie, hrúbka fólie atď.). Monofólie sú napríklad tenšie ako koextrudované fólie, takže pri monofóliách sa potrebuje viac vstrekovacej hmotnosti plastifikovanej plastovej hmoty a iný čas...

Spôsob a zariadenie na výrobu výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6519

Dátum: 04.07.2005

Autori: Grimm Willi, Takahashi Shin

MPK: B21D 45/00

Značky: spôsob, zariadenie, výrobu, výliskov

Text:

...ak je toto lôžko0011 zásluhou naddvihnutia pásu materiálu do definovanej vzdialenosti od reznej dosky je zaistené, že výlisok môže byt z reznej dosky vystrčený a podpásom materiálu spočíva na povrchu reznej dosky.0012 Aby teraz pás materiálu pri ďalšom transporte mohol pred sebou posúvat aj výlisok, je potrebné, aby na výlisku bola prítomná zodpovedajúca opora. To znamená, že na výlisku sa vytvaruje vyvýšenie, na ktoré dosadne riadiaca...

Spôsob výroby výliskov obsahujúcich polyuretánovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2884

Dátum: 23.06.2004

Autori: Willems Jan, De Winter Hugo, Stalpaert Gert

MPK: B05B 7/02, B05B 7/24, B05B 7/00...

Značky: obsahujúcich, výliskov, vrstvu, polyuretánovú, výroby, spôsob

Text:

...zmes akceleruje, aby tak nenastávali problémy s0005 Riešenie tohto problému navrhnuté v predmetnom vynálezepozostáva z toho, že prietok reakčnej zmesi prechádza kanálomalebo kanálmi, v ktorých je reakčná zmes akcelerovaná minimálnym prierezom S mmz, kde hodnota S je menšia než 1,0 a najvýhodnejšie menšia než 0,9, dalej v tom, že reakčná zmes je z dýzy rozprášená rýchlosťou prietoku W 7 rozsahu 10 x S a 80 x S g/s,ďalej v tom, že na...

Spôsob a formovací vstrelovací stroj na výrobu výliskov, ako odlievacích jadier, pre odlievacie formy na odlievanie roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4945

Dátum: 09.09.2002

Autor: Stauder Bernhard

MPK: B22C 9/00, B22C 15/00

Značky: výliskov, odlievacích, odlievacie, spôsob, formovací, vstřelovací, roztaveného, stroj, výrobu, formy, jadier, odlievanie

Text:

...EP O 917 499 Bl.Podľa tohto známeho spôsobu je najprv vyrobený formovací materiál zmiešaním anorganickeho žiaruvzdorného formovacieho piesku s anorganickýn spojivonm na báze vodného skla. Tento formovaci materiál je poton 1 naplnený do temperovaného formovacieho nástroja, vystaveného počas plnenia podtlaku. Teplota/predĺženie formovacieho materiálu po uzavretí formovacieho nástroja je pritom nastavená tak, že sa na jadrovom výlisku vytvorí...

Spôsob výroby vysokokvalitných antokyanínových koncentrátov z výliskov plodov tmavosfarbeného ovocia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282152

Dátum: 17.09.2001

Autori: Šilhár Stanislav, Fiala Ľubomír, Kintlerová Anna

MPK: C09B 61/00, A23L 1/272, A23L 1/27...

Značky: antokyanínových, výliskov, spôsob, vysokokvalitných, výroby, ovocia, plodov, tmavosfarbeného, koncentrátov

Zhrnutie / Anotácia:

Čerstvé výlisky plodov sa premyjú studenou vodou. Následne sa farbivo extrahuje známymi postupmi, napríklad vodným roztokom etanolu. Obsah sprievodných látok v získanom koncentráte sa zníži o 45 až 60 % hmotn. pri 4 až 6 % hmotn. strát antokyanínov. Po vákuovom zahustení sa získa farbiaci koncentrát s obsahom antokyanínov 8,5 až 40,0 % hmotn.

Spôsob viazania odfiltrovaného prachu, obsahujúceho ťažké kovy do keramických výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279287

Dátum: 09.09.1998

Autori: Harsch Wolfgang, Bender Albert

MPK: A62D 3/00, B09B 3/00, C04B 18/02...

Značky: keramických, prachu, spôsob, ťažké, odfiltrovaného, viazania, obsahujúceho, výliskov

Zhrnutie / Anotácia:

Odfiltrovaný prach sa vyperie v alkalicky reagujúcom médiu, potom sa zmieša s ílom a vodou, zo zmesi sa vytvoria polotovary, polotovary sa vypália pri teplote medzi 900 stupňami Celzia a 1100 stupňami Celzia, pričom teplota vypaľovania pod teplotou mäknutia sa zvolí tak, že sa vytvorí roztavená fáza, ktorá spôsobí zosklovatenie, a preto trvalé včlenenie ťažkých kovov a ich zlúčenín do výlisku.

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1928

Dátum: 09.09.1998

Autori: Šilhár Stanislav, Kintlerová Anna, Kováč Milan, Polívka Ľudovít

MPK: B01D 11/04

Značky: farbív, odrôd, modrých, antokyanínových, hrozna, výliskov, koncentrát

Text:

...stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktore majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbív z výliskov modrých odrôd hrozna, ktorý obsahuje 3 až 30 hmotn. antokyanínových farbív, 22 až 52 hmotn. sacharidov, 5 až 17 hmotn. kyselín a 7 až 15 polyfenolov....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov bazy čiernej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1927

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav, Polívka Ľudovít, Kováč Milan

MPK: B01D 11/04

Značky: farbív, výliskov, koncentrát, čiernej, plodov, antokyanínových

Text:

...farbív.Antokyaníny okrem využitia V potravinárstve nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov bazy čiernej, ktorý obsahuje 6 až 40 hmotn. antokyaninových farbív, 15 až 45 hmotn....

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov čiernych ríbezlí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1926

Dátum: 09.09.1998

Autori: Fiala Ľubomír, Baxa Stanislav, Kintlerová Anna, Šilhár Stanislav

MPK: B01D 11/04

Značky: ríbezlí, farbív, koncentrát, antokyanínových, výliskov, čiernych

Text:

...v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fyziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov čiernych ríbezlí, ktorý obsahuje 6 až 35 hmotn. antokyanínových farbiv, 25 až 40 hmotn. sacharidov, 15 až 20 hmotn. kyselín a 9 až 14 hmotn. polyfenolov.Farbiaci koncentrát z...

Koncentrát antokyanínových farbív z výliskov plodov arónie čiernoplodej

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1925

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kováč Milan, Šilhár Stanislav, Kintlerová Anna

MPK: B01D 11/04

Značky: antokyanínových, čiernoplodej, farbív, plodov, arónie, výliskov, koncentrát

Text:

...nachádzajú stále väčšie uplatnenie v medicíne. Na trhu s liečivami je celý rad prípravkov obsahujúcich antokyaníny, ktoré majú vysoký fýziologický a preventívny účinok na rozvoj arterosklerotických cievnych ochorení aPodstatou technického riešenia je koncentrát antokyanínových farbiv z výliskov plodov arónie číemoplodej, ktorý obsahuje 3 až 35 hmotn. antokyanínových farbív, 20 až 40 hmotn. sacharidov, 8 až 12 hmotn. kyselín a 8 až 13 ...

Spôsob výroby ohňovzdorných keramických tvarovaných výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280071

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dösinger Klaus, Reiterer Franz

MPK: C04B 35/03, C04B 35/04

Značky: tvarovaných, výliskov, spôsob, keramických, výroby, ohňovzdorných

Zhrnutie / Anotácia:

Ohňovzdorný matricový materiál a jemne rozomletý elementárny uhlík sa homogénne zmiešava spoločne s nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou a potom sa zmes spracuje na tvarované výlisky a tvarované výlisky sa potom temperujú. Nearomatickou, alifatickou organickou polymérnou zlúčeninou je polymérna zlúčenina s karbonizačným zvyškom podľa Conradsona v množstve menšom ako 0,5 % hmotnostného.

Temperovateľný nástroj, prípadne temperovateľná forma, na výrobu plastových výliskov a spôsob výroby takéhoto nástroja, prípadne formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281018

Dátum: 11.10.1995

Autor: Schmetz Klaus

MPK: B29C 33/04

Značky: spôsob, formy, plášťových, výliskov, nástroj, takéhoto, forma, výrobu, temperovateľná, výroby, nástroja, temperovatelný, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa temperovateľný nástroj (11), prípadne forma, na výrobu plastových výliskov s minimálne jednou dutinou (12) formy, s minimálne jedným napúšťacím a jedným vypúšťacím otvorom (13, 14), navzájom spojených kanálikmi (15), ktoré vytvárajú kanálikový systém s temperovacím médiom na ochladzovanie respektíve ohrievanie dutiny (12) formy. Dochádza ku skráteniu vstrekovacieho času, k zjednodušeniu údržby ako aj k vyššej kvalite vstrekovaných...

Spôsob výroby farbiva z výliskov plodov arónie čiernoplodej

Načítavanie...

Číslo patentu: 278982

Dátum: 11.07.1995

Autori: Sodomová Etela, Šilhár Stanislav, Kintlerová Anna, Klimková Ružena

MPK: C09B 61/00, A23L 1/27, A23L 1/275...

Značky: spôsob, výroby, výliskov, farbiva, arónie, čiernoplodej, plodov

Zhrnutie / Anotácia:

Farbivo sa extrahuje vodnoalkoholickým roztokom s obsahom etanolu 10 až 70 % obj. pri teplote 15 až 30 °C počas 2 až 48 hodín. Získaný farebný extrakt sa po vyčírení a filtrácii zahustí pri teplote 35 až 45 °C na koncentrát s obsahom rozpustnej sušiny 40 až 60 % hmotn. Farbivo je vhodné na potravinárske účely.

Spôsob prípravy separačnej vrstvy pri žiarovom lisovaní presných výliskov z nitridu kremíka v grafitovom nástroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 280075

Dátum: 07.12.1994

Autori: Pulc Vojtech, Emmer Štefan, Gondár Ernest

MPK: B22F 3/02, B22F 7/04

Značky: kremíka, grafitovom, nitridů, spôsob, nástroji, výliskov, přípravy, lisování, vrstvy, přesných, žiarovom, separačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Separátor vo forme brečky sa nanesie v hrúbke 0,2 až 1 mm na steny dutiny lisovacieho nástroja formujúcej prášok pri lisovaní, potom sa čiastočne vysuší a nakoniec sa kalibrovaním vyhladí a rovnomerne upraví na hrúbku 0,1 až 0,5 mm tak, aby rozmery separátorom upravenej a kalibrovanej dutiny v rovine kolmej na smer lisovania boli zhodné s požadovanými rozmermi výlisku. Kalibrovanie separačnej vrstvy sa môže uskutočniť pritláčaním kalibra kolmo...

Zariadenie pre nepretržité ukladania výliskov tehál na laty

Načítavanie...

Číslo patentu: 270137

Dátum: 13.06.1990

Autori: Klapáč Ladislav, Šandalla Mojmír

MPK: F27D 3/12

Značky: nepřetržité, tehál, výliskov, ukladania, zariadenie

Text:

...rámu 1 a elektropohonom 2 epojenom ćas prevod 4, s dopravníkom i s výetupkami, dopravníkom á výliskov s elektromhpmtioľąýüłwspojkami 1 a § na spoločnom hriadeli, ktorá sú spojená s podávadom 2 lát eez prevod Q a 11, snímače iz základnej polohy lát, snímača L 1 začiatku výmenu lát 11, snímača A ukončenia výmeny lát L 1, snímača l prítomnosti výliskov a snímača 15 rýchlosti tehliarskáhe oesta výtláčenáho z liau.Elektropohon g podla...

Zariadenie pre posuv dvoch výliskov súčasne do pracovných poloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 262760

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kos Jan, Macháček Jozef

MPK: B30B 15/30

Značky: dvoch, pracovných, súčasné, zariadenie, výliskov, poloh, posuv

Text:

...líšt 3, 4 a na nich upevnených chapačov, polochaptačov a ,prídavných chanpačov. Pohyb posuvných líšt 3, 4 je daný prevodným .nástrojom 2, synchronizovaným s pohybom barana 1 lisu. Pri .pohybe Abarana 1 lisu dostrihu sa posuvné lišty 3, 4 otvoria a posunú do východzej polohy 70.»Pri ,pohynbe barana 1 zo strihu sa posuvné lišty 3 a 4 uzatvárajú a posúvajú do ,pracovnej polohy 71. Prvý výstrižok 21 je chapečom 50 strihového nástroja 1 D...

Zariadenie na rovnanie veľkoplošných výliskov napínaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244326

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kalina Jaroslav, Anderle Vladislav

MPK: B21D 25/02

Značky: velkoplošných, napínaním, výliskov, rovnanie, zariadenie

Text:

...výstupkami alebo má zdrsnený povrch.Podmienkou rovnania je, aby rovnaný velkoplošný výlisok bol napnutý napätím až za medzu klzu Re tak, aby na ňom vznikla trvalá deformácie a 0,4 . Využíva sa pri tom poznatku, že zdeformovaný plech má na jednej strane skrátené vlákna a dostatočným napínaním za medzu klzu Re vyvolá sa v ňom plastická detormácia, čím sa skratené vlákna plechu predĺžia a plech sa vyrovná.Výhodou napínacieho zariadenia...

Zariadenie pre karbonizáciu uhlíkatých výliskov v prostredí spalných plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252005

Dátum: 13.08.1987

Autori: Anderle Július, Rokyta Miroslav, Grznárová Anna, Struhár Pavel

MPK: C10B 49/02

Značky: plynov, prostředí, karbonizáciu, výliskov, zariadenie, spalných, uhlíkatých

Text:

...vstupe plynotesíiýííí dávkovačom 11 čerstvých výliskov a na výstupe prívodom inertného vyhrievacieho plynu zo zmešovača 2-0. Vyhrievací plyn pozostáva zo zmesi horúcich spalín získaných zo štandardného paliva 21 a vystupujúcich zo spalovacej pece 23, ako aj zo spalín odvádzaných zo sprchového chladiča 50.Karbonizačna pec 10 je zabezpečená proti úniku vyhrievacieho plynu na odvode 12 karbonizovaného produktu. líarbonizačný plyn z...

Sposob prípravy výliskov izostatickým lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251972

Dátum: 13.08.1987

Autor: Pulc Vojtech

MPK: C04B 37/00

Značky: spôsob, lisováním, izostatickým, přípravy, výliskov

Text:

...potom obalí častice prášku a zabezpečí väzbu medzi nimi. Uvedené spôsoby zvyšovania pevnosti výliskov sa používajú pri bežných spôsoboch lisovanie keramických práškov v kovových formách alebo v kontinuálnych pretlačovacích lisoch, kde je možné lisovaný prášok ľahko spracovať vo forme tvarovateľnej plastickej hmoty.Uvedený spôsob zvyšovania pevnosti výliskov však nie je Inožné použit pri izostatickom lisovaní tvrdých praškovýcli...

Spôsob zisťovania kompaktnosti keramického cesta alebo surových výliskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240301

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macho Vendelín, Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Štibrányi Ladislav

MPK: G01N 29/00

Značky: cesta, zisťovania, surových, výliskov, kompaktnosti, spôsob, keramického

Text:

...vlna, určí sa jej rýchlosť, alebo doba prechodu a hodnota kompaktnosti sa určí z nameranej hodnoty rýchlosti alebo doby prechodu pomocou vopred zistenej závislosti akustických vĺn od kompaktnostl vyšetrovanélho druhu cesta alebo výliskov.Z teoretického rozboru vyplýva, že efektív 4 na hodnota modulu PFUŽIIOSÍÍ výlisku a tým i rýchlosť šírenia sa akustických vĺn prudko závisí od takto zavedenej veličiny. Teoretlcky predpokladanásilná...

Sposob výroby odmastených výliskov a umelých hmot zbavených separátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248221

Dátum: 12.02.1987

Autor: Spurný Jan

MPK: C09K 3/32, B29C 33/62

Značky: výliskov, separátora, zbavených, spôsob, výroby, odmastených, umělých

Text:

...separätora V roztokoch alkallckýoh ,prípravlkov pri .teplotách okolo 100 °C. Vyššie teploty sa používajú, pretože pri nižších teplotách je nižšia účinnosť./pien -časwto narúša povrchovú škrulpinovú sklovitú vrstvu a freön v hĺibšich vrstvách sa začne rozpínat a časom narušovat finálInu povrchovú úpravu. Ďalšou nevýhod-ou rneohani-clkého zdrsňovania je, že sa separá»tor brusivom .čiastočne vtláča .do ,povrchovej vrstvy.Popísané nedostatky rieši...

Pohyblivé chápadlá pre transport výliskov na lise

Načítavanie...

Číslo patentu: 214962

Dátum: 15.09.1984

Autori: Miloslav Jirků, Ladislav Koreň

Značky: chápadlá, transport, výliskov, pohyblivé

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivé chápadlá pre transport výliskov na lise s transférovým podavačom s dotykmi vyznačujúce sa tým, že dotyky (2) s bežcami (3) sú posuvne uložené v telesách chápadiel (1) v naklonených rovinách a sú odtláčané vratnými pružinami (5).

Zariadenie na zasúvanie dýhových súborov do lisu a vysúvanie hotových výliskov z lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218078

Dátum: 15.06.1984

Autori: Surma Ján, Pálenský Zdeněk, Mozola Peter, Oroszlán Tibor

Značky: zasúvanie, dýhových, vysúvanie, súborov, výliskov, zariadenie, hotových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vylúčenie ručnej obsluhy pri vkladaní, zasúvaní a vysúvaní dýhových súborov do lisu, čo zároveň zvyšuje produktivitu práce, bezpečnosť a hygienu pri práci a znižuje spotrebu elektrickej energie. Uvedeného účelu spôsobu a zariadenia podľa vynálezu sa dosiahne tým, že dýhové súbory sa dopravujú k lisom v špeciálnych kazetách, ktoré sa posúvajú a zasúvajú do úrovne káps plniaceho zariadenia a pomocou zasúvadiel sa zasúvajú do...