Patenty so značkou «výlevka»

Výlevka na prevádzanie prúdenia tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287958

Dátum: 13.06.2012

Autori: Heaslip Lawrence, Xu Dong, Dorricott James

MPK: B22D 11/10, B22D 41/16

Značky: výlevka, prevádzanie, prúdenia, tekutého

Zhrnutie / Anotácia:

Výlevka na prevádzanie prúdenia tekutého kovu obsahuje vstupnú časť na prívod tekutého kovu, ďalej prietokový modulátor, slúžiaci ako zátka pri prietoku kovu, ktorý je pohyblivý z otvorenej do uzatvorenej polohy vzhľadom na vstupnú časť výlevky. Vstupná časť prietoku a prietokový modulátor vymedzujú kontrolnú zónu medzi nimi. Modulátor tlaku situovaný za regulačnou oblasťou kontrolnej zóny je prispôsobený na minimalizáciu rozdielu tlakov...

Vnútorná výlevka na premiesťovanie tekutého kovu, obsiahnutého v hutníckej nádobe, a zariadenie na premiesťovanie tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17509

Dátum: 17.03.2011

Autori: Collura Mariano, Sibiet Fabrice, Boisdequin Vincent

MPK: B22D 41/34, B22D 41/56, B22D 41/40...

Značky: obsiahnutého, hutníckej, tekutého, premiesťovanie, nádobě, výlevka, kovů, zariadenie, vnútorná

Text:

...EP l 454 687 je výlevka uložená do prvého kovového valca, obsahujúceho prírubu, ktorá dosadá bajonetovým spôsobom na druhý kovový valec, pripevnený pomocou skutiek k spodnej časti posuvnej dosky posuvného posúvačového ventila. Ani prvý, ani druhý kovový valec nie sú súčasťou zbemej výlevky, pričom skôr tvoria upínacie prostriedky, využívané na prípevneníe zbemej výlevky k spodnej ploche posuvnej posúvačovovej dosky. Toto riešenie upnutia...

Vnútorná výlevka pre premiesťovanie roztaveného kovu v nádobe, systém pre upnutie výlevky a liace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20763

Dátum: 17.03.2011

Autori: Sibiet Fabrice, Collura Mariano, Boisdequin Vincent

MPK: B22D 41/40, B22D 41/34, B22D 41/56...

Značky: systém, zariadenie, roztaveného, upnutie, premiesťovanie, výlevka, nádobě, vnútorná, výlevky, liace

Text:

...liaciu výlevku. Liacia výlevka je vymieňaná V lineárnom smere výmeny. Prítlačné prostriedky pre pritlačovanie výlevky smerom nahor na vnútornú výlevku sú vyrovnané so smeront výmeny Upínacie prostriedky pre upinanie vnútornej výlevky odpovedajúprítlačným prostriedkom, ako je možné vidiet na obr. 3.0005 CN 201201049 Y sa týka vnútornej výlevky, ktoráobsahuje zahĺbenie pre uloženie upinacich prvkov. Polohaupínacích prvkov vzhľadom k posuvnému...

Jednodielna vnútorná výlevka a upínacie zariadenie pre vnútornú výlevku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287604

Dátum: 07.03.2011

Autori: Collura Mariano, Boisdequin Vincent, Renard Jean-luc, Lattuca Calogero

MPK: B22D 41/56

Značky: jednodielna, výlevka, vnútornú, zariadenie, výlevku, vnútorná, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Jednodielna vnútorná výlevka (2) sa skladá z rúrovej časti (6), vymedzujúcej lejací kanál (4), a z dosky (7), zaisťujúcej styk s ďalšou súčasťou lejacieho kanála (4) v smere prúdenia. Doska (7) je všeobecne tvarovaná ako priamy hranol, majúci základne mnohouholníkového tvaru, obsahujúce hornú základňu (22) a spodnú základňu (21), rovnobežnú s hornou základňou (22), a na protiľahlých stranách hornej základne dve strany (23, 23'), zvierajúce tupý...

Opraviteľná posuvná doska uzáveru a/alebo spodná odlievacia výlevka a spôsoby výroby a opravy opraviteľnej posuvnej dosky uzáveru a/alebo spodnej odlievacej výlevky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13962

Dátum: 14.01.2010

Autori: Helanto Erkki, Silfvenius Mikael

MPK: B22D 41/32, B22D 41/30, B22D 41/28...

Značky: posuvná, výlevka, posuvnej, opraviteľnej, doska, opraviteľná, spôsoby, dosky, uzávěru, výlevky, opravy, výroby, spodnej, odlievacia, spodná, odlievacej

Text:

...nový uvoľňovací člen. Nová objímka je upevnená do otvoru dosky a integrálne pripojená k doske pomocou malty. objímka tvorí samostatný diel, ktorý musí byť integrovaný s hlavným telesom dosky pri procese výmeny. Problém spočíva V tom, že diely sú spolu pevne spojené pomocou malty. Na Vytlačenie objimky von z otvoru hlavného telesa dosky musi byť vynaložené veľké úsilie. Je rovnako možné, že dôjdek poškodeniu dosky behom procesu...

Lejaca výlevka s množinou vypúšťacích otvorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5788

Dátum: 17.11.2004

Autori: Dorricott James, Xu Dong, Heaslip Lawrence, Richaud Johan

MPK: B22D 41/50

Značky: lejaca, množinou, otvorov, vypúšťacích, výlevka

Text:

...zliatinách atd., ako je známe pre odborníka z danej0005 Zvyčajne sú lejace výlevky so stredovým otvorom, jediným spodným uzáverom a bočnými vypúštacimi otvormi používané pre odvrátenie prúdu tekutého kovu od výlevky takmer vodorovne. Jediný jednoduchý spodný uzáver zabraňuje priamemu unikaniu prúdu z výlevky smerom dole,takže prúd musí byt odvrátený smerom k horizontále pre jeho vypúšťanie protiľahlými vypúštacími otvormi vo výlevke. Osy...

Lejacia výlevka, prítlačné ústrojenstvo pre lejaciu výlevku a lejacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 741

Dátum: 19.01.2004

Autori: Taburiaux Stéphane, Hanse Eric

MPK: B22D 41/50, B22D 41/22

Značky: výlevka, lejacia, přítlačné, zariadenie, lejacie, výlevku, ústrojenstvo, lejaciu

Text:

...019, ktoré má lejaciu výlevku, posúvajúcu sa do vedenia, schopných prenášaťpritlačnú silu smerom hore (prítlačne ústrojenstvo).Táto prítlačná sila je vyvodzovaná prostredníctvom pružín, usporiadaných V určitej vzdialenosti od lejacieho otvoru a ovládajúcich páky alebo kyvné podpery. Tie prenášajú prítlačnú silu na rovinné páky dosky lejacejTáto smerom hore zameraná prítlačná sila pritláča pomerne tesne dosku lejacej výlevky na žiaruvzdorný...

Strusková výlevka pánví a nádob pro jímání a přepravu tekutého kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266766

Dátum: 12.01.1990

Autori: Slavík Vladimír, Hanas Michal

MPK: B22D 41/12, B22D 41/00

Značky: panví, strusková, prepravu, jímání, tekutého, nádob, výlevka

Text:

...struska ve výlevce působí jako hráz a v pánvi zůstává větší množství strusky, než je technologicky žádoucí. Při naklopení pánve je nedostatočná stabilita vyzdívky častou příčinou předčesněho vyřezení pánve z provozu e kromě toho uvolněné horké šsmotově tvarovky pádom ohrcžují bezpečnost obsluhy, pracující v bezprostředním okolí pánve i dalších pracovníků při přepravě a manipuleci s pánví.Výše uvedené nedostatky odstraňuje strusková výlevka...

Výlevka licích pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 234260

Dátum: 01.03.1987

Autori: Böhm Valter, Urbanec Milan

MPK: B22D 41/08

Značky: licích, výlevka, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výlevky sestávající z válcového tělesa se soustředně uloženou nejméně jednou keramickou vložkou. Podle vynálezu těleso výlevky je tvořeno z magnezitu, korundu nebo vysoce hlinitého šamotu a vložky jsou vytvořeny ze šamotu s přísadou stop až 10 % hmotnostních alkalií, např. kalcinované sody.

Výlevka pro odlévání tavenin kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236985

Dátum: 01.10.1986

Autori: Piegza Zbygněv, Böhm Valter

MPK: B22D 35/04, B22D 41/08

Značky: tavenín, výlevka, kovů, odlévání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je omezení vlivu změny ferrostatického tlaku tavenin kovů a zarůstání nebo vytavování výlevek během odlévání na licí rychlost, a jim zajištění zrovnoměrnění licí rychlosti v průběhu odlévání kovů. Uvedeného účinku se dosáhne stupňovitě nebo plynule se zmenšující velikostí průřezu výtokového kanálu výlevky po jeho výšce, přičemž největší průřez výtokového kanálu výlevky je na vtokové straně.