Patenty so značkou «výkyvný»

Výkyvný vodiaci kotúč

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19336

Dátum: 05.03.2013

Autor: Schäfer Wolfgang

MPK: B25B 23/00, B25B 21/00, E04D 15/04...

Značky: vodiaci, kotúč, výkyvný

Text:

...sa v pravom uhle k povrchu izolačného materiálu. Montážny nástroj podľa vynálezu aspôsob podľa vynálezu je ale možné výhodne použiť aj v iných situáciách, napríklad ak sa zakéhokolvek dôvodu počas montáže hnací mechanizmus montážneho nástroja nerozprestiera pravouhlo k povrchu izolačného materiálu.Pri vodiacich kotúčoch známych zo stavu techniky sa krycí kotúč počas procesu montáže vťahuje v pravom uhle k priebehu vyvŕtaného...

Úplný výkyvný čap kolesa urobený ako jeden kus

Načítavanie...

Číslo patentu: 280666

Dátum: 09.11.1994

Autor: Mitchell James

MPK: B60B 35/14, B60G 3/24

Značky: úplný, výkyvný, kolesa, urobený

Zhrnutie / Anotácia:

Úplný výkyvný čap kolesa je určený na ťažké komerčné vozidlá, ako nákladné automobily. Pozostáva z prírubového telesa (11), z ktorého vystupuje rameno (16) spojovacej tyče (31) a niekedy aj hlavná riadiaca páka (14) ako jeden kus. Prírubové teleso (11) je skonštruované a upravené na pripojenie brzdy, pričom z prírubového telesa (11) tiež ako jeden kus vystupuje vreteno (12) kolesa. Hlavná riadiaca páka (14) a rameno (16) môžu byť vybavené...

Výkyvný stolík najmä pre brúsky na sadrové modely

Načítavanie...

Číslo patentu: 266999

Dátum: 12.01.1990

Autori: Blaško Peter, Karas Pavel

MPK: B24B 19/02, A61C 13/01

Značky: najmä, modely, výkyvný, stolík, brusky, sadrové

Text:

...ktorá predchádza cez drážku v otočne uloženom ramene stolíka. Tu je taktiež nemožné presné nastavenie kolmej polohy stolíka, dochádza k vibráciám V závese otočného ramena pri brúsení a vplyvom nedokonalej aretácie vzniká možnost uvolnenia stolíka pri prevádzke.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené výkyvným stolíkom vytvoreným z oblúkovitého ramena upevneného na doske výkyvne uloženej v závesoch a aretovanej skrutkou. Podstata riešenia...

Výkyvný žlab kovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265313

Dátum: 13.10.1989

Autori: Harnoš Jozef, Zbořil Rastislav

MPK: B30B 15/30, B21J 9/00

Značky: žľab, výkyvný, kovacieho

Text:

...z pracovného priestoru stroja na určené miesto. Tým je úplne odstránená namáhavá ručná práca pri vyberani výliskov. Ďalšia výhoda riešenia podľa vynálezu spočíva v tom, že umožňuje úplné mechanizovanie lisovania výliskov, bez zásahu ľudského činiteľa, čim sa podstatne zvyšuje kultúra práce a pracoviska pri lisovani výliskovNa výkrese je znázornená prevedenie výkyvného žľabu kovacieho lisu podľa vynálezuVýkyvný žľab kovacieho lisu pozostáva...

Výkyvný spoj vidlicové závěsové tyče vozíku dvoudráhového závěsového dopravníku s tělesem vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263331

Dátum: 11.04.1989

Autori: Motyčka Ladislav, Jeřábek František

MPK: B65G 17/32

Značky: vidlicové, dvoudráhového, dopravníku, vozíků, závěsového, závěsové, tělesem, tyče, výkyvný

Text:

...souososti čepů a kromě toho musí být závěsová vidlice provedena jako dělená.Uvedené nevýhody jsou odetraněny řešením podle vynálezu, kdevidlicová àávěeová tyč obepínající těleso vozíka je k tělesu vozíkuvýkyvně upevněna prostřednictvím jednoho průběžného čepu.Tímto uapořádáním podle vynálezu je dosaženo toho, že je zjednodušene výroba spoje, nebot konstrukce tělesa vozíku vychází jednodušší a vidlicovou závěsovou tyč není nutno provádět...

Výkyvný nůž k úkosování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259415

Dátum: 17.10.1988

Autori: Možný Oldřich, Vostrejž Lubislav

MPK: B23B 29/26

Značky: trubek, úkosování, nůž, výkyvný

Text:

...zajišťuje při úkosování trubek konstantní vzdálenost vnitřní hrany otupeni kořene svaru od otvoru trubky s přihlédnutím k její ovalitě. Nastavení a úhel ostři úkosoVacího .nože provádějícího vnější úkos, vytváří sílu působící na rameno Výkyvné páky a tím je ložisko .přitlačováno k vnitřní stě 4ně trubky a přenáší jakékoliv odchýlky od kruhovitosti trubky na dvojici úkosovacích nožů. Výkyvný nůž provádí všechny operace, tj. opracování čela...

Výkyvný podvozek pro vícenosníkové podvěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245179

Dátum: 15.10.1987

Autor: Holkup Antonín

MPK: B66C 9/12

Značky: podvěsné, vícenosníkové, výkyvný, dráhy, podvozek

Text:

...propojelw e rámu. Vliven nerovnoeti dreh zhotoverąých většinou z I profilů, dochází. zvláětě o menších rozpětí dreh k nerovnoměrnámu-zetíieni jednotlivých pŕírub druh, tekio dle toho musí být dráhy i podvozky dimenzovány.luto nevýhodu odetreñude řeěení podle vynálezu, jeho podetete apoěivá v tom, že zdvěey kol Jeou v rámu uloieny kyvně ve ueěru příčnám k noeníkůn podvěonć drähy.Uepořddánin podle vynelezu se zetíieni podvozkú rozloží...

Průchozí výkyvný těsnicí kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 252574

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F16L 27/06

Značky: průchozí, kloub, těsnicí, výkyvný

Text:

...tvarem 3 ve směru osy objímky l, který tvoří lůžko pro suvné a tučné uložení tvarového výkyvného rámu 1 upraveného vůči objímce ł tak, že jeho vnější, s objímkou l souosý,souměrně válcový úhlový tvar 1 je opatřen souosými drážkami 1, V nichž jsou kluzně uloženy dělené těsnicí rámečky á přitlačované do oboustranného vnitřního válcového vybrání g objímky l plochými pružinami 3. Tvarový výkyvný rám 3 je ve své podélné ose opatřen úhlovou...

Výkyvný kulový píst s hradítky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251842

Dátum: 13.08.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F16J 1/00

Značky: hradítky, výkyvný, píst, kulový

Text:

...prostorech s valivým čslním pohonom po sklononl utěsňovanő rovina, jak z nskloněných rovin pohonných rotorů, tak z rozpínováho účinku tlakových pracovních prostoru na tyto naklonäné rotující roviny s vysokou utšsněnoetí, malou trocí plochou s možností využití vysokých otäček bez potreby vätäího hmotného vyvážení, což umoiňuje použití siräího rozsahu konstrukčních materiálů v dgsledku nerotujícího tělesa piatu.Na pripojených výkresoch...

Výkyvný suport obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249813

Dátum: 15.04.1987

Autori: Juránek Bořivoj, Tauš Lubomír

MPK: B23Q 1/10, B23B 47/00

Značky: suport, stroje, obraběcího, výkyvný

Text:

...je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.V tělese łz, uloženém na sanich Q, je upraven stavěcídválec ll s ozubenou pístnicí lg, která zabírá do ozubení otočného čepu lg uloženého v nezakreslených ložiskách. S otočným čepem lg je pevně spojene jedno rameno úhlové páky g. Alternativně může být úhlová páka g uložena otočné na pevném čepu a ozubený čep lg A může zabirat do ozubení upraveného přímo na úhlové páce g, Druhé rameno úhlové...

Výkyvný držák superfinišovacích kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248446

Dátum: 12.02.1987

Autori: Daněk Radoslav, Andreas Stanislav

MPK: B24B 35/00

Značky: superfinišovacích, výkyvný, držák, kamenů

Text:

...po obou stranách roviny určené osou rotace obrobku a podélnou osou tyče.Výhoda výkyvného držáku superfinišovacích kamenů podle vynálezu je v tom, že jím lze obrúbět na jednom stroji s jednou přitlačovací hlavicí dvě a více ploch jednoho nebo několika obrobků. Dochází tak k úspoře času potřebného na opracování jednoho obrobku, energie nutné k pohonu stroje 3 pracovníchPříkladné provedení výkyvněho držáku superfinišovacích kamenů podle...

Výkyvný závěsný hák, zejména pro dopravní linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233380

Dátum: 01.01.1987

Autor: Huml Otakar

MPK: B65G 17/20, A22B 7/00

Značky: zejména, hák, dopravní, linky, závěsný, výkyvný

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvný závěsný hák, zejména pro dopravní linky. (obr. 1). Vynález se týká především jatečnictví a usnadňuje zavěšování vlastních dopravních koček (30) nesoucích pracovní háky (35). Výkyvný závěsný hák (50) je svým horním okem zavěšen výkyvně na dolním konci nosné vložky (42), která je unášena nekončitým dopravníkem (40). Výkyvný závěsný hák (50) je zakončen zákovým nosem (51), jehož střed zakřivení se ztotožňuje se středem jeho závěsného oka...

Výkyvný píst

Načítavanie...

Číslo patentu: 236943

Dátum: 15.11.1986

Autor: Günter Eberhard

MPK: F16J 1/00, F25B 1/02

Značky: píst, výkyvný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkyvného pístu bez pístních kroužků zejména u hermetických chladicích strojů malých rozměrů. Cílem vynálezu je zmenšení netěsnosti při zachování přímkového kontaktu pístu ve válci, přičemž nedochází ks zvyšování mechanických ztrát a nákladů na výrobu. Tento úkol se řeší tak, že na straně pístní tyče je umístěno několik sférických vložek, které jsou ve vztahu k nehybné sférické vložce přemisťovatelné a jsou upevněny pomocí...

Výkyvný košíkový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 232474

Dátum: 15.06.1986

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F23H 13/02

Značky: výkyvný, rošt, košíkový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je provedení roštu k použití zejména v generátorovém topeništi s přihlédnutím ke snadné výrobě a účelné pohyblivosti roštu v topeništi. Výkyvný košíkový rošt sestává v podstatě alespoň z jedné vnitřní roštové plochy a dvou vnějších roštových ploch, vzájemně kloubově spojených tak, že tvoří tříprvkový řetěz.

Výkyvný držiak ručnej sprchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220998

Dátum: 15.03.1986

Autor: Jorík Ján Myjava

Značky: výkyvný, držiak, sprchy, ručnej

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvný držiak ručnej sprchy je určený k nastaveniu a stabilizovaniu ručnej sprchy do ľubovoľnej polohy pri sprchovaní v sprchovacích kútoch, vaniach a podobne. Nastavenie ručnej sprchy sa docieľuje pomocou radiálnych drážok a protiľahlých výstupkov, umiestnených na telese a ramene držiaka.