Patenty so značkou «vykurovanie»

Vzduchová klapka a systém na vykurovanie, ventiláciu a/alebo klimatizáciu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18728

Dátum: 24.02.2012

Autori: Zisko Peter, Nedellec Florian

MPK: B60H 1/00

Značky: vozidla, ventiláciu, klimatizáciu, systém, vzduchová, vykurovanie, klapka

Text:

...otvoru. Je možné, aby vonkajšia vyčnievajúca štruktúra a bočné Vyčnievajúce štruktúry boli oddelené. To ohraničí rôzne oblasti tesniacehomechanizmu, v ktorých vyčnievajúce štruktúry nezávisle vykonávajú svoje tesniace funkcie.0008 Alternatívne možno vonkajšiu vyčnievajúcu štruktúru a bočné vyčnievajúce štruktúry prepojiť. V takomto príklade uskutočnenia sa tesniaca funkcia zdokonalí odstránením medzery medzi vonkajšími a bočnými...

Hydraulické zapojenie prvkov na vykurovanie a prípravu TUV v bytových domoch a objektoch občianskej vybavenosti s využitím dodávky tepla tepelným čerpadlom v kombinácii s externým zdrojom tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5508

Dátum: 07.09.2010

Autori: Silný Ján, Černák Vojtech

MPK: F24D 17/00, F24D 10/00, F24D 3/00...

Značky: kombinácii, vybavenosti, prvkov, bytových, externým, tepelným, zapojenie, využitím, vykurovanie, čerpadlom, zdrojom, přípravu, tepla, objektoch, občianskej, dodávky, domoch, hydraulické

Text:

...systémov rozvodu TUV a UK pre tento objekt.Navrhované riešenie hydraulického zapojenia zariadeni pre výrobu tepelnej energie pre UK prípravu TUV je možné použit všade tam, kde pre to existujú technické a ekonomické podmienky.Realizácia úžitkového vzoru je podmienená hlavne ekonomickou výhodnosťou, ktorá sa stanoví pred začatím realizačných činností na základe jestvujúcich a očakávaných ekonomických pomerov (ceny energií,ceny komponentov...

Zariadenie na vykurovanie skleníkov alebo fóliovníkov a na ohrievanie úžitkovej vody využitím slnečnej energie v letnom období

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5378

Dátum: 08.03.2010

Autori: Bartalos Eugen, Bartalos Aurel

MPK: F24H 1/00, A01G 9/24, F24D 17/00...

Značky: využitím, slnečnej, skleníkov, období, letnom, ohrievanie, užitkovej, zariadenie, fóliovníkov, vykurovanie, energie

Text:

...zavedená studená úžitková voda. Cez bloky slnečného výmenníka, ktoré sú zapojené do rozvodu cirkulujúcej kotlovej vody, preteká vo fóliovníku cez rebrové výmenníky slnečnou energiou ohrievaná kotlová voda. Úžitková voda je teda ohrievaná jednak kotlovou vodou a jednak slnečnými lúčrni prostredníctvom vody absorbujúcej slnečnú energiu, do ktorej sú bloky slnečného výmenníka ponorené.Prehľad obrázkov na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie...

Zapojenie meracej ústredne spoločného elektronického rozdeľovania nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5294

Dátum: 05.11.2009

Autori: Schwartz Ladislav, Perko Pavol

MPK: G01K 17/00

Značky: meracej, spoločného, ústredne, rozdeľovania, vykurovanie, zapojenie, nákladov, elektronického

Text:

...so vstupmi bloku komunikačného medzistyku a výstupy bloku komunikačného medzistyku sú spojené s druhými vstupmi bloku mikropočítačového riadenia.Zapojenie podľa tohto úžitkového vzoru je oproti doteraz známym zapojeniam výhodné preto, že jedno zariadenie vyhodnocuje pomemú dodávku tepla do viacerých používateľských jednotiek pri účelnom pomere investičných nákladov a používateľských úžitkových hodnôt, realizované s malým počtom súčiastok,...

Zariadenie na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5049

Dátum: 05.12.2008

Autor: Oberhammer Andreas

MPK: F23K 1/00, F23B 20/00, F23B 40/00...

Značky: zariadenie, vykurovanie

Text:

...v rovnakej úrovni, obr. 3 alternatívne príkladné uskutočnenie, pričom kontajner obsahujúci zásobný priestor je usporiadaný nad úrovňou kontajneru obsahujúceho vykurovací priestor, a obr. 4 v perspektívnom pohľade nosné zariadenie usporiadané na vonkajšej strane kontajneru s vykurovacím priestorom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l je znázomené zariadenie 1 na vykurovanie s prepravnou nádobou 2 vo forme kontajner, ktorá...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Schimske Gerhard, Stauss Gerold

MPK: G01D 4/00, F24D 19/10, G01K 1/02...

Značky: nákladov, merača, prevádzkovania, hlavne, vykurovanie, elektronického, spotřeby, spôsob, rozdelovača

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13147

Dátum: 29.05.2008

Autori: Woehrstein Hermann, Hinz Fred

MPK: G01K 17/06, G01D 4/00

Značky: nákladov, rozdělovač, vykurovanie, elektronický

Text:

...elektronickéhorozdeľovača nákladov na vykurovanie, dokázaný takýto prípad manipulácie. 0008 Technické riešenie sa vyznačuje znakmi vo význakovej časti nároku 1.0009 Tým je získaný elektronický rozdeľovač nákladov na vykurovanie, bezpečnejší proti manípulácii, upevnený na vykurovacom telese, pri ktorom je kontrolované kompletné vykurovacie teleso (teda vrátane elektronického rozdeľovača nákladov na vykurovanie). Základná myšlienka spočíva...

Nízkonákladový indikátor pre rozdeľovanie nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6233

Dátum: 21.11.2006

Autori: Menge Andreas, Dobeneck Wolfgang, Bendlin Georg, Leipold Jörg

MPK: G01K 17/00

Značky: nákladov, rozdeľovanie, nízkonákladový, indikátor, vykurovanie

Text:

...plochách dosky s plošnými spojmi, pričom meriaci kontakt pre snímač teploty ohrevného telesa je umiestnený na čelnej ploche dosky s plošnými spojmi, smerujúcej k nosnej doske, a meriaci kontakt pre snímač teplotyvzduchu v miestnosti je umiestnený na čelnej ploche doskys plošnými spojmi, smerujúcej k puzdru. Meriace kontakty predstavujú pokovené väzobné plochy, vedúce teplo, pre vedenie tepla k snimaču teploty ohrevného telesa...

Stavebný dielec na vykurovanie, najmä podlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4503

Dátum: 07.07.2006

Autor: Bohunický Roman

MPK: F24D 3/12, E04C 1/00

Značky: dielec, podlahy, stavebný, vykurovanie, najmä

Text:

...vyžarovanie tepla do miestnosti a protihluková vrstva znižuje negatívne hlukové účinky podlahy pri jej praktickom používaní.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kdeobr. l znázorňuje rez stavebným dielcom na vykurovanie so základnými prvkami, obr. 2 znázorňuje rez stavebným dielcom na vykurovanie s umiestnenou teploreflexnou a teploizolačnou vrstvou, obr. 3 znázorňuje rez stavebným...

Vykurovacie doskové teleso na kombinované vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4433

Dátum: 06.04.2006

Autor: Hrdlička Tomáš

MPK: F24D 13/02

Značky: doskové, kombinované, vykurovacie, těleso, vykurovanie

Text:

...u homého vývodu 5, je ventilgarnitúra 7 ďalej upravená vložením spomínanej priechodky 14, ktorá odvádza vykurovacie médium z dutého profilu 12 cez obtokovú dutínu 15 vstupného vývodu 9 ventilgamitúry 7 priamo do hlavného spodného vývodu 3. Aby nedochádzalo k zatekaniu vody z dutého profilu 12 do vstupného vývodu 9, sú oba konce priechodky 14 utesnené, napríklad rozlisovaním.Technologícky sú celá rozvádzacia armatúra, t. j. ventilgamitúra 7,...

Kontrolný systém pre plošné vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8883

Dátum: 03.02.2006

Autori: Gabanyi Peter, Gabanyi Annette

MPK: F24D 19/10

Značky: vykurovanie, systém, kontrolný, plošné

Text:

...prúdi zníženémnožstvo vody, aby sa spomalilo ochladzovanie vykurovacej dosky.0010 Zo spisu DE 27 24 338 A 1 je známy vykurovací systém, Vktorou je príslušným vykurovacínt oblastian 1 predradené obtokovézariadenie s dvomi paralelnými vetvami, pričom V prvej vetve je usporiadané prestavitelné zariadenie na redukciu prietokového množstva, zatiaľ čo druhá vetva obsahuje rúrku v porovnaní s prvou vetvou zmenšeným prierezom prúdenia alebo...

Zariadenie na vykurovanie miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11336

Dátum: 16.09.2005

Autori: Hansen Jesper Bruhn, Jörgensen Lasse, Dam Lars

MPK: F24D 19/10

Značky: zariadenie, vykurovanie, miestnosti

Text:

...odrážať teplo späť k podlahe, čo ovplyvní meranie podlahovej teploty. 0009 Vynález má za úlohu zlepšiť riadenie teploty v miestnosti.0010 Táto úloha je pri zariadení na vykurovanie miestnosti v úvode tohto druhu vyriešená tým, že izbový termostat 18 až 20 má pre teplotu povrchu volič minimálnej a maximálnej teploty, pričom pri pôsobení na regulačné zariadenie udeľuje senzoru povrchovej teploty vyššiu prioritu ako senzoru izbového vzduchu...

Zariadenie pre ovládanie prietoku v kombinovaných vykurovacích jednotkách pre sanitárnu vodu a obytné miestnosti a kotolná jednotka pre kombinované ohrievanie sanitárnej vody a vykurovanie obytných miestností

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4447

Dátum: 21.02.2005

Autor: Gallus Giovanni Luca

MPK: F24H 9/14

Značky: prietoku, ohrievanie, kombinovaných, vykurovacích, miestnosti, sanitárnu, kotolná, jednotkách, kombinované, obytných, jednotka, vykurovanie, ovládanie, sanitárnej, zariadenie, obytné

Text:

...voda vyžadovaná). Prepínací povel pre ventil je vydávaný vhodnými riadicimi prostriedkami vtedy,pokiaľ snímač minimálneho prietoku, pripevnený na trubke sanitárnej vody, zistí určitý požiadavok na ohriatu sanitárnu0004 Tento typ vykurovacej sústavy umožňuje na jednej strane využívať tepelnú energii kotla pre dvojaký účel(vykurovanie domáceho prostredia a ohrev sanitárnej Vody),avšak na druhej strane často spôsobuje výrazné straty energie....

Teplovodný kotol na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3643

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urbánek Anton

MPK: F24H 1/16

Značky: kotol, teplovodný, vykurovanie

Text:

...horné čistiace dvierka 4 osadené na vonkajšom plášti 1. V homej časti vonkajšieho plášťa 1 je taktiež osadený odvod 12 spalín so škrtiacou klapkou. Za homými čistiacimi dvierkami 4 je v priestore medzi roštom 8, vytvoreným napr. zliatiny a pod.,spaľovacej komory 6 a homým dutým priečnym rebrom 31 vo vnútomom povrchu vnútomého dvojplášťa 3 kotla umiestnený spredu uzatvorený zadný dutý priečny výstupok 32 bočné prepojený s vnútrom vnútomého...

Zariadenie na vykurovanie s infračerveným žiarením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 696

Dátum: 21.10.2002

Autori: Mercier Jean-michel, Coniglio Antoine

MPK: F24C 7/04

Značky: infračerveným, vykurovanie, žiarením, zariadenie

Text:

...2 dvoch alebo viac dosiekz keramického materiálu usporiadaných nad sebou, pričomvýhodne sú dosky vyrobené z keramického materiálus dlhými vláknami prednosťou tohto materiálu je skutočnosť, že nepredstavuje žiadne možné nebezpečenstvo.V záujme minimalizácie tepelnej zotrvačnostizariadenia je horný prvok typu dosky alebo krytu vytvoreného ako kovový prvok s relatívne nízkou hmotnosťou a s malou hrúbkou naviac je povrch tohto kovového prvku...

Zdroj tepla, najmä na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) a na vykurovanie budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3314

Dátum: 08.10.2002

Autor: Mach Stanislav

MPK: F24H 4/04, F24D 11/02, F24D 17/02...

Značky: teplej, najmä, tepla, túv, budovy, vykurovanie, zdroj, užitkovej, ohrev

Text:

...úžitková voda. Vnútomý priestor akumulačnej nádrže je ďalej vo svojej dolnej časti a vo svojej homej časti napojený na odvodné a prívodné potrubie vykurovacieho systémuNevýhody tohto usporiadania sú podobné ako pri riešení podľa DE 34 07 453 a spočívajú predovšetkým v úplne nevhodnom usporiadaní jednotlivých výmenníkov tepla vo vnútomom priestore akumulačnej nádrže, vktorej naviac jednak vplyvom tepelného gradientu a jednak...

Zariadenie na vykurovanie a vetranie priestoru pre cestujúcich alebo kabíny automobilového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280761

Dátum: 18.05.2000

Autor: Loup Didier

MPK: B60H 1/00

Značky: automobilového, kabiny, vykurovanie, vetranie, vozidla, priestoru, cestujúcich, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie obsahuje skriňu (10) vymedzujúcu rozdeľovaciu komoru (42) so vstupom (40) na prívod čerstvého alebo ohriateho vzduchu do rozdeľovacej komory a s výstupmi na rozdeľovanie čerstvého alebo ohriateho vzduchu do rôznych oblastí priestoru pre cestujúcich alebo kabíny vozidla, a s rozdeľovacou clonou (86) uloženou otočne okolo osi (XX) vnútri rozdeľovacej komory na reguláciu rozdeľovania vzduchu vypúšťaného výstupmi. Skriňa (10) vymedzuje...

Vykurovanie cvičného cieľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 279549

Dátum: 11.07.1995

Autori: Hartmann Eberhard, Bellon Wolfgang

MPK: F41J 2/02

Značky: cvičného, cieľa, vykurovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Cvičný cieľ sa na vytvorenie tepelného obrazu ohrieva pomocou zdroja tepla, pričom činnosť zdroja tepla je možné pomocou riadiaceho zariadenia (3) iniciovať a/alebo prerušiť. Ako zdroj tepla sa použije aspoň jedna pyrotechnická nálož (2), vytvárajúca horúci plyn a táto pyrotechnická nálož (2) je ovplyvniteľná z hľadiska tepelnej kapacity a/alebo času horenia pomocou svojej veľkosti a/alebo formy.

Teplovzdušná pec na vykurovanie a varenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 710

Dátum: 08.02.1995

Autor: Paška Ján

MPK: F24B 1/26, F24B 1/185

Značky: vykurovanie, varenie, teplovzdušná

Text:

...spočíva v tom, že rúry obalené plášťom prenášajú teplo celoplošne z ohniska na vzduch prúdiaci vnútri rúr. Efektívnemu prenosu tepla napomáha aj tvarový labyrint, ktorý zabezpečuje čo najdlhší prechod spalín pecou. Obalenim rúr plášťom sa výrazne zvýši účinnost pece, zjednoduchší konštrukcia pece, zníži sa pracnost a technológia výroby.Výhodou pece podľa technického riešenia je, že je možne okrem intenzívneho ohrevu vzduchu pri zvýšení...

Teplovzdušná pec na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 709

Dátum: 08.02.1995

Autor: Paška Ján

MPK: F24B 1/183, F24B 1/185

Značky: teplovzdušná, vykurovanie

Text:

...riešenia spočíva v tom, že rúry obalené plášťom prenášajú teplo celoplošne 2 ohniska na vzduch prúdiaci vnútri rúr. Efektívnemu prenosu tepla napomáha aj tvarový labyrint, ktorý zabezpečuje čo najdlhší prechod spalín pecou. Obalením rúr plášťom sa výrazne zvýši účinnost pece, zjednoduchši konštrukcia pece, zníži sa pracnost a technológia výroby.Výhodou pece podľa technického riešenia je, že je možné okrem intenzívneho ohrevu vzduchu pri...

Zariadenie na vykurovanie objektov a ohrev úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 83

Dátum: 07.07.1993

Autor: Beneš Jindřich

MPK: F24J 2/04, F24D 3/02

Značky: ohrev, objektov, užitkovej, zariadenie, vykurovanie

Text:

...na stávající vytápění systémy oužívnjící topné kotle, nřiřemž není podstatné, zda topný kotol je na tuhá, kawalná nebo plynná paliva, případně jde 0 kotel s elektrickým ohřevem.Přehled obrázků na výkresechPříklad zařízení podle technického řešení je ve schěmatu znázorněn na üřipojených výkrescch, kde obr. 1 předstąvuje zařízení v režimu ohřevu užitkové vody za použití slunečního kolektoru, obr. 2 v režimu vvtůpřní ze použití slunečního...

Zapojenie elektronického bytového rozdelovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252735

Dátum: 15.10.1987

Autori: Perko Pavol, Schwartz Ladislav

MPK: G01K 17/08

Značky: vykurovanie, elektronického, bytového, rozdelovača, zapojenie, nákladov

Text:

...čitačia impulzov a druhým výstupom je spojený s druhým vstup-om bloku indikäcie nepovolaného zásahu a blok ovládania zobrazenia je výstupom spojený s druhým vstupom bloku. zobrazenia.Zapojenie podľa tohoto vynálezu je oproti doteraz známym obdobným zapojeniam výhodné preto( že je jednoduché a realizovatelné s malým počtom súčiastok.Na priloženom výkrese je zobrazená celková bloková schéma zapojenia podľa tohoto vynálezu.Príklad konkrétnej...