Patenty so značkou «vykurovací»

Zmiešavacie zariadenie vykurovací plyn – vzduch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18059

Dátum: 29.01.2013

Autori: Wriske Jochen, Wodtke Matthias, Schmidt Nicole

MPK: F23D 14/64, F23N 1/02, F23D 14/60...

Značky: zmiešavacie, vykurovací, vzduch, zariadenie

Text:

...stra tou, určený geometriou, sa môže v úzkom priereze menit len skokovo, 10EP 2 623 863 B 1 3 ale nie plynule. Tiež v prípade stáleho otvorenia uzavieracieho zariadenia v jednej zo vzduchových dýz zostane tlakový signál, rozhodujúci pre vháňanle plynu, závislý výlučne od vopred danej, nemennej geometrie dýz. Ďalej zavedenie uzavieracích zariadení v ceste prúdenia, na ktoré pôsobí gravitácia alebo pružina, spôsobuje regulačné tolerancie, ktoré...

Vykurovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 287475

Dátum: 11.10.2010

Autor: Štreit Jiří

MPK: F24D 15/00, F24D 3/00, F25B 30/00...

Značky: systém, vykurovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vykurovací systém pozostáva z najmenej jedného vykurovacieho okruhu tvoreného kompresorom (1), ktorého výstup je napojený na vedenie (2) pracovného média s vnútorným priemerom kovovej rúrky 3 až 70 mm, s minimálne jedným vykurovacím telesom (4), ktorého výstup je napojený na spätné vedenie (5) pracovného média. V spätnom vedení (5) pracovného média je najmenej jedno škrtiace zariadenie (6), prvá chladiaca špirála (7) s priemerom rúrky rovnakým...

Plošný vykurovací systém pre podlahové panely

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18274

Dátum: 06.07.2006

Autor: Merz Kurt

MPK: F24D 13/02

Značky: podlahové, vykurovací, systém, panely, plošný

Text:

...len dva elektrické potencíályzjednej ízolačnej dosky na susediacu.Predovšetkým pri použití plošného vykurovacieho systému podľa vynálezu ako podkladu pod podlahové panely nie je mechanické spojenie medzi panelmi pripadne proces ukladania panelov obmedzený. Napríklad je teraz možné aj vykurovanie podlahy,pri ktorej sú susediace panely spojené na čelných stranách nasunutím pozdĺž čelných hrán, čo pri usporiadani vykurovania podľa stavu...

Vykurovací systém s vysokou úsporou energie riadený mikroprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2814

Dátum: 12.03.2001

Autor: Klaus Uwe

MPK: F24D 3/02, F24D 3/00

Značky: úsporou, vysokou, systém, riadený, energie, mikroprocesorom, vykurovací

Text:

...je schématicky znázomený vykurovací systém podľa tohto riešenia. Príklad uskutočneniaPodstata vykurovacieho systému s vysokou úsporou energie, riadeného mikroprocesorom je zrejmá zo schémy na výkrese a spočíva v inteligentnej kombinácii všetkých komponentov vykurovacieho systém a elektronickej regulácie, ktorá umožňuje dosiahnuť najvyšší bod účinnosti systému pri minimálnej tepelnej zotrvačnosti. Zdroj 1 teplej vody je spojený prívodným...

Kamenný vykurovací panel, predovšetkým z prírodného kameňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2048

Dátum: 11.01.1999

Autori: Severa Karel, Severová Iveta, Severová Pavla

MPK: F24D 19/06

Značky: kamenný, panel, vykurovací, prírodného, kameňa, predovšetkým

Text:

...na zadnej stene tak, že zadná stena kamennej dosky je vybavená najmenej dvomi zabezpečovacími vývrtmi, v ktorých sú uložené najmenej dvačapy alebo skrutky nosných držiakov.Z dôvodu zdokonalenia prenosu tepla do kamennej dosky kontaktným a pružným spojením je výhodné také usporiadanie kamenného vykurovacieho panelu, že medzi zadnou stenou kamennej dosky a prednou plochou vykurovacieho telesa sa nachádza tesniaca výplň 2 pružnej, tepelne...

Vykurovací systém s akumuláciou tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 386

Dátum: 06.04.1994

Autori: Pražák Miloš, Grossmann Jan, Fišer Pavel, Kolomý Oldřich, Vintr Josef

MPK: F24D 13/04

Značky: tepla, akumuláciou, vykurovací, systém

Text:

...energie. V dosledku presného dodržovania nastavenej teplotnej krivky sa dosiahnutý tepelný komfort priaznivo odráža vo výhodných prevádzkových nákladoch na vykurovanie. Predávanie tepelnej energie do vykurovaného prostredia je zaručené v ziaducej a presnej miere práve pri netopiacom kotli v dosledku presného miesenia vyhrievanej a vratnej vody, takže nedochá dza k nežiaducim teplotným výkyvom. S pomocou kotlovej tcrmoregu lácie sa v...

Vykurovací olej s upravenými spalovacími viastnosťami a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 244578

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šlesingerová Marie, Baudyš Antonín, Lyko Jaroslav, Macourek Vladimír, Kadleeek Josef, Mayrhofer Benitto, Suchánek Jaroslav

MPK: C10L 1/02

Značky: výroby, vykurovací, upravenými, spôsob, viastnosťami, spalovacími

Text:

...oleja s výraznejšími úsporami by mohlo byt predovšetkým tam, kde-sa používajú horáky nedostatočne rozptyľujüce paliv-o a kde z toho dôvodu sa musí pracovať s vyšším koeficientom prebytku vzduchu. Tiež v takých zariadeniach, kde dochádza k zanášaniu dodatkových plôch. V dôsledku vyššie popísaných efektov. nielenže sa eliminujú straty tepla, spotrebovaného na vyparenie zaemulgovanej vody v. palive, ale v dôsledku zlepšenia procesu spaľovania sa...