Patenty so značkou «výkovků»

Způsob kování těžkých podélných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270033

Dátum: 13.06.1990

Autori: Grégr Miroslav, Burda Svatopluk, Velísek Jiří

MPK: B21J 1/04

Značky: těžkých, podélných, způsob, výkovků, kovaní

Text:

...podle vynálezu,zejména retard e válcd, ktorý se provádí tvárením výchozího polotovaru za tepla tvářecím nástrojom, ktorý se radiálně aatlačído stredové oblasti těla polotcvaru s následným obggawnnnýl srovnéním vzniklých vyetupkd potom se polotovar otočí pro dalií kování. Podstata vyndlezu apočívá v tom, že podőlnd oea tvdŕeoíhondetroJe Je rovnoběäná a podélnou osou polotcveru a Jehož délka Je neJméně rovno dćlce tvářeného polotoveru, potom...

Způsob tepelného zpracování volně vykovaného výkovku z feritiko-perlitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 267964

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jandoš František, Šťastný Jaroslav, Král Jaromír

MPK: C21D 1/00, C21D 1/26

Značky: způsob, zpracování, výkovků, feritiko-perlitické, vykovaného, tepelného, oceli, volně

Text:

...vychlazením žíhán podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom že nejkratší přípustná doba žíhání Ťzje definována vztahem ĺý n . Só 5 . D 2, kde D je průměr kružnice vepsané do největšího průřezu volně vykovanáho ocelového výkovku v metrech, S je obsah síry v oceli v hmot. a n 23 až 28 podle druhu použité oceli, a po vyžíhání je volně kovaný výkovek konečně dochlazen na vzduchu.Výhodou uplatnění řešení podle vynálezu je optimalizace...

Zařízení pro přenášení především výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266604

Dátum: 12.01.1990

Autor: Suchánek Ivan

MPK: B23Q 7/00

Značky: zařízení, přenášení, především, výkovků

Text:

...v půdorysu.Zařízení pro přenášení, především výkovků sestává z rámu l, na němž je upnuta přenášecí hlava g s přenášecími čelistmi 1. Rám l je uložen jednak na naklápěcích ložiskách 1 na čepech É ramen § a jednak na vodicích tyčích 1. Ramena § jsou připojena k hřídelům Q. Rozteč uložení ěepů 5 a hřídele 5 na ramenu Q odpovídá polovině rozteči jednotlivých tvářecích nástrojů. Hřídele 3 jsou otočně uloženy ve skříni Q neznázorněného stroje...

Způsob přípravy výkovků a odlitků prstencového tvaru k vyrovnání deformací

Načítavanie...

Číslo patentu: 266435

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kuneš Josef, Fryček Václav, Bosman Josef, Vavroch Otakar

MPK: C21D 9/08

Značky: přípravy, tvaru, deformací, odlitků, výkovků, vyrovnání, prstencového, způsob

Text:

...vychází 2 objasněni podstaty mechaniamu borceni prstence při jeho ohřevu v peci na teplotu, při níž docházi k plastickému stavu materiálu a z možnosti řešení vratné úlohy. Při ni jde o vyvozeni takového silového účinku na deformovaný prstenec. aby při ohřevu do plastického stavu došlo k jeho vyrovnání. Lze tu využít tihových sil vyvozujícich vůči opěrným místům momenty.Výhodou navrženého řešení je jednoduchost e nenáročnost,vycházející...

Způsob kování podlouhlých profilovaných výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 265019

Dátum: 12.09.1989

Autori: Otrava, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/00

Značky: způsob, výkovků, kovaní, profilovaných, podlouhlých

Text:

...a druhého polotovaru, znàuwněných na obr. 6 a 7 a obr. 9,je hotový výkovek průřezu U po provedení dokončovací operace.K bližšímu osvětlení vynálezuůàe dále uvádějí tyto příklady kování podlouhlých profilovaných výkovků způsobem podle vynález. Příklad 1Při výrobě podlouhléhoevýkovkulâ průřezu.L se nejprve V první operací vykove ooozený polotovar A o délco l odpovídajícíířce § hotového výkovku Q s osazením, kde délka łl osazené ásti odpovídá...

Způsob tváření podélných výkovků plného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265014

Dátum: 12.09.1989

Autori: Skála Josef, Bosman Josef, Bystřický Josef, Fryček Václav

MPK: B21J 5/00

Značky: průřezu, způsob, tváření, podélných, výkovků, plného

Text:

...je velké výrobní riziko, spočívající V exíeteuoi ehćogennĺch vměsiků na rozhraní inçotu a elekr trostruskově nateveného kovu. Nevýhodou elektrostruskověho přetavování jsou výsoké investiční a tím í výrobní náklady.Při vakuové uhlíkové desoxidaci nelze odstranit beze zbytku nepříznivé vlivy, vznikajioí při tuhnutí oceli. Spoleoným nedostatkem těchto způsobu je nízká výtěžnost ingotů, která so v průměru pohybuje mezi 50 až 65 .Uvedené...

Způsob výroby výkovků rozměrných lopatek parních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264397

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: turbin, způsob, lopatek, parních, výroby, rozměrných, výkovků

Text:

...nízkotlakého stupr ně parní turbíny ze slitiny titanu typu Ti 6 Al 4 V o celkové dál ce výkovku 1243 mm a šířce listu cca 200 mm. Výkovek byl vykován na lisu o lisovacím tlaku 105 MN tím způsobem, že z předkovku rotačního proměnlivého průřezu byl výlisován tvar lopatky v nenakrouceném stavu. Po ostřižení výronku byl list lopatky v členěné nakrucovací zápustce nakroucen a v zápustce pro finální tvar byla provedena kalibrace výkovku.Detailní...

Způsob výroby zápustkových výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263911

Dátum: 12.05.1989

Autori: Matějovic Karel, Jelša Július, Novotný Vojtěch, Flandera Ferdinand, Lüftner Antonín

MPK: B21J 5/02, B21K 1/76, C21D 9/34...

Značky: způsob, zápustkových, výroby, výkovků

Text:

...za současného fixnvání unetvářeného objemu dokován na konečný tvar a rozměry.V další operací je v zápustce s celoplošným konečným tvarem použité již pro předkování dokován zbývající objem. Při kovaní první části na konečné rozměry se postupuje od středu směrem k výronkové drážce a doporučuje se, aby první operace obsáhla větší podíl práce než operace dokončovací.Výhoda způsobu výroby zápustkových výkovků podle vvnálezu spočívá v tom, že i...

Zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263798

Dátum: 11.04.1989

Autor: Strejc Josef

MPK: B21J 13/08

Značky: pootáčení, kovadly, zařízení, výkovků

Text:

...kovadly lisu podle vynálezu je znázoruěn na přiložených výkresoch obr. 1 a obr. 2.zařízení pro pootáčení výkovku mezi kovadly lisu 5 a 3 je tvořeno podélnými vedeními g, tvořenými párem lišt gł, na kterých jsou prestavitelné uložena płíčná vedení 3 s pojízdnými závěsy g. Mezi příčnými vedeními A e jednou z líšt gł jsou včleněny zvedací elemtny §.Popsané zařízení pracuje tak, že při tisku kovadel g a gł na výkovek 1 jsou háky gł pojízdného...

Způsob tváření výkovků z austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263519

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koptík Václav, Bystřický Josef, Pospíšil Vladimír, Mašek Zdeněk

MPK: C21D 9/00

Značky: způsob, austenitických, tváření, oceli, výkovků

Text:

...z 263 519ní energie základní kovové matrice deformací o velikosti 2 až30 při teplotě 20 až 600 °Č. Akumulovaná energie deformovaněho kovu vytvoří podmínky pro následnou nukleaoi, růst zárodků e migreoi hranic původníoh zrn. Při následném rozpouštěoím žíhání v intervalu teplot 900 až 1100 °G dochází ke statické rekryetalizaci. Nevenek se prejaví snížeím pevnostních vlastností a zmenšením velikosti austenitického zrna.Příkladem způsobu podle...

Způsob tváření výkovků kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263237

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bystřický Josef, Bozděch Karel, Bosman Josef, Plzeň, Perlík Jiří

MPK: B21J 5/00

Značky: výkovků, způsob, kotoučů, tváření

Text:

...v důsledku pěchovacího procesu.Tato oblast, obsahující středové segregace z kovářekého ingotą vykazuje obvykle defekty značného rozsahu, které jsou odhalovány při ultrazvuková kontrole. vnější oblast má relativně stejný, stupeň deformace a nejsou s ní v zásadě žádné problémy. Relativně nejlepší výsledky jsou dosahovány u výkovků kotoučů vyráběných z elektrostruskově přetavených slitků, ale vysoké inves 263 237 tiční a výrobní náklady brání...

Způsob výroby výkovků částí s odbočkou kováním v zápustce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262958

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ocásek Miloslav, Perlík Jiří

MPK: B21K 1/14

Značky: způsob, odbočkou, kováním, výkovků, výroby, částí, zápustce

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že u polotovaru zbaveného okují a ohřátého na teplotu v rozmezí 650 °C až 130000 jsou kováním v zápustce předtvarovány otvory, a to jak v hrdlové, tak 1 v podélné části. Kování probíhá v rozmezí 1 až 500 sekund od vložení do tvarové dutiny v zápustce. Násieduje vyjmutí polotovaru ze zápustky,vyděrování otvoru v hrdlové částí a okrojení výronku.Způsobem výroby podle vynálezu se odstraní nutnost náročné...

Způsob výroby výkovků volným kováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262821

Dátum: 11.04.1989

Autori: Burda Svatopluk, Jílek Ladislav

MPK: B21J 5/08

Značky: kováním, výkovků, způsob, výroby, volným

Text:

...je minimální. Wím je možné kovat poměrně krátké a silné výkovky bez operace pěchování. která vyžaduje poměrně větší tvářecí sílu než ohýbání. Dále je výhodou to, že pro štíhle výkovky lze použít štíhlejší ingoty, které mají méně vad a je u nich vyšší využití kovu, nebo lze rovněž použít i plynule odlévané sochory, které jsou zaee levnějěí než ingot nebo válcovaný sochor stejného prüřezu.Na připojených výkreeech je příkladně sohematicky...

Způsob tepelného zpracování výkovků z chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259971

Dátum: 15.11.1988

Autori: Kratochvíl Petr, Šedivec Jan

MPK: C21D 1/26

Značky: výkovků, austenitických, tepelného, oceli, zpracování, způsob, chrómniklových

Text:

...°C omezena doba na 30 minut, při teplotě žíháni ll 00 °C na max. 35 minut a při teplotě l 050 °C na dobu max. 45 minut. Při zmenšení tlouštky nebo průměru výkovku například o 100 mm se zkracuje doba žíháni o 25 a při zvětšení tlouštky nebo průměru výkovku o 100 mm se prodlužuje doba žíhání o 20. Po žihání následuje ochlazování volně na vzduchu, spojené s precipitací karbidů, které již rekrystalizační proces neovlivňují, lale jsou určitým...

Způsob kování výkovků z vysocelegovaných, především austenitických ocelí a neželezných slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 256953

Dátum: 15.04.1988

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21J 1/02

Značky: vysocelegovaných, oceli, austenitických, kovaní, způsob, neželezných, především, slitin, výkovků

Text:

...tvářený polotovar přes žáruvzdorný nekovový vláknitý materiál.účinek žáruvzdorných nekovových vláknitých materiálů se projevuje vysokou tepelně izolační schopností a vysokou schopnosti snižovat povrchové kontaktní tření mezi nástrojem a tvářeným materiálem tím, že i při vysokých tvářecích teplotách zachovávají vlákna kruhový průřez a tedy valením a posuvem jednotlivých vláken usnadňují deformačni pohyb povrchových částí tvářeného...

Způsob výroby výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 255610

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hahn Oldřich, Habuda Rudolf

MPK: B21B 21/00, B21J 1/00

Značky: způsob, výroby, výkovků

Text:

...požadavky na předkovek. Odpadní zátka vzniká v první fázi výtlačného lisováni trub, kdy ohřátá vsázka, napěchovaná razníkem v kontejneru, je prorážena trnem. Při tomto prorážení vytlačí čelo trnu část materiálu otvorem V matrici ven. Tento proces vzniku odpadní zátky je technologicky srovnatelný s procesem kovâní (lisováni) v uzavřené zápustce s plným bočním tlakem,při kterém se dosáhne nejvyšších hodnot tvárnosti a přípustného...

Způsob zhotovení volně kovaného výkovku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255494

Dátum: 15.03.1988

Autori: Jandoš František, Poláček Jiří

MPK: B21J 1/00

Značky: způsob, výkovků, volně, zhotovení, kovaného

Text:

...při minimální výškové redukci V každém deformačním kroku 12 . Dále se provede po ohřevu překování kvadrátu na osmihran při minimální výškové redukci 20 v každém deformačním kroku. Každý z ohřevů dosahuje počáteční teplotu tváření v rozmezí l 080 °C až 1 200 OC. Pak se provede dokování při teplotě nepřevyšující 1 080 °C s uplatněním minimální výškové redukce 12 V každém deformačním kroku.způsobem podle vynálezu je při minimálním počtu...

Přípravek pro manipulaci s břemeny zvedacím či manipulačním zařízením, zejména pro snímání a zakládání výkovků na pecní vůz

Načítavanie...

Číslo patentu: 253497

Dátum: 12.11.1987

Autori: Čermák Jaromír, Brendl Ladislav

MPK: B66C 1/42

Značky: zakládání, zejména, přípravek, manipulaci, zařízením, břemeny, manipulačním, pecní, zvedacím, výkovků, snímání

Text:

...zvedání samotného přípravku na obr. 6 je v náryeu e v částećném řezu prípravok v poloze umožňující aevření břemena.Přípravek pro menipuleoi e bŕemeny zvedecím či manipulačním zařízením, v tomto príklade přípavek pre enímání a zaklá dání výkovků na pecní vůz (obr. 1, 2, 3) eeetávt ze tří pevnýchramen l ukončenyoh dorazy 3 e opetřenýöh opěramí 1 a poeuvnými objímkemi 1 s čelietmí 2. Dále přípravek eeatávú z posuvných táhel Q a öepy 5...

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem, zejména talířových kol z prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239008

Dátum: 01.11.1987

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21K 1/28

Značky: výkovků, prstenců, zejména, kovaní, talířových, větším, rotačních, způsob, otvorem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem podle vynálezu se provádí v uzavřené zápustce s vnitřní kompenzační dutinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s polotovaru prstencovitého tvaru se vykove výkovek s vnitřním výronkem. V další operaci se vnitřní výronek odstraní vystřižením z otvoru hotového výkovku.

Způsob tepelného zpracování výkovku z austenitické oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 253099

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jandoš František, Poláček Jiří, Vyzrál Miloš, Kohout Miroslav

MPK: C21D 1/78

Značky: způsob, tepelného, zpracování, austenitické, oceli, výkovků

Text:

...oceli k tvorbě povrchových trhlin během kování.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu tepelného zpracování výkovku z austenltické oceli se zvýšenou povrchovou jakostí. Výkovek je z hutního polotovaru tvořeného ingotem nebo předkovkem nejlépe ohrubovaným. Před kováním je hutní polotovar ochlazován 2 licí a kovací teploty kontinuálně na teplotu 20 °C až 400 °C a pcsléze na tvářecí teplotu ohříván rychlostí větší než 30...

Způsob tváření výkovků ze stabilizovaných chromniklových austenitických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246105

Dátum: 15.09.1987

Autor: Boháeek Tomáš

MPK: B21J 5/06

Značky: stabilizovaných, tváření, způsob, výkovků, oceli, austenitických, chrómniklových

Text:

...a dědičnosti primárni licí struktury přispívá dále skutečnost, že se povrchové vrstvy ingotu v době mezi vyjmutím z ohř-ívaci pgce a okamžikem započetí kování,e dále přiastyku s relativně studeným. kovadly, ochladí. Protože počáteční teplota kování leží těsně nad rekrystalizační teplotou oceli s primární strukturou podrobsná malým stupňům deformace, povrchová vrstvy ingotu (pod kovadly) tvářené v podstatě pod rekrystelizační teplotou zpevňují...

Tvářecí nástroj pro výrobu výkovků a kalibraci velkorozměrných den

Načítavanie...

Číslo patentu: 240703

Dátum: 15.08.1987

Autori: Eichoo Viktor, Hovorka Jaromír

MPK: B21J 9/12

Značky: výkovků, tvářecí, velkorozměrných, kalibraci, nástroj, výrobu

Text:

...tvářecího nástroje podle vynálezu je jeho unitverzálvnost, nebot ho lze použít jedntavkpro výrobu širokého sortimentu výkovků kruhové-ho průřezu a jednak ho lze použít i pro kallibraci velkorozměrných tlustostěnných den kruho.vého ioválnéhoprůřezu, čímž se snižuje celkový počet potřebných nástrojů.Další jeho výhodou je, že po opotřebení jeho úhlové pracovní plochy lze provést snadno její opravu strojním obráběním a dále ho po-užívat...

Vyjímací jednotka výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251841

Dátum: 13.08.1987

Autor: Klauz Jiří

MPK: B65H 5/02

Značky: výkovků, jednotka, vyjímací

Text:

...neněení püdoryená plochy otočit vyaíneě do vertikální polohy. Vynúles àe nndaorněn na příloěeněn výkrese, který tvoří echeíss vyáínecí jednotky výkovkd.Zařízení eeetáví s doprevníku L, vydíneěe a a výeuvneho obreceče 1. Bin doprevníku ,L Je opetren podvozku e mi dva řetězy z s primetícldmí 1 mm j. Ks konci. doprovníku J, je upevněn skluz 4. Vyjínač B, je otočné uloäen vo stozlínáoh .15, otočným tepu e podepcřen podpěrnou stodinou m.V otočnćn...

Konstrukční ocel a způsob výroby vývalků nebo výkovků tepelným tvářením z této oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 238157

Dátum: 01.05.1987

Autori: Baran Jiří, Scheuter Karel, Dřevíkovský Jiří, Šlachta Zdeněk, Míček Petr, Hamža Zdeněk, Mlčák Zdeněk, Morafková Anna, Ševčík Karel

MPK: C22C 38/00

Značky: konstrukční, výroby, výkovků, způsob, tepelným, oceli, tvářením, vývalků, této

Zhrnutie / Anotácia:

Vynalez se týká konstrukční oceli, jejího chemického složení a pojednává o způsobu tepelného tváření výkovků nebo vývalků z této oceli, například bezešvých ocelových trub válcovaných za tepla v rourovnách pracujících na Stiefelových tratích s automatikou. Ocel takto vyrobená s minimální mezí kluzu 560 MPa bez přídavného tepelného zpracování je určena ke konstrukčním účelům. Ocel obsahuje 0,13 až 0,18 % hmotnostních vanadu. Způsob tepelného...

Způsob zhotovení výkovků s rozvidlenými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237723

Dátum: 15.04.1987

Autor: Talafous Jiří

MPK: B21K 1/74

Značky: rozvidlenými, rameny, zhotovení, výkovků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby členitých výkovků s rozvidlenými, obvykle prostorově vykřivenými rameny. Účelem vynálezu je podstatné zvýšení produktivity práce, odstranění namáhavého ručního předkování, úspora materiálu a energií, zvýšení životnosti nástrojů a bezpečnosti práce s možností tuto práci mechanizovat a automatizovat. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že se výkovky uspořádají do zrcadlových dvojic rozvidlenými rameny k...

Sloupková paleta pro uložení a opracování odlitků a výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239625

Dátum: 16.03.1987

Autor: Zátopek František

MPK: B65D 16/22

Značky: uložení, sloupková, opracování, odlitků, paleta, výkovků

Text:

...v tom, že paleta je opatřena zařízením pro upínání dále opracovávaných a zušlechřovaných odlitků na plochy, které nebudou opracová~ vány a zušlechtovány, a s upnutým odlitkem je možno v zařízení otáčet do libovolné polohy a v této poloze fixovat za účelem vykonání příslušných operací. V této paletě je možno pro~ vést transport odlitků k dalším operacím až po konečnou montáž s možností skladování V paletěPříklad zařízení je znázorněn na...

Zařízení k zakládání výkovku do střižnice otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249017

Dátum: 12.03.1987

Autori: Jelínek Václav, Nováček Petr

MPK: B21J 13/08

Značky: otočného, zařízení, stolu, výkovků, střižnice, zakládání

Text:

...dříkem.§g na spodní straně přípravné plošiny g dvojícemi kladek Q a zatížený tlumicí pružinou 1. Přípravná plošina g je pohyblivá pomocí neznázorněného pohybového ústrojí ve vodorovném směru ze znázorněné polohy, kdy se nachází nad střižnicí pohybem dozadu, do výhybné polohy, čímž uvolňuje prostor nad střižnicí lg.Výkovek dospěje určitou rychlostí ze skluzu na přípravnou plošinu g, kde nejprve narazí na odpružený tlumicí doraz 5 a poté na...

Způsob měření tvrdosti výkovků a odlitků zejména výkovků zušlechtěných

Načítavanie...

Číslo patentu: 248365

Dátum: 12.02.1987

Autor: Suchánek Zdeněk

MPK: G01N 3/40

Značky: odlitků, výkovků, zejména, zušlechtěných, tvrdosti, měření, způsob

Text:

...způsob měření tvrdosti dle příslušné normy, např. měření tvrdosti provést kuličkou 10 m, zatížením 29 430 N, po dobu 30 sec.- Požadované hodnoty tvrdosti V HB nebo pevnosti v MPa. Např. v místě kontrolního kruhového terče se požaduje zušlechtění na cca 800 MPa.Příklad použití způsobu měření tvrdosti ponocí kontrolních kruhových terčü.U ramen hydrauliky traktoru je nejdüležitější âodržet určitou optimální tvrdost cca 800 MPa v oblasti malá...

Způsob kování rotačních součástí, zejména výkovků ozubených kol s nábojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230905

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dvořák Ferdinand, Malůšek Antonín

MPK: B21D 53/10, B21K 1/30

Značky: výkovků, způsob, nábojem, kovaní, zejména, ozubených, rotačních, součástí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení způsobu kování rotačních součástí, zejména výkovků ozubených kol s nábojem z ústřižku, prováděného pouze ve dvou operacích na svislých klikových lisech. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že v první operaci se automaticky ustaví ústřižek v pěchovací zápustce kuželovou stavěcí dutinou do svislé polohy a spěchuje se do tvaru spěchovaného ústřižku, který má na dolním čele vytvořen předkovaný náboj. Ve druhé operaci se...

Způsob výroby zápustkových výkovků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228393

Dátum: 15.06.1986

Autor: Tojšl Jaroslav

Značky: zápustkových, výroby, výkovků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby zápustkových výrobků (obr. 1). Celkový tvar výkovku se zhotoví postupně, po částech v jedné nebo více dutinách tvarovacích zápustek, přičemž se v prvé dutině vytvoří vždy jen část tvaru výrobku hotově a v dalších dutinách se výkovek tvarově dokončí. Rozdělením tváření do více operačních úseků se v jednotlivých úsecích dosáhne pod statného zmenšení velikosti přetvárné práce, která je potřebná ke zhotovení celého tvaru výkovku....

Zařízení pro vyhazování výkovků z nástroje tvářecích i jiných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230612

Dátum: 15.05.1986

Autor: Čech Ivo

MPK: B30B 15/32

Značky: výkovků, jiných, vyhazování, nástroje, tvářecích, strojů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhazování výkovků z nástroje tvářecích a jiných strojů, zejména spodní zápustky lisů obsahující přenosné a vodicí členy, napojené na vyhazovací mechanismus s vyhazovacími trny, vyznačující se tím, že vodicí členy sestávají alespoň ze dvou vodicích sloupků /5/, uspořádaných na víku /4/ pneumatické jednotky /3/, připevněné ke stojanu /1/ lisu a napojené na zdroj tlakového média a na koncích vodicích sloupků /5/ protilehle...

Způsob rozpouštěcího žíhání výkovků z vysocelegovaných austenitických železoniklochromových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229863

Dátum: 15.04.1986

Autori: Laňka Zdeněk, Kordula Miroslav, Taubr Josef

MPK: C21D 1/26

Značky: vysocelegovaných, žíhání, slitin, železoniklochromových, výkovků, austenitických, způsob, rozpouštěcího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rozpouštěcího žíhání výkovků z vysocelegovaných austenitických železoniklochromových slitin s dosažením rovnoměrné a jemnozrnné mikrostruktury provedeným dvoustupnově ve dvou pecích tak, že v první peci se vsázka předehřeje a v druhé peci se po rychlém přesazení vsázky dokončí ohřev na konečnou teplotu žíhání, přičemž v první peci se výkovky předehřívají po dobu 40 až 160 minut na teplotu 920 až 980 °C a v přehřáté druhé...