Patenty so značkou «výkonovým»

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14714

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: B65D 75/32, B65D 75/36

Značky: prepravným, usporiadanie, polovodičovým, výkonovým, modulom, obalom, jedným, aspoň

Text:

...a prepravný obal. 0010 Tento výkonový polovodičový modul má vo svojom všeobecnom stvárnení dnový prvok, predovšetkým kovovú základovúexterné kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doskeusporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul voči nemu elektricky izolované proti dnovému prvku postavené výkonové polovodičové moduly, sa majú rozumieť aj kotúčové...

Usporiadanie s aspoň jedným výkonovým polovodičovým modulom a s prepravným obalom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14702

Dátum: 25.11.2010

Autor: Starovecký Štefan

MPK: H05K 13/00, B65D 75/36, B65D 75/32...

Značky: obalom, aspoň, výkonovým, jedným, usporiadanie, prepravným, modulom, polovodičovým

Text:

...externé kontaktovanie interne izolovaných na dnovej doske usporiadaných výkonových polovodičových konštrukčných prvkov. Pričom tu pod pojmom výkonový polovodičový modul sa majú rozumieť Voči nemu elektricky izolované oproti dnovému prvku zostavené výkonové polovodičové moduly, aj kotúčové články - ako sú už dávno stavom techniky - a majú dva plošné prípojné prvky a jedno medzi tým usporiadané izolačné teleso z keramiky aleboplastu. Prepravný...

Výkonový polovodičový modul so sendvičom s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12885

Dátum: 23.06.2010

Autori: Göbl Christian, Stockmeier Thomas

MPK: H01L 23/29

Značky: výkonovým, prvkom, polovodičovým, sendvičom, konštrukčným, polovodičový, modul, výkonový

Text:

...modul, pri ktorom je najmenej jeden s podložkou spojený polovodičový konštrukčný prvok obklopený z polymérového materiálu vyrobenou schránkou, pričom tento polymérový materiál obsahuje 2 prekeramickéhopolyméru vytvorenú duroplastickú základnú fázu. Mechanické vlastnosti takéhoto polymérového materiálu sú ovplyvniteľné najmä voľbou množstvom plniva, čo umožňuje gélové alebo duroplastické stvárnenie. Zvláštna výhoda tohto polymérového...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Walser Hanspeter, Meyer Bruno, Schwery Alexander, Okai Ricardo, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 1/28

Značky: výkonovým, elektricky, stroj, rozsahu, točivý, dvojito, najmä, napájaný, asynchrónny, rozsahom

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Usporiadanie obvodov s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12746

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H05K 1/11, H05K 7/14, H05K 3/32...

Značky: modulom, kombinovaný, obvodov, výkonovým, doskou, plošných, usporiadanie, spojov, ktorý

Text:

...vytvorená s otvorovými tesniacimi rebrami,pričom tieto otvorové tesniace rebrá priamo a bezprostredne na túto dosku plošných spojov tesne dosadajú. Tieto otvorové tesniace rebrá môžu byť priradené jednotlivým ústiam alebo skupinám ústí.0009 Tieto otvorové tesniace rebrá poskytujú tú výhodu, že sa zabráni vniknutiu vlhkosti a tak následne korózii doskyplošných spojov, prvkov tlakových kontaktov a/alebo výkonového0010 Toto usporiadanie obvodov...

Obvod s výkonovým modulom, ktorý je kombinovaný s doskou plošných spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12631

Dátum: 02.11.2007

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H05K 5/06, H05K 3/32

Značky: výkonovým, kombinovaný, modulom, spojov, plošných, doskou, obvod, ktorý

Text:

...optimálnu prevádzkovú spoľahlivosť, resp. prevádzkové0010 Tesniaci plochý prvok je v prípade usporiadania obvodovpodľa vynálezu vytvorený s primeranými vonkajšími rozmermi, ktoré zodpovedajú obvodovým mieram základovej dosky schránky, to znamená, že sú k týmto prispôsobené.0011 Tesniaci plochý prvok je vytvorený najmä z plastovej fólie. V prípade tejto fólie môže ísť o PTFE fóliu, ktorá je použiteľná V rozsahu teplôt - 20 a 260 °C, ktorá...

Usporiadanie s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom a kontaktným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15376

Dátum: 10.07.2007

Autor: Schlötterer André

MPK: H01L 23/00, H01L 23/48, H01L 25/07...

Značky: usporiadanie, kontaktným, konštrukčným, prvkom, zariadením, výkonovým, polovodičovým

Text:

...moduly alebo kotúčové bunky s najmenej jedným riadeným výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom, ako tyristorom alebo tranzistorom. Tieto majú na jeden riadený výkonový polovodičový konštrukčný prvok jeden riadiaci prípoj a väčšinou aj najmenej jeden pomocný prípoj, ktoré sú vždy spojené s externým kontaktným zariadením.0009 Vynálezcovské usporiadanie s výkonovým polovodičovým konštrukčným prvkom vo výkonovom polovodičovom...

Usporiadanie s výkonovým polovodičovým modulom a pripojovacovou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3164

Dátum: 23.08.2006

Autori: Ebersberger Frank, Steger Jürgen

MPK: H01R 31/06

Značky: modulom, usporiadanie, výkonovým, polovodičovým, spojkou, pripojovacovou

Text:

...ako izolačné tvarované teleso s aspoň jedným čiastočne do neho vloženým kovovým tvarovaným telesom. Toto tvarované kovové teleso mánajmenej jednu kontaktnú plochu na kontakt s pružinovýmkontaktným prvkom výkonového polovodičového modulu a najmenej s jedným kontaktným prvkom na externý prípojný kontakt.0008 Vynález je bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia v spojení s obrázkami 1 až 3.0009 Obrázok 1 znázorňuje pripojovaciu...

Usporiadanie skrutkovaného tlakového spojenia s výkonovým polovodičovým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12116

Dátum: 26.04.2005

Autor: Steger Jürgen

MPK: H01L 23/48, H01L 25/16, H05K 1/14...

Značky: modulom, usporiadanie, skrutkovaného, polovodičovým, výkonovým, spojenia, tlakového

Text:

...moduly, pri ktorých sú vytvorené výkonové prípoje ako samostatné skrutkové spojenia a pomocné pripojenia ako Zásuvkové spoje. Nevýhodou pri týchto rozpracovaniach sú potrebné montážne náklady pre jednotlivé pripojenia.0009 Z JP 6-04572 A je známy výkonový polovodičový modul, spojom pomocných pripojov sa využíva spojovací prostriedok s izolačným telesom a príslušnými dvoma kontaktnými kolíkmi. Jeden z týchto kontaktných kolíkov kontaktuje...

Usporiadanie v kontaktnom napätí s výkonovým polovodičovým modulom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9841

Dátum: 09.01.2004

Autori: Lederer Marco, Göbl Christian, Popp Rainer

MPK: H01L 23/48

Značky: napätí, usporiadanie, kontaktnom, modulom, polovodičovým, výkonovým

Text:

...379 A uverejňuje použitie kovového jadra na stabilizovanie keramických podložiek.0009 Predložený vynález rieši úlohu predstaviť usporiadanie výkonového polovodićového modulu s aspoň čiastočne pružne riešenými pripojnými vodičmi na reverzibilné elektrické spojeniespojovacích dráh s mimo schránky usporiadanou doskou plošnýchspojov a s najmenej jedným tvarovo stálym tlačným kusom na spájanie dosky plošných spojov s privodnými vodičmi tlačným...

Zapojení spojitého regulátoru napětí s výkonovým akčním členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265676

Dátum: 14.11.1989

Autor: Hazdra František

MPK: G05B 11/50

Značky: výkonovým, zapojení, spojitého, členem, regulátoru, akčním, napětí

Text:

...akční člen tvořený druhým bipolárním tranzistorem 11 je umístěn odděleně na dostatečně velkém chladiči v místě e dobrým odvodem ztrátovêho tepla. Toto oddělení je na výkresu označeno čerchovanou čarou. Mezi první a druhou svorkou 1, g zâsuvnê jednotky spojitěho regulâtoru napětí jsou současně zapojeny výstupy zdroje lg napájecího napětí a napájecí vstupy jednak porovnávacího obvodu g a jednak zdroje 5 refcndmího napětí. Výstup zdroje...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254062

Dátum: 15.01.1988

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/04, H03K 17/10

Značky: výkonovým, spínacím, prvkem, zapojení, vypínatelným, spínače

Text:

...kondenzátor ne anodu první diody,jejíž katoda je připojena přes první kondenzátor na katodu dru hé diody, jejíž anoda je připojena na spoj mezi cívkou a druhým kondenzátorem a jejíž katoda je dále připojena přes odpor na katodu čtvrté diody, jejíž anoda je připojena na katodu třetí diody, přičemž anode první diody tvoří první svorku odlehčovacího dvoupőlu a ketoda druhé diody tvoří druhou svorku odlehčovacího dvoupőlu.Ještě další podstata...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252755

Dátum: 15.10.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H03K 17/04, H02M 3/335...

Značky: výkonovým, prvkem, spínacím, zapojení, vypínatelným, spínače

Text:

...epínacího prvku je připojen odlehčovací dvou» pől svou první svorkou, který je svou druhou avorkou připojen na zápornou evorku zdroje stejnosměrného napětí.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že odlehčovecí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katoda je připojena na enodu třetí diody, jejíž katode je připojene přes oívku e e ní v serii zapojený druhý kondenzátor na anodu první diody, jejíž ketode je dále připojene přes první...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252273

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H02M 3/335, H03K 17/04, H03K 17/12...

Značky: spínače, prvkem, výkonovým, spínacím, zapojení, vypínatelným

Text:

...spínacího prvku svou-katodou, dále první hlavní přesytka ke která je oddělevaoí dioda připojena svou anodou, a dále druhá hlavní přesytke,která je připojena na anodu nulová diody, ke ktoré jevpřes hlavní odpor dále připojena katoda první hlavní diody, jejíž anoda je připojena na zápornou svorku zdroje stejnosměrněho napětí, ke které je dále připojena anoda druhé hlavní diody,jejíž katoda je připojena na druhou elektrodu...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252272

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H02M 3/335, H03K 17/04...

Značky: prvkem, spínače, zapojení, vypínatelným, výkonovým, spínacím

Text:

...hlavní přoaytka, ke které jo oddělovaoí diodajpřipojona svou katodou, a dále druhá hlavní přesytka,která je připojena na katodu nulová diody, ke ktoré je přes hlavní odpor dále připejona enoda první hlavní diody, jejíž katoda jo připojena na kladnou svorku zdroje stejnoeměrného napětí, ke ktoré je dále připojena katoda druhé hlavní diody,jejíž anoda jo připejona na druhou elektrodu vypínatelného výkoñového epínaoího prvku, ke ktoré jo dále...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252270

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/12, H02M 3/335, H03K 17/04...

Značky: spínacím, zapojení, vypínatelným, výkonovým, spínače, prvkem

Text:

...přičemž na druhou elektrodu vye pínetelnêho výkonového spínacíhp prvku je připojen odlehčovecí dvoupől svou první svorkou, který je svou druhou svorkou připojon na kladnou svorku zdroje etejnósměrhého napětí.Další podstata vynálezu spočívá v tom, že odlehčovaoí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katoda je připojena na anodu třetí diody, jejíž katoda je připojena přes cívku a s ní v serii zepojaný druhý kondenzátor na anodu první diody,...

Zapojení spínače s vypínatelným výkonovým spínacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252267

Dátum: 13.08.1987

Autor: Patočka Miroslav

MPK: H03K 17/04, H03K 17/12, H02M 3/335...

Značky: vypínatelným, výkonovým, zapojení, prvkem, spínacím, spínače

Text:

...tvoří druhou evorku odlehčovacího dvoupőlu. ąJeště další podstata vynálezu epočívá v tom, že odlehčovecí dvoupől je tvořen první diodou, jejíž katode je připojena na anodu třetí diody, jejíž katode je připojena přes cívku a e ní v serii zepojený druhý kondenzátor na enodu první diody,jejíž ketoda je dále připojena přes první kondenzátor ne katodu druhé diody, jejíž anoda je připojena na spoj mezi cívkou e druhým kondenzátorem a jejíž katoda...

Zapalovací obvod s výkonovým generátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Riška Miroslav, Kaeáni Stanislav

MPK: H02J 5/00

Značky: zapalovací, generátorem, výkonovým, obvod

Text:

...paralell-ně k cdporům B, 9. Na svorku 1 zdrojetor 2 tranzistoru 10,. jehož emitor 3 je při pojen na jeden vývod primárního vinutí 11 zapalovací cívky, která je druhým vývodem pripojene na spoločnou svorku 6. Sekundární vlnutí- 12 zapalovací cívky je jedním vývodem -přlpojeno na jiskřiště 14 a druhým vývodem na spoločnou svorłku -6, na kterou je také připojena druhá elektroda jiiskřiště 14. Na vývody kolektoru 2 a emltoruv 3...

Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219529

Dátum: 15.08.1985

Autor: Patera Josef

Značky: výkonovým, okruhem, zkušební, uzavřeným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyrovnání převodů výkonového okruhu zkušebního zařízení. Zkušební stav s uzavřeným výkonovým okruhem dvou hnaných náprav zemních strojů a automobilů umístěných nad sebou, který má ve svém uzavřeném okruhu zařazeno předepínací zařízení s jednoduchým planetovým převodem, přičemž uzavření výkonového okruhu je provedeno ve spojovací skříni, spojující obě nápravy umístěné nad sebou a s převodem shodným s jednoduchým planetovým převodem....

Zapojenie optoelektrického snímača polohy s výkonovým integrovaným zosilňovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216425

Dátum: 01.06.1985

Autori: Čechvala Vojtech, Skokánek Peter

Značky: snímača, zosilňovačom, výkonovým, zapojenie, polohy, optoelektrického, integrovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia optoelektrického snímača polohy s výkonovým integrovaným zosilňovačom a protiskratovou ochranou. Účelom vynálezu je nahradenie diskrétnych prvkov zapojenia výkonovým integrovaným zosilňovačom. Uvedeného účelu sa dosiahne zapojením výkonového integrovaného zosilňovača pracujúceho ako operačný zosilňovač s výkonovým stupňom, pričom jeho invertujúci a neinvertujúci vstup je paralelne pripojený na merací môstik so snímacím...