Patenty so značkou «výkonovej»

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 284603

Dátum: 20.06.2005

Autori: Končelík Václav, Šoltýs Vojtech, Končelík Marián

MPK: H02H 3/06

Značky: odpojenie, výkonovej, bezpečné, zapojenie, záťaže

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na bezpečné odpojenie výkonovej záťaže obsahuje dvojkanálový ovládací systém trojice výkonových spínacích prvkov zapojených kaskádne v obvode výkonovej záťaže, pričom princíp odpájania výkonovej záťaže od zdroja prúdu rešpektuje zásady bezpečného odpojenia s rešpektovaním možnosti poruchy spínacieho prvku a zviditeľnenie tejto poruchy v čase do výskytu druhej poruchy, pričom ako spínací prvok je možno aplikovať modul so symetrickým...

Usporiadanie výkonovej časti impulzového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 262761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buchcár Anton, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexander, Janech Michal

MPK: H02M 11/00

Značky: částí, meniča, usporiadanie, výkonovej, impulzového

Text:

...,pritiačený horný chladič tvaru T.Usporiadanie výkonovej časti imąpulzoveho meniče podlľa vynálezu umožňuje dosiah 4nut .pri upredpísaanom elektrickom výkone minimálne vonkajšie rozmery zariadenia pri optimálnom odvode tepla» z výkon-ových polovodičov. Použitím sériovo vyrábaných prvkov, ktorých rozmery stanovuje výrobca,sa konštrukčným usporiadaním podľa vynálezu môže prenášať jednominútový výkon 9,6 KW na 1 dms zastavaného priestoru.Na...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258719

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zajac Jaroslav, Straka Ľuboš, Dúcky Jozef, Kleinedler Peter

MPK: F04B 1/26

Značky: súčtovej, hydrogenerátorov, výkonovej, regulácie, zapojenie

Text:

...spojená so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca 20, ako aj so servopiestom štvrtého nízkotlakového servovalca 22.Prvé Vysokotlakové vedenie 2 prvého hydrogenerátora 1 je cez prvé vedenie 5, prvý škrtiaci člen 3 a druhý škrtiaci člen 4 napojené na druhé Vysokotlakové Vedenie ll druhého hydrogenerátora 7, ktorého štvrté Vysokotlakové vedenie 10 je cez druhé vedenie 9, štvrtý škrtiaci člen 12 a tretí škrtiaci člen 11 napojené na tretie...

Zapojenie elektrohydraulickej výkonovej regulácie hydrostatického pohonu so spalovacím motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254198

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: motorem, zapojenie, regulácie, elektrohydraulickej, spalovacím, hydrostatického, výkonovej, pohonů

Text:

...kondenzátor 22 na výstup prvého usmerňevača 21 vytvárajúceho spolu s prvým kondenzátorom 22 druhý obvod 2 a jednak spolu s druhým rezistorom 33 na vstupy operačného zesilovače 51, druhého usmerňovača 52 atretieho premenlivého» rezistora 53, napojenéiho na prvý dynamický člen 54 a na druhý dynamický člen 55.Operačný zosilovač 51 je prepojený s druhým usmerňovačom 52, s ktorým vytvára usmerňujúci zosilovač 5 súčasťou, ktorého je tiež tretí...

Spôsob výroby veľmi rýchlej výkonovej diódy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244978

Dátum: 15.11.1987

Autor: Pliskanovskij Stanislav Tichonovie

MPK: H01L 21/02

Značky: spôsob, diody, výkonovej, velmi, výroby, rýchlej

Text:

...výstupné napätia napájacích zdrojov len do maximalne 10 V.Uvedené nevýhody stávajúceho stavu techniky je možné v značnej miere znížiť použitím spôsobu výroby velmilrýchlej výkonovej diody s nízkym übytkom napätia v pred 4nom smere podľa vynalezu, ktorého podstata spočíva v tom, že kremíková epitaxná doska o štruktúre NNP sa zo sp-odnej strany zbrúsi k zaisteniu vysokého getračného účinku pre vysokoteplotné operácie. Po následnom nadifundovaní...

Kombinovaný regulačný obvod výkonovej regulácie hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 249452

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dúcky Jozef, Mandát Milan, Straka Ľuboš, Tlach Ján, Kurkin František, Zajac Jaroslav, Chudý Ján, Kurkin Štefan, Kleinedler Peter

MPK: F04B 1/28

Značky: výkonovej, kombinovaný, regulačný, regulácie, obvod, hydrogenerátora

Text:

...piesta 1. Pracovne priestory prvého a druhého servopiesta l, z sú napojené prvým nízkotlekovým vedením lg a druhým nízkotlakovým vedením L 2 na rozvádzač al. Vstup rozvádzače 31 je napojený tretím nízkotlakovým vedením Q cez tretiu clanku L 1 na krtiací ventil ü, ktorý je pomocou štvrtého nízkotlekovćho vedenia 21 napojený na odmerný hydrogenerátor 23 uložený na hriadeli g hydrogenerátora, Pracovný priestor prvého vysokotlakovóho piesta § je...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie najmenej dvoch axiálnych regulačných hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248584

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kilík Ondrej, Dúcky Jozef, Slížik Pavol

MPK: F04B 1/26

Značky: dvoch, výkonovej, axiálnych, hydrogenerátorov, súčtovej, regulačných, regulácie, najmenej, zapojenie

Text:

...sučtovej výkonovej regulácie ainiaàlne dvoch axialných reoulačnýoh hýdropeneretorov podľa výnalezu, kde je na obr. 1 elektrohydraulický regulačný obvod, v ktorou je zapojený trojoestný regulttor s proporcionłlnya elektriokýa ovltdanie a so sniaačoa polohy palivovej tyče spalovacieho iotora, na obr. Z variantno zapojenie, v ktorou je spojený sniaač otbčok spalovaoieho eotora a na obr. 3 aechanicko-hydraulický regulačný obvod, v ktoron...

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228877

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: regulácie, výkonovej, riadiaceho, regulácia, hydrostatického, převodů, tlaku, dobehom, zabezpečenie, jazdy, úpravou

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ) zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatických prevodníkov ( 4, 5 ), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojek (7, 8), osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi ( 9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí (2,...