Patenty so značkou «výkonová»

Výkonová riadiaca jednotka padáka ovládaného pneumatickými umelými svalmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7267

Dátum: 02.10.2015

Autori: Hošovský Alexander, Vagaská Alena, Balara Milan

MPK: B64D 17/00

Značky: jednotka, umelými, riadiaca, padáka, svalmi, výkonová, ovládaného, pneumatickými

Text:

...Všetky elektrické a elektronické moduly. Pneumatické umelé svaly sú napáj ané stlačeným vzduchom z tlakovej nádoby cez regulátor tlaku vzduchu a moduly elektropneumatických ventilov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, obrázok 1 zobrazuje znázorňuje celkové usporiadanie funkčných časti zariadenia. K tomuto obrázku je uvedený príklad uskutočnenia zariadenia a sú definované nároky na ochranu.Na...

Výkonová tlmivka pre oblúkovú zváračku na jednosmerný prúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 286966

Dátum: 22.07.2009

Autori: Housour Brian Keith, Clark Keith Leon

MPK: H01F 38/00, H01F 38/14

Značky: prúd, jednosmerný, zváračku, výkonová, oblúkovú, tlmivka

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová tlmivka pre oblúkovú zváračku na jednosmerný prúd s induktorovým jadrom s vysokou priepustnosťou má aspoň jednu medzeru, vytvorenú medzi prvým a druhým pólovým nadstavcom a ohraničenú prvými a druhými koncovými plochami pólových nadstavcov. Prvé a druhé koncové plochy (54, 304, 324, 360, 364, 374 56, 306, 326, 366, 376) sú ohraničené okrajovými oblasťami (54a, 54b, 56a, 56b, 310, 312, 33, 332), priliehajúcimi k vonkajšej strane jadra...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270365

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pojman Pavel, Chaloupka Zdeněk, Zamastil Jaroslav, Šebela Miroslav, Stejskal Pavel

MPK: H01L 29/54, H01L 29/46

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...eoucdetko podle vynálezu jehož podetete epoěivá v too, že druhe etrone diletečni elektrody je opetřenevretvou etřibre e druhú etrene polovodiöove deeky je opetřene kontekteo tvořenýn vretvou kovu ze ekupiny etřibre, hliník. titen.Dále je e výhodou uezi pokovenou polovodiöovou doeku I poniklovenou mödänou elektrodu kluznč uložene diletečni nolybdenovi elektrode e drenoeti povrchu 0,1 ež.0,4 un.výhodou vynelezu je oniženi technologické...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269218

Dátum: 11.04.1990

Autori: Makovička Jan, Zamastil Jaroslav

MPK: H01L 25/00

Značky: polovodičová, součástka, výkonová

Text:

...eoučáetke, která je závislá na polovodičová eoučáetce podle bodů l ež 4 předmětu vynálezu če. eutorekáho oevědčení č.226 252 e jejíž podstete spočívá v tom, že do vybrání základu je vloženo děrovená főlie z ternopleetuŘešení výkonové polovodičové eoučáetky podle vynálezu odetreňuje deforuece základu eoučáetky, e tím í nebezpečí popreekání keramická desky etevebního prvku e negetívni ovlivnêní peremetrô eoučáetky. Kromě toho se enížuje...

Pneumatická výkonová jednotka pre pretlakovo-podtlakové riadiace systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259357

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pokorný Alexander, Pokorný Jozef

MPK: B60K 41/00

Značky: riadiace, systémy, pneumatická, výkonová, pretlakovo-podtlakové, jednotka

Text:

...kolies 11, 21 opatrených vnütornými lopatkami 12, 22, vonkajšími lopatkami 14, 24 a medzi ne vloženými filtračnými vložkami 13, 23, opatrená na konci remenicou 26. K čelám pevne spojených prstencových zásobníkov podtlaku 1 a pretlaku 2 sú upínacími elementami 2 U prlchytené víka 7 a 17 opatrené otvormi 8 a 18 a výstupnými kanálmi 9 a 19. Víka môžu byt opatrene náporovými kanálmi 10.Funkcia pneumatickej výkonovej jednotky podľa vynalezu je...

Výkonová regulácia hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258727

Dátum: 16.09.1988

Autori: Zajac Jaroslav, Straka Ľuboš

MPK: F04B 1/26

Značky: výkonová, regulácia, hydrogenerátora

Text:

...objemu u každého hydrogenerátora ovplyvňuje geometrický objem od tlaku percentuálne o rovnakú hodnotu. To znamená, že u hydrogenerátora, ktorý má pomocou riadiaceho tlaku v nízkotlakovom valci nastavený menší objem, sa vplyvom tlaku zmenší geometrický objem menej ako u hydrogenerátora. ktorý má nastavený väčší objem. Táto vlastnosť umožňuje projektovať hydrogenerátory s výkonovou reguláciou podla vynálezu do pojazdu strojov,...

Výkonová regulácia hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 258678

Dátum: 16.09.1988

Autori: Straka Ľuboš, Zajac Jaroslav

MPK: F04B 1/26

Značky: výkonová, regulácia, hydrogenerátora

Text:

...Pri väčšom počte pružín vložených pod prvým alebo druhým vysokotlaikovým piestom sú ich volné dĺžky odstupňvované.Výhodou takto vytvoreného regulátora výkonu je, že sa dá použit pre reverzačný hydrogelnerátor, ktorého zdvihový objem je v klľuclovom stave nulový, pričom požadovanú hy-perbolickú závislosť geometrickeho objemu a tlaku hydro-generátora nahrádza dvoma, alebo viacerými úsečkami, čím sa podstatne zvýši presnosť. regulácie. Ďalšou...

Výkonová tavná pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258332

Dátum: 16.08.1988

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 85/18

Značky: výkonová, tavná, pojistka

Text:

...zásyp zrnitého hasivagg je uzmvřen v isolačním pouzdře gg, ktoré je mechanicky pevné spojene s víčky g, gg. Na wičku g je místě t no tělísko gg z napěnitelne hmoty Vnitřní dutina isolačního 1Wpouzdraagg je zásypem zrnitého hasiva vyplněna jen zčásti, zbýoPoslední přiklad provedení je znázorněn na obr. 6. Tmvný vodič łg je obklopon záeypem zrnitého hasiva gg, ktoré je promíseno se zrny§ 1, vytvořenými z napěnitelno hmoty. Tavný vodič łg 1 zásyp...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244077

Dátum: 01.06.1988

Autori: Š?astný Stanislav, Mach Karel, Tureeek František

MPK: H01L 21/46

Značky: výkonová, součástka, polovodičová

Text:

...stávajících uspořádání jsou poměry na povrchu struktury, kde může decházet ke vzniku ostrého maxims elektrického pole v místě styku vrstvy základního vysokcodporoveho materiálu s vrstvou polovodiče táhož typu vodivosti a řádově nižším měrným odporom. V takovém případě se oblast povrchu stává kritickou a na povrchu dochází k průrazu při napětí značně nižším, než odpovídá podmínkám pro vznik průrazu v objemu součástky. Snížení...

Výkonová polovodičová součástka s alespoň jedním PN přechodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239985

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lebeda Ioan, Böhm Valter, Klimonda Valter, Eulík Karel, Lang Jioí

MPK: H01L 21/44

Značky: jedním, polovodičová, výkonová, součástka, přechodem, alespoň

Text:

...1 ektrických parametrů~kontaktu,a tudíž 1 celé součástky. Kromě toho nezajištuje hliníkový kontakt dobrou kluznost polovo-v dičového systému v pouzdře, při cyklickém provozu vznikají při styku hliníku s materiály dalších členů pouzära /např. niklu,zlata, stříbra/ intermetalické slitiny, Tato okolnost znamená zadření kontaktu, vznik poruch 1 křemíku a degradaci parametrů součástky.Uvedené nevýhody odstraňuje výkonové polovodičová součástka...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239967

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lomoz František, Koiváeek Ladislav, Dohnal František

MPK: H01L 23/48

Značky: součástka, výkonová, polovodičová

Text:

...délka tohoto obvodového vybrání je rovne polovině až dvěma třetinám vniťžního průměru vybrání. Víko vnějšího pouzdra je vytvořena membránovitě poddajné. Vybrání válcové části elektrody se vytváří ve vzdálenosti rovnající se nebo menší než je průměr původní válcové části elektrody měřeno od hlavy, kterou je vývodní elektroda opatřena, doeedající na horní část polovodičového systému.Výhodou tohoto řešení podle vynálezu je rozdělení nutných...

Výkonová ultrazvuková hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 239156

Dátum: 15.05.1987

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/00

Značky: výkonová, hlavica, ultrazvuková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie výkonovej ultrazvukovej hlavice, ktorá umožňuje čistiť vnútorné povrchy potrubí. Uvedeného účelu sa dosahuje ultrazvukovou hlavicou, ktorej ultrazvukový žiarič je v tvare kvapky.

Výkonová polovodičová součástka pro vysoká závěrná a blokovací napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 232182

Dátum: 01.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Školník Václav, Hartman Jan, Muller Ilja, Pína Bohumil, Pojman Pavel

MPK: H01L 21/02

Značky: vysoká, polovodičová, blokovací, součástka, závěrná, napětí, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoká závěrná a blokovací napětí, ve které je vysokonapěťový přechod PN vytvořen ve dvou stupních. První je umístěn v hloubce větší než 30 um uvnitř plochy polovodičové součástky. Druhý stupeň přechodu PN je umístěn na obvodu v okrajové části plochy polovodičové součástky v hloubce 5 až 20 um. Povrchová koncentrace mělkých příměsí ve druhém stupni je nižší než 2.1015 atomů cm-3.

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232093

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hartman Jan, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Muller Ilja

MPK: H01L 31/10

Značky: řízená, výkonová, polovodičová, součástka, světlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem, např. optotyristoru s kompenzující elektrodou, tvořenou kontaktovanou oblastí řídicí báze, přičemž kontakt řídicí báze kompenzující elektrody je galvanicky propojen s kontaktem fotocitlivé oblasti. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kompenzující elektroda je umístěna mezi fotocitlivou oblastí a oblastí hlavního emitoru. Ve fotocitlivé oblasti i v oblasti kompenzující elektrody je...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248539

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Muller Ilja, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/70

Značky: polovodičová, výkonová, součástka

Text:

...aktivních příměsí p-typu elektrické vodivosti na rozhraní báze a přilehlého emitoru rychle klesá, čímž zůsą tává na většině plochy emitoru zachovaná vysoká injekční účinnost. Tímto způsobem se u součástky doeáhne současně vysoké účinnosti řídícího signálu a zlepšení spínacích charakteristiklresp. zvýšení zesílení, i vysoké úrovně propustných vlastností.Dva příklady výkonových polovodičových součástek s vertikálv ně členěnou...

Řízená výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248394

Dátum: 12.02.1987

Autori: Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor, Homola Jaroslav, Pína Bohumil, Plíva Jiří

MPK: H01L 29/06

Značky: řízená, polovodičová, součástka, výkonová

Text:

...desky, a to V náryse, na obr. lb v půdoryse, a na obr. 2 je znázorněna řízená polovodíčová součástka 5 řídící elektrodou umístěnou na obvodu poloVodíčové desky.Podle obr. la, 1 b je polovodíčová deska l řízené výkonové polovodičové součástky kanpaktně spojene s dilatační elektrodou g a prostřednictvím přítlačných kontaktů spojene s dolnípřítlačnou elektrodou 3 a horní přítlačnou elektrodou A pouzdra.Mezi polovodíčovou desku 1 a horní...

Výkonová polovodičová součástka

Načítavanie...

Číslo patentu: 248345

Dátum: 12.02.1987

Autori: Homola Jaroslav, Zamastil Jaroslav, Kalenda Libor, Pína Bohumil, Šátek Jaroslav

MPK: H01L 21/28

Značky: součástka, polovodičová, výkonová

Text:

...struktura výkonové polovodičové součástky podle vynáu lezu s vloženými kovovými mezivrstvami v řezu a na obr. 2 polovow dičová křemíková struktura s další profilovanou mezivrstvou z měkkého kovu.Na obr. 1 je tyristorová struktura L o průměru 25 mm spojene tvrdým slitinovým spojem g s dilatační elektrodou 1 ve tvaru podložky, vyrobené z křemíku vysoce dotovaného borem. Tento oelek je opatřen.h 1 iníkovými kontakty A a 5 a kluzně vložen mezi...

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232897

Dátum: 01.01.1987

Autori: Plíva Jiří, Pína Bohumil, Vach Miroslav, Vlnas Stanislav, Pokorný Oldřich, Hartman Jan

MPK: F16L 5/02, H01L 31/00

Značky: výkonová, součástka, světlem, řízená, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky řízené světlem ze zdroje zářivé energie umístěného vně jejího pouzdra pomocí plného světlovodu, volně uloženého v průchodce, která je pevně spojena s pouzdrem polovodičové součástky. Vnější konec průchodky je spájen s pokovanou částí plného světlovodu, který je uvnitř pouzdra spojitě zúžen a jeho zúžená část je přiložena k fotocitlivé oblasti výkonové polovodičové struktury pod úhlem 75 až 90°.

Výkonová polovodičová součástka pro vysoké pracovní kmitočty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233024

Dátum: 15.08.1986

Autori: Muller Ilja, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/74

Značky: výkonová, polovodičová, vysoké, součástka, kmitočty, pracovní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové součástky pro vysoké pracovní kmitočty. Součástka je řešena tak, že katodová emitorová vrstva a vrstva řídicí báze je vertikálně členěná, přičemž pomocná řídicí oblast je části své plochy ve vertikálním směru zapuštěná ve vrstvě řídicí báze do hloubky větší než 3 ?m pod rozhraním s katodovou emitorovou vrstvou. Přechod mezi první bází a anodovou emitorovou vrstvou má gradient koncentrace příměsí větší než...

Výkonová polovodičová dioda s vysokou zatížitelností v závěrném směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231491

Dátum: 15.06.1986

Autori: Školník Václav, Homola Jaroslav, Kalenda Libor, Pína Bohumil

MPK: H01L 29/00

Značky: zatížitelností, výkonová, dioda, polovodičová, vysokou, závěrném, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výkonové polovodičové diody s vysokou zatížitelností v závěrném směru. Dioda je tvořena dvěma integrovanými strukturami, z nichž jedna obsahující čtyři vrstvy střídavě opačného typu vodivosti je Vytvořena ve Vnitřní části plochy polovodičového systému, zatímco okrajová část polovodičového systému, ve které Vysokonapěťový PN přechod Vystupuje na povrch, je tvořena strukturou se dvěma vrstvami vzájemně opačného typu vodivosti....

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223183

Dátum: 15.03.1986

Autori: Prokeš Milan, Ramajzl Karel, Homola Jaroslav, Šimko Timotěj

Značky: výkonová, součástka, tvaru, kotoučového, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru, která obsahuje destičku z monokrystalického křemíku a alespoň jednu dilatační elektrodu z materiálu s koeficientem tepelné roztažnosti blízkým koeficientu tepelné roztažnosti křemíku. Elektrody jsou spojeny s křemíkovou destičkou pájkou, slitinovým spojem, přítlakem nebo přítlakem přes kovovou mezivrstvu. Poměr průměru křemíkové destičky k součtu tlouštěk dilatačních...

Výkonová polovodičová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226471

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šimko Timotěj, Pellant Michal, Laňka Jiří

Značky: polovodičová, jednotka, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová polovodičová jednotka sestávající alespoň z jedné polovodičové součástky kotoučového tvaru a alespoň dvou chladicích dílů, vyznačená tím, že žebra chladicích dílů (1), resp. (2) jsou rovnoběžná s rotační osou polovodičové součástky (3) a chladicí díly (1), resp. (3) jsou s polovodičovou součástkou (3) staženy společnou stahovací konstrukcí (4), obsahující alespoň dva pružné členy.

Výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219061

Dátum: 15.07.1985

Autori: Pína Bohumil, Hartman Jan, Šimko Timotěj, Homola Jaroslav

Značky: tvaru, kotoučového, součástka, polovodičová, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka kotoučového tvaru obsahující alespoň jeden PN přechod a alespoň jednu vysocedotovanou emitorovou vrstvu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že součástka obsahuje dvě oblasti s různou koncentrací rekombinačních center. Oblast s nižší koncentrací rekombinačních center je umístěna ve středu desky a její průměr je menší než průměr emitoru.

Výkonová polovodičová součástka řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218754

Dátum: 15.04.1985

Autori: Venhoda Emil, Plíva Jiří, Vlnas Stanislav, Pokorný Oldřich

Značky: řízená, světlem, součástka, výkonová, polovodičová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je výkonová polovodičová součástka řízená světlem, obsahující polovodičový systém kotoučového tvaru se světlocitlivou oblastí, uložený mezi elektrodami uspořádanými v pouzdře. Podstatou vynálezu je, že v horní elektrodě je v ose rotace součástky vytvořen otvor, do kterého je vložen průzor, tvořený kroužkem spojeným se skleněným dnem. Kroužek průzoru je upevněn ve vybrání v horní elektrodě tak, že mezi světlocitlivou oblastí...

Vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218437

Dátum: 15.03.1985

Autori: Pína Bohumil, Muller Ilja, Hartman Jan, Homola Jaroslav

Značky: vícevrstvá, polovodičová, struktura, světlem, řízená, výkonová

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vícevrstvá výkonová polovodičová struktura řízená světlem, například optotyristor. Fotocitlivá oblast je vytvořena okénkem v kontaktu emitorové vrstvy v místě chybějícího mikrosvodu pravidelné hexagonální sítě mikrosvodů, přičemž mikrosvody nejbližší k fotocitlivé oblasti jsou umístěny pod kontaktem pomocné elektrody, která je oddělena od katodové elektrody nešuntovanou a nekontaktovanou emitorovou vrstvou ve tvaru...

Výkonová polovodičová součástka se strukturou pro snímání teploty za provozu a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223506

Dátum: 01.05.1984

Autori: Zamastil Jaroslav, Plíva Jiří, Zůna Jaroslav, Pellant Michal

Značky: snímání, součástka, výroby, strukturou, výkonová, polovodičová, její, teploty, způsob, provozu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob snímání teploty substrátu zejména výkonové polovodičové součástky, který vyhodnocuje teplotně závislý parametr měrné struktury součástky, tvořený například úbytkem napětí v propustném směru při konstatntním měrném elektrickém proudu. Výkonová struktura součástky se připojí do obvodu zatěžovací impedance. V substrátu je vytvořena společně s výkonovou strukturou měrná struktura s alespoň jedním teplotně závislým...

Výkonová tavná pojistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214589

Dátum: 30.03.1984

Autor: Paukert Josef

Značky: tavná, výkonová, pojistka

Zhrnutie / Anotácia:

Výkonová tavná pojistka na napětí nad 500 V, obsahující prostředek pro zamezení popraskání pouzdra následkem rozdílného vnitřního pnutí v zásypu hasiva a v pouzdře pojistky. Tento prostředek je realizován tak, že část vnitřního prostoru pouzdra (10) je vyplněna pružným kompenzačním členem (50, 150, 250, 350). Využití vynálezu je možné zejména u pojistek nad 500 V, kdy vzhledem k větší délce pouzdra se výrazněji projevují následky zmíněného...