Patenty so značkou «vykonávaniu»

Spôsob povliekania vonkajších plôch sklenených nádob a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279140

Dátum: 08.07.1998

Autori: Dries Hugo, Newton Philip, Duggan Patrick William

MPK: C03C 17/28, B05C 3/10

Značky: nádob, vonkajších, zariadenie, tohto, spôsobu, spôsob, vykonávaniu, ploch, povliekania, sklenených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povliekania vonkajších plôch sklenených nádob usporiadaných v radoch pozostáva z postupného ponárania každého radu nádob (B) do kúpeľa kvapalného povliekacieho materiálu (M) na nanášanie povlaku (C) povliekacieho materiálu (M) na vonkajšie plochy nádob (B) a z vyťahovania radu nádob (B) s naneseným povlakom (C) z kúpeľa kvapalného povliekacieho materiálu (M). Každý rad nádob (B) sa ponorí aspoň čiastočne do kúpeľa kvapalného...

Spôsob pozdĺžneho spracovania drevenej guľatiny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277764

Dátum: 18.11.1992

Autor: Dvorský Pavel

MPK: B27B 7/02

Značky: spôsobu, drevenej, vykonávaniu, zariadenie, guľatiny, spracovania, spôsob, tohto, pozdĺžneho

Zhrnutie / Anotácia:

Spočíva vo vykonaní vertikálneho zárezu do hmoty drevenej guľatiny po celej jej dĺžke na vopred nastavenú hrúbku prírezu a v súčasnom alebo následnom horizontálnom podrezaní tejto hrúbky po celej dĺžke drevenej guľatiny. Zariadenie pozostáva z dvoch suportov umiestnených v oceľovom ráme, pričom na prvom suporte je umiestnený vertikálny pílový kotúč (2) spojený s pohonnou jednotkou (5) a na druhom suporte je umiestnený horizontálny pílový kotúč...

Spôsob prípravy kryštalického dusičnanu amónneho a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268596

Dátum: 14.03.1990

Autori: Németh Imrich, Orság Ivan, Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C01C 1/18

Značky: amonného, přípravy, vykonávaniu, dusičnanu, krystalického, zariadenie, spôsob

Text:

...j a/alebo kondenzátora gg. Mntečný roztok z kryštulickej kaše sa zhromažäuje v zberuči 1 mntečnáho roztoku, kryštalický dusičnan omőnny zo scparačného zariadenia 1 za tronsportným syntámom 15 a 1 § dávkuje do deaorbára 12. Vzdušnina do desorběra 11 so filtruje na flltri vzduchu 22 I ventilátorom Q so vhàňa do kondenzátora žg a do ohriovnča Q. Desorbovnný kryštalioký duničnnn amőnny z desorbéra 11 so zochytl v odlučovoči Q | vzdušnina sa...

Spôsob čistenia vnútorných povrchov najmä rozvetvených okruhov rúriek a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261430

Dátum: 10.02.1989

Autor: Gajdošech Ján

MPK: B08B 9/04, F28G 1/12

Značky: povrchov, vnútorných, čistenia, najmä, zariadenie, spôsob, rúriek, rozvetvených, okruhov, vykonávaniu

Text:

...pracuje V uzatvorenom čistenom okruhu,preto je pre obsluhu bezpečné.Na pripojenom výkrese je znázornená ,príkladné riešenie zariadenia, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia, na obr. 2 je nakreslená rozvetvená čistená rúrka a na obr. 3 je nakreslený detail A z obr. 1 V čiastečnom reze.Spôsob čistenia vnútorného povrchu rurky sa vykonával nasledovne Do čistenej rúrky Qó 32 mm, dlhej 2500 mm, sa nasyp-alo 12 kusov oceľových...

Spôsob selektívneho vytvárania dekoru na tuhých osovo-symetrických výrobkoch laserom a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258703

Dátum: 16.09.1988

Autori: Fašková Mária, Farkas Péter, Drbohlav Jaroslav, Urbánek Peter, Cvopa Rudolf

MPK: C03C 23/00

Značky: dekoru, laserom, vykonávaniu, spôsob, tuhých, osovo-symetrických, zariadenie, spôsobu, vytvárania, selektívneho, tohto, výrobkoch

Text:

...koeficient absorpcie materiálu tejto vrstvičky na vlnovej dĺžke Nd YAG laseru je viac než 75 0/0. Laserový lúč privedieme identický V tolerancii maximálne i 10 mm s osou symetnie dutého výrobku. Lúč je spracovaný opticko-mechanickým spôsobom a. posobi. z vnútra dutélro výrobku na vonkajšiu vrstvu dutého výrobku, t. j. pôsobí napr najprv cez číre sklo na vrstvičku vonkajšiehoplášťaďazúry alebo listru alebo sklárskej farby alebo drahého kovu....

Spôsob kontinuálneho čistenia, najmä integrovaných obvodov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242347

Dátum: 15.11.1987

Autor: Šlesinger Jioí

MPK: H01L 21/70

Značky: vykonávaniu, spôsob, čistenia, zariadenie, najmä, kontinuálneho, obvodov, integrovaných

Text:

...je schematicky nakreslený nárys a na obr. 2 je nakreslený bokorys v pohľade.Spôsob kontinuálneho čistenia integrovaných obvodov sa vykonáva nasledovne integrované obvody 6 sú upnuté na dopravnom pase 3, ktorý ich unáša v priamočiarom smere nad čistiacou vaňou 1. Kontinuálna vlna čistiacej kvapaliny pôsobí na integrované obvody i svojimi čistiacimi účinkami a zároveň sa spolupôsobi na integrované obvody (i ultrazvukovou energiou cez čistiacu...

Spôsob spracovania odpadových plynov z výroby benzínov a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Omyliak Pavol, Klátik Jaroslav, Uhlík Zdeno, Klempa Vladimír

MPK: C10G 5/06

Značky: zariadenie, benzínov, výroby, plynov, spracovania, tohto, vykonávaniu, spôsob, spôsobu, odpadových

Text:

...z odlučovača 11 použit ako surovina pre výrobu etylénu a propylénu pyro~ lýzou 14. Odlučovač 11 je spojený potrubím so splyňovačom 18, v ktorom dochadza k výmene tepla medzi odpadovými plynmi o teplote 15 až 25 °C a ohrevným médiom, obvykle nízkotlakovou parou o teplote cca 150 °C alebo parným kondenzatom o teplote aspoň 80 °C 19. V splyňovači 18 nastáva dokonalé splynenie uhľovodíkov C 5, Cs, ktoré sa nedokonale odlúčili v odlučovači 11,...

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Švonavec Pavol, Szentiványi Norbert, Ondrejmiška Koloman, Bučko Jozef, Štegena Ján, Večerný Vojtech, Pechár Amadeus, Štupáková Eva, Šimo Rudolf, Drobný Michal

MPK: D01F 13/04

Značky: spôsob, vykonávaniu, odpadov, polymérov, spracovania, výroby, zariadenie, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Zapojenie obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238842

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Marián, Milička Eduard

MPK: H01S 3/13

Značky: obvodů, zapojenie, lasera, vykonávaniu, výkonu, stabilizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera, zabezpečujúceho v súčinnosti so zdrojom čerpacej výbojky lasera plynulý nábeh a udržiavanie konštantného výkonu lasera. Podstatou zapojenia je, že na prvý vstup (13) prvého komparátora (1) je pripojená snímaná okamžitá hodnota (10) výkonu lasera a na druhý vstup (14) prvého komparátora (1) je pripojený pomocný obvod predvoľby (9) výkonu lasera. Výstup (15) prvého...

Sposob budovania spoja lamiel podzemných stien a zariadenie k vykonávaniu tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249927

Dátum: 15.04.1987

Autori: Užovič Hildebrand, Štadler Milan, Rendek Martin, Kmet Marian

MPK: E02D 17/04, E02D 17/08

Značky: stien, spoja, budovania, spôsob, tohto, podzemných, spôsobu, vykonávaniu, zariadenie, lamiel

Text:

...náklady na ich dodatočné dotesňovanie injektážou alebo nápravu inými metódami.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje spôsob budovania spoja lamiel podzemných stien a zariadenie k vykonávania tohto spôsobu pomocou deliacich prvkov z ocelových výpažníc, alebo železobetónových prefabrikovanych prvkov podla vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že deliace prvky sa umiestni V dopredu vyhotovených otvoroch,ktoré majú rozmer širší ako je rozmer...

Spôsob ultrazvukovej indikácie hladiny kvapaliny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233258

Dátum: 01.04.1987

Autor: Figura Zdenko

MPK: G01F 23/28

Značky: spôsob, hladiny, vykonávaniu, ultrazvukovej, kvapaliny, indikácie, tohto, zariadenie, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ultrazvukovej indikácie hladiny kvapaliny sa vykonáva tak, že ultrazvukové vlnenie šíriace sa z vysielaného meniča akustickým vlnovodom s vytvorenými odrazovými plochami sa odrazí od odrazových plôch akustického vlnovodu a dopadne na prijímací menič s intensitou závislou na prostredí obklopujúcom spodný časť vlnovodu a vytvorenými odrazovými plochami. Z prijímacieho meniča sa privádza ultrazvukové vlnenie na vstup zosilňovača, z výstupu...

Spôsob elektrochemického značkovania kovových dielcov a nástroj k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236630

Dátum: 15.02.1987

Autori: Trebichavský Ctibor, Redaj František

MPK: C25F 3/14

Značky: značkovania, vykonávaniu, spôsob, kovových, nástroj, elektrochemického, dielcov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie značkovania výrobkov podľa ČSN. Uvedeného účelu sa dosahuje spôsobom elektrochemického značkovania kovových dielcov podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že na kovový dielec sa pôsobí činnou časťou nástroja pripojeného na jeden pól zdroja elektrického prúdu o napätí menšom ako 40 V cez elektrolytom nasiaknutú pórovitú fóliu.

Sposob získavania vlákien z odpadových vod celulózek a papierní a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248571

Dátum: 12.02.1987

Autori: Faltys Jindřich, Čársky Milan, Wunder Oliver, Hrdlička Libor, Máčai Ján, Vagač Svetozár

MPK: D21F 1/66

Značky: vykonávaniu, spôsob, celulózek, vlákien, zariadenie, papierní, získavania, odpadových

Text:

...cez prepa dovú nádržku prostredníctvom regulátora konzistencie s potrubím medzi primárnym usadzovačom a prepadovou nádržkou a sekundárny sedimentačný stupeň je spojený so zahusťova cim lisom a primárnym usadzovačom.Vyfrakcionovaný a vytriedený dlhovláknitý podiel obsahuje prakticky len dlhé, ľahko odvodniteľnó a pevné vlákna, ktoré sa dajú vrátiť do výrobného prooesu.bez negatívneho vplyvu na kvalitu výrobku, resp. na výkon papierenského...

Spôsob zakladania a tavenia vsádzky silikátových vláknitých materiálov a zariadenie k vykonávaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226662

Dátum: 15.05.1986

Autori: Černý Jozef, Zmund Marián, Lančarič Štefan, Mareš Stanislav

Značky: vláknitých, zakladania, vykonávaniu, materiálov, spôsobu, zariadenie, vsádzky, spôsob, tavenia, silikátových, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnuť vysokej účinnosti procesu zhodnotenia hrubého odpadu z ťahární sklenených vlákien pretavením na taveninu, ktorá v podobe frity alebo priamo ako tavenina sa vracia do výrobného procesu a tak výrazne zefektívni ekonómiu výroby sklenených vlákien. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že predhrievaná vsádza z hrubého odpadu natláčaná do zakladacieho otvoru je najskôr odtavovaná z jeho ústia a potom dotavovaná v tenkej...

Spôsob regenerácie chladiacich nemrznúcich zmesí a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222609

Dátum: 15.03.1986

Autori: Révus Miloš, Hlinšťák Karel, Mareček Václav, Paulech Jozef, Malovec Ján, Macho Vendelín

Značky: regenerácie, spôsob, vykonávaniu, zariadenie, zmesí, tohto, chladiacich, spôsobu, nemrznúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález v značnej miere nadväzuje na československé autorské osvedčenie 185 702, pričom navyše rieši aj regeneráciu chladiacich nemrznúcich zmesí na báze viacmocných alkoholov (etylénglykol, dietylénglykol, propylénglykol, dipropylénglykol) znečistených navyše bežných mechanických a chemických nečistôt uhľovodíkmi (benzín, motorová nafta ap.). Využíva sa na to adsorpcia hlavne aktívnym uhlím, ktoré sa tiež snadno regeneruje parou. Spôsob sa...

Spôsob fixácie hydiny a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231063

Dátum: 01.03.1986

Autori: Janík Augustín, Marton Pavol

MPK: A22C 21/00

Značky: hydiny, zariadenie, fixácie, vykonávaniu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka strojného opracovania jatočnej hydiny. Rieši sposob fixácie hydiny zavesenej za pätové kĺby na strmeňoch závesného dopravníka, pri ktorom sa hydina od chrbta a zdola v oblasti proximálných koncov pažných kostí podopre, podvihné, príp. aj vyklopí hruďou smerom hore a nakoniec fixuje uchytením v mieste proximálnych koncov pažných kostí a v oblasti hrudného okienka opretím o hruď z vonkajšej alebo aj vnútornej strany . Zariadenie...

Spôsob obrábania plôch krehkých keramických výrobkov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216893

Dátum: 31.10.1984

Autor: Panoch Július

Značky: výrobkov, obrábania, zariadenie, ploch, keramických, krehkých, spôsob, vykonávaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru keramického priemyslu. Jeho podstatou je, že sa výrobky obrábajú plynulým pretlačovaním medzi nehybnými reznými hranami funkčných plôch rezných pretlačovacích nástrojov, ktoré obrábajú operačný prídavok na obrábanie súčasne z aspoň dvoch protiľahlých plôch výrobku. Zariadenie pozostáva z posuvného mechanizmu s aspoň jedným unášacím článkom výrobku na pretláčanie výrobku jeho protiľahlými obrábanými plochami medzi sú...

Spôsob znižovania obsahu elektropozitívnejších kovov v katódovom kove pri výrobe kovov elektrolýzou a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216282

Dátum: 15.05.1984

Autori: Cempa Štefan, Molnár František, Tomášek Karel, Kaššayová Edita, Bodnár Ladislav

Značky: znižovania, obsahu, spôsob, vykonávaniu, elektropozitívnejších, výrobe, katódovom, kovov, elektrolýzou, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob znižovania obsahu elektropozitívnejších kovov v katódovom kove pri výrobe kovov elektrolýzou vyznačený tým, že elektrolyt sa za jeho prietoku elektrolyzuje pri veľmi nízkej prúdovej hustote hodnoty 0,1 A . dm2 a ďalej sa elektrolyzuje za prúdových hustôt 1,52 až 1,56 A . dm2.