Patenty so značkou «vyhodnocovací»

Programovatelné zařízení pro sběr měřených dat a programovatelný vyhodnocovací systém pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 270408

Dátum: 13.06.1990

Autori: Szász András, Gárdos János, Serf Egyed, Kuti Pál, Beznóczky Antal, Gyimesi László, Gárdos Miklós, Neuwirt Katalin

MPK: G06F 3/05

Značky: programovatelné, měřených, motorová, programovatelný, vozidla, sběr, vyhodnocovací, systém, zařízení

Text:

...zobrazen na výkreeech, na nichž znázorňuje obr. 1 blokové schema elektronických jednotek zařízení podle vynálezu a obr. 2 výhodné zapojení ochranného obvodu paměti dat v jednotce měřsných dat. v zobrazovací jednotce a v pamäťové jsdnotce.Jak je patrno z obr. 1. je centrální mikroprocesor ł eběrné, zobrazovaní a peměřové jednotky 3 datovou a edresovou sběrnicí 3 spojen jednosměrně, popřípadě dvoueměrně se vstupní jednotkou 5. v tomto případě s...

Vyhodnocovací a logický obvod regulace

Načítavanie...

Číslo patentu: 269840

Dátum: 14.05.1990

Autori: Loukota Stanislav, Dlabač Jaroslav, Novotný Josef

MPK: G05G 15/08

Značky: regulace, vyhodnocovací, logický, obvod

Text:

...logických funkcí,čtvrtý vstup gâ šeeté jednotky 99 logických funkcí a čtvrtý vstup 105 šesté jednotky 100 lo gických funkcí jsou připojeny na kladný potenciál 1. První vstup 161 vyhodnocovacího obvo du 160 je spojen e prvním vstupom 173 kontrolního vyhodnocovacího obvodu 170 výstupů zesnímačů B 9 Výstkpem 15 g prvního snímače 140 regulované veličiny, například polohy, uhlo vého natočení, tlaku, teploty a podobné. Třetí vstup 165...

Vyhodnocovací elektronika pro kontrolní stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269211

Dátum: 11.04.1990

Autori: Procházka Zbyněk, Šinkora Zdeněk, Růžička Miroslav

MPK: G05B 1/00, G01B 21/08

Značky: vyhodnocovací, elektronika, stanice, kontrolní

Text:

...53 g spojen s frekvenčním výstupom lg, 123 g přísluäněho frckvenčního mčniöe QA, 11 g, Jednak svým příslušnďm pomocným výstupom ia, il) spoJen s pomocným vstupom 115, lB příslušněho frekvenčníhc měniče a, jg, Jednak je spcjen svým přísluěným zadávacím vstupom QA, 53 g se zsdávací částí i, obsahující ncjmánä jeden zsdávací potenciometr il. z mikropočítače 6 Jsou do kombinovsného převcdníkn i zspojamf modifikační výstup 334 do modifikačního...

Vyhodnocovací elektronika pro třídicí stanice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269210

Dátum: 11.04.1990

Autori: Růžička Miroslav, Procházka Zbyněk, Šinkora Zdeněk

MPK: G05B 1/00

Značky: třídicí, elektronika, stanice, vyhodnocovací

Text:

...nastaveny tak, aby ležely täsně pod okrajom noeinálního rozsahu signálo ne výstupu přísluáná aáříoí části š, 5. V okamžiku, kdy začne kontrolovaný díleo l vstupovet do eěřící části 3 vstoupí postupne signály z první aěřící části Š e druhá něřící části 5 do noeinální oblasti. opačný stav nestává, když kontrolovaný dílsc l alřící stanici 3 opouátí. Tak dostává eikropočítač 5 inforneoe vyułitelná pro časování jednotlivých fází činnosti. Další...

Vyhodnocovací zařízení s inkrementálním čidlem a mikropočítačem pro pasovou váhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267824

Dátum: 12.02.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 11/00

Značky: zařízení, inkrementálním, čidlem, mikropočítačem, váhu, vyhodnocovací, pásovou

Text:

...rozlíší smer odchylky a reversibílním čítačem vyjádří na sběrnici diskrétne okamžitou výchylku, je k disposici digitální informace nezatížená drifty a nelínearitou. S výhodou lze využít inkrementální fotoelektrická čidla pro odměřování souřadnic polohy funkčních části numericky řízených obráběcích strojů. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchýlky s rozlišením na tisiciny milimetru. Aplikace zařízení podle vynálezu je také možná na...

Vyhodnocovací zařízení pro třídění radiofotoluminiscenčních detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267580

Dátum: 12.02.1990

Autori: Adametz Otto, Novotný Jaroslav, Prádler Petr, Pleštil Zdeněk, Matěcha Jaromír

MPK: G01T 1/208

Značky: zařízení, detektoru, třídění, radiofotoluminiscenčních, vyhodnocovací

Text:

...Q. Měřící část představuje ned podávacím kotoučem 3 uspořàdená evětlotěsná měřicí komore Q se zdrojem u 1 trafialovéhosvětle§ s maximem vyzařováni při vlnové délce 360 nm, s fotonásobičem 1 e evěťelnou uzávěrk 3 u§. Pohyb uzávěrky § je vyvolán krokovýu motorom 2,který je řizen signály z ovládací části Ag. Přesná polohe detektoru Q měřicí komoře § je dána blokovacím členem se zerážkou 1 Q, reverzně ovládeným krokovým motorem łł. Proměřoveným...

Vyhodnocovací obvod snímača polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 267195

Dátum: 12.02.1990

Autor: Potocký Peter

MPK: G01D 5/26

Značky: snímača, obvod, polohy, vyhodnocovací

Text:

...prvkov voči clonke.Snímací blok l pozostáva 2 dvoch optoelektronických snímacích prvkov lg, lg umiestnenýchvedľa seba v medzere clonky li, pričom podmienkou vytvorenia správneho kôdového signáluje, aby šírka medzery clonky li bola rovnaká ako šírka zubu clonky lg. Signál z optoelektronických snimacich prvkov lg, lg je v zosilovači zosilnený na úroveň vhodnú pre spracovaniev logickom vyhodnocovacom obvode, ktorý pozostáva z dvoch invertorov gł,...

Vyhodnocovací zařízení pro pásové váhy s konstantní rychlostí pásu s inkrementačním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266765

Dátum: 12.01.1990

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: inkrementačním, pásu, vyhodnocovací, čidlem, zařízení, pásové, váhy, rychlostí, konstantní

Text:

...výchylku, je k k disposici digitální informace nezatížená drifty e nelinearitou. S výhodou lze využít inkrementační fotoelektrická čidla nebo indukční snímače pro odměřováni souřadnic na numericky řízených obráběcích strojích. Tato čidla jsou schopna vyjádřit odchylku e rozlišením na jednu tisícinu mm. Aplikace zařízení podle vynálezu na existující vážící mosty mechanických pasových vah nebo jiných pssových veh určen ch k rekonstrukci...

Vyhodnocovací zařízení pro pasové váhy s inkrementačním nebo lineárním indukčním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265896

Dátum: 14.11.1989

Autor: Eckstein Čeněk

MPK: G01G 23/01

Značky: inkrementačním, vyhodnocovací, čidlem, zařízení, indukčním, lineárním, váhy, pásové

Text:

...zařízení podle vynálezu»Na pákový mechanismus vážícího mostu Q je mechanicky připojeno inkrementační nebo lineární indukční čidlo 1 připojené svým výstupem na vstup obvodu pro odměřování souřadnic g, na jehož výstup je připojen prvý vstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem 2, na jehož druhý vstup je připojen výstup impulsního snímače L rychlosti pasu Q, přičemž na prvý výstup programovatelného děliče s řízeným dělícím poměrem...

Vyhodnocovací zařízení pro komplexní kontrolu otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265615

Dátum: 14.11.1989

Autori: Šinkora Zdeněk, Růžička Miroslav, Psutka Petr

MPK: B23Q 15/00, B23Q 23/00

Značky: zařízení, komplexní, vyhodnocovací, otvorů, kontrolu

Text:

...gg a převodním vstupu 3 a tak získava sledy číslicových informací odpovídajících měřeným rozměrüm v jed notlivých bodech povrchu otvoru kontrolované součástí l.Vnitřní činnost mikropočítače 2 probíhá V uzavřených pracovních cyklech taktovaných časovačem, který je jeho součástí. Hlavním účelem vytvořených cyklů je periodicky obsloužit sloupcový indikátor lg, tlačítkovou matici ll a také dvoufázový převodník §. Tato obsluha probíhá tak,...

Vyhodnocovací obvod ultrazvukového merača vzdialenosti, alebo hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262785

Dátum: 11.04.1989

Autor: Zámečník Vlastimil

MPK: G01C 3/06

Značky: obvod, merača, hladiny, ultrazvukového, vyhodnocovací, vzdialenosti

Text:

...referenčného kanála je pripojený cez vzorkovací obvod 3 referenčného kanála na prvý vstup 51 porovnavacieho obvodu 5, na ktorého druhý vstup 52 je pripojený referenčný zdroj 4. Prvý vstup 61 je pripojený na svorku 17 spoločného bodu napájania. Svorka 15 vzdialenosti je pripojená na riadiaci vstup 63 elektronického prepínača 6 kanála vzdialenosti. Výstup elektronického prepínača ti kanála vzdialenosti je pripojený cez integrator 7 kanála...

Vyhodnocovací obvod stavu zopnutia elektrických kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262647

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mašán Jozef, Střechay Libor

MPK: G05B 23/02

Značky: stavu, obvod, kontaktov, vyhodnocovací, zopnutia, elektrických

Text:

...zopnutia kontaktu zapojeného v silovom obvode a namáhanáho požadovaným pracovným výkonom, pričom výstup obvodu možno vyhodnocovať meracou ústredňou, resp. mikropočitačovým systémom, a to s vysokou rýchlostou zosnimania stavu zopnutia kontaktov, pretože vyhodnocovaci obvod vyhodnocuje stav zopnutia okamžite pri prvom zopnuti kontaktov, čo umožňuje merať aj dynamrui spínania kontaktov, t.j. dobu ustálenia kontaktov, ako aj súbeh spinania...

Zapojení vyhodnocovací jednotky zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých palivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 247204

Dátum: 11.08.1988

Autor: Rosický Jioí

MPK: G01N 23/10

Značky: tuhých, stanovení, radiometrické, popelovín, vyhodnocovací, zapojení, obsahu, palivech, jednotky, zařízení

Text:

...1 řidícím vstúpemy vyhodnocovacího bloku. Nastavování referenčních mezí se provádí tedy přímo ve vyhodnocovacím bloku. Toto řešení celé zapojení zjednodušuje a je výhodné zejména při progremovém řízení vyhodnocovacího bloku.Příklad provedení zapojení vyhodnocovací jednotky podle vynálezu je zobrazen na přiloženém výkrese, na němž je nakresleno principiální schéma zapojení celého zařízení pro radiometrické stanovení obsahu popelovin v tuhých...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro měření tepla v páře

Načítavanie...

Číslo patentu: 257427

Dátum: 16.05.1988

Autor: Petřík Petr

MPK: G01K 17/06

Značky: vyhodnocovací, páře, tepla, jednotky, zapojení, měření

Text:

...sígnálem tlakové diference umožąňuje odmocnit jedním odmocňovacím blokem jak korigujícífunkci, tak signál tlakové diference, což snižuje složitostcelého měřiče tepla v páře zvyšuje jeho přesnost a spole hlivost. Výhodou tohoto zapojení je rovněž to, že rozdílo ~ vý blok spolu s druhým součinovým blokem mohou prováděťpouze korekci na změnu entalpie páry v závislosti na tlaku e teplotě, což snižuje nároky na stabilitu elektronických obvodů,...

Vyhodnocovací obvod přírůstkového převodníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255978

Dátum: 15.04.1988

Autor: Moskala František

MPK: H03K 5/26

Značky: vyhodnocovací, převodníku, přírůstkového, obvod

Text:

...vstup R druhého klopného obvodu § a výstup druhého klopného obvodu § je připojen na první vstup prvního hradla É, jehož výstup je přípojen na vstup R prvního klopného obvodu §, invertovaný výstup prvního klopného obvodu § je přes první obvod lg časového zpožděnípropojen se vstupem R třetího klopného obvodu 2 a invertovaný výstup druhého klopnéhoobvodu § je přes druhý obvod łł časového zpožedění propojen se vstupem R čtvrtého klopnéhoobvodu...

Logická vyhodnocovací zařízení, zejména pro lokální důlní automatizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 245589

Dátum: 15.09.1987

Autori: Košík Martin, Zelník Addej, Reiser Vladimír, Rendoš František

MPK: E21F 17/18, G05B 24/02

Značky: automatizaci, důlní, zejména, lokální, zařízení, vyhodnocovací, logická

Text:

...7.1.2 až 7.n.2 prvního až n-tého vazebního členu 7.1 až 7.na současně se všemi výstupy 8.1.3 až 8.n.3 prvního až n-tého zesilovacího členu 8.1 ažgpn. Druhý vstup §LłLg prvního zesilovacího členu §Lł je spojen s prvním výstupem gLłLg prvního indikačního členu § 41, jehož druhý výstup 2414 je spojen s prvním vnějším signálovým výstupem §L 1 ł prvního indíkačního členu § 41. Třetí výstup gLłL 1 prvního indikačníhočlenu 21 je spojen s...

Vyhodnocovací obvod velikosti otáček synchronních motorů velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241754

Dátum: 10.08.1987

Autori: Libotovský Ladislav, Stockert Miroslav, Sýkora Bohumil

MPK: G01P 3/42

Značky: výkonu, vyhodnocovací, motorů, synchronních, obvod, velikostí, veľkých, otáček

Text:

...podle vynálezu je dosešenoepoleh 1 i vêho měření ekuteěných otâěek synchronnfho motoru, které je nazávislé na mechanických čâetech pohonu, a proto plně vyhovuje náročným provozním podmfnkâm poháněněho zařízení, jfmš je zějmêna kulový mlýn k výrobě cementu nebo podobných mąteriâlů. Řešenf a zapojení vyhodnocovacího obvodu je jednoduchá a proto.jeho realizace nevyžaduje velkých pořizovacfoh ani provoznfch nákla dů. něřfcfhoçvinutr lze využít...

Vyhodnocovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243861

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ubiková Marie, Pojman Pavel

MPK: G01F 23/26, G01F 23/00, G01R 17/02...

Značky: obvod, vyhodnocovací

Text:

...zpětnovazebním odporem g, na druhý nabíjecí vstup lg pracovního monostabilního klopného obvodu lg.Vyhodnocovací obvod podle vynálezu pracuje tak, že oba monostabilní klopné obvody lg,gg jsou při změně společného vstupního spouštěcího signálu z úrovně log 1 na úroveň log 0 překlopeny do stavu, kdy na jejich přímých výstupech li jsou úrovně log 1. Hodinový vstup âł prvního klopného obvodu gg typu D je v tomto okamžiku na úrovni log 0. Po...

Vyhodnocovací zařízení pro třídičky s poloautomatickou kalibrací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251120

Dátum: 11.06.1987

Autori: Růžička Miroslav, Psutka Petr

MPK: G01B 21/00

Značky: poloautomatickou, třídičky, kalibraci, zařízení, vyhodnocovací

Text:

...gg. Tím je určeno, že se na výstupu provozní paměti 3 objeví signál odpovídající měřenému rozměru.od ukončení signálu na úrovñovém vstupu lg nebo měřicím vstupu ll se odvozuje ukončení signálu na klíčovacím vstupu 33. současně se v tomto okamžiku aktivizuje dvoufázový převodník É signálem přivedeným na časovací vstup gg. Dvoufázový převodník 5 odpoví signálem s časovým překrytím, který je zveden na přerušovací vstup łgg. Časové překrytí je...

Vyhodnocovací zařízení se sčítačkou-odčítačkou předvolených čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240654

Dátum: 01.06.1987

Autori: Deák Gyula, Fekete Márton, György Lajos, Zára Erzsébet

MPK: H03K 5/00

Značky: zařízení, čísel, vyhodnocovací, předvolených, sčítačkou-odčítačkou

Text:

...předvolených Éísel provádějíoí součet-rozdíl po jednotlivých dekádáoh eestává ze zobrazovacíeh jednotek łà až łk , připojených k jednotlivým dekádám oboueměrných čítečů g až gř , přičemž mezi obousměrné čítače g až 21 jsou připojeny výstupy přednastavitelných čítačů 5 až äř, k nimž jsou připojeny jednotlivé dekády QF až 5 přednastavených čísel, přičemž k hodinovým vetupům přednastavitelných čítačů.§F až 5 je připojen výstup...

Vyhodnocovací obvod magnetického modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250257

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ripka Pavel

MPK: G01R 33/04

Značky: magnetického, vyhodnocovací, modulátoru, obvod

Text:

...22. Mezi investujícím vstupem prvního operačního zesilovače 21 a jeho výstupem je zapojena paralelní kombinace integračního kondenzátoru 24 a druhého odporu 23, který zabraňuje zahlcení integrátoru 2 ofsetem prvního operačního zesilovače 21.Výstup prvního operačního zesilovače 21,tedy výstup integrátoru 2, je připojen na vstup převodníku 3, který je v tomto případě tvořen detektorem 31 kladné špičky,detektorem 40 záporné špičky a rozdílovým...

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Dalibor, Vybíhal Jaromír

MPK: G01N 21/01

Značky: prašnosti, zapojení, ovzduší, měřiče, vyhodnocovací, částí

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Zapojení řízené mnohakanálové vyhodnocovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Večera Jan, Zikos Dimitrij, Daněk Zdeněk, Kovář Josef, Plachý Jaroslav, Hruška František

MPK: H03K 21/00

Značky: zapojení, vyhodnocovací, mnohakanálové, řízené, jednotky

Text:

...druhý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulzních signálů druhého měřeného kanálu a na druhý vstup druhého číslicového čítače je zapojen vodič řízení režimu číslicového čítače druhého kanálua n-tý číslicový čítač má na první vstup zapojen vodič impulsních signálů n-tého měřeného kanálu a na druhý vstup n-tého číslicového čítače je zapojen vodič pro řízení režimu n-tého číslicového čítače n-tého kanálu, přičemž výstupy z...

Vyhodnocovací obvod, zejména pro vodivostní čidlo s galvanickým oddělením

Načítavanie...

Číslo patentu: 238708

Dátum: 16.03.1987

Autor: Jaborský Kamil

MPK: G05D 9/12

Značky: zejména, vyhodnocovací, vodivostní, čidlo, galvanickým, oddělením, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Řešením je zapojení vyhodnocovacího obvodu vodivostního snímače, zejména pro snímání výšky hladiny elektricky vodivých kapalin. Obvod je rovněž vhodný pro senzorové a vodivostní snímače. Vyhodnocovací obvod sestává v podstatě z omezovacího členu, z dvojice komplementárních tranzistorů, regulačního a oddělovacího členu a galvanicky odděleným výstupem. V uvedeném zapojení protéká obvodem vodivostního čidla střídavý elektrický proud, který...

Zapojení vyhodnocovací jednotky pro zjišťování polohy pracovního režimu motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239683

Dátum: 13.03.1987

Autori: Anlauf Alfred, Kindler Wolfgang

MPK: F02M 59/38

Značky: polohy, jednotky, zapojení, vyhodnocovací, režimu, zjišťování, motorů, pracovního

Text:

...polohy regulační tyče vstřikovacího čerpadla. Poloha regulační tyče určuje velikost množství dodávanéhopaliva do válce motoru, koresponduje tedy s hodnotou točivého momçntu motoru. Snímání otáček je možno umístit na kterékoliv rotující části motoru, je však vhodné umístit snímačk vačkové hŕídeli vstřikovacího čerpadla.Výhody zapojení podle vynálezu spočívají v tom, že řidič vozidla podle informace dané vyhodnocovací jednotkou, může volit...

Digitální vyhodnocovací aparatura pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232456

Dátum: 15.06.1986

Autor: Čmejla Petr

MPK: G01G 11/18

Značky: digitální, váhy, vyhodnocovací, pásové, aparatúra

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pásových vah a řeší zapojení digitální vyhodnocovací aparatury pro pásové váhy s využitím obvodů kontinuálního součinu a kontinuálního rozdílu dvou frekvencí. Tenzometrický snímač síly je připojen přes zesilovač a A-D převodník k jednomu vstupu obvodu kontinuálního rozdílu dvou frekvencí, na jehož druhý vstup je připojen generátor tárovací frekvence s voličem. výstupy rozdílového obvodu jsou připojeny na vstupy vratného čítače....

Zapojení vyhodnocovací a řídicí části souřadnicových měřicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230836

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petrásek Jiří, Böhm František, Šinkora Zdeněk, Lichtenberg Ivo

MPK: G01B 21/04

Značky: zapojení, částí, řídící, měřicích, vyhodnocovací, souřadnicových, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření decentralizovaného vyhodnocovacího a řídicího systému souřadnicových měřicích strojů, který svou variabilitou umožňuje využívat jednotnou strukturu technických prostředků a ručních a automatických souřadnicových měřicích strojů. Uvedeného účelu se dosáhlo zapojením, ve kterém je souřadnicový měřicí stroj spolu s odměřovacím systémem, polohovými servomechanismy a jednotkou stavů připojen k řídicí jednotce. Připojení...

Vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220094

Dátum: 15.10.1985

Autori: Náprstek Vladimír, Chvátal Josef, Schlemmer Arnošt, Foldyna Antonín, Hudec František

Značky: tranzistorem, obvod, vyhodnocovací, čidla, vedení, zabezpečením, opatřená, výstupu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vyhodnocovací obvod se zabezpečením vedení, který obsahuje dva komparátory a limitující obvod. Vyhodnocovací obvod je určen pro čidla opatřená na výstupu tranzistorem, vedeným svým kolektorem na napájecí svorku čidla a svým emitorem na výstupní svorku čidla. Obvod podle vynálezu nalezne uplatnění v automatizaci technologických zařízení, zvláště v zabezpečovacích a ochranných systémech, kdy zvýší provozní spolehlivost celého...

Vyhodnocovací zařízení pro kontrolu tělísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217183

Dátum: 15.02.1985

Autor: Lichtenberg Ivo

Značky: tělísek, kontrolu, zařízení, vyhodnocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozměrového třídění strojírenských součástí. Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti třídění při současném zvýšení výkonu třídicích automatů. Uvedeného účelu se dosahuje zařazením samočinného cejchování třídicího zařízení. Samočinné cejchování se provádí tak, že po uzavření přísunu kontrolovaných tělísek do podávacího kotouče a po vytřídění chybných tělísek se na místo kontrolovaných tělísek zasune kontrolní etalon. Kontrolní...

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 224149

Dátum: 01.11.1984

Autori: Stejskal Alois, Popela Bohumír

Značky: zapojení, laserový, interferenční, odměřovací, systém, elektroniky, vyhodnocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vyhodnocovací elektroniky pro laserový interferenční odměřovací systém, vyznačené tím, že vstupy (21 a 22) interferenčních signálů A a B jsou paralelně spojeny s indikátorem (1) signálů a se vstupní jednotkou (2) obsahující výstupy (31 a 32) o údaji znaménka a přírůstku signálu, jejíž třetí výstup je propojen jednou větví přes obvod (3) průkladů a druhou větví přes spínač (4) průkladů do uzlu spojeného se společným vstupem (25)...

Zapojení vyhodnocovací jednotky číslicového měření šířky nebo polohy pásových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214972

Dátum: 15.09.1984

Autori: Karásek Otakar, Šustek Jaroslav, Hruška František

Značky: vyhodnocovací, měření, zapojení, číslicového, pásových, šířky, polohy, jednotky, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšení funkce zařízení, zejména jeho přesnosti, k měření šířky, případně polohy pásových materiálů, při jejich výrobě nebo zušlechťování. Jedná se o výroby fólií z plastů, podlahovin, poromerických usní, textilií, netkaných vláknitých vrstev nebo zušlechťování těchto materiálů. Dosavadní systémy za polení používaly analogový princip měření, který má omezenou přesnost a citlivost, která se ještě zhorší při převádění na...

Elektronická vyhodnocovací jednotka s opakovaným vyhodnocováním signálů vad v textiliích, zejména v pleteninách

Načítavanie...

Číslo patentu: 217033

Dátum: 01.07.1984

Autori: Trmač Miloslav, Zezula Radomír, Svoboda Petar, Válek Lubomír

Značky: vyhodnocováním, zejména, opakovaným, pleteninách, signálu, jednotka, textiliích, elektronická, vyhodnocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití v textilním průmyslu zejména v textilním průmyslu na okrouhlých pletacích strojích ve spojení s optickým čidlem, které zaznamenává vady v pleteninách, např. puštěná očka, ažury nebo díry. Předmětem vynálezu je elektronická vyhodnocovací jednotka s opakovaným vyhodnocováním signálů vady jako součást aparatury pro snímání vad během procesu výroby pletenin. Podstatou vynálezu je elektronická vyhodnocovací jednotka...

Logický vyhodnocovací obvod, zejména pro vyhodnocování elektrického propojení konečné logické struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 223142

Dátum: 01.04.1984

Autori: Hrůza Jan, Brejška Jiří, Habada Oldřich, Bugár Ján

Značky: elektrického, vyhodnocovací, vyhodnocování, konečné, obvod, zejména, logický, logické, propojení, struktury

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší logický vyhodnocovací obvod, zejména pro vyhodnocování elektrického propojení konečné logické struktury řídících automatů, sestávající ze dvou demultiplexních členů, výstupního členu a dvou multiplexních členů. Logický vyhodnocovací obvod dle vynálezu svojí strukturou dovoluje jednoduché připojení na návazné zařízení. Umožňuje výhodné řešení blokové skladby těchto jednotek, zejména s připojením k návaznému řídicímu systému, kde...

Testovací blok, zejména pro vyhodnocovací zařízení k testování binárních logických funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 213592

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bugár Ján, Habada Oldřich

Značky: vyhodnocovací, funkcí, binárních, blok, logických, testování, zejména, testovací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší testovací blok pro vyhodnocovací zařízení k testování binárních logických funkci, kde je komplexně zajištěna automatizace procesu kontroly testovaného zařízení. Testovací blok obsahuje připojovací modul, testované zařízení, přepojovací modul, základní programovací modul, indikační programovací modul, komunikační modul, ovládací výstupní modul, indikační vstupní modul, napájecí modul a signalizační a ovládací modul. Testovací blok...