Patenty so značkou «vyhodnocení»

Zařízení pro vyhodnocení síly nebo momentu pracovní části stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260239

Dátum: 15.12.1998

Autor: Hlavoňek Jaroslav

MPK: G01L 3/22

Značky: zařízení, částí, vyhodnocení, síly, stroje, momentu, pracovní

Text:

...zařízení podle vynálezu je podstatné zlepšení vyhodnocení momentu nebo síly, napřa brzdného momentu u tvářecích strojů, čímž se zvýší bezpečnost práce. Je možno zjišřovat opotřebení obložení brzd nebo spojek strojního zařízení. Další výhodou je jednoduchá konstrukce stroje a vyšší spolehlivosą nebot zařízení neobsahuje žádné kontaktovévynález blíže objasní přiložený výkres, kde je znázorněno blokově zařízení pro vyhodnocení síly nebo...

Zapojení pro vyhodnocení okolí nulové hodnoty oboupolaritního signálu otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269091

Dátum: 11.04.1990

Autori: Heinrich Petr, Kmínek Zdeněk, Raba Pavel

MPK: H03K 17/00

Značky: zapojení, otáček, hodnoty, vyhodnocení, okolí, signálu, nulové, motorů, oboupolaritního

Text:

...nuly,vyaezeneo nepětía prechodu báze eaítor tranzíatorů npn a pnp je výstupní logícký eígnál ehodná velíkoatí, zapojení obvodu je jednoduchá a nenáročná na další zpracování logíckýaí obvody.Na příloženán výkroeu je příklnd provedení pro vyhodnocení okolí nulová hodnoty oboupolarítního eígnálu otáčok HOÍ 0 ľUeVstupní evorka ł je epojena přes první odpor g e bází prvního tranzíatoru š typu NPN e eoučaonä a bází trenzíatoru 5 typu PMP jejichž...

Zapojení pro vyhodnocení hladin měřené veličiny při dané polaritě její změny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268048

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr, Kuna Václav

MPK: H02J 3/12

Značky: veličiny, změny, polaritě, zapojení, její, vyhodnocení, dané, měřené, hladin

Text:

...201, jehož invertující vstup je spojen přes prvý odporggg 5 druhým vstupem gQ logického členu g a neinvertujíci vstup s nulovým potencialem. Výstup komparátoru ggl je spojen s anodou druhé diody ggg, jejíž katoda je spojena 5 katodami prvé diody ggi a třetí diody ggg a přes druhý odpor ggg se svorkou ggz záporného napětí. Anoda prvé diody § 91 je spojena s prvním vstupem gél logického členu Š a ano da třetí diody 206 je spojena s výstupem...

Zapojení pro dálkové vyhodnocení odolnosti opakovačů proti rušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 268016

Dátum: 14.03.1990

Autor: Culka Jan

MPK: H04B 3/46

Značky: zapojení, rušení, vyhodnocení, proti, opakovačů, dálkově, odolností

Text:

...pro dálkově vyhodnocení odolnost opakovečů proti rušení podle vynálezu umožňuje zjístit B índikovot, ktoré z opokovaćů měřeneho traktu mají aníženou odolnost proti rušení, à to oproti stávejícím zařízením í zo normálníha provozu a bez zvláštníhoPříklad zapojení je dále popsán pomocí výkresu. Výstup klopného obvodu ł je připojen na nulovací vstup 5 časové základný Š. Výstup časové základný 3 je připojen na hodínový vstup čítoće 3. Výstup...

Zařízení pro optimální vyhodnocení zatížení otočného výložníkového jeřábu s indikací nastavení jeho opěrných elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267734

Dátum: 12.02.1990

Autori: Straka Jiří, Engliš Karel, Talacko Jiří, Hirt Lubomír

MPK: B66C 15/00

Značky: zatížení, optimální, vyhodnocení, opěrných, jeřábu, otočného, zařízení, elementů, indikaci, výložníkového, nastavení

Text:

...indikaoi a signsliznci jak nebezpečného zatížení, tak i indikuci a signslizeci přetížení otočného výložníkověho jeřábu, n to s dostntečnou bezpečností při maximálním využití ncsnai jeřáhu v jednotlivých smčrech nntočení otočného vršku.Příklsd provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je znázornčn nárys uspořádání snímače ůhlově odohylky rámu vůči horizontální rovinč,no obr. 2 půdorys uspořádání...

Zapojení pro vyhodnocení signálů inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266906

Dátum: 12.01.1990

Autor: Křivánek Lubomír

MPK: G05B 19/403

Značky: snímače, vyhodnocení, inkrementálního, signálu, zapojení

Text:

...jednotky případně číslicového řídicího systému.Uvedené základní zapojení lze obměnit tak,že druhý blok 4 klopných obvodů má klopné obvody pouze s jediným výstupem, tzn. že klopné obvody nemají výstupy negovaného signálu. V tom případě je možné použít pouze jediný výstup klopného obvodu. Základní za 5pojení lze obměnit tak. že výstup 412 prvního klopného obvodu druhého bloku je zároveň spojen s prvním vstupem 31 první paměti 3. Výstup 414...

Zařízení pro vyhodnocení počáteční polohy rotoru synchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266615

Dátum: 12.01.1990

Autor: Brandštetter Pavel

MPK: H02P 7/62

Značky: zařízení, počáteční, motorů, polohy, vyhodnocení, rotoru, synchronního

Text:

...magnetického toku je spojen jednak s prvním vstupem diferenciálního zesilovače 3 a jednak se vstupem druhého komparátoru 3. Druhý výstup výpočetního bloku l vektoru magnetického toku je napojen na vstup čtvrtého komparátoru 5. Na synchronní motor lg je mechanicky připevněno inkrementální čidlo gg, spojené s vyhodnocovacím blokem lg polohy rotoru. První výstup vyhodnocovacího bloku lg polohy rotoru je spojen s druhým vstupem díferenciálního...

Zapojení pro vyhodnocení a signalizaci odpojení čí ztráty kapacity akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265939

Dátum: 14.11.1989

Autor: Stuchlík Stanislav

MPK: G01R 17/00, H01M 10/48, H01M 10/46...

Značky: akumulátorů, ztráty, vyhodnocení, odpojení, kapacity, signalizaci, zapojení

Text:

...§ a vyhodnocovací obvod A.Napájecí zdroj l slouží k napájení k němu připojenému zařízení a k dobíjení a udržování akumulátoru g. Akumulátor g je zdrojem energie pro napájené zařízení při výpadku napájecíJe spojen s napájecím zdrojem l přes primární vinutí gl, které může být zapojeno l napájí též generátor 3 střídavého napětí, 3. Primární vinutí âł představujeho zdroje l. v kladné nebo záporné větvi. Napájecí zdroj jehož výstup je spojen s...

Zařízení pro vyhodnocení a snímání polohy světelné stopy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265721

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kvasnica Milan, Šimeček Tomislav

MPK: G07C 9/00, G02B 17/06

Značky: snímání, světelné, stopy, zařízení, polohy, vyhodnocení

Text:

...za účelem zvýšení citlivosti zařízení je vhodné před vyhodnocovací zařízení zařadit synchronní zesilovačese stejnou pracovní írekvencí jako je frekvence přerušování světelné stopy.Při podílovém měření plošného a odraženého optického svazku z optického dělicĺho členu tvořenćho polopropustným zrcadlem se ve srovnání se známým provedením, s použitím optického klĺnu, zvětšuje podílový signál a tím i rozlišovací schopnost zařízení prakticky na...

Zapojení fázového závěsu pro vyhodnocení sériových dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265159

Dátum: 13.10.1989

Autor: Loutocký Dušan

MPK: H03L 7/10

Značky: zapojení, vyhodnocení, závěsu, fázového, sériových

Text:

...obvodu l 0, jehož výstup l 021 je připojen k prvnímu vstupu 511 druhého součinového hradla j, přičemž první výstup 621 řízeného oscilátoru g je přípojen k druhému vstupu 412 klop 2Funkce zapojení podle vynálezu je následujícíHrana signálu cĺlové frekvence spusti prvý monostabilni obvod 1 a zároveň nastavý klopný obvod 5. Klopný obvod 5 je nulován přichodem signálu z prvního výstupu 621 řízeného osciláto ru É.Prvé součinové hradlo 5 generuje...

Kontrolní obvod pro vyhodnocení rušivých signálů v zabezpečovacích zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264887

Dátum: 12.09.1989

Autori: Konečný Ivan, Chudáček Václav

MPK: B60L 3/00

Značky: rušivých, kontrolní, zabezpečovacích, zařízeních, signálu, vyhodnocení, obvod

Text:

...na vstup g prvního detektoru Q a na vstup Q selektivního obvodu É. Selektivní obvod É slouží k filtraci případných rušivých signálu ve spektru vstupního signálu. Na jeho výstupu 1 obdržíme referenční signál,který je přiveden na vstup g druhého detektoru g. Na výstupu 5 prvního detektoru 3 a na výstupu gg druhého detektoru 2 jsou stejnosměrné signály v přesném poměru, daném přenosovými charakteristikami signálového řetězce společný vstup l -...

Zapojení pro záznam a vyhodnocení průběhu dynamické únavové zkoušky

Načítavanie...

Číslo patentu: 264867

Dátum: 12.09.1989

Autori: Patrovský Jiří, Šťastný Alois, Nejedlý Vladimír

MPK: G01N 3/38, G01N 3/00

Značky: únavové, zkoušky, průběhu, zapojení, záznam, vyhodnocení, dynamické

Text:

...činnosti dovoluje pomocí signálu, který je běžně k dispozici na výstupu řídicího bloku pulsátoru, měřit s velkou přesností kmitočet namáhání přímo v závislosti na počtu únavových cyklu, přičemž automaticky vypouští nadbytečná data, nepotřebuje během své činnosti až do samočinného ukončení zkoušky žádnou obsluhu a ze zaznamenaných hodnot může snadno určovat ostatní důležité závislosti,které charakterizují ünavovou zkoušku, přičemž kultura...

Zapojení pro vyhodnocení poruch řízeného usměrňovače budicí soupravy synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264624

Dátum: 14.08.1989

Autori: Petrášek Petr, Kuna Václav, Hrzán Emil

MPK: G01R 21/06

Značky: poruch, soupravy, zapojení, usměrňovače, řízeného, budicí, stroje, synchronního, vyhodnocení

Text:

...druhé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů a s výstupem 1555 třetí skupinyl 5 čtyř paralelně zapojených tyristorů a tvoří výstup 555 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 155 prvé skupiny 55 čtyř paralelné zapojených tyristorů je spojen s prvním pôlem 5355 prvního vypínače 53, jehož druhý pól 535 je připojen na vstup 553 bloku 5 paralelně zapojených tyristorů. Vstup 5553 druhé skupiny ł 5 čtyř paralelné zapojených...

Zapojení elektronických obvodů k vyhodnocení a signalizaci poruchy v elektronických zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 264424

Dátum: 14.08.1989

Autor: Bistrý Vladislav

MPK: G01R 19/155, G01R 19/145, G01R 19/16...

Značky: vyhodnocení, zapojení, obvodů, zařízeních, elektronických, poruchy, signalizaci

Text:

...definované doby vyhodnoceni ztráty signálu v kontrolovaném zařízení, která je dána periodou sladu puleů na výstupu frekvenčního děliěe.Príklad provedení je schematicky znázorněn na přípojeném výkrese.vstupní svorka 5 kontrolovaného elektronického zařízení je připojena na první vstup prvého hradla Q, na jehož druhý vstup je připojen jednak kondenzátor 3, jehož druhý vývod je płipojen na zem a jednak odpor gg, jehož druhý vývod je připojen...

Zapojení pro vyhodnocení nesouhlasu, zejména pro zabezpečovací soustavy měničů signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263846

Dátum: 12.05.1989

Autori: Habada Oldřich, Bugár Ján

MPK: G05B 23/02

Značky: soustavy, zabezpečovací, zapojení, nesouhlasu, zejména, vyhodnocení, signálu, měničů

Text:

...vstupem 8.2 třetího loglckéhočlenu 8 a. se třetím vstupem 11.3 čtvrtého logíckého členu 11. Výstup 11.4 čtvrtéh-o logíckého členu 11 je spojen s výstupem 8.4 třetího logického členn tě a se vstupem 1 I.1 vazebního členu 1 G, jehož výstup 10.2 je propojen s druhým vstupem 12.2 řídicího členu 12. Výstup 12.3 řídicího členu 12 je spojen s prvním vstupem 16.1 zesilovacího členu 1.6, se štvrtým vnějším Výstupem A 11 a se vstupem 13.1 třetího...

Zařízení pro vyhodnocení jalového proudu synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263751

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kuna Václav, Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: G01R 21/06, G01R 19/15

Značky: vyhodnocení, zařízení, jalového, proudu, synchronního, stroje

Text:

...zařízení sestává z prvního MOS spínače łá, jehož vstup je připojen jednakna anodu první diody lg, jendak přes třetí odpor ll na první výstup 33 měřicího tranfosmátoru 3 proudu první fáze synchronního stroje a dále přes první odpor g, jenž je připojen na katodu první diody 3 a na nulový potenciál, zatímco výstup M 05 spínače gg je spojen s prvním vatupem §ł součtového a zesilovacího členu g s Eiltrem. Druhý výstup 2 4 měřicího transformá...

Fotometrická cela pro vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263524

Dátum: 11.04.1989

Autori: Volf Radko, Doležal Bohuslav, Mostecký Jiří, Popela František, Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Kolář Milan, Stejskal Josef, Anděl Michal

MPK: G01J 1/04

Značky: fotometrická, zabarvení, reagenčních, proužku, vyhodnocení

Text:

...žluté oracovní luniniscenčnídiody 5 a zelené pracovní luminiscenční diody Q.Fotometrické cely podle vynálezu je možno využít například k vyhodnocování víceploškových různobarevně se vvbarvujících reagenčních proužků používaných pro komplexní diagnostiku, to je určení obsahu glukózy, acetonu a jiných látek v tělesných tekutinách.Fotometrické cela podle vynálezu pracuje následujícím způsobem. Červená pracovní luminiscenční dioda 4 a žlutá...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy, zejména tvářecích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262507

Dátum: 14.03.1989

Autor: Král Václav

MPK: H02H 3/28

Značky: zejména, tvářecích, strojů, zařízení, vyhodnocení, poruchy

Text:

...bezpecnostní vačky nebo odměřovací kotouče opatřené nejméně jedním výłezem nebo zoubkem a upevnené na začátku a konci hlídané mechanické častí stroje. První a druhá vstupní svorka ł, 3 jsou uvnitř zařízení spojený přes první a druhý vstupní obvod 3, 1 s prvními vstupy prvního a druhého rozhodovacího obvodu Ž, Q, jejich výstupy jsou propojeny s prvními vstupy prvního s druhého spínacího obvodu 1, 3. První výstupy prvního a druhého...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262201

Dátum: 14.03.1989

Autori: Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Anděl Michal, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Kolář Milan, Doležal Bohuslav

MPK: G01J 1/58

Značky: reagenčních, proužku, zabarvení, fotometrická, objektivní, vyhodnocení

Text:

...Osvědčení č. 260 640-1. jeho podstata spočíva v tom, že v kanálku reťerenční luminiscenční »diody je mezi luminlscenční ldiwodu a. fotooclpor vložen zeslabovací prvek.Vyšší (účinek vynálezu spočíva v osvětlení fotoodporu oběma lumlniscenčnímí diodaml na stejné ploše, přičemž dochází k lepšímu využití jeho účinné plochy. Rovnoměrnějšĺ osvětlení se projeví ve zlepšení průběhu signálu, takže při stejne citlivosti je dosaženo ostřejšího...

Zapojení pro vyhodnocení rychlosti motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261369

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vodička Jaroslav, Bělecký Vladimír

MPK: G01P 3/48

Značky: vyhodnocení, motorů, rychlostí, zapojení

Text:

...je přiveden současně na třetí vstup synchronizačního obvodu l a nadruhý vstup komparátoru Q kmitočtu, jehož první výstup je zaveden na druhý vstup synchronizačního obvodu l. Výstup synchronizačního obvodu l je pak přivedent na první vstup komparátoru Q kmitočtu. Výstup bloku 3 přednasta-Á vení je přiveden na třetí vstup komparátoru 1 kmitočtu, jehož druhý výstup signalizuje zvýšení nebo snížení měřeného kmitočtu nad úroveň, nebo pod úrověň...

Zapojení pro vyhodnocení úhlu natočení předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261016

Dátum: 12.01.1989

Autori: Zelenka Miroslav, Čmejla Petr

MPK: G01B 7/30

Značky: zapojení, předmětů, úhlu, vyhodnocení, natočení

Text:

...druhá předvolba 3. Kryetalová jednotka 1 je připojena jednak ke generátoru § frekvence, jednak svým výstupem 1 ke druhému vstupu 3 bloku 2 obvodu kontinuálníhorozdílu frekvencí. Generátor § frekvence je svým výstupem gl připojen k frekvenčnímu vstupu gg fázového závěsu 3 prvního snímacího bloku Ě. Výstup Q bloku 2 obvodu kontinuálního rozdílu frekvencí je připojen k čitači gg výstupního bloku X, ve kterém je k čitači lg připojen jednak...

Dvoupaprskový fotometr pro vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260684

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Michal, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Doležal Bohuslav, Mostecký Jiří Akademik, Kolář Milan

MPK: G01N 1/50

Značky: reagenčních, vyhodnocení, fotometr, zabarvení, proužku, dvoupaprskový, intenzity

Text:

...vynálezu spočívá v nahrazení drahého depréz ského měřidls dvojicí indiksčních luminisosnčních diod a v po užití levného e citlivého fotoodporu. Další výhodou je podstatné zseněení geometrických rozměrů přístroje a snížení výrobníchZařízení k objektívom vyhodnocení intenzity zabervení reagenčních proužků. je dále blíže vysvětleno na připojeném výkresu.Dvoupeprskový fotometr sestúvá z měřicí cely l, která je tvořeno luminiscenční diodou g,...

Fotometrická cela pro objektivní vyhodnocení intenzity zabarvení reagenčních proužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260601

Dátum: 12.01.1989

Autori: Anděl Michal, Volf Radko, Kolář Milan, Šťastný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Karhan Jiří, Pavelka Ivan, Doležal Bohuslav

MPK: G01J 1/50

Značky: vyhodnocení, reagenčních, objektivní, proužku, fotometrická, intenzity, zabarvení

Text:

...plošky reagenčníh-o proužků úhel oc V nozsahu 30 ° až 55 °, optická osa kanálku totoodporu svírá s optickou osou kanálku praco-vní luminiscenční diody úhel (i v rozsahu 35 ° až 60 ° a osa kanälku referenční luminiscenční diody svirá s rovinou činné plochy fotoodporu úhel y V rozsahu 10 ° až 80 °.Vyšší účinek vynálezu spočíva ve využití levnějšího a citlivějšiho fotoodporu amožnosti zvýšit citlivost měření zařazenim absorpční komůrky,...

Obvod pro vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260061

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: G08G 9/00, H03M 1/12

Značky: vyhodnocení, dopravních, prostředků, obvod, povrchu, záznamu, magnetického

Text:

...první výstup gł je připojen na první vstup prvního komparátoru 5, na jehož druhý vstup gł je připojen první nastavite 1 ný referenční obvod §. Výstup prvního komparátoru 3 je spojen se vstupem prvního oddělovacího a signalizačního obvodu Q, jehož výstup je připojen na první vstup ll výstupního obvodu 1. Druhý výstup gg vyhodnocovacího obvodu 5 je připojen na první vstup druhého komparátorug, na jehož druhý vstup gł je připojen druhý...

Zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu a povrchu dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260060

Dátum: 15.11.1988

Autori: Synek Pavel, Kadlec Karel

MPK: H03M 1/12, G08G 9/00

Značky: dopravních, záznamu, systému, povrchu, magnetického, vyhodnocení, zapojení, prostředků

Text:

...magnetického záznamu a dále je spojen výstupem napajecích napětí s výstupní jednotkou, která je spojene s výstupom výsledku vyhodnocení.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení systému vyhodnocení magnetického záznamu na povrchu dopravních prostředků, kde jsou schematícky vyznačeny mikroprocesorová řídící jednotka l, sběrnice 3, dvě jednotky 3, § vyhodnocení magnetického záznamu, dva čtecí systémy 1, Q, výstupní jednotka 1 a...

Zapojení řídicí soustavy pro vyhodnocení a záznam tlakového rozložení na modelu letadla při zkouškách v aerodynamickém tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258885

Dátum: 16.09.1988

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: G01M 9/00

Značky: tunelů, řídící, vyhodnocení, soustavy, zapojení, zkouškách, letadla, modelů, rozložení, záznam, tlakového, aerodynamickém

Text:

...je připojen přes přepínač cyk~ lů na první vstup třetího hradlovacího obvodu, přičemž druhý výstup třetího čítače je připojen jednak na první datový výstup soustavy a jednak na druhý dekodér, který je připojen přes pře 25.8885pínač poiohý na druhý vstup hradlovacího obvodu, jehož výetup je připojen přes první monostabilní klopný obvod na pátý vstup bistabilního klopného obvodu.Výhodou-navrženého zapojení je vyhodnooení tlakového rozložení...

Zařízení pro vyhodnocení poruchy ústředního členu regulátoru buzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258860

Dátum: 16.09.1988

Autori: Petrášek Petr, Hrzán Emil

MPK: H02H 7/06, H02H 3/24

Značky: členu, synchronního, stroje, regulátoru, zařízení, ústředního, buzení, poruchy, vyhodnocení

Text:

...vstup operačního zesilovače gg je spojen ee středem.napájeoího napětí. Invertujicí vstup operečniho zesilovače §§ je spojen přes áériovou kombinaci odporu § 1 e kondenzátoru§§ 3 výstupem opersčního zesilovače §§, který je zároveň spojen s druhým výątupem § 11 proporcionálniho integračního členu §.AInvertujícivstup operačního zesilovače §§ je dále spoą jen přes odpor § 1 s prvním výstupem § 11,přea odpor §g na druhý vstup § 13,...

Obvod pro vyhodnocení signálu z polohově citlivého fotoeletrického snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 258502

Dátum: 16.08.1988

Autor: Velebil Jaroslav

MPK: H03F 3/08

Značky: polohové, fotoeletrického, obvod, citlivého, vyhodnocení, signálu, snímače

Text:

...přes převodník 1 napětí-proud připojen na proudem řízený světelný zdrojPrincíp funkce tohoto obvodu spočívá v tom. že jestliže je ve výrazu /5/ hodnota IA IB udržována konstantní, potom hodnota IA . IB je přímo úměrná souřadnici světelné skvrny a není tedy nutno provádět podíl dvou signálu.Proud z elektrod jednorozměrného polohově citlívého fotoelektrického snímače l je převodníky 3 proud-napětí převeden na napěčový signál, který je veden...

Zapojení základního modulu pro stimulaci a vyhodnocení logických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257977

Dátum: 15.07.1988

Autori: Mattausch Pavel, Uhlíř Karel, Kolliner René, Strnad Pavel

MPK: G01R 31/28

Značky: základního, vyhodnocení, zapojení, logických, stimulaci, modulu, stavu

Text:

...bloku lg základního měřicího modulu je taktéž spojen s hradlem § 99 bloku lg základního měřicího modulu. Výstup hradla ggg bloku lg základního měřicího modulu je spojen s blokem l řídicích obvodů.Kaskádní zapojení podle obr. 2 je složeno 2 bloku l řidících obvodů, bloku l taktovacíchsignálů, bloku l reference a z bloku lg, gg až gg základních měřicích modulů. Blok lřídicích obvodů je sběrnicovými výstupy spojen s blokem l taktovacích...

Zapojení pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferenciálního kapacitního čidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245940

Dátum: 01.07.1988

Autor: Smyslov Vladimir Michajlovie

MPK: G01F 23/26

Značky: signálu, čidla, přímé, kapacitního, zapojení, vyhodnocení, digitální, výstupního, diferenciálního

Text:

...kompardtoru je opatřen digitálním výstupom.Ząpojením pro přímé digitální vyhodnocení výstupního signálu diferonciálního kapacitního čidla podle vynálezu lze dosáhnout~rozliěitolnosti až 103 pF se stabilitou a přesností lepší neĺ 031 , tédy vlastností vysoko přovyšujících vlastnosti současných zapojení s použitím vysokofrekvenčního transformátoru.-zapojení podle vynálezu zaručuje také dokonalou reprodukovatelnost z hlediskavýroby 1...

Systém pro automatické vyhodnocení koncentrace roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243967

Dátum: 01.07.1988

Autori: Trejbal Oto, Tůma Pavel

MPK: G01N 27/44

Značky: roztoku, automatické, vyhodnocení, koncentrace, systém

Text:

...koncentrace roztoku. Měřená lázeň je přiváděna dávkovacím čerpadlem l měžené lázně současně s reakční lázní dodávanou dávkovacím čerpadlem 3 reakční lázně do smčšovacího prostoru 1, na který je připojen člen Ž pro vyhodnocení kvantity vyvinutěho plynu přičemž uzavírací ventil 2 směšovacího prostoru umožňuje vyprázdnění směěovacího prostoru Q. Činnost celého systému je řízena centrální řídící jednotkou 1, měřená a reakční láz oň prochází před...

Zapojení pro vyhodnocení signálů z dvoustavových snímačů neelektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257685

Dátum: 16.05.1988

Autor: Jehnička Jiří

MPK: H03K 17/30, G01D 21/02

Značky: neelektrických, snímačů, zapojení, dvoustavových, vyhodnocení, veličin, signálu

Text:

...vstup pomocného kompàrátoru 5. Neinvertující vstup tohoto konparátoru 5 je.přes šestý odpor 11 uzenněn. Výstup ponocneho komparátoru 5 je pak přípojen přes první odpor 5, který spolu s druhým odporem g tvoří odporový dělič, k třetínu odporu Z,e.tím i k invertujícínu vstupu konparetoru 1 detekovaneho napětí.- 3 Ze předpokledu, že pozepnutí přístroje bude na vstupní evorce 2 kladne napětí potom i na výstupu komparátoru 1 detekovaněho napětí...