Patenty so značkou «výfuku»

Systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6823

Dátum: 02.07.2014

Autori: Bigoš Peter, Puškár Michal

MPK: F01N 5/00, F01N 13/10

Značky: ejektora, spaľovacieho, motora, výfuku, systém, dvojtaktného, vyměnitelného

Text:

...Jedným z nových technických riešení je systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora.Podstatou technického riešenia je to, že do konštrukcie výfukového systému dvojtaktného motora sa medzi rezonančnú časť výfukového systemu a výfukovú trubku umiestni systém vymeniteľného ejektora výfuku dvojtaktného spaľovacieho motora podľa obr. 1. Tento systém poskytuje možnosť zmeny vymeníteľných ejektorov. Vymeniteľný ejektor...

Geometria výfuku pre akumuláciu častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15438

Dátum: 28.03.2010

Autori: Sher Eran, Katoshevski David, Ruzal Michal

MPK: F01N 3/021, B01D 51/06, F01N 3/033...

Značky: geometria, akumuláciu, výfuku, částic

Text:

...cyklami.0009 Ked plyn obsahujúci inhalovateľné častice vstupuje do výfukového potrubia cez prvý otvorený koniec a vychádza cez výfukové potrubie cez druhý otvorený koniec,významné množstvo inhalovateľných častíc sa zoskupi pre vznik tiltrovateľných častíc,ktoré prúdia dovnútra výfukového potrubia, čím sa výrazne zvyšuje množstvo tiltrovatelných častíc a výrazne sa znižuje množstvo inhalovateľných častíc.0010 Typicky sa pozdĺžna os nachádza v...

Zariadenie pre ručnú manipuláciu s hrncom tlmiča výfuku a postup výmeny odnímateľného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3866

Dátum: 04.09.2006

Autor: Guilleminot Jean-jacques

MPK: F01N 7/18, B25H 1/00, B25B 27/02...

Značky: zariadenie, manipuláciu, ručnú, postup, odnímatelného, tlmiča, prvků, hrncom, výfuku, výměny

Text:

...zariadenie pre manuálnu manipuláciu, ktoré obsahuje podporný nosník manipulovaného diela, ktorý môže byť 2 horizontálnej konfigurácie vychýlený do vertikálnej konfigurácie a ktorý je opatrený strmienkand pre uchytenie manipulovaného dielu k podpornemu nosniku. V prípade manipulácie s hrnconn výfuku,ktorého filtračná kartuša má byť vymenená, sa však totozariadenie ukazuje byť málo praktické a nebezpečné, pretožeoperátor je vždy nútený vynaložiť...

Držiak výfuku automobilu, upevňovacie zariadenie vybavené takým držiakom a spôsob upevnenia takého držiaka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6063

Dátum: 25.05.2005

Autori: Jamesse Gérard, Kowalski Philippe

MPK: F01N 7/18

Značky: spôsob, výfuku, takým, upevňovacie, upevnenia, držiak, vybavené, automobilů, zariadenie, takého, držiakom, držiaka

Text:

...nosníkuVäčšia hrúbka pozdĺžneho nosníka umožňuje jednak prenos a tlmenie vibrácií, ktorým je podrobený držiak výfuku, a jednak vypustenie jednej z obvyklých spevňovacích dosiek.Upevnenie zváraním umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž držiaka výfuku.Výhodne je spevňovacia doska privarená pod pozdĺžnym nosníkom a nad podlahou. Namáhania, ktorým je vystavené spojenie medzi spevňovacou doskou a pozdĺžnym nosníkom sú takto čiastočne prevedené na...

Tlmič výfuku spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3092

Dátum: 03.12.2001

Autor: Lukáč Vladimír

MPK: F01N 1/10

Značky: spaľovacieho, tlmič, motora, výfuku

Text:

...v dutom telese je umiestnený deflektor. Tlmičom výfuku podľa technického riešenia sa dosiałme podstatne zníženie hluku bez zníženia výkonu. Ďalšie zníženie hluku je možné dosiahnuť deflektorom, avšak v tom prípadePrehľad obrázkov na užkresoch. Technické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom výkresov, na ktorých je naobr. 1 znázomený tlmič výfuku, tvorený dutým telesom, ktorého stena pozostáva z odrazovejvrstvy a dvoch pevnostných...

Systém zlúčeného nasávania a výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2485

Dátum: 12.06.2000

Autor: Rybár Martin

MPK: F01L 1/00, F01L 7/00, F02B 29/00...

Značky: nasávania, zlúčeného, systém, výfuku

Text:

...obrázkov na yýkresochĎaľšie výhodné znaky a podrobnosti technického riešenia vyplývajú z nasledujúceho popisu príkladov uskutočnenia v súvislosti s priloženými výkresmi, na ktorých obr.1 znázorňuje schematický rez valcom motora s piestom, jedným párom kanálov ústiacich do valca s rozdeľovačmi kanálov a klapkami, ventilmi a vačkovými hriadeľmi s dvojvačkami na ovládanie týchto ventilov, obr.2 rez rozdeľovačom kanálov s jednou...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1802

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Beňo Eugen, Matula Vladimír, Cetl Marian, Kováčik Stanislav, Pavlásek Pavel, Kakus Slavomír, Štrbka Peter

MPK: F01N 1/00

Značky: tlmič, výfuku

Text:

...3 až 5 mm so vzájomným rozostupom 0.5 až 10 mm, pričom otvory môžu byt presadené.Tlmič výfuku podľa technického riešenia preberá výhody jednak rezonančných typov tlmičov a jednak aj výhody absorbčných typov tlmičov. Tým sa výrazne zníži úroveň hluku výfuku a zároveň sa neprehrieva vzduch v okolí výfuku. Napokon tlmič výfuku je možné dolaďovať na maximá v hlukovom spektre podľaPrehľad obrázkov na yýkresoch Technické riešenie bude ďalej...

Zariadenie na prichytenie tlmiča výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1789

Dátum: 08.04.1998

Autori: Záhoranský Jozef, Kakus Slavomír, Pavlásek Pavel, Štrbka Peter, Cetl Marian, Bednár Miloš, Kováčik Stanislav

MPK: F01N 7/00

Značky: prichytenie, zariadenie, tlmiča, výfuku

Text:

...lokomotivy. Týmto riešením sa podstatne znižujú vibrácie -a hluk tlmiča pri podstatnom zlepšení ochrany zdravia obsluhy dieselelektrickej lokomotivy.Prehľad obrázkov na yýkresochZariadenie na uchytenie tlmiča výfuku bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde obr.l zobrazuje axonometrický pohľad na celu zostavu a obr.2 zobrazuje detailné riešenieZariadenie na uchytenie tlmiča výfuku podľa technického riešenia zobrazené na obr.l...

Expanzný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1501

Dátum: 04.06.1997

Autori: Vala Josef, Jánský Jiří

MPK: F01N 7/00

Značky: expanzný, tlmič, výfuku

Text:

...profilu u výstupnej rúrky zaistí plynulejší prechod výfukových plynov do výstupnej rúrky, zníženie odporu výfukových plynov, a tým i zvýšeniePrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresu, kde na obr. 1, na pravej strane výkresu, je znázornený reflexný tlmič v pozdĺžnom osovom reze podľa obr. 2, kde jereflexný tlmič znázornený v priečnom reze A ~ A podľa obr. l.Ako je znázornené na obr. 1, je teleso...

Reflexný tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1500

Dátum: 04.06.1997

Autori: Jánský Jiří, Vala Josef

MPK: F01N 7/00

Značky: reflexný, výfuku, tlmič

Text:

...reflexný tlmič v priečnom reze A - A podľa obr. 2, kde je reflexný tlmič znázornenýAko je znázornenê na obr. 2, je teleso reflexněho tlmičavymedzuje vnútorný priestor tlmiča, ktorý je rozdelený dvomi prepážkami na prednú komoru 5, expanznú komoru 5 a zadnú komo 5 jeru 5. Medzi prednou komorou 5 a expanznou komorou usporiadaná prvá prepážka 55 a medzi zadnou komorou 5 a expanznou komorou 5 je usporiadaná druhá prepážka 55. Pomer objemov...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 939

Dátum: 14.09.1995

Autori: Kamenický Milan, Petrák Peter, Koliba Pavel, Vidlář Josef

MPK: F01N 1/04

Značky: tlmič, výfuku

Text:

...plášta štvrtej komory vybavená zvukovo tlmiacou vrstvou.Je výhodné, ak je na vonkajšej strane plášta tlmiča výfuku, ku ktorému je pripevnený vstupný nátrubok, umiestnená vrstva zvukovo tlmiacej hmoty, na ktorej je plávajúcim spôsobom uložený vonkajši akustický kryt, ku ktorému je pripevnený Výstupný nátrubok.Prehľad obrázkov na výkresochNa .priložených výkresoch je bližšie vysvetlený priklad vyhotovenia technického riešenia, kde obr. 1...

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 277730

Dátum: 05.10.1994

Autori: Baran Štefan, Procházka Dušan

MPK: F01N 1/08

Značky: výfuku, hluku, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku je tvorený dvoma plášťami (P a V), z ktorých vnútorný plášť (P) je čiastočne tvorený z dierovaného plechu alebo pletiva. Médium, ktorého hluk má byť tlmený, vstupuje do komory (D) tangenciálne, kde je uvedené do rotačného pohybu a postupuje plášťami (V a P), ktoré sú rozdelené do komôr priehradkami (4, 5, 9 a 11). Priehradkami (5 a 9) i predným vekom (10) prechádza výstupná rúra (7), ktorá ústi do okolia.

Tlmič výfuku motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 278804

Dátum: 11.08.1993

Autori: Bergquist Karl, Kullander Urban

MPK: F01N 7/18, F01N 1/24

Značky: motorových, výfuku, vozidiel, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič výfuku motorových vozidiel pozostáva z výfukového vedenia obklopeného výplňou a umiestneného v puzdre, ktorého dve polovice (1, 2) majú šírku a dĺžku väčšiu ako hĺbku a majú najmenej jednu vzperu (13), ktorá prechádza touto hĺbkou a spája obidve polovice (1, 2) a ich dná. Výfukové vedenie má dva konce (5, 6) bezpečne zaistené k puzdru, pričom výfukové vedenie vnútri puzdra je iba v kontakte s výplňou puzdra. Vzpera (13) má tvar doštičky a...

Zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264436

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krejčík Ladislav, Thiemel Dieter

MPK: B65G 53/56

Značky: zařízení, zakládacího, přírub, mechanizovaného, výfuku, těsnicích, postřik

Text:

...jsou dokonale utěsněny těsnicí příruby mechanizovaného výfuku.Na přiloženém výkrese je znázorněn příklad zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení podle vynálezu.Meohanizovaný výfuk lg zakládacího zařízení aestává z nehybné části łgł potrubí a z pohyblivé části jgg potrubí, která je ovládaná přímočarým hydromotorem l. Každá část 101,102 potrubí meohanizovaného výfuku lg je opatřena těsnieí...

Tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255712

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 1/08, F01N 3/28

Značky: tlumič, výfuku

Text:

...nemáhaných komor na kon 3 255 712cích válcového pláště e půlkulovým zekončením a tím velkou plochou, kde se přiváděné epaliny před příchodem do komorvlastního tlumiče částečně ochladí, čímž se sníží nejen nároky na útlum, ale zejména jeho životnost.Příkled provedení tlumiče výfuku dle předmětu vynálezu je mdžorněn v příloze a představuje řez v šikmém pohledu.Ve válcovém plášti l tlumiče, zakončeném vstupní komorou g a zadní komorou 1...

Expansní tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255711

Dátum: 15.03.1988

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 1/08

Značky: tlumič, výfuku, expansní

Text:

...s velkou reflexní plochou umístěné v dosahu usměrněného proudu výfukových plynu i dalšího efektu vznikajícího lepším rozptýlením tlakové vlny před expansí ve vstupní komoře expansního prostoru.Príklad provedení expansního tlumiče dle předmětu vynálezu jezmüorněn v přiloze, kde obr. 1 je podélný řez expansním tlumiče a obr. 2 je pohled na vstupní trubku ve směru šípky A.Expansní tlumič tvorený válcovým pláštěm l, uzavřeným čely gmá...

Ejektorový tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255119

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tomášek František

MPK: F01N 7/20

Značky: výfuku, tlumič, ejektorový

Text:

...Při vstupu do tlumiče výfuku se začnou rozpínat přes otvory ve výfukové trubce l do prostoru tlumiče. Tím vejdou do styku s chladicími trubkami § o které se ochlazují. Dále musejí projít přes otvory mezistěny 3 a přetláčet se kolem chladicích trubek § do výfukové trubky l. Mezistěna A zároveň plní funkci výstuhy pláště tlumiče. Konec výfukové trubky l je vyveden do Lavalovy trysky g, kde se vytváří podtlak jímž je strháván vzduch, který...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246425

Dátum: 15.12.1987

Autor: Weis Ján

MPK: F01N 7/16

Značky: konštrukcie, plášť, výfuku, sendvičovej, tlmiča

Text:

...plášť tlmiča výfuku s azbestovou výplñou značne znižuje prestup tepla stenami plášťa tlmiča výfuku a týmaj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným vnútorným plášťom a sklenenou vatou medzi vnútor 4,ným a vonkajším .plášťom majúolçrem prĺe došlých nevýhod aj ďalší nedostatok v tom,že sklenené vata pôsobením prúdenia a teplotných zmien vypadá cez dierovanie vnú torného plášťa, čím sa zníži nielen vložnýútlm tl-miča výfuku, ale sa aj zníži...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246310

Dátum: 15.12.1987

Autor: Walker Francis Harry

MPK: F01N 7/16

Značky: plášť, konštrukcie, tlmiča, výfuku, sendvičovej

Text:

...hladiny hluku vyžarovanej z otvoru k-oncovej rúrky tlmiče výfuku, začína prevládať zložka hluku vyžarovania plášťom tlmiča výfuku. Zväčšavanie hrúbky plášťa je málo účinné z hľadiska znižovanie jeho prliezvučnosti a súčasne nepriaznivo zvyšuje hmotnosť tlmiča výfuku.Dvojitý plášť tlmiče výfuku s azbestovou alebo inou rvýplňou značne znižuje »prestuptepla stenami plášťa a tým aj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným. vnútorným plášťom .a...

Plášť tlmiča výfuku sendvičovej konštrukcie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246308

Dátum: 15.12.1987

Autor: Wolfrum Erhard

MPK: F01N 7/16

Značky: konštrukcie, sendvičovej, tlmiča, výfuku, plášť

Text:

...zložka hluku vyža-rovaná plášťom tl-miča výfuku.Zväčšovanie hrúbky plášťa je málo účinné z hľadiska znižovania jeho priezvučnosti a súčasne nepriaznivo zvyšuje hmotnosť tlmiče výfuku.Dvojitý plášť tlmič-a výfuku s azbestovou alebo inou výplňou značne znižuje prestup tepla stenami plášťa a tým aj jeho životnosť.Tlmiče výfuku s dierovaným vnútorným plášťom a skleneniou vetou medzi vnútorným a vonkajším plášťom majú okrem predošlých...

Řízení výfuku dvoutaktního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251691

Dátum: 16.07.1987

Autor: Klädtke Dietrich

MPK: F02B 25/20

Značky: motorů, dvoutaktního, spalovacího, řízení, výfuku

Text:

...excnnyarauun, TaK qro o 6 ecne~ qnnamwcn Kan nmcoxan Momnocrb npn 50 Hbm 0 M ceqeann nunycxa, Tax H mupoxnä na~ nasou qacworu Bpamennx nyTeM yneabmenna BHCOTM Bmnycxa B 3 aBHcnocTn or uacwoTM BDHMEHHH H Harpyaxu. Perynnponauue HHOCKOPO SOHOTHHKQ HDOHCXOĽHT asromamnqecxn B saaucnocwn ow naaneunn orpaőorasmero rasa B Bmnycxaon Kauane nnn B cncreue sunycxa orpaöoranmero raaa. TeM cammm perynnpymmee ycTpoňcTBo mueer npocrym Koncwpyxumm n...

Tlumič výfuku s katalyzačním čističem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251594

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mihalík Zdeněk

MPK: F01N 3/28

Značky: katalyzačním, čističem, tlumič, výfuku

Text:

...tlumiče výfuku 5 katalyzačním čističem podle předmětu vynálezu je znázorněn V přiloženém výkrese představujícím na obr. 1 podélný řez tlumičem výfuku a na obr. 2bokorysný pohled na tlumič výfuku s katalyzačním čističem.Vstupní trubky l, g tlumiče výfuku Ä procházejí rezonanční komorou 1, uklidñovací komorou É, vyrovnávací komorou É a ústí do přední expanzní komory 1 spojené hrdlem g se vstupním hrdlem 2 katalyzačního čističe lg. Výstupní hrdlo...

Tlumič výfuku s lapačem jisker pro spalovací motory, zejména traktorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233123

Dátum: 01.01.1987

Autor: Zezula Jaroslav

MPK: F01N 3/06

Značky: výfuku, lapačem, spalovací, jisker, tlumič, traktoru, motory, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zvýšené hodnoty rotace plynů se dosáhne cyklonem se šroubovým kanálem potřebného průřezu, vytvořeného sestavenými dílčími šroubovými vložkami. Vhodným uspořádáním jedné dílčí šroubové vložky lze provést snadno obvodovou délku kanálu, odpovídající téměř jedné celé otáčce.

Tlmič výfuku spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228596

Dátum: 15.08.1986

Autor: Vechter Vladimír

MPK: F01N 1/22

Značky: výfuku, tlmič, spalovacích, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie hlučnosti spaľovacích motorov. Uvedeného účelu sa dosiahne tlmičom výfuku, ktorý má na svojom výstupe upravenú uzatvorenú komoru prepojenú s odberovou komorou výstupnou dýzou. Do odberovej komory vyúsťuje zo vstupnej komory vstupná dýza a s voľnou atmosférou je odberová komora prepojená priestorom vytvoreným medzi plášťom výfuku a telesom uzatvorenej výstupnej komory.

Tlmič hluku výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227714

Dátum: 15.05.1986

Autor: Sokol Miloslav

Značky: tlmič, výfuku, hluku

Zhrnutie / Anotácia:

Tlmič hluku výfuku zložený zo vstupného veka so vstupnou rúrkou, výstupného veka s výstupnou rúrkou a plášťa, v ktorom sú pevne umiestnené prepážky, pričom predná prepážka zviera s pozdĺžnou osou tlmiča hluku výfuku uhol ? = 30° až 60° a v nej sú predné otvory umiestnené v tej polrovine, ktorá je ďalej od vstupu do tlmiča hluku výfuku v smere prúdenia plynov vyznačený tým, že zadná prepážka (8) zviera s pozdĺžnou osou (1) tlmiča hluku výfuku...

Tlumič výfuku automobilového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222525

Dátum: 15.03.1986

Autor: Zeithaml Emil

Značky: motorů, automobilového, výfuku, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky odstranění přídavného tepelného namáhání a nežádoucích pnutí jednotlivých dílů výfukového systému automobilu. Uvedený problém je řešen tlumičem výfuku automobilového motoru podle vynálezu, u něhož je držák, který slouží k připevnění tlumiče výfuku ke hnacímu agregátu, vytvořen z materiálu o vyšší tepelné roztažnosti, než je tepelná roztažnost materiálu vlastního tělesa tlumiče a přívodního potrubí výfuku. Držák...

Expanzní tlumič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226318

Dátum: 15.10.1985

Autor: Mihalík Zdeněk

Značky: tlumič, výfuku, expanzní

Zhrnutie / Anotácia:

Expanzní tlumič výfuku spalovacího motoru, tvořený expanzním prostorem rozděleným děrovanou přepážkou na dvě komory, z nichž jedna je spojena se vstupní trubkou a druhá s výstupní trubkou, vyznačený tím, že vstupní trubka (6) i výstupní trubka (8) zasahují do expanzního prostoru, který je rozdělen děrovanou přepážkou (2) kuželového tvaru s kulovitým vrcholem (3) na první komoru (4) a druhou komoru (5) v poměru 1:1.

Tlumič výfuku zejména pro vysokozdvižné vozíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224899

Dátum: 01.08.1985

Autori: Ludačka Jan, Šošško Juraj

Značky: vozíky, vysokozdvižné, tlumič, výfuku, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Tlumič výfuku zejména pro vysokozdvižné vozíky je vyznačen tím, že obsahuje ejektor (3) a je umístěn v zadní části ochranného rámu (2).

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215435

Dátum: 01.01.1985

Autori: Holakovský Štefan, Effler Ondrej

Značky: tlmič, výfuku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zvýšenie vložného útlmu a nižšieho protitlaku tlmiča výfuku. Podstatou vynálezu je nové vnútorné usporiadanie prvkov tlmiča výfuku. Jeho vnútrajšok je zložený zo vstupnej priehradky v ktorej sú upevnené dve šikmé predné rúrky, ďalej z prednej rezonátorovej priehradky v ktorej je upevnená dierovaná rúrka prechádzajúca zadnou rezonátorovou priehradkou. Za ňou je stredná priehradka s dvoma šikmými zadnými rúrkami. Poslednou je...

Tlmič výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215430

Dátum: 01.01.1985

Autor: Holakovský Štefan

Značky: výfuku, tlmič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tlmičov výfuku spaľovacích motorov. Podstatou vynálezu je nové vnútorné usporiadanie tlmiacich prvkov. Vnútorná časť tlmiča výfuku je zložená z prednej dierovanej rúrky prechádzajúcej prednou priehradkou a zadnej dierovanej rúrky prechádzajúcej zadnou priehradkou vyznačený tým, že medzi prednou a zadnou priehradkou je rotačný hyperboloid, ktorý môže mať v plášti otvory.

Zařízení pro změnu časování výfuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222947

Dátum: 01.03.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: zařízení, časování, výfuku, změnu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit správnou funkci zařízení pro časování výfuku i při velkém tepelném namáhání. Této funkce zařízení je dosaženo tím, že výfukový systém je rozdělen na hlavní kanál a dva pomocné kanálky ovládané dvěma posuvnými šoupátky. Šoupátka mají stavbu velmi malých průměrů. Celé zařízení je umístěno ve válci a v hlavě válce.