Patenty so značkou «výfukových»

Zariadenie na ochranu posádky automobilu pred vplyvom výfukových exhalátov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7180

Dátum: 01.07.2015

Autor: Gajdoš Juraj

MPK: B60W 10/30, B60H 1/00

Značky: ochranu, vplyvom, exhalátov, posádky, zariadenie, automobilů, výfukových

Text:

...umiestnený V prednej časti automobilu V smere jazdy monitoruje priestor pred automobilom na nastavenú Vzdialenosť (napr. 3 m). V okamihu, ked senzor zaznamená V nastavenej vzdialenosti prekážku (stojaci alebo pomalšie sa pohybujúci automobil), dôjde k automatickej aktivácii zariadenia vnútornej cirkulácie vzduchu V kabíne automobilu. Pokiaľ bude vzdialenosť medzi prekážkou a automobilom menšia alebo rovná ako nastavená vzdialenosť, zostane...

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288281

Dátum: 27.05.2015

Autori: Pandová Iveta, Jurko Jozef, Panda Anton

MPK: B01D 53/94, F01N 3/10

Značky: znižovania, automobilov, uhľovodíkov, plynoch, výfukových, dusíka, spôsob, oxidov, obsahu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov, kde výfukové plyny unikajúce zo spaľovacieho motora (1) sú v čase studeného štartu nasmerované na sorpčnú zónu (4), ktorou sú uhľovodíky aj oxidy dusíka nasorbované. Po zahriatí zariadenia na 300 °C sú výfukové plyny pomocou teplotného snímača (3) presmerované na sorpčno-katalytické zóny (5,6) a na trojcestný katalyzátor (7). Zároveň pri 300 °C sú...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7026

Dátum: 03.02.2015

Autori: Špánik Pavol, Mikulovská Lucia, Lábaj Ján, Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav

MPK: F02B 47/02, F02G 5/00

Značky: kombinácie, energiu, paliva, využívajúce, piestové, štvortaktné, spaľovacie, plynov, motory, výfukových

Text:

...objem vo valci l a stlačená pružina v expanznej komore 19 vystrelí piest do homého úvratu a vytlačí expanduj úcu zmes výfukových plynov, tlakovej tekutiny z expanznej komory 10 cez otvorený výfukový ventil Z do valca, kde tlakom na piest g realizuje druhý pracovný cyklus.Tretia technológia pracovných cyklov využíva v dvoch krajných valcoch j energiu paliva tak ako súčasné štvortaktne motory, v jednom pri trojvalci alebo dvoch pri...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory a ich kombinácie využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7025

Dátum: 03.02.2015

Autori: Lábaj Ján, Špánik Pavol, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav, Mikulovská Lucia

MPK: F02B 47/02, F02G 5/02

Značky: paliva, kombinácie, energiu, využívajúce, piestové, výfukových, dvojtaktné, plynov, spaľovacie, motory

Text:

...plynov na on-line spriahnuté riadenie, priebežné sledovanie a vyhodnocovanie okamžitého stavu procesu, údajov potrebných na riadenie dvoch druhov pracovných procesov, ktoré využívajú dva druhy energií realizovaných tromi technológiami pracovných cyklov.I-llavné časti riadiacej jednotky 3 Q komplexného riadiaceho systému dvojtaktného motora sú riadiaca jednotka a vstrekovača Q paliva do valca l,riadiaca jednotka Q časovania otvárania a...

Spôsob kontroly účinnosti systému dodatočného spracovania výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18522

Dátum: 22.03.2013

Autori: Bizet Charles, Georgiadis Evangelos

MPK: F01N 11/00, F01N 3/20, F02D 41/14...

Značky: výfukových, kontroly, dodatočného, systému, spôsob, plynov, spracovania, účinnosti

Text:

...sa, že neistá prevádzková oblasťje veľká a je potrebné0005 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť spôsob aplikácie systému dodatočného spracovania výfukových plynov, produkovaných spaľovacím motorom, ktorým je vybavené motorové vozidlo, pričom je takýto spôsob spoľahlivý s ohľadom na informáciu týkajúcu sa účinnosti dodatočnéhospracovania, ktorú tento spôsob umožňuje dosiahnut, aby bolo možné s istotoustanoviť, že emisie oxidov dusíka obsiahnuté...

Štvorvalcový piestový spaľovací motor s valcami do štvorca využíva energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6327

Dátum: 03.12.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav, Dobrucký Branislav

MPK: F02G 5/02

Značky: paliva, energiu, plynov, spalovací, piestový, valcami, využíva, štvorca, štvorvalcový, motor, výfukových

Text:

...V homej úvrati a tak aj zmena Veľkosti kompresného objemu nad piestom V hornej úvrati. Pri pohybe čapu smerom hore (mínus) sa kompresný objem nad piestom zmenšuje a pri pohybe smerom dole (plus) sa kompresný objem nad piestom v homej úvrati zväčšuje.Štvorvalcové piestové spaľovacie motory s valcami do štvorca využívajú energiu paliva aj energiu výfukových plynov v štvonaktných alebo dvojtaktných pracovných procesoch. Využívajú...

Spôsob znižovania obsahu uhľovodíkov a oxidov dusíka vo výfukových plynoch automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6125

Dátum: 03.05.2012

Autori: Panda Anton, Pandová Iveta

MPK: F01N 3/10, B01D 53/94

Značky: výfukových, obsahu, znižovania, uhľovodíkov, oxidov, dusíka, plynoch, spôsob, automobilov

Text:

...nadobúda katalytické vlastnosti, preto sa dá použiť aj ako sorbent, aj ako katalyzátor na premenu uhľovodíkov a oxidov dusíka. Riešenie využíva chemicky aktivovaný prírodný zeolit so sorpčnými vlastnosťami, aj chemicky modifikovaný zeolit s katalytickými vlastnosťami. Podľa návrhu sú počas studeného štartu výfukové plyny prepúšťané najprv cez vrstvu chemicky upraveného zeolitu do monoiónovej formy, na ktorý sa škodliviny nasorbujú. Po...

Štvortaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6056

Dátum: 02.03.2012

Autori: Dobrucký Branislav, Mikulovský Štefan, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02G 5/02, F02B 47/02

Značky: využívajúce, výfukových, motory, plynov, piestové, štvortaktné, energiu, paliva, spaľovacie

Text:

...procesu, údajov potrebných na riadenie a efektívnu realizáciu novej koncepcie dvoch druhov pracovných procesov s využívaním dvoch druhov energií.Centrálna riadiaca jednotka elektronického riadiaceho systému motora má na svoje vstupy pripojené výstupy snímačov na získanie informácií- o teplote a tlaku oleja, paliva, Vody, dodávaných akčnými členmi riadenia (spoločný rozvod - common rail),- o množstve paliva, dodávaného do vstrekovača paliva,-...

Dvojtaktné piestové spaľovacie motory využívajúce energiu paliva aj energiu výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6055

Dátum: 02.03.2012

Autori: Mikulovský Štefan, Dobrucký Branislav, Mikulovský Jaroslav

MPK: F02B 47/02, F02G 5/02

Značky: spaľovacie, energiu, paliva, využívajúce, výfukových, motory, dvojtaktné, piestové, plynov

Text:

...riadiaceho systému piestového spaľovacieho motora- priebežne spracováva získané informácie zo snímačov motora a zo spolupracujúcich agregátov motora, s ktorými realizuje riadenie pohonu,- rozhoduje, na základe vyhodnotenia požiadaviek zadaných v programe alebo požiadaviek vyjadrených stlačením plynového pedálu dopravného prostriedku, v pokračovaní procesu,- generuje aktuálne príkazy pre podružné riadiace jednotky systému riadiace...

Spôsob a stroj na výrobu zvukovo izolačnej vložky pre tlmičový systém na odvod výfukových plynov motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18062

Dátum: 07.12.2011

Autor: Bowie Martin

MPK: D04H 18/02, D04H 18/00, D04H 1/48...

Značky: systém, motora, spôsob, izolačnej, výfukových, spaľovaním, zvukovo, odvod, tlmičový, stroj, výrobu, vnútorným, vložky, plynov

Text:

...vynález sa okrem toho týka ihlovacieho stroja zvukovo izolačnej vložky konfigurovaného na výrobu zvukovo izolačnej vložky inštalovateľnej v tlmičovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým spaľovaním, ako je definované0010 Predložený vynález sa okrem toho týka zvukovo ízolačnej vložky konštruovanej tak,aby bola inštalovaná v tlmíčovom systéme na odvod výfukových plynov emitovaných motorom s vnútomým...

Systém úpravy výfukových plynov zážihových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17054

Dátum: 05.08.2010

Autori: Grubert Gerd, Punke Alfred Helmut, Siemund Stephan, Neubauer Torsten, Hilgendorff Marcus

MPK: B01J 29/12, B01D 53/94, B01J 23/63...

Značky: výfukových, úpravy, systém, zážihových, plynov, motorov

Text:

...redukciu oxidov dusíka na dusík.V súvislosti s úpravou výfukových plynov a pevných častíc pochádzajúcich zo vznetových motorov doterajší stav techniky vo všeobecnosti poskytuje oxidačný katalyzátor pred filtrom pevných častíc. Kombináciu čistiaceho katalyzátora za oxidačným katalyzátorom atiltrom pevných častíc poskytuje patentová prihláška USA č. 2007/0137187. Medzi vhodné čistiace katalyzátory za filtrom patrí ďalší oxidačný katalyzátor...

Spôsob čistenia výfukových plynov z naftového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14283

Dátum: 16.12.2009

Autori: Johansen Keld, Gekas Ioannis

MPK: F01N 3/10, B01D 53/94, F01N 3/025...

Značky: motora, plynov, naftového, spôsob, výfukových, čistenia

Text:

...reduktantu a katalytický naftový časticový filter sa aktívne regeneruje otvorením vstrekovania vstupu uhľovodíka najmenej jedného zariadenia na katalytickú oxidáciu a ľubovoľne uzatvorením vstupu pre vstrekovanie reduktantu. Filter sa pasívne regeneruje pomocou N 02 pri teplote do 500 °C a aktívne sa regeneruje pri0012 Reduktant je amoniak, vodný roztok amoniaku, močovina,vodný roztok močoviny, kyselina kyanurová. Iné potenciálne...

Spôsob a katalyzátor na odstraňovanie oxidov dusíka z výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13711

Dátum: 27.11.2009

Autor: Thogersen Joakim

MPK: B01D 53/94

Značky: dusíka, spôsob, oxidov, odstraňovanie, katalyzátor, plynov, výfukových

Text:

...odstránenie NOX 2 výfukových plynov pri teplote nad 400 °C, a kde katalyzátor vykazuje zlepšenú pevnosť a katalytickú aktivitu počas rýchleho zahrievania alebo chladenia.0012 Podľa vyššie uvedeného predmetu, vynález poskytuje spôsoba katalyzátor na odstránenie oxidov dusíka V spalinách zospaľovacieho motora alebo plynovej turbíny injektovaním redukčného činidla a redukciou oxidov dusíka V prítomnosti katalyzátora. Katalyzátor je na báze...

Spôsob na zamedzenie a/alebo na zníženie podielov škodlivých látok vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16669

Dátum: 19.12.2008

Autor: Wobben Aloys

MPK: F02M 27/04

Značky: spaľovacieho, plynoch, látok, spôsob, zamedzenie, podielov, výfukových, zníženie, škodlivých, motora

Text:

...miere redukuje aspoň určite produktyspaľovania. Realizáciou vynálezu tiež môže byť znížená spotreba spaľovacíeho motora.0013 V nasledujúcom texte je vynález bližšie vysvetlený na záldade pñkladov objasnených na obrázkochObrázok 1 ukazuje schematické znázornenie podľa vynálezuobrázok 2 znázorňuje blokovú schému úpravy pohonnej látky podľa vynálezuobrázok 3 znázorňuje elektrický blokový diagram úpravy pohonnej látky podľa vynálezu obrázok 4...

Ventilová súčiastka pre zariadenie na recirkuláciu výfukových plynov spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11260

Dátum: 11.12.2008

Autori: Tschaler Gernot, Nabecker Andreas

MPK: F02M 25/07

Značky: motora, súčiastka, recirkuláciu, spaľovacieho, ventilová, plynov, výfukových, zariadenie

Text:

...pri uvedení excentrického pohonu do chodu otáča za účelom pohybovania s vretenom ventilu tak, aby sa tanier ventilu presunul mimo kontaktu so sedlom ventilu.Úlohou vynálezu je preto navrhnúť ventilovú súčiastku uvedenú v úvode, pri ktorej predovšetkým nie je potrebné použiť ďalší aktuátor, nie sú potrebné dodatočné výstupy na ovládaciujednotku spaľovacieho motora ani zásahy do kabeláže, ktorá vyžaduje len malý konštrukčný priestor a ktorá sa...

Zariadenie na čistenie výfukových plynov z dieselových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5029

Dátum: 06.11.2008

Autor: Novák Pavel

MPK: F01N 3/00, B03C 3/00

Značky: čistenie, výfukových, dieselových, zariadenie, plynov, motorov

Text:

...schopnosť tieto mikročastice do veľkej miery odstrániť a ich uskladniť. Jedná sa o zariadenie zo známou technológiou pri ktorej veľkoplošné unipolárne elektródy o vysokom napätí v prvej fáze nabíjajú častice obsažne v prechádzajúcich výfukových plynoch s pozitívnym nábojom a V druhej fáze sa častice vybíjajú a zhromažďujú na zápomej elektróde. Elektrostatické filtre vykazujú skoro úplné odstránenie častíc z plynov v celom spektre ich...

Blok na filtrovanie čiastočiek obsiahnutých vo výfukových plynoch motora s vnútorným spaľovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9598

Dátum: 22.12.2004

Autori: Bardon Sébastien, Gleize Vincent, Briot Anthony

MPK: B01D 46/24, F01N 3/022

Značky: spaľovaním, čiastočiek, vnútorným, obsiahnutých, plynoch, výfukových, filtrovanie, motora

Text:

...amplitúd, ktoré môžu viesť k lokálnym prasklinám alebo trhlinám. Najmä lokálne napätia na rozhraniach medzi blokmi la-l 1 h a kiytom S, a medzi blokmi lla-l li a tesneniami 27, môžu viesť k trhlinám vo vnútri blokov1 la-l li, znižujúc tak životnosť filtra čiastočiek l.0016 Cieľom vynálezu je poskytnúť nový blok ll , ktorý bude schopný znížiť uvedené riziko prasklín.0017 Tento ciel dosiahneme pomocou ñltračného bloku určeného najmä na...

Blok na filtráciu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2400

Dátum: 22.12.2004

Autori: Gleize Vincent, Briot Anthony, Bardon Sébastien

MPK: B01D 39/20, F01N 3/22, F01N 3/28...

Značky: obsiahnutých, motora, částic, plynoch, spaľovacieho, výfukových, filtráciu

Text:

...podľa tohto vynálezu je pozoruhodný tým, že prvá časť bočnej steny najmenej jedného zuvedených kanálikov, tzv. zosilneného kanálika, obsahuje zhrubnutie v porovnaní so zvyšnou časťou uvedenej bočnej steny, ktorá tvorí druhú časť uvedenej bočnej steny, pomer R hrúbky E uvedenej prvej časti a hrúbky e uvedenej druhej časti je na priečnom priereze v rozmedzí od 1,1 do 3.0018 Ako bude možne vidieť podrobnejšie v nasledujúcom popise, prítomnosť...

Systém vstrekovania paliva podporovaný recirkuláciou výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3406

Dátum: 22.09.2004

Autor: Wieslaw Wiatrak

MPK: F02B 19/00, F02M 67/00, F02M 25/07...

Značky: systém, paliva, recirkuláciou, vstrekovania, výfukových, podporovaný, plynov

Text:

...Predmet vynálezu je predstavený ako príkladný výrobok na výkrese - obr. 1, ktorý ukazuje rez spaľovacím motorom s riadiacou jednotkou recirkulácie spalín, ktorá je vstavená medzi valcami motora a ktorá tvorí podpomý systém na vstrekovanie paliva v prípade typického0008 Riadiaca jednotka recirkulácie spalín, ktorá sa nachádza medzi valcami (ll) a (12) spaľovacieho motora má taníerový ventil (l), ktorý je pritláčaný smerom nadol pružinou...

Filtračný blok na filtrovanie čiastočiek obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1982

Dátum: 15.07.2004

Autor: Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022, B01D 46/24

Značky: spalovacích, plynoch, filtrovanie, výfukových, filtračný, obsiahnutých, čiastočiek, motorov

Text:

...výfukové plyny vstupujú) filtračného bloku, vyhotoveného podľa predošlých zvyklosti, zatiaľ čo obrázok lb je pohľad v reze na tento blok podľa čiary rezu AA na obr.1 a a označený AA obr.1 c je pohľad na prierez vytlačovacieho prievlaku, vytvoreného pre výrobu tohto filtračného bloku,- obrázky Za až 2 c sú pohľady analogické stými, ktoré sú uvedené na obr.1 a až lc a ilustrujú prvý spôsob realizácie filtračného telesa podľa vynálezu,- obr. 3 je...

Blok na filtráciu častíc obsiahnutých vo výfukových plynoch spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1414

Dátum: 12.07.2004

Autor: Bardon Sébastien

MPK: F01N 3/022

Značky: částic, plynoch, filtráciu, obsiahnutých, výfukových, spaľovacieho, motora

Text:

...riziko odlepenia v prípade zvýšených tepelno-mechanických napätí.0016 Podľa iných výhodných charakteristík vynálezu- vyššie spomínaná nepravidelnosť sa tiahne V smere pozdĺžnej osi vyššie spomínaného bloku po celej dĺžke prvého bloku, čo výhodne umožní vytvárať túto nepravidelnosť v priebehu vytláčania- Vyššie spomínaná nepravidelnosť je vybraníe, nachádzajúce sa na jednej vonkajšej stene výstupného kanálika vyššie spomínaných plynov,...

Spôsob a zariadenie na prietokovú analýzu degradácie systémov na dodatočnú úpravu výfukových plynov spaľujúcich motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1844

Dátum: 16.12.2003

Autori: Delvigne Thierry, Obiols Jérôme

MPK: G01M 15/00

Značky: systémov, analýzu, degradácie, motorov, výfukových, spôsob, dodatočnú, prietokovú, spaľujúcich, úpravu, zariadenie, plynov

Text:

...EAhi a/alebo EAhií. V takom prípade rádioaktivita nameraná v systéme dodatočnej úpravy môže zodpovedať rovnako aj vplyvu oleja, aditíva Adh alebo obidvoch naraz. Tak ako vprípade prvej formy použitia množstvo látky EAhi pridanej do olejanahrádza rovnaké množstvo Adh.Podľa druhého variantu možno použiť aj iné aktivovateľné látky EHi bez vplyvu na úžitkové vlastnosti oleja, ktorých nmožstvo zaznamenané v plynoch na výstupe výfukového potrubia...

Spôsob odstraňovania SO2 z výfukových plynov reakciou H2O2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3612

Dátum: 04.12.2003

Autori: Schoubye Peter, Nielsen Morten Thellefsen, Christensen Kurt Agerb K

MPK: B01D 53/50

Značky: výfukových, plynov, reakciou, odstraňovania, spôsob

Text:

...zktorých je potrubím 7 odvádzaná. Väčšina alebo všetká hmotakvapôčiek sa odparí pred tým, ako plyn vstúpi do filtračnýchsviečok, pričom väčšina Hxh sa odparí a zreaguje V plynnej fázeza vzniku aerosolu kyseliny sírovej. Nie je však nutné, aby sakvapôčky úplne odparili pred tým, ako plyn vstúpi do filtračnýchprvkov. Reakcia medzi S 02 a HZOZ sa dokončí a v hmlovýchfiltračných prvkoch sa ustanoví tepelná rovnováha bez zníženia0007 Injekcia...

Spôsob testovania výfukových turbokompresorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 782

Dátum: 13.11.2003

Autor: Rohde Christian

MPK: F02B 37/00, F02B 37/12, F02B 37/04...

Značky: spôsob, testovania, výfukových, turbokompresorov

Text:

...turbokompresora, alebo pri bi-turbomotoroch oboch výfukových turbokompresorov,prebieha so stlačeným vzduchom, ktorý je sám vytváraný vlečne poháňaným spaľovacím motorom. Je ale tiež možné k saciemu systému vlečne poháňaneho spaľovacieho nwtoru privádzať vzduch už pod určitým tlakom, tento tlak je v spaľovacom motore zvýšený, takže k testu za studena výfukového turbokompresora je k dispozícii studený vzduch s pomerne vysokým tlakom....

Spôsob a zariadenie na čistenie výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279653

Dátum: 03.04.1996

Autor: Fleck Carl

MPK: F01N 3/02, F01N 3/28

Značky: čistenie, zariadenie, plynov, výfukových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri čistení výfukových plynov, predovšetkým výfukových plynov dieselových motorov, sa výfukové plyny vedú kanálom (36a) keramického telesa (36), pričom v tomto kanáli (36a) je vytvorené elektrické pole v podstate kolmo na smer prúdenia a čiastočky sadzí, uložené na stenách kanálov (36a), sa oxidujú voľnými alebo na kyslíku usadenými iónmi.

Spôsob výberového zníženia obsahu oxidu dusíka vo výfukových plynoch pecí a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280044

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hundebol Soren

MPK: B01D 53/34

Značky: výfukových, zníženia, obsahu, dusíka, výběrového, spôsob, oxidů, pecí, plynoch, zariadenie, vykonávanie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob využíva kvapalnú zmes na zníženie obsahu oxidu dusíka, NO, vo výfukových plynoch. Podľa opísaného postupu sa zmes čpavku a vody rozptyľuje vo výfukových plynoch. Čpavok a voda sú miešané v mieste (11) pred vstreknutím do výmenníka tepla (13) tak, že čpavok je dávkovaný do rovnomerného prúdu vody. Tým sa dosahuje lacné a účinné odstránenie obsahu NO z výfukových plynov.

Katalyzátor výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 815

Dátum: 10.05.1995

Autor: Galík Mojmír

MPK: F01N 3/10

Značky: plynov, katalyzátor, výfukových

Text:

...tohoto katalyzátora podla technického riešenia je menej néröná a tým aj jeho cena je podstatne nižäiuÄPodstata technického riešenia łmtalyzátorsąspočíva v prietoku výfukových plynov caz vložku lmtalyzáztorąlcde su škodlivé látky z časti pohlcovuně a z časti sú obohacovanó o kyslík n po prechode do elektrického spalova ča,v ktorom Lrebieha Obluková horenie ,su tieto plyny spálenámatalyzátor zýfukovýclm...

Zařízení ke katalytickému čištění výfukových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270724

Dátum: 12.07.1990

Autor: Strejc Josef

MPK: F01N 3/10

Značky: plynů, zařízení, katalytickému, čištění, výfukových

Text:

...motorů, obsahující uvnitř pláště katalytická tělesa a tepelné zdroje. Podstata spočíva v tom, že uvnitř pláště jsou katalytická tělesa a tepelné zdroje vzájemné prostřídány.Vzájemným prostřídáním katalytických těles a tepelných zdrojů jsou při provozu zařízení katalytická tělesa trvale udržována sálavým teplem z tepelných zdrojů na provozní teplotě. Při přerušovaném provozu spalovacího motoru jsou odstrañovány škodlivé složky...

Vypouštěcí soustava výfukových plynů dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269792

Dátum: 14.05.1990

Autori: Lindner Wolfgang, Müller Ehrenfried

MPK: F02B 27/06

Značky: vypouštěcí, spalovacího, plynů, výfukových, motorů, dvoudobého, soustava

Text:

...peauuaucuoñ Kanepu nocTHraeTca Aanbueüuee yneubmeuue noTepb aapnna npn nponynxe H yaennqenue noueauuro ootena uunuunpa npn uacrore Bpamenus numa pasoqeroJmanaaoua FIGZIÚIIBIICFIUĚ CHCTEHM BNHVCKa ÚTPäGOTBBLIIHX raaoa 110 CPaBHEHHD C PEFVJIHPOBKOH38 CNET Půäñelłłełlłbł HPPETHPVDNGFÚ ycrpoñcrsa H PBFYHHPOBÚHHOH YCTPOHCTBÉ nnanaaauHBOÓPGTÚIIHB IlúHClłñeTCH 60.1186 Hüłlpüóllü Ilä HHMECJIGÄVDIMEM HPHMEPG (JCYIIIECTBJIEHHH ....

Vložka pro ocelový plášť kolena výfukového potrubí pro katalytické čištění výfukových plynů vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247056

Dátum: 15.08.1988

Autori: Cypkun Leonid Grigorjevie, Mirskich Georgij Alexaddovie, Šichanov Vladimir Alexaddovie, Stipanova Irina Pavlovna

MPK: F01N 3/10

Značky: vložka, výfukového, potrubí, vznětových, plynů, čištění, výfukových, ocelový, motorů, kolena, katalytické, plášť

Text:

...uspořádání sítov 1 ny sousedí uzavřený úsek čelních ploch se dvěma otevřenými úseky čelních ploch a obráceně.Zakrytí úseku čelních ploch se může provést take tak, že se vytvoří šablona, dosedající a/nebo upevnčná na čelní plochy, popří 6padě se vytvoří jako děrovaná nebo štěrbínová maska, obepínající zčásti plášť smotku, která slouží pro uzavření odpovídajících konců kanálů.Maska se může uspořádat tak, že u spirálovitě navinuté, výlučně...

Zařízení pro směšování výfukových plynů spalovacího motoru a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255950

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šmatláková Anna, Onderka Miroslav, Ptáček Jaroslav

MPK: F01N 3/30, F02B 37/02

Značky: zařízení, směšování, motorů, vzduchu, výfukových, plynů, spalovacího

Text:

...napojeno výfukovéVýhoda výnálezu spočívě v tom, že pro pohon dmýchadlavyužívá ztrátové energie motoru obsažené ve výfukových p 1 ynech, 255956avšak nezhoräude parametry motoru a při vhodné volbä poŕametrů turbfny e dmychadla účinné působí ve všech pracovních rco-Navpřiloženém výkresu je schematicky znázorněn příkladvprovedení vynálezuą L c Zařízení pro směšováni výfukových plynu spalovacího motoru Aa vzduchu podle vynálezu obsahuje...

Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla výfukových plynov spalovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248988

Dátum: 12.03.1987

Autor: Drgoň Milan

MPK: F25B 29/00

Značky: odpadového, hybridnému, tepla, plynov, motorov, spalovacích, zapojenie, využitiu, výfukových

Text:

...média spaľovacieho motora.Výhodou zapojenia podľa. vynálozu je, že pri zimnom odstavovaní motorových vozidiel so spaiovacím motorom možno využití naakttmttlované odpadové teplo pre tempe 4rovanie počas nočného odstavenie. Nie je za tým účelom nutná iná energia, ďalej vo väčšine prípadov odpadne výstavba garáži u MHD a ČSAD.Na obr. je znázornená príkladné zapojenie podlle vynalezu.Zapojenie k hybridnému využitiu odpadového tepla...

Spojení výfukových sekcí pro víceválcové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 248674

Dátum: 12.02.1987

Autor: Žítek Eduard

MPK: F01N 7/10

Značky: víceválcové, spojení, motory, sekcí, výfukových

Text:

...je úspora konstrukčního místa. Výfukové potrubí je při použití tohoto spojení malé, nezvčtšují se zastavovací rozměry motoru. svazek sekcí lze výhodněýizolovat obaleníh všech sekcí najednou. Poloha turbodmychadla se nemění, což přináší další výhodu v umiversâlností použití, kdy se neměníani konzoly turbodnychadla, ani plníbf potrubí a další detaily. Zároveň jsou tu patrny výhody zjednodušene montáže.Příklad provedení je znâzorněn na...

Zařízení k regulaci okamžiku otevření výfukových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232755

Dátum: 15.01.1987

Autori: Husák Pavel, Tichý Zdeněk

MPK: F02D 9/14

Značky: regulaci, otevření, zařízení, kanálu, výfukových, okamžiku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit potřebné otevření výfuku při určitém zatížení a otáčkách motoru. Účelu vynálezu je dosaženo tím, že šoupátko je tvořeno plochým členem, posuvným v rovině různoběžné s osou válce. Šoupátko je posouvatelné prostřednictvím hřídele s vačkou, zapadající do vybrání plochého šoupátka. Hřídel je převodově spojen s regulačním zařízením. Vynález se dá využít u vozidel s vysokovýkonnými dvoudobými motory.

Sběrač výfukových plynů skupiny válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 232701

Dátum: 15.01.1987

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01N 7/08

Značky: výfukových, plynů, sběrač, válců, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrač výfukových plynů skupiny válců, s výhodou o počtu čtyř až deseti válců v každé řadě, pro přeplňovaný motor s vnitřním spalováním a s ejekčním účinkem plynů při jejich vstupu do sběrače v důsledku zúžení průřezové plochy výfukového kanálu. Každý válec je připojen ke sběrači výfukových plynů spojovacím nátrubkem ve tvaru trysky, jejíž příčná průřezová plocha na výstupní straně u sběrače je menší, než její příčná průřezová plocha na vstupní...

Lamelový katalyzátor výfukových plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232106

Dátum: 15.12.1986

Autor: Kollár Ivan

MPK: F01N 1/06

Značky: plynov, katalyzátor, výfukových, lamelový

Zhrnutie / Anotácia:

Lamelový katalyzátor výfukových plynov podľa patentu sa skladá z krytu katalyzátora, v ktorom sú rovnobežné s prúdením výfukových plynov umiestnené lamely. Lamely sú z materiálu, na ktorý sa nanáša aktívna hmota. Lamely uložené na sebe vytvárajú medzi sebou medzery, ktorými prechádza výfukový plyn. Kryt katalyzátora má na oboch stranách vtokové redukcie, alebo je pripevnený priamo do ďalšieho čistiaceho zariadenia (vodná sprcha).

Způsob zpětného získávání energie z výfukových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229652

Dátum: 15.11.1986

Autor: Shirato Takeshi

MPK: C21B 7/24, F01K 7/34

Značky: energie, provádění, zpětného, zařízení, výfukových, tohoto, způsobu, způsob, plynů, získavání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro zpětné získávání energie z výfukových plynů o vysokém tlaku, zejména vysoké pece pomocí axiální turbiny. Podle vynálezu se výfukový plyn obsahující prach nejdříve nasycuje vodní párou. Poté se do nasyceného plynu vstřikuje chladicí voda v množství 0,5 až 5 % hmotnostních průtočného množství nasycených výfukových plynů v důsledku čehož vzniká v plynu mlhovina. Potom se výfukové plyny vedou do axiální...

Soustava pro odvod výfukových plynů spalovacího motoru v akustické kapotáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 231944

Dátum: 15.06.1986

Autor: Uher Drahomír

MPK: F01N 7/02, B60K 13/00

Značky: akustické, odvod, spalovacího, výfukových, soustava, motorů, kapotáží, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká automobilového oboru a řeší problém snížení hluku, způsobeného odváděnými výfukovými plyny. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kanálu pro výstup vzduchu z kapotáže je uložen předtlumič, na který je připojeno sběrné potrubí výfukových plynů od válcových jednotek motoru a výstupní potrubí ke tlumiči hluku.

Zařízení k čištění výfukových plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231415

Dátum: 15.06.1986

Autori: Onderka Miroslav, Šmatláková Anna, Pecák Václav, Ptáček Jaroslav, Matouš Václav

MPK: B01D 47/00

Značky: čištění, výfukových, zařízení, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k čištění výfukových plynů, při kterém se pomocí kapaliny oddělují z plynů částice v něm dispergované a to pomocí kapaliny. Tento technický problém je řešen - v zaměření na čištění výfukových plynů spalovacích motorů - kombinací rozprašovače a promývání těchto plynů v kapalinové nádrži, jejíž náplň částečně cirkuluje. Je přitom použito ejektorového tělesa umístěného v dolní části kapalinové nádrže. Podstata vynálezu...