Patenty so značkou «výfukové»

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a zodpovedajúce výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3284

Dátum: 30.11.2005

Autori: Bardon Sébastien, Girot Patrick, Briot Anthony, Gleize Vincent

MPK: F01N 3/022

Značky: částice, motora, filtračná, struktura, výfukové, najmä, potrubie, filter, spaľovacieho, plyny, zodpovedajúce

Text:

...v rôznych filtračných prostriedkoch a/alebo medzi týmito ñltračnými0008 Tieto silné termomechanické namáhania sú zdrojom trhlin vo filtračných prostriedkoch a/alebo v styčných spojoch medzi týmito tiltračnými0009 Na obmedzenie rizika výskytu týchto trhlin navrhuje vyššie uvedená patentová prihláška EP-A-2 853 256 vytvárať na prvej adruhejstranovej ploche pásma so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, najmä tým, že sa v tejto oblasti...

Filtračná štruktúra, najmä časticový filter na výfukové plyny motora s vnútorným spaľovaním a súvisiace výfukové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5073

Dátum: 02.02.2005

Autori: Briot Anthony, Scalabrino Matteo, Gleize Vincent, Bonnail Nicolas, Bardon Sébastien

MPK: B01D 46/10

Značky: potrubie, motora, filtračná, vnútorným, najmä, částicový, výfukové, plyny, struktura, spaľovaním, filter, súvisiace

Text:

...prípadných trhliniek v spojke pozdĺž tejto oblasti.0010 Takáto štruktúra nie je úplne uspokojivá. Vskutočnosti sa po uskutočnení istého počtu fáz regenerácie môžu objaviť trhlinky tiež vnútri filtračného člena. Tietotrhlinky postupujú vzásade pozdĺž roviny tvorby trhliniek, ktorá je kolmá na pozdĺžny smer vopisovanom zariadení. Pokiaľ bočné steny tiltračného člena zahŕňajú okrem iného oblasti slabej alebo nulovej adhézie kspojke vsusedstve...

Filtračná štruktúra, najmä filter na častice, pre výfukové plyny spaľovacieho motora, a výstužný prostriedok určený pre takúto štruktúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2809

Dátum: 16.12.2004

Autori: Dubots Dominique, Bardon Sébastien

MPK: C04B 37/00, C04B 35/80, C04B 41/45...

Značky: struktura, spaľovacieho, motora, najmä, výstužný, filtračná, výfukové, filter, prostriedok, štruktúru, takúto, určený, plyny, částice

Text:

...prostriedkami je málo praktické najmäz dôvodu reológie materiálu spoja.0011 Hlavným cieľom vynálezu je odstrániť túto nevýhodu, t. j. priniesť poréznu filtračnú štruktúru pre filter na častice, ktorý obsahuje ľahko použiteľný0012 Na tento účel je predmetom vynálezu filtračná štruktúra podľa0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden aleboviacej znakov, ktoré sú predmetom nárokov 2 až 10.0014 Teraz budú opísané...

Filtračná štruktúra pre výfukové plyny spaľovacieho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2167

Dátum: 29.03.2004

Autori: Romeyer Julien, Gleize Vincent, Bardon Sébastien

MPK: B01D 53/94, F01N 3/28, F01N 3/022...

Značky: spaľovacieho, struktura, filtračná, výfukové, plyny, motora

Text:

...alebo žiadnou priľnavosťou k tomuto spoju,pričom uvedené pásma obsahujú prvú oblasť so silnou priľnavosťou k uvedenému spoju respektíve oblasť so slabou alebo žiadnou priľnavosťou k spoju, pričom tieto oblastí sú uložené oproti prvej oblasti so slabou alebo žiadnou priľnavosťou druhej stranovej plochy kspoju respektíve oblasti so0013 Filtračná štruktúra podľa vynálezu môže obsahovať jeden alebo viac nasledujúcich znakov, uvažovaných...

Nástavec na výfukové hrdlo rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262873

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vojtek Zdeněk

MPK: F04C 29/06

Značky: výfukové, rotační, vývěvy, nástavec, hrdlo

Text:

...cem na výfukové hrdlo rotační vývěvy podle vynálezu.Příkladnć provedení nástavce na výfukové hrdlo rotační vývěvy je na obrázku tvořeno uzavřonou válcovitou komorou ł, jejíž dno je opatřeoo na krúžníci usňořádanou soustavoupřefukovacích otyorů g, Čstících do výstupním hrdlem 2 opatřené průchozí válcovítć komory Q, jejíž ob vodové stěna je vzduchotěsně spojena se dnem uzavřenćválcovité komory ł. V ose průchozi válcovité komory QJe uložena...

Výfukové potrubí spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255949

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kalous Vladimír

MPK: F01N 7/10

Značky: výfukové, potrubí, spalovacího, motorů

Text:

...kaná 1 ůhla~ vy válce 1 ç.Ko 1 enová hrdla tvoří první výfukovou trubku ll určenou v popisovaném příkladu konkrétního provedení pro výstup plynných spalín z kanálu hlavy prvního válce, druhou výfukovoutrubku lg pro druhý váleo, třetí výfukovou trubku lä pro třetí válec. Pravý segment sbírá plynné. spaliny z výfukových kanálů hlav dalších tří válců a je výtvořen zadním základním tě 1 eeemAg,. kde první hrdlo zlava tvoří čtvrtou výfukovou...

Výfukově potrubí u vozíku pro úpravu ledově plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243150

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rudolf, Babák Jan, Severin Zdenik

MPK: F01N 7/10

Značky: potrubí, ledově, vozíků, výfukové, plochy, úpravu

Text:

...výfukových plynech a kouřivosti spalovacích motorů. Jejich účinnost je poměrně nízká, obsah pevných částic ve výfukových plynech zůstává vysoký, čímž dochází k znečištování ledové plochy, mantinelů a vlastního prostředí v kryté hale zimních stadiőnů. Katalyzítor je účelný u pohonu na bezolovnatýVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstata spcčívá v tom, že výfukové potrubí je vedeno přes tlumič a ejektor do...

Zařízení pro ovládání sklopných částí zemědělských strojů, např. sklopky výfukové koncovky samojízdné sklízecí řezačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244640

Dátum: 14.10.1987

Autor: Helbin Wladyslaw

MPK: A01D 43/08

Značky: výfukové, sklízecí, zařízení, řezačky, ovládání, samojízdné, sklopky, napr, zemědělských, částí, koncovky, strojů, sklopných

Text:

...s neznázołrněnou sklopkou. Hydraulické pracovní prostory §, g jsou vytvoreny mezi hydrsulickým zámkem g a písty ž, ž a jsou neplněrxy hydraulicikon - kspal inou.Pneumatické pracovní prostory 2, 2 jsou vytvořany mezi písty j, 2 a víky 3, 1 pracovního válce l. V hydraulickém zámku g je kolmo k podélná ose g pracovního válce l uloženo Ioupátko IQ, opatřená dráikmi u. Šoupátko 0 se opírá prostřednictvím pružin Lg o přípojky já, u vzduchových...

Výfukové hrdlo filtračního vaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233049

Dátum: 15.08.1986

Autori: Žák Pavel, Kadlec Pavel

MPK: A47L 9/00

Značky: filtračního, hrdlo, výfukové

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové hrdlo filtračního vaku se uplatní především u ručních elektrických vysavačů prachu, kde nasávaný vzduch s částicemi prachu prochází tlakovou jednotkou a teprve potom je vytlačován do filtračního vaku. Délka výfukového hrdla se rovná minimálně 1/5 délky filtračního vaku, čímž dochází ke snížení hlučnosti vysavače a je umožněno ukládání těžších prachových částic na dno filtračního vaku.

Výfukové potrubí dvoudobých zážehových spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228449

Dátum: 15.04.1986

Autor: Gavenda Karel

Značky: motorů, dvoudobých, zážehových, spalovacích, výfukové, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové potrubí dvoudobých zážehových spalovacích motorů se dvěma a více válci, u nichž každému válci přísluší jedna větev výfukového potrubí, přičemž tyto větve se spojují plynulými přechody do společného sběrného potrubí, vyznačené tím, že dvě sousední výfukové větve (3, 4) jsou za svými přírubami (1, 2) propojeny potrubní spojkou (8), například zakřivenou trubkou, jejíž konce jsou zaústěny do obou výfukových větví (3, 4) pod úhlem 45° k ose...

Výfukové potrubí přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 229376

Dátum: 01.04.1986

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01N 7/10

Značky: motorů, výfukové, přeplňovaného, spalovacího, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výfukového potrubí přeplňovaného spalovacího motoru pozůstávajícího alespoň z jedné vysokotlaké a nízkotlaké větve. Podstata výfukového potrubí podle vynálezu spočívá v tom, že nízkotlaká a vysokotlaká větev jsou spojeny společnými přírubami, z nichž každá propojuje nízkotlakou a vysokotlakou větev s příslušnými výstupy od výfukových ventilů. Nízkotlaká a vysokotlaká větev mohou být vedeny ve dvouproudovém potrubí, v němž jsou...

Zapojení elektropneumatického brzdicího ústrojí na výfukové plyny pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220668

Dátum: 15.12.1985

Autori: Moravec Vladimír, Nenička Antonín, Wedlich Wolfgang

Značky: vozidla, zapojení, výfukové, motorová, brzdicího, ústrojí, elektropneumatického, plyny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automobilového oboru a řeší problém rychlého zařazení vyšších převodových stupňů u nesynchronizované převodovky motorových vozidel. Podstata vynálezu spočívá v tom, že brzdný moment je na hřídeli převodovky vyvozen činností motorové brzdy.

Výfukové hrdlo turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229855

Dátum: 15.01.1985

Autori: Dobrynin Vladimir Jevgeněvič, Garkuša Anatolij Viktorovič

MPK: F01D 25/30

Značky: hrdlo, výfukové, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lopatkových strojů a lze jej využít v osových parních a plynových turbinách. Výfukové hrdlo turbiny obsahuje kruhový štítek, jehož průměr osy se plynule mění a který je instalován nad oběžným kolem posledního stupně. Pro zvýšeni ekonomičnosti a spolehlivosti je hrdlo opatřeno hnacím mechanismem, který je spojen se štítkem za účelem jeho přemístěni.

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225088

Dátum: 01.12.1984

Autor: Křivka Jan

Značky: zařízení, motorů, spalovacího, výfukové, dvoudobého

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové zařízení dvoudobého spalovacího motoru tvořené hlavním kanálem a pomocnými kanálky, zařízením na regulaci okamžiku otevřeni výfukových kanálů i na regulaci průtočného průřezu kanálů s výfukovým potrubím vyznačené tím, že vyústění hlavního výfukového kanálu (7) a pomocných výfukových kanálků (8) do stěny válce (5) jsou umístěna vedle sebe a horní okraje (12) vyústění pomocných výfukových kanálků (8) do válce (5) jsou nad horní hranou...

Výfukové hrdlo osové turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222988

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dobrynin Vladimír Jevgeňjevič, Garkuša Anatolij Viktorovič

Značky: výfukové, osové, turbiny, hrdlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výfukového hrdla používaného v osových parních a plynových turbínách. Cílem vynálezu je zvýšit hospodárnost a spolehlivost turbíny v širokém pásmu jejích provozních režimů. Výfukové hrdlo osové turbíny se skládá z tělesa s vnitřním obtokem a vnějším obtokem, vytvářejícími průtokovou část hrdla a z deflektorů umístěných v tělese v oblasti ohraničené vnějším obtokem a osou průtokové části. Nové u tohoto řešení je to, že vstupní...

Výfukové hrdlo turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 227382

Dátum: 01.08.1984

Autori: Dobrynin Vladimír Jevgeňjevič, Garkuša Anatolij Viktorovič

Značky: výfukové, hrdlo, turbostroje

Zhrnutie / Anotácia:

Výfukové hrdlo rotačního stroje se používá u osových rotačních strojů s odvodem pracovního prostředí v úhlu k ose rotoru. Cílem vynálezu je zvýšení ekonomičnosti a spolehlivosti rotačního stroje v širokém rozsahu režimu, snížení energetických ztrát při tvoření vírů na výfukovém hrdle, snížení intenzity vibrací pracovních lopatek a eroze jejich výstupních hran při práci s dvoufázovým pracovním prostředím. K dosažení tohoto cíle obsahuje výfukové...