Patenty so značkou «výbušnosti»

Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bláha Jaromír, Ország Bohumil, Dimun Milan, Zeman Svatopluk

MPK: G01N 25/54

Značky: výbušnosti, hořlavostí, komora, skúšaniu, výbuchová

Text:

...element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a...

Spôsob stanovenia výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 223652

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dimun Milan, Ország Bohumil

Značky: stanovenia, výbušnosti, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia výbušnosti, alebo medzí výbušnosti, horľavých plynov a/alebo pár. Podstatou vynálezu je sledovanie teploty vo vnútri explózneho priestoru aspoň na dvoch voči iniciačnému zdroju vertikálne rozdielne situovaných miestách. Vynález je možné využiť v skúšobníckej činnosti pri meraní explozívnych vlastností plynov a pár.

Způsob potlačování výbušnosti plynů odcházejících ze zařízení pro výrobu močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222660

Dátum: 15.09.1985

Autori: Laganá Vincenzo, Saviano Francesco, Cavallanti Virginio

Značky: způsob, potlačování, plynů, močoviny, výbušnosti, zařízení, odcházejících, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačování výbušnosti plynů odcházejících ze zařízení pro výrobu močoviny, při kterém se tyto plyny obsahující 48 až 52 % objemových vodíku, 37 až 42 % objemových dusíku a 9 až 12 % objemových kyslíku smísí s jedním nebo více proudy pocházejícími ze syntézy amoniaku, které obsahují 0,1 až 77 % objemových vodíku, 0,1 až 29 % objemových dusíku, 0,1 až 50 % objemových kysličníku uhelnatého a/nebo kysličníku uhličitého a/nebo argonu a/nebo...

Spôsob stanovenia koncentračných medzí výbušnosti a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224667

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Repa Anton, Dimun Milan, Ország Bohumil

Značky: výbušnosti, uskutočňovanie, zariadenie, koncentračných, spôsob, stanovenia, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovenia koncentračných medzí výbušnosti horľavých plynov a/alebo pár pri vyšších teplotách, respektíve tlakoch, určením výbušnosti, s možnosťou určenia podielu predplameňových reakcií, spojený s prípravou skúšobnej plynnej zmesi, iniciáciou a indikáciou výbušnej premeny, vyznačujúci sa tým, že skúšobný explózny priestor sa po naplnení skúšanou plynnou zmesou pri teplote miestnosti, po prípadnom predohriatí v predohrievacej zóne na...