Patenty so značkou «výbušnin»

Sklad výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7035

Dátum: 03.02.2015

Autori: Olexík Slavomil, Turoň Anton

MPK: E04B 1/98, B65G 1/00, E04H 9/10...

Značky: sklad, látok, vysoko, hořlavých, výbušnin

Text:

...skladu výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok podľa technického riešenia je zobrazený na obrázku l až 6. Sklad výbušnín a/alebo vysoko horľavých látok je tvorený v teréne zapustenou hrubou základovou doskou l s nepriepustným rovným vonkajším povrchom, resp. jej podlahou s hodnotou elektrického odporu najviac 109 ohmov, ktorá cez dolnú oceľovú nosnú dosku Q skosenú zvnútra nadväzuje na pevné obvodové steny g s vnútomým oceľovým obkladom...

Způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnin manometrickou metodou v kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264646

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kučera Vladislav, Havránková Eva

MPK: G01N 33/22

Značky: kvantitativního, automatizovaného, chemické, stanovení, kyslíku, stability, výbušnin, manometrickou, metodou, způsob

Text:

...dostatečně výrazná. Tyto prachy vykazují většinou anomální chování i při izotermálníUvedené nevýhody odstraňuje způsob automatizovaného kvantitativního stanovení chemické stability výbušnín manometrickou metodou v kyslíku, který je předmětem vynálezu a jehož podstata spočíva v tom, že se výbušnina temperuje při teplotě 40 PC až 170 °C V atmosféře kyslíku ve zkumavce spojené se snímačem tlaku, měří se tlak uvolněných rozkladných plynů,jejich...

Pomocný sklad výbušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237827

Dátum: 15.03.1987

Autori: Emeljanov Demeter, Dengstein Jiří, Mrázik Štefan, Sadloň Pavol, Poljak Stanislav

MPK: E21D 19/00

Značky: pomocný, výbušnin, sklad

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný sklad výbušnín je určený na uskladňovanie výbušnín v hlbinnom baníctve. Podstata riešenia podľa vynálezu je, že v banskom diele sú vo vzdialenosti, ktorá je od vstupného objektu minimálne 3 m, umiestnené statické tlmiace prepážky, vyplnené pieskom druhá skladová skriňa je umiestnená na začiatku a/alebo konci zostavy prvých skladových skriniek, pričom odvetrávanie je zabezpečené cez vetračkový ťah pre výdaj výbušnín je sklad vybavený...

Zařízení pro mechanický poklep násypky aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů, zejména granulovaných výbušnin nebo pyrotechnických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235839

Dátum: 01.12.1986

Autor: Adamec Josef

MPK: C06B 21/00

Značky: výbušnin, materiálů, pyrotechnických, objemové, zařízení, poklep, směsi, granulovaných, násypky, dávkování, zejména, mechanicky, aparátu, hromadné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aparátu pro hromadné objemové dávkování granulovaných materiálů zejména výbušnin nebo pyrotechnických směsí. Při objemovém dávkování, používaném při hromadné výrobě součástí, jako například zpožďovacích válečků časových průmyslových rozbušek, je rozhodujícím faktorem funkční kvality výrobku rovnoměrnost dávek tvořících například výbušninu nebo pyrotechnickou směs náplně těchto součástí. U granulovaných materiálů, jako výbušnin...

Bezpečnostní uspořádání výdušné chodby skladu výbušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228970

Dátum: 01.02.1986

Autori: Lecian Jaroslav, Hadrava Josef, Bayer Oldřich, Sehnal Miroslav

Značky: bezpečnostní, skladu, výdušné, chodby, uspořádání, výbušnin

Zhrnutie / Anotácia:

Výdušná chodba řeší ochranu osob v důlních dílech za jejím vyústěním před účinky tlakové vlny vzniklé při případném výbuchu ve skladu výbušnín. Chodba je rozdělena tlumicími clonami na několik expanzních prostor. Vzájemná vzdálenost tlumicích clon je větší než šířka výdušné chodby.

Zařízení pro automatickou manometrickou stabilitní zkoušku výbušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218981

Dátum: 15.06.1985

Autori: Šindelář Václav, Vetlický Boris, Kučera Vladislav, Keprt Milan

Značky: výbušnin, zařízení, stabilitní, automatickou, zkoušku, manometrickou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou manometrickou stabilitní zkoušku výbušin, které umožňuje nepřetržité programové řízení průběhu zkoušky. Zařízení se skládá z konzole, řídicí programovatelné jednotky, snímačů tlaku v temperačním zařízení, číslicového měřicího zařízení a výstupního zařízení.

Příchodní chodba k důlnímu skladu výbušnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 213644

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bayer Oldřich, Sehnal Miroslav, Hadrava Josef, Lecian Jaroslav

Značky: příchodní, důlnímu, chodba, výbušnin, skladu

Zhrnutie / Anotácia:

Příchodní chodba k důlnímu skladu výbušnin má nejen funkci komunikační, nýbrž i ochrannou. Má se v ní ztlumit tlaková vlna vzniklá případným výbuchem ve skladu. Podstatou vynálezu je náhrada dosud běžných pravoúhlých zálomů příchodní chodby sérií tlumicích clon, které v úseku mezi hrázovými dveřmi a skladem výbušnin člení příchodní chodbu na několik expanzních prostor. Možná oblast využití : pouze hornictví. Charakteristický obrázek : č.l.