Patenty so značkou «vybraných»

Liečivá masť na hojenie vybraných kožných ochorení s protizápalovým a dezinfekčným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6894

Dátum: 04.09.2014

Autor: Kimáková Tatiana

MPK: A61K 31/60, A61K 33/30, A61K 35/04...

Značky: dezinfekčným, kožných, účinkom, vybraných, ochorení, hojenie, masť, protizápalovým, liečivá

Text:

...V minulosti dokonca Vyvolávali Vznik karcinómov na koži. Tento problém V súčasnosti rieši syntetická výroba masťového základu, Vazeliny, ktorá sa získava syntézou uhľovodíkov. Proces je však zložitý a nákladný.Mnohé kožné choroby sa liečia lokálne širokou škálou masti, ktoré obsahujú rôzne kortikosteroidy i antibiotiká. Kortikosteroidy môžu mať aj nežiaduce účinky na kožu pacienta, napr. atrotia kože, tvorba teleangiektáz atď.Známa je i...

Rekombinantná príprava vybraných bromelaínových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13216

Dátum: 08.08.2008

Autori: Eschmann Klaus, Luniak Nora, Müller Rolf

MPK: A61K 38/48, A61Q 19/00, A23J 3/34...

Značky: bromelaínových, vybraných, príprava, rekombinantná, frakcií

Text:

...ktorá bola okyslená kyselinou fosforečnou,a znovu precipitovaný, alebo priamo vysušený vo vákuovej peci. Ďalšia purifikácia surového extraktu môže byť uskutočnená ñltráciou, dialýzou alebo diafíltráciou, aby sa odstránili malé molekule a proteíny, po čom nasleduje koncentrovanie získaného roztoku pred lyofilizáciou. 0008 Carter E. et al., Biochemistry, 2000, 39, 11005-11013 zverejňuje, že ananaín môže byť exprimovaný v E. coli. Sú...

Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

MPK: G01D 7/04, E21F 17/00

Značky: parametrov, vybraných, siete, veternej, banskej, sledovanie, zariadenie

Text:

...napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup...

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vlevo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265674

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jindřich Miroslav, Kott Kristian

MPK: H04N 5/225

Značky: řádek, pravoúhlosti, posunem, vybraných, snímku, seřízení, zapojení, vlevo

Text:

...čítače bodů v řádku, přičemž výstup obvodu korekčního výhodnocení vlevo je připojen k vyhodnocovacímu vstupu obvodu korekčních nastavení vlevo.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů pomocí televizní kamery ve vstupním obvodu počítačového zpracování obrazových dat. Další výhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost Zařízení využívá některých již exiv stujících vstupu a výstupu signálu v zapojení...

Zapojení pro seřízení pravoúhlosti snímku posunem vybraných řádek vpravo

Načítavanie...

Číslo patentu: 264668

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kott Kristian, Jindřich Miroslav

MPK: H04N 5/225

Značky: vpravo, pravoúhlosti, seřízení, snímku, posunem, vybraných, řádek, zapojení

Text:

...ke vstupní svorce vah, přičemž vstupní svorka úrovní je připojena k druhému vstupu obvodu korekčního vyhodnocení vpravo, jehož výstup je připojen k výstupní nulovací svorce.Výhodou zapojení podle vynálezu je možnost pravoúhlé korekce snímaných obrazů po» mocí televizní kamery ve vstupním obvodu po~ čítačového zpracování obrazových dat. Dalšívýhodou tohoto zapojení je jeho jednoduchost. jsou využity některé již existující vstupy a výstupy...

Zapojení pro vyhodnocení časově vybraných signálů snímaných z těžního lana

Načítavanie...

Číslo patentu: 231373

Dátum: 01.03.1987

Autor: Kliner Jiří

MPK: B66B 3/00

Značky: vybraných, vyhodnocení, snímaných, zapojení, časově, těžního, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká důlní elektronické signalizace a řeší zapojení pro vyhodnocení časové vybraných signálů snímaných z těžního lana, které jsou vysílány z jedoucí těžní nádoby přes těžní lano do strojovny. Uvedené zapojení sestává ze snímače signálu, tvořeného vazebním transformátorem, z generátoru selekčních impulsů, přijímače, dvou hrdel, dvou špičkových detektorů, inhibitoru, disjunktoru, Scheferova logického členu, dvou výkonných zesilovačů...

Způsob výroby biomasy vybraných kmenů druhů Haemophilus influenzae a Haemophilus parainfluenzae

Načítavanie...

Číslo patentu: 221246

Dátum: 15.01.1986

Autori: Pavlík Vlastimil, Bělohlávek Stanislav, Stránský Vítězslav, Celba Vladimír

Značky: parainfluenzae, vybraných, influenzae, výroby, kmenů, haemophilus, způsob, biomasy, druhu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je získání velkých kvant biomasy vybraných druhů hemofilů, která má optimální a standardní vlastnosti. Uvedeného účelu se dosáhne přípravou subkultur na třepacím zařízení za přesně stanovených podmínek a vyočkováním do sady kultivačních fermentorů, v nichž semikontinuálním způsobem za přísně udržované teploty, vzdušnění a míchání probíhá vlastní produkční proces. Jeho jednotlivé fáze se opakují, obsah všech fermentorů se v době,...

Zapojení pro navazování vybraných výstupních napětí stejnosměrného kalibračního zdroje na napětí normálového článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219814

Dátum: 15.10.1985

Autor: Haasz Vladimír

Značky: navažování, zapojení, napětí, článků, kalibračního, vybraných, stejnosměrného, normálového, výstupních, zdroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro dílčí kontrolu přesnosti stejnosměrného kalibračního zdroje navázáním vybraných výstupních napětí na napětí normálového článku s vysokou přesností. Podstatou vynálezu je použití děliče, jehož jeden odpor je složen z paralelně řazených odporů shodné jmenovité hodnoty a druhý odpor je složen ze stejného počtu sériově řazených odporů stejných jmenovitých hodnot. Měření se provádí dvakrát a při druhém měření se odpory v...