Patenty so značkou «výbojové»

Zapojení k samočinnému časovému ovládání zapalovacího zařízení pro vysokotlaké výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mert Oldoich

MPK: H05B 41/231

Značky: vysokotlaké, zařízení, zdroje, zapalovacího, ovládání, výbojové, světla, časovému, zapojení, samočinnému

Text:

...předřadník 5 je přes usměrñovač lg a třetí prahový spínač łâ zapojen vstup derivačního členuł§, z jehož výstupu jsou kladné derivační impulsy vedeny na druhý řídicí vstup druhého prahového spínače łg a záporné derivační impulsy jsou přes invertor łl vedeny na vstup integračního členu lg, k jehož výstupu je přes impedanční člen lg připojen řídící vstup třetího prahového spínače łí.Funkce navrženáho zapojení je patrná z přiloženého výkresu, na...

Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 244991

Dátum: 15.11.1987

Autor: Gössl Rainer

MPK: H01S 3/096, H01S 3/03

Značky: výkonového, lasera, výbojové, plynového, zariadenie

Text:

...ako súčasť prietočného plynového výko~n-ového lasera prispieva ku zvýšeniu celkovej účinnosti laserového zariadenia.Výbojové zariadenie výkonového plynového lasera je príkladne znázornená na pripojenych výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený pohlad na výbojové zariadenie výkonového» plynového lasera v reze, na obr. 2 je nakreslené uloženie elektrod V axonoiuemi a na obr. 3 je nakreslený rez kolmý na os elektród.Výbojové zariadenie...

Směs k přípravě luminoforu pro nízkotlaké rtuťové výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246191

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kocián Karel, Štochl Josef, Haruda František, Divíšková Jana

MPK: C09K 11/80

Značky: světla, zdroje, nízkotlaké, přípravě, směs, výbojové, luminoforu, rtuťové

Text:

...Zr/C 2 H 302/4 v množství o,ooo 1 až 0,1 mol a tavidlo tvoří směs kyseliny borité H 3 B 03 a uhličitanu litného Li 2 C 03 v poměru /1 až 6/1 v množství 0,01 až 6 mol . Přídavkem uvedeného koaktivátoru se dosáhne zvýšení jasu luminoforu, zejména v oblasti emisního pásma, emisní oblast se však neposouvá.vynález a jeho výhody jsou blíže objasněny na následujících příkladech konkrétních provedení.P ř í k l a d l Modrý aluminát se...

Směs k přípravě luminoforu pro nízkotlaké rtuťové výbojové zdroje světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251644

Dátum: 16.07.1987

Autori: Březovký Josef, Houžvičková Jaroslava, Neumannová Milada

MPK: C09K 11/78

Značky: luminoforu, nízkotlaké, zdroje, světla, výbojové, rtuťové, směs, přípravě

Text:

...se vysrážené štavelany smísí s přídavkem malých množství slcučenin křemíku nebo zirkonia, případně jejich směsi a malého množství tavidla nejlépe na bázi tetraboritanu dilithného, směs se homogenizuje a vysuší při cca 160 °C. Pak se žíhá v elektrické peci 1 h jednostupňově do 1 300 C nebo po vychladnutí se vzorek luminoforu po nové homagenizaci žíhá podruhé při teplotě cca l 300 °C po dobu 1 h.Vynález blíže vysvětlují příklady P ř i k 1 a d...

Koncová část výbojové trubice plynového laseru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238114

Dátum: 16.02.1987

Autori: Petrů František, Veselá Zdenka

MPK: H01S 3/086, H01S 3/03, H01S 3/08...

Značky: trubice, část, plynového, výbojové, laseru, koncová

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukční úpravy trubic plynových laserů. Podstatou úpravy je to, že konce trubice 3 jsou opatřeny proti optickým elementům zátavným otvorem 11, nebo zátavnou trubičkou 4. Vynález tak řeší čištění ploch optických elementů před uzavřením výbojové trubice laseru.

Výstupní část výbojové komory plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224425

Dátum: 01.12.1985

Autor: Dundr Jiří

Značky: výstupní, plazmatronu, komory, výbojové, část

Zhrnutie / Anotácia:

Výstupní část výbojové komory plazmatronu, k jejíž čelní hraně je připojena výstupní elektroda, vyznačená tím, že v obvodu výstupní části (1), před výstupní elektrodou (2), je vytvořen alespoň jeden odběrový prstenec (5) spojený přes sběrnou komoru (6) a regulační člen (7) s odsávacím zařízením.

Emisní hmota pro vysokotlaké výbojové zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220354

Dátum: 15.11.1985

Autori: Faldyna Antonín, Barbořík Hyacint, Veran Jindřich

Značky: zdroje, vysokotlaké, emisní, hmota, výbojové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká složení emisní hmoty, kterou jsou pokrývány elektrody vysokotlakých rtuťových výbojek. Vynález řeší problémy s velikostí zápalného napětí, se zapalováním i za extrémních klimatických podmínek a dále s poklesy světelného toku, které jsou ovlivněny absorbcí záření vrstvou emisní hmoty, rozprášené a odpařené na vnitřní stěnu hořáku výbojky. Emisní hmota obsahuje jako emitující komponenty kysličníky kovů alkalických zemin (stroncia...

Zapojení pro diagnostiku výbojové činnosti v dielektrickém systému elektrických točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228253

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šebík Pavel, Mentlík Václav

Značky: zapojení, diagnostiku, výbojové, točivých, strojů, elektrických, dielektrickém, činnosti, systému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro diagnostiku výbojové činnosti v dielektrickém systému v drážkách vinutí elektrických točivých strojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na první vstup souřadnicového zapisovače je připojeno výstupní napití odporového vysílače polohy sondy, odpovídající velikostí pořadovému číslu drážky vinutí a na druhý vstup signál z měřící sondy zpracovaný předem ještě v zesilovači a indikátoru.

Uzel výstupní elektrody výbojové komory plazmatronu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218921

Dátum: 15.06.1985

Autor: Dundr Jiří

Značky: výstupní, výbojové, komory, elektrody, plazmatronu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzlu výstupní elektrody výbojové komory plazmatronu. Nově řešený výstupní uzel umožňuje oddělení vystupující vysokoteplotní plazmy od okrajových chladnějších vrstev plynu. Výstupní uzel se skládá z nálevkovitě se rozšiřujícího výstupního otvoru, v němž je posouvatelně u místěn prstencovitý usměrňovací segment s válcovou vnitřní plochou pro odvod středové části, plynu a s kuželovitou vnější plochou, jejíž vrchol směřuje do...