Patenty so značkou «vulkanizácie»

Spôsob vulkanizácie pneumatík a vulkanizátor pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20055

Dátum: 29.08.2012

Autori: Toshima Masatake, Mizuta Yuichiro, Doe Masahiro, Fujieda Yasuhiko

MPK: B29C 35/00, B29D 30/06

Značky: vulkanizátor, vulkanizácie, spôsob, pneumatik

Text:

...potrubie krok vypúšťania inertného plynu z vnútomého priestoru pneumatiky cez vratné potrubie,cirkulačný krok privádzania inertného plynu prúdiaceho cez vratné potrubie do napájacieho potrubia pomocou obehového zariadenia rotačného typu krok ohrievania inertného plynu cirkulujúceho cez obehové zariadenie pomocou ohrievacieho zariadenia adetekčný krokteploty výtoku plynu detekujúci teplotu inertného plynu prúdiaceho cez vratné...

Organické urýchlovače vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254154

Dátum: 15.01.1988

Autori: Humplík Antonín, Trnečka Vladimír, Hrachovcová Mária, Orlík Ivo

MPK: C08C 19/20, C08J 3/24, C08K 5/39...

Značky: urychlovače, organické, vulkanizácie

Text:

...dietyl, alebo etylfenylditiokarbamidovej kyseliny), poskytujú požadované -vlastnosti surovým zmesiam a tiež príslušným vulkanizátom, avšak v priebehu prípravy a spracovania zmesí, t. j, v prie 4behu miešania, vytlačovania a najmä Vulkanizácie, uvoľňujú relativne vysoke koncentrácie chemických škodlivín, ktoré zhoršujú pracovné prostredie gum. prevádzok. V exhalatoch sú prítomné najmä sírouhlík, karbonylsulfid a pod.Okrem toho mnohé z...

Sposob na finálnu úpravu vlhkých sypkých urychľovačov vulkanizácie kaučuku a zariadenie na vykonávanie tohto sposoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 237191

Dátum: 01.10.1987

Autori: Czimcsik Vojtech, Molnár Alexander, Jaššo Igor, Poór Alexander

MPK: B29B 7/60, B29B 7/52

Značky: vulkanizácie, tohto, vlhkých, urýchľovačov, úpravu, kaučuku, vykonávanie, zariadenie, spôsoba, spôsob, finálnu, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka finálnej úpravy urýchľovačov vulkanizácie kaučuku do formy granulátu kontinuálným postupom v spracovateľskej linke zhutňovaním medzi dvomi protibežne sa pohybujúcimi valcami s následným dotvarovávaním za pohybu vo vrstve, ktorého podstatou je, že východzí materiál s obsahom vlhkostí do 30 % hmot. je privádzaný gravitačne alebo nútene medzi dve protibežne sa pohybujúce valcové, obvodovo profilované alebo hladké plochy, kde takto...

Urýchlovač vulkanizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252046

Dátum: 13.08.1987

Autori: Rattay Vladimír, Kyselá Gabriela, Beniska Jozef, Štefanec Jozef, Štaudner Emil

MPK: C08J 3/24, C08K 5/59

Značky: urychlovač, vulkanizácie

Text:

...poklese ťažnosti, pevnosti v ťahu a štruktúrnej pevnosti.Vplyv dialkylditiokarbamanov antimonitých na sírnu vulkanizáciu kaučukov sa sledoval pri teplote 145 °C na prístroji Rheometer - 100 Monsanto. Antimonité urýchľovače sa do zmesí dávkovali v takých množstvách, aby mólová koncentrácia dialkylditiokarbamínových skupín bola rovnaká akoV zmesi s dietylditiokarbamanom zinočnatým. Termooxidačné starnutie vulkanizátov sa sledovalo metódou...

Spôsob vulkanizácie latexov kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234433

Dátum: 01.03.1987

Autori: Belko Dušan, Zeman Svatopluk, Šimek Ivan, Orlík Ivo, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Barková Ivona

MPK: C08C 19/20, C08K 5/39, C08J 3/26...

Značky: latexov, vulkanizácie, kaučukov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém urýchlenia vulkanizácie latexov kaučukov na báze kopolyméru styrénu s butadiénom a/alebo prírodných latexov kaučuku a zabránenia sedimentácie práškových častíc vo vulkanizačnej disperzii, ako aj v zmesi s latexom pomocou pridania alebo vytvorenia synergickej zmesi urýchľovačov, pozostávajúcich najmenej z dvoch solí kyseliny ditiokarbamidovej alebo jej derivátov s rozdielnou rozpustnosťou.

Kompozícia urýchľovačov vulkanizácie etylén-propyléndiénových terpolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223419

Dátum: 15.03.1986

Autori: Beneš Jiří, Jiříček Květoslav, Humplík Antonín

Značky: vulkanizácie, etylén-propyléndiénových, terpolymérov, kompozícia, urýchľovačov

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia urýchľovačov vulkanizácie etylén-propylén-dienových terpolymérov, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo zmesného ditiofosfátu zinočnatého, tvoreného normálnou a bázickou soľou O,O-dialkylditiofosforečnej kyseliny obecných vzorcov kde R1 je 2-etylhexyl, R2-izobutyl v množstve 0,5 - 5,0 hmotnosných dielov, s výhodou 2 až 4 hmotnostné diely, pri obsahu bázickej soli v zmesnom ditiofosfáte v množstve 15 % hmotnostných, a zmesi urýchľovačov...

Organické urýchľovače vulkanizácie izobutylizoprénového kaučuku, neuvoľnujúce zdravotne závadné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 218183

Dátum: 15.09.1984

Autori: Kvasnica Jozef, Argaláš Peter, Karvaš Milan, Orlík Ivo, Riecka Viera

Značky: látky, izobutylizoprénového, vulkanizácie, neuvoľnujúce, kaučuku, organické, závadné, urychlovače, zdravotne

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oboru chémie. Rieši odstránenie emisie zdravotne závadných látok, najmä sírouhlíka, pri spravovaní surových butylkaučukových zmesí. Spočíva v tom, že sa vo vulkanizačnom systéme, obvykle obsahujúcom síru a kysličník zinočnatý použijú ako organické urýchľovače vulkanizácie zmesi normálnych a bázických zinočnatých solí 0,0'-diesterov kyseliny tionotiolfosforečnej, najmä 0-2-etylhexyl-0-'-butylesteru kyseliny tionotiolfosforečnej,...

Urýchĺovač sírnej vulkanizácie kaučukov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224193

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kúdela Štefan, Beniska Jozef, Rattay Vladimír, Kyselá Gabriela, Štaudner Emil

Značky: urychlovač, vulkanizácie, sírnej, kaučukov

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie dialkylciničitých derivátov dialkylcínditiokarbamidových kyselín obecného vzorca I kde R je C4 H9 alebo (R)2 je C2 H4 - O - C2H4, (CH2)4, (CH2)5 R1 je CH3, C2H5, C3H7, C4H9 ako urýchľovača sírnej vulkanizácie kaučukov.