Patenty so značkou «vstupných»

Skupinové poštové schránky s automatickým systémom blokovania vstupných klapiek

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4712

Dátum: 01.03.2007

Autor: Mihok Peter

MPK: A47G 29/00

Značky: blokovania, skupinové, poštové, automatickým, systémom, vstupných, schránky, klapiek

Text:

...klapky 7 na ľavej i pravej strane a preto klapka môže zachytiť aj väčšie pôsobiace sily cez vstupný otvor 6, cez ktorý sa vsúva zásielka. Spodné konce unášačov sú vzájomne spojené priečnikom 26 a celá sústava sa pohybuje vertikálne smerom dolu prostredníctvom elektropohonu 3. Teleso elektropohonu 3 je spojené s držiakom 11 a výstup elektropohonu je napojený do stredu priečnika 26 pomocou kolika 16. Pripojenim napätia do elektropohonu 3 sa...

Zariadenie na zabezpečenie vstupných dverí proti ich násilnému poškodeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4201

Dátum: 01.07.2005

Autor: Demčík Martin

MPK: E06B 7/28, E05B 17/20, E06B 5/11...

Značky: poškodeniu, zariadenie, zabezpečenie, vstupných, proti, násilnému, dveří

Text:

...aj proti násilnému vypáčeniu nepovolanou osobou. Spojenie bezpečnostnej výstuže s bezpečnostným štítom môže byt okrem skrutky s plochou hlavou urobené inou formou spojenia, napríklad pripevnením zvarom, prilepením alebo prinitovaním bezpečnostného štítu k bezpečnostnej výstuži.Pre správnu funkciu zariadenia podľa tohto technického riešenia je žiaduce, aby medzi bezpečnostným štítom a zárubňou dverí nebola nežiaduca medzera, do ktorej...

Zariadenie na zabezpečenie vstupných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277908

Dátum: 15.10.1991

Autori: Ďurica Cyril, Vrábel Pavel, Poklemba Belo

MPK: E05C 9/04, E05C 9/00, E05B 63/14...

Značky: zariadenie, dveří, vstupných, zabezpečenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pozostáva z vnútorných zabezpečovacích dverí pripevnených k vstupným dverám (2). Vnútorné zabezpečovacie dvere sa skladajú z výstužného rámu (1) a závesov. K výstužnému rámu (1) sú pripevnené výstužné plechy (16) nesúce spolu s výstužným rámom (1) doplnkový zámok (4) ovládajúci naraz hornú a dolnú vertikálnu tyč (5, 6). Závesy výstužného rámu (1) sú usporiadané súosovo s dvernými závesmi tak, že horný záves výstužného rámu (1) je uložený v...

Zapojenie obvodu pre diagnostiku vstupných prevodníkov úrovne

Načítavanie...

Číslo patentu: 261673

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kováčik Milan

MPK: H04M 3/22

Značky: vstupných, úrovně, prevodníkov, zapojenie, obvodů, diagnostiku

Text:

...meraný objekt 1 a vyhodnocovacie zariadenie 2,medzi ktorými je zapojený vstupný ,prevodník 3 ÚTOVDB. Prvý výstup 9 meraného objektu 1 je spoje-ný s prvým vstupom 12 vstupného prevodníka 3 úrovne, druhý výstup 10 merauého objektu 1 je spojený jednak s druhým vstupom 2 U prepínače E, jednak s prvým napájacím vstupom 14 rstupného prevodníka 3 úrovne a jednak s tretím výstupom 18 vyhodnocovacieho zariadenia 2 a tretí výstup 11 meraného...

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238426

Dátum: 15.05.1987

Autori: Letz Štefan, Polievka Milan, Macho Vendelín, Balák Jiří

MPK: C07C 69/653, C07C 67/22

Značky: spôsob, rozkladu, polymerizácie, surovin, medziproduktov, metakrylovej, kyseliny, výrobe, obmedzenia, vstupných, esterov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 a C4 esterov kyseliny metakrylovej z acetónkyanhydrínu zmesným anorganicko-organickým inhibičným systémom. Pri tomto spôsobe se v zmiešavacej fáze vstupných surovín pridáva síran meďnatý a aspoň jedna látka zo skupiny pyrokatechín, hydrochinón, p-aminodifenylamín, difenylamín, pričom amínické inhibítory sa používajú buď v čistej forme, alebo ako...

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229851

Dátum: 15.04.1986

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Grečnár Milan, Halmová Anna, Uhlár Ladislav

MPK: C09K 15/26, C07C 69/54, C09K 15/02...

Značky: polymerizácie, vstupných, rozkladu, spôsob, surovin, obmedzenia

Zhrnutie / Anotácia:

Systém inhibície polymerizácie nenasýtených zlúčenín pri výrobe metylmetakrylátu z acetonkyanhydrínu a kyseliny sírovej. Dávkovanie inhibičného systému sa uskutočňuje v časti zmiešavania acetonkyanhydrínu s kyselinou sírovou pri teplote 80 až 90 stupňov Celzia. Inhibičná zmes, síran meďnatý a fenotiazín, sa dávkuje v práškovej forme. Inhibítor možno použiť aj pre syntézu akrylátov z akrylonitrilu.