Patenty so značkou «vstřikováním»

Materiál pro tváření obuvnických podešvových dílů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 261164

Dátum: 12.01.1989

Autori: Trubačíková Drahomíra, Kakalá Karel, Pospíšil Vladislav

MPK: C08L 9/02, C08L 27/06

Značky: vstřikováním, podešvových, materiál, tváření, dílů, obuvníckych

Text:

...polymetu v množství 5 až 25 hmotnostních procent. který je charakterizovân viskozitou Mooney ML 4 v rozmezí 20 až 55 a přídavkem 3 až 12 hmotnoatních procent, vztažených na polymsr, plnivového inertního materiálu, jako je práškovitý polyvinylohlorid, nebo inertního svět 1 éhoplniva v podobě caco 3 nebo sioz, jímž se zlepšuje míchání směsi. stonízká hodnota viskpzity Mooney ML 4 příznivé ovlivñuje takové vlastnosti výsledné směsi, nehot...

Způsob a zařízení pro formování předmětů vstřikováním termoplastických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245377

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eesáková Hana, Pirkl Jioa, Bueko Michal, Skokanová Zdena

MPK: B29C 45/26, B29C 45/73

Značky: termoplastických, formování, předmětů, způsob, látek, zařízení, vstřikováním

Text:

...v jiném příkladném provedení rozdělen ještě na větší počet menších komor do těchto temperačních prostorů 5, Q se přivádí vstupem l temperační kapalina, která se potom zase odvádí výstupem g a která zahřívá před vstřikem Eormovací stěny gg, gg na potřebnou formovací teplotu a po naplnění formovacího prostoru 1 se snižováním teploty přiváděné temperační kapaliny reguluje chlazení náplně formovacího prostoru 1. Aby se teplo neztrácelo do pláště...

Zapojení pístového čerpadla pro dvoutaktní spalovací motor se vstřikováním palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251686

Dátum: 16.07.1987

Autor: Wolf Franz

MPK: F02B 33/22

Značky: palivové, pístového, motor, směsi, čerpadla, dvoutaktní, vstřikováním, zapojení, spalovací

Text:

...npecraannem 3 paapese nayxTaxrHuü nnurawenn aHyTpeHHerocropa~ nan co BHDHCKOM ropmqeň cmecn. Ľsyxraxwuwü surarenb suywpeunero cropaunn cocTOHT na uunnunpa 1 c ronoaxoñ unnunpa 2 H nopmnen 3, nepeuemammumcn B unnnnnpe 1. Hon unnnnpou I Haxonuwca Kapwep Á c Koneuqaru sanom 5, csasauaum qepes maryn 6 c nopmàen 3. B uunnxnp 1 Bxonw npoyaouàuñ Kanan 7, coeHHeuHwü(kpuaomnnnoň Kamepoů 8. Huxnaa cropona nopmxx 3 u Kpnaomnnnan Kauepa 8...

Zařízení pro nouzové zastavení u automobilů vybavených motorem se vstřikováním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245494

Dátum: 15.06.1987

Autori: Smejkal Václav, Meeiarová Mária, Rusina Miroslav, Glos Ján

MPK: F02D 13/04

Značky: automobilů, zastavení, vybavených, vstřikováním, zařízení, nouzové, paliva, motorem

Text:

...amomoómmc óes ropmozxenm mm-arena B nepenarze rc monumemy Hacocy cnezxyer paamecmmn rmenmommnmp, n ocymecwnraws no 113 W nanuenm qepea B/Z-pacnpenemmens ananommno onncamzorsry numa.Haoóperezme uoacmerca mame nozzpoduee- H 8. npmepe aro ocymecrnnemu. .Hpmaraenmñ pucynołt Ha týmu I noxaamaaew cxenqçy ycwpoñcma szccrpeunoro ocranosa c mzenuammeczcmm anerzenranm OCTaHOBa,ynpamexne Ko-roporo n-zomer 6 m Ka anempuqecma, Tax n meme.wmecrcmn. .B...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn o vysokém stupni lehčení na bázi polyolefinů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250446

Dátum: 15.04.1987

Autori: Franta Jiří, Šmejkal František, Brůžek Jan, Těšínský Václav

MPK: C08J 9/06, C08L 23/10

Značky: strukturních, vstřikováním, stupni, lehčení, tvrdých, přípravu, bázi, polyolefinů, vysokém, směs

Text:

...samonukleaci bublin a dále postupný růst bublin difúzí plynu rozpuštěného v tavenině polymeru. Azobistormamid, který se rozkladá převážně na N 2 a NHs, působí v důsledku nízke rozpustno-sti vzniklých plynů V poly-oleiiííech prvním mechanismení. Naproti tomu, hydrogenuhličitan sodný se rozkladá za vzniku C 02, jehož rozpustnost v polyolefinech je řádově větší než v přípladě N 2 a NI-ls. Bubliny pak rostou difúzí C 02 rozpuštěného v...

Způsob výroby výrobků z termoplastu vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249757

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gerasimov Vasilij, Kuzněcov Vsevolod, Tchaj Vitalij, Rysin Nikolaj, Veselov Alexandr, Abramov Vsevolod

MPK: B29C 31/00

Značky: výroby, způsob, vstřikováním, termoplastů, výrobků

Text:

...0 Tepuonnacra. Taxau oöpasou, HCHOHBBOBRHHE npu nponannnnaunn uepea omopmnammym HOHOCTh pacunaaa c Temnepawýpoñ He sume 20-25 °C TGMHQDBTYPM nnaaneaux nnu Texyqecrn H nasnenun nurbn 90-300 Mna npn onàoBpeMeHHoM oxnaxeuun nurbenoň opMm 3 TeMMepaTYpHOM unrepaane or -20 °C no remnepawypu Haqana nnannennx Hnn TeKyqecru, ynenuqenne nepenaa asnennn Memy HOHOCTHMH sa cqer ymennmeuna nonepeqnoro ceqeaun âpoccennpymmero ornepcwnn...

Regulační zařízení pro spalovací motory se vstřikováním paliva a s přeplňováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245034

Dátum: 16.03.1987

Autori: Trubae Karol, Potfaj Juraj

MPK: F02D 1/14, F02D 1/00

Značky: spalovací, motory, paliva, přeplňováním, zařízení, regulační, vstřikováním

Text:

...emum nasneñuem Hannyna. Perynnponxa xona rasomypdoaaraeTETGHH m Toqxn nonaoü Harpysnn MOKGT, cnenonamensno,nponasonnwncs TOHBKO des coomaewcwnyxmeü Harpyanu nnnenem, qwo TpeöyeT Hannqna u npnmeaeaua OHSHMEALHOPO HpHGHOc 0 ÓAeHHH.Henan nsoppereus aansemcx oónerqeuue peryunpqnoqnux padom, oóycnasnnnaemax nonycxamm n Konowpyxumen, a TBHRB cnmmeane peryuuposoqaax aawpam H ymennmenme msHoca nan nocwnmeaus donee Bucoxoro Hnmepnana Memnw...

Způsob přípravy strukturně lehčených hmot vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 226955

Dátum: 01.01.1986

Autori: Šmejkal František, Špička Jiří, Brůžek Jan, Mostecký Jiří

Značky: způsob, přípravy, lehčených, vstřikováním, strukturně

Zhrnutie / Anotácia:

Vážným problémem při přípravě strukturních pěn je volba vstřikovaného množství taveniny při daném obsahu nadouvadla tak, aby výstřik měl požadovanou hmotnost a průměrnou objemovou hmotnost. Na základě známého objemu výrobku a experimentálně stanovených hodnot pro taveninu vystříknutou do volného prostoru lze ze vztahu (I) zjistit požadované údaje.

Dvoudobý pístem řízený spalovací motor se vstřikováním paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 223569

Dátum: 01.09.1984

Autori: Hoffmann Werner, Küntscher Volkmar, Böhme Joachim

Značky: dvoudobý, motor, spalovací, paliva, vstřikováním, řízený, pístem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dvoudobého pístem řízeného spalovacího motoru se vstřikováním paliva, se vstupními a výfukovými kanály, se stoupajícími a klesajícími proudy profukovacího prostředí podél osy válce, s tryskou a zapalovacím zdrojem a s paprskem paliva směřujícím na píst. Cílem vynálezu je snížit obsah škodlivých látek ve výfukových plynech vznikajících ztrátami při profukování. Řeší se úkol spalování ochuzené směsi ve vířivém proudu a odstranění...