Patenty so značkou «vstřikování»

Tryska pro vstřikování drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 274667

Dátum: 15.09.1991

Autor: Wirth Emil Joseph

MPK: C21C 7/00

Značky: tryska, drátu, vstřikování

Zařízení pro vstřikování páry, zejména do mísidel betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244769

Dátum: 01.06.1988

Autor: Kotek Jaroslav

MPK: B28C 5/46

Značky: páry, zejména, zařízení, mísidel, betonů, vstřikování

Text:

...nízkotlaký ventil § k příváděeímu parní~ mu potrubí 1. Redukční nízkotlaký ventil § je umístěn na přeplšovacím potrubí 2 opatřeném redukční clonou . Mezi paru ní středotlaký ventil Z a ohebné potrubí 5 je vřazeno tlakové čidlo 33. Výsuvná Jehla Q je posuvně uložena ve venkovním vedení łâ a ve vnitřním vedení L 1. Mezi vnitřním vedení lla venkovním vedením lg je těsnění ll s výfukem 31 odpadní páry.Výsuvná jehla Q je opatřena alespoň...

Vstřikovací zařízení s elektrohydraulickým ovládáním vstřikování paliva do motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257319

Dátum: 15.04.1988

Autor: Buchal Jiří

MPK: F02M 51/06

Značky: ovládáním, vstřikovací, paliva, zařízení, vstřikování, motorů, elektrohydraulickým

Text:

...nastavování otvíracího tlaku trysky. Synchronizačním zařízením Z jsou snímány otáčky motoru pomocí snímače Zł a poloha klikového hřídele pomocí snímače horní úvrati pístu 13. signály ze synchronizačního zařízení 1 jsou vedeny do elektronického ovĺádacího zařízení Q, ve kterém jsou obsluhou nastaveny požadované hodnoty velikosti dodávky a požadovaného počátku.V elektronickém ovládacím zařízení É je provedeno vyhodnocení snímaných a nastavených...

Zařízení pro vstřikování paliva, zejména pro motory s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 257072

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kocián Karel

MPK: F02M 27/04

Značky: zařízení, paliva, vstřikování, zejména, motory, vstřikem, přímým

Text:

...zlepšení spalovaní paliva, tím dojde ke snížení spotřeby a emisá uhlovodíků ve spalinách. Je zabeřpečeno spalování i při nedostatečném víření vzduchové dáplně ve spalovacím prostoru a malých přebytcích vzduchu. Zkrátĺ se doba tvoření směsi, zlepší se její homogennost a je umožněno změnšit úhel předvstříku, čímž se snížĺ emise kysličníků dusíku. Zkrátí se prodleva vznlcenf paliva, zmenší se množství paliva pŕípraveného ke vznícení a tím se...

Univerzální rám k upínání forem pro vstřikování plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 256778

Dátum: 15.04.1988

Autor: Eliáš Ladislav

MPK: B29C 33/30

Značky: vstřikování, plastických, forem, univerzální, upínání

Text:

...formy daný univerzálním rámem je možno v některém případě výměnou.rozpěrek snadno zvětšit.Na příloženém výkresu je v příkladnem provedení schematícky znázorněn univerzá 1 nírám podle vynálezu, kde na obr. l je průřez univerzálním rámom, na obr. 2 je pohled na levou vyhazoveci část univerzáĺního rámu z dělíçi roviny, obr. 3 znázorňuje Vy hazovàcí nástàvoe, na obr. 4 je znázorněn pomocný upínaci při~ pravek a na obr. 5, 6, 7, 8 jsou...

Způsob řízení fáze plnění při vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256507

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybníček Ladislav, Neuhäusl Emil, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: vstřikování, termoplastů, řízení, fáze, plnění, způsob

Text:

...směrnici k časovému průběhu změny tlaku taveniny. Tento způ sob řízení vyohází z předpokladu, že hodnota rychlosti plně- Aní je konetantní, což nelze prakticky V žádném případě na stá 256507 m 3 Avajĺcích vstřikovacích strojich zaručiť. Tento způsob ťaké vÁ nereapéktuje oâçhylky od repŕodükováteině stanovených hodnotAtechnologických paramgťrů. u W ĺkĺ A Ašpqiečňou névýhodou obou druhů těchto známých způsobůříFĺzeí feçhnolögické fáze...

Zařízení pro řízení vstřikovacího stroje na vstřikování termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255971

Dátum: 15.04.1988

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Vašíček Alois

MPK: B29C 45/76

Značky: vstřikování, řízení, vstřikovacího, termoplastů, zařízení, stroje

Text:

...polohy hladín temperační kapaliny. Přijímači řídicích signálü jsou ovládací jednotky pro plastifikační jednotku, regulátor tlaku temperační kapaliny, rozvaděč temperační kapaliny, rozvaděč pro rozvod kapaliny do hydraulických větví a regulátor tlaku kapaliny, přičemž řídící signály jsou rovněž přivedeny k requlátorům otáček elektromotorů.Autonomní subsystémy jsou v jednotlivých vstupně-výstupních sběrnicích zakončeny výstupními optickými...

Způsob vstřikování do polotuhých forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254762

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vašátko Eduard, Batík Jan

MPK: B29C 45/16

Značky: polotuhých, forem, vstřikování, způsob

Text:

...výrobku, ěastěji pak k odlisování části vstřiknuté pryskyřice dlouhotrvajícím odvzdušňováním a tedy k rozlaminováni výrobku a opět vzduchovými bub linami. Uvedené nevýhody do značné míry odstraňuje způsob vstřiko váni podle vynálezu. Protože měření tlaku a podtlaku uvnitř dutiny formy je obvykle značně obtížné a v praxi neproveditelné,spočivá podstata řešení v tom, že je v průběhu vstřikovaeího procesu na jednom nebo několika místech, která...

Přestavitelná forma pro vakuové vstřikováni

Načítavanie...

Číslo patentu: 242429

Dátum: 01.12.1987

Autori: Ioffe Vladimír Fedorovie, Lešcinskij Leonid Kimonovie

MPK: B29C 33/40

Značky: prestaviteľná, forma, vákuové, vstřikování

Text:

...vynálezu spočívá v tom, že spodní díl formy a/nebo horní díl formy je opatřen soustavou vložek, uspoŕádaných do vstřikovacích a/nebo odsávacích kanálů, které jsou vytvoreny nejméně v jedné hraně-budoucího výrobku. V dutině formy jsou uspořádány vymezovací distančníprvky výrobku. Výhoda formy podle vynálezu spočívá především vtom, že lze dilec, jehož rozměry jsou omezeny v podstatě pouze reaktivitcu použité pryskyřice a kapacitou strojního...

Způsob vstřikování tvarovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252813

Dátum: 15.10.1987

Autori: Witter Fritz, Tomka Ivan

MPK: B29C 45/00

Značky: tvarovaných, vstřikování, výrobků, způsob

Text:

...se ve škrobových komposicích léky, potraviny a jiné látky, nelze používat takového množství, které by natolik ovlivnilo vlastnosti škrobu, že by přestal být vstříkovatelným.Předmětem vynálezu je způsob vstřikování tvarovaných výrobků, jehož podstata spočívá V tom, že se nativní škrob s ohsahem vody 5 až 30 hmotnostních plastifikuje při teplotě B 0 až 240 DC a vstřikuje při teplotě 80 až 240 OC a tlaku 600.105 až 3 000.105 Pa do...

Forma pro vstřikování mělkých tenkostěnných výstřiků z plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237063

Dátum: 01.10.1987

Autori: Blanář Miroslav, Kolek Josef

MPK: B29C 45/26

Značky: mělkých, výstřiku, tenkostenných, forma, plastů, vstřikování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstřihování vtokových zbytků ve formě u mělkých tenkostenných výstřiků z plastů. Účelem vynálezu je odstranění zamrzání materiálu ve formě. Podstatou konstrukce formy podle vynálezu je přepážka z pružinové oceli vložená do tvárníku v pohyblivé straně formy. V přepážce je provedeno vyústění vtokového kanálu. Konstrukcí se docíli toku materiálu ne kolmo na tvar výstřiku, ale souběžně s ním, čímž nedojde k zamrzání taveniny.

Zařízení pro vstřikování kapalného paliva do spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238608

Dátum: 15.05.1987

Autori: Holmer Green (velká Británie), Hammock Michael Thomas

MPK: F02M 59/38

Značky: zařízení, spalovacího, vstřikování, motorů, paliva, kapalného

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení sestává z dvojice vinutých pružin, z dvojice opěr umístěných na protilehlých koncích dvojice vinutých pružin, z další vinuté pružiny uložené mezi první opěrou a pístem válce, v jehož válcovém koncovém uzávěru jsou provedeny drážky pro vedení výstupků prstence, dosedajícího na druhou opěru a opatřeného na čele odvráceném od druhé opěry vačkovými profily, vybráním a zahloubeními, z dutého čepu...

Zařízení k přenosu tepelné energie pracovního válce šnekových strojů pro vytlačování či vstřikování elastomerů nebo plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242980

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vocel Milan

MPK: B29C 47/78

Značky: elastomerů, vytlačování, strojů, plastů, pracovního, tepelně, válce, šnekových, přenosu, vstřikování, zařízení, energie

Text:

...z tělesa pracovního válce do teplosměnného okruhu, neboč hladký, válcový tvar vnitřního pouzdra nedovoluje při malé teplosměnné ploše odvěst větší množství disipované energie, zvláště při zpracování kaučukových směsí s vyššími hodnotami Defo.Vůle mezi tímto vnitřním pouzdrem a vnějším tělesem se šroubovicí nedovoluje větší tepelný příchod energie z vnitřního prostoru válce do vnějšího tělesa, což snižuje teplosměnnou účinnost okruhu.Další...

Vstřikovací zařízení pro vstřikování paliva do motorů, zejména naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248667

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kalina Jaroslav

MPK: F02M 47/00, F02D 1/12

Značky: vstřikování, naftových, paliva, motorů, vstřikovací, zejména, zařízení

Text:

...regulovaných objemů paliva XA. Regulační čerpadlo. je spojene přívodními potrubími lg s příslušnými vstříkovači3 A 24 m 11. Z jednotlivých vstřikovačů g jsou svedena sběrná potrubí g do palivová nádrže l . Snímač polohy 1 a snímač rychlosti otáčení g jsou spojený vedeními elektrického signálu 22 s elektronickým ovládacím zařízením g, které je elektrickými prívody g spojene s jednotlivými vetřikovači g. Přívodní potrubí g je ve vstřikovači 1...

Násobně uzavíratelný rozvaděč pro hydraulická zařízení, zvláště pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248613

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartošová Eva, Hübner Antonín, Řeháčková Anna

MPK: F02M 47/04

Značky: zvláště, rozvaděč, hydraulická, elektronický, uzavíratelný, zařízení, vstřikování, řízené, násobně

Text:

...řídící kapaliny, která je střídsvě pŕivéděns k lovámu naco k pravdmu čelu šoupátka J.Dale je v teleso L provodcn vstupní kanálek 2 paliva. ktery je trvale spojen se zdrojom tlaku paliva a prívodní ksnllek az pro prívod paliva k tryscs. Na straně vstupu je mezi vstupním kanúlkem zl a přívodním kanálksm 22 provsden první obtokový kanálek zá a druhý obtokový kanúlek 21, ktoré jsou spojony spojovacím kandlkom il.Dále je v tělese 1 proveden...

Zařízení pro dávkování, přípravu a vstřikování kompozic z kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236046

Dátum: 01.02.1987

Autori: Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Úlehla Stanislav, Vitásek Josef, Škamrala František, Svoboda Pavel

MPK: B29B 1/04

Značky: polymerů, přípravu, dávkování, kompozic, vstřikování, kapalných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout zařízení pro dávkování, přípravu a vstřikování kompozic z kapalných polymerů pro široký rozsah viskozit od 0,01 Pas do 106 Pas. Účelu se dosáhne tím, že na posuvném pultu (1) se umístí tři samostatné čerpací dávkovací systémy složené podle viskozit do zubových (4) nebo pístových čerpade1 (5) popřípadě třívřetenových přeplňovaných čerpadel (3) v potřebné kombinaci. Obdobně homogenizátor pro méněviskozní složky do 103...

Způsob kontroly fáze vstřikování paliva v naftových motorech a zařízení k jejich provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242000

Dátum: 15.12.1986

Autori: Weiste Helmut, Roos Sture Gösta, Stipcevic Franko, Fagerstedt Nils Urban Hugo

MPK: F02M 65/00

Značky: zařízení, jejich, vstřikování, fáze, motorech, naftových, kontroly, provádění, způsob, paliva

Text:

...6 a, Knmq 5 ÓĽOKHpaTOpa, ónoxnparop 6, andponpeoópasoeawenb 7, corxacymmzü ycnanmens 8, mMpoKononocnuñ Bucoxoqacrownuñ cenexrop 9, Kommywnpymmnü ycnnmmenm IO, Ksaaparuquuñ nerexrop ĺĺ.®OpMMpOBaTeĽL-yCHĽMTeĽL I 2,Tpmrrep I 3 Qaau H nannxawop I 4.Ycrpoücrso paóoraer cnenymmnm oópaaou.Cnrnan c nanykunoaaoro narqnxa I npeoópasyercn B onepauuoänuñ cnrnaa B ycunnreneaýopmmposawene 2. Owxyna nocrynaew B Qopmponawene 2. Owxyna nocwynaew B...

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 234376

Dátum: 15.10.1986

Autori: Řeháčková Anna, Hübner Antonín

MPK: F02M 47/04

Značky: elektronický, šoupátkem, rozvaděč, vstřikování, řízené

Zhrnutie / Anotácia:

Rozvaděč se šoupátkem pro elektronicky řízené vstřikování řeší rozvod řídicí kapaliny a paliva pro elektronické vstřikování u naftových motorů. Podstata vynálezu spočívá v rozvodu dvou kapalin o různém tlaku, aniž by se mísily za pomoci šoupátka a propojení odběrové části kanálku paliva s odlehčovacím kanálkem, přičemž do přívodní části kanálku paliva je proveden samostatný přívod stálého tlaku paliva. Možné obory využití jsou u naftových...

Vstřikovací tryska ke vstřikování paliva do spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232325

Dátum: 15.07.1986

Autor: Rýdel Jiří

MPK: F02M 61/16

Značky: vstřikovací, paliva, vstřikování, motorů, spalovacích, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká automobilového oboru a řeší problém zvýšení životnosti hlavy válce a vstřikovací trysky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jehla vstřikovací trysky je vytvořena tak, že lapovaný průměr vedení dj přechází v průměr d1, pro nějž platí ds ( d1 ( 1,3 ds. Vynález není použitelný v jiných oborech. Vynález je nejlépe charakterizován na obr. 1 a 3.

Forma pro vstřikování, tvarování, lití nebo laminování výrobků z plastů a jiných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 230804

Dátum: 15.06.1986

Autori: Klír Jiří, Klír Ivan

MPK: B29C 1/02, B29F 1/022

Značky: laminování, jiných, tvarování, výrobků, lití, vstřikování, forma, plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formu pro výrobu výrobků zejména z plastických hmot vstřikováním tvarováním, litím nebo laminováním, která je vhodná pro ověřovací série a malosériovou výrobu. Forma má sendvičové jádro, sestavené z několika vrstev. Na základní kotevní desce je formovací rám, ve kterém je uložena výztužná vrstva, které se dotýká výplňová vrstva krabicového "U" tvaru a v které na izolační vrstvu navazuje funkční vrstva, která má funkční plochu...

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223959

Dátum: 15.12.1985

Autor: Suzuki Hajime

Značky: vstřikování, trysek, pomocných, tekutiny, prošlupu, řady, dopravní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vstřikování dopravní tekutiny do prošlupu z řady pomocných trysek, jež vypouštějí postupně za sebou oddělené proudy dopravní tekutiny včas s posuvem útkové niti prošlupem na útkové niti v dopravě proudem tekutiny vypouštěné hlavní tryskou, vyznačený tím, že časová údobí, v jejichž průběhu se vypouštějí oddělené proudy dopravní tekutiny z jednotlivých pomocných trysek, je postupně prodlužují.

Tryska pro vstřikování paliva do vznětového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219913

Dátum: 15.09.1985

Autor: Howes Peter

Značky: vznětového, paliva, vstřikování, tryska, motorů, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spalovacích motorů a řeší problém sestávající z dutého tělesa opatřeného vstupem paliva a ze skupiny ventilu, která obsahuje vřeteno zatížené pružinou a je umístěna v dutém tělesu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté těleso obsahuje dvě části, z nichž v první části opatřené na svém vnějším povrchu závitem je vytvořena komora vymezená tenkostěnným válcovitým pláštěm, a druhá část je hrncovitého tvaru, jejíž dno je opatřeno...

Zařízení pro kontrolu vstřikování paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231106

Dátum: 01.04.1985

Autori: Konstantinov Vladimir Alexejevič, Jakubovič Jevgenij Vaclavovič, Bratskij Fjodor Fjodorovič, Někraševič Vladimir Petrovič, Gerašenko Leonid Ivanovič

MPK: F02M 65/00

Značky: kontrolu, vstřikování, zařízení, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení přesnosti měření úhlu předstihu vstřikování paliva. Zadaného účelu se dosáhne tím, že zařízení pro kontrolu vstřiku paliva do spalovacího motoru, obsahující čidlo zkoumaného procesoru, pásmový filtr nosné frekvence, zesilovač nízké frekvence zařízení pro analýzu signálu, měřící přístroj časových intervalů, spouštěcí obvod a indikátor přičemž zesilovač je spojen se zařízením pro analýzu a jedním ze vstupů měřícího...

Zařízení na vstřikování tekutin do roztaveného kovu, zejména sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214415

Dátum: 01.07.1984

Autori: Holý František, Matal Oldřich, Kafka František, Martoch Josef, Mach Václav

Značky: kovů, zařízení, tekutin, sodíku, zejména, roztaveného, vstřikování

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu je soubor přípravy parametrů propojen se vstřikovadlem přes soubor regulace parametrů a přes soubor měření parametrů je propojen zpětnou vazbou se souborem přípravy parametrů a se souborem regulace parametrů a k vstřikovadlu je paralelně připojen cejchovací soubor. Vytvořením a vzájemným propojením souboru přípravy parametrů tekutiny, souboru regulace parametrů, souboru měření se zpětnou vazbou, vstřikovadla,...

Infuzní přístroj k ovládání injekčního vstřikování

Načítavanie...

Číslo patentu: 217412

Dátum: 01.05.1984

Autori: Weber Friedrich, Weber Henrik

Značky: prístroj, infúzní, vstřikování, injekčního, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektromechanicky pracujícího infuzního přístroje. Infuzní přístroje se používají v medicíně v různých speciálních oborech pro intravasální aplikaci terapeuticky důležitých roztoků. Cíl vynálezu jakož i řešený úkol spočívá v tom, vytvořit elektromechanicky pracující infuzní přístroj, u něhož nastavitelná dopravovaná množství za jednotku času jsou reprodukovatelná ve velkém rozsahu dopravovaného množství s mnoha malými stupni....