Patenty so značkou «vstrekovacích»

Spôsob spájania anorganických tvarovaných výrobkov vyrobených vstrekovaním z práškových vstrekovacích hmôt s inými anorganickými tvarovanými výrobkami vyrobenými inými spôsobmi ako je vstrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2024

Dátum: 10.02.2005

Autori: Thom Arnd, Wohlfromm Hans, Blömacher Martin, Ter Maat Johan

MPK: B22F 3/22, B22F 7/00

Značky: spôsob, práškových, vyrobenými, vyrobených, anorganických, vstrekovanie, spájania, spôsobmi, inými, hmot, tvarovanými, anorganickými, výrobkov, tvarovaných, vstrekovaním, vstrekovacích, výrobkami

Text:

...spojivami, najmä voskami. Tieto sa z prvého anorganického tvarovaného výrobku odstraňujú termickými spôsobmi (vytavením alebo rozkladom v plynnej fáze). Inou možnosťou odstránenia rozpúšťadla je extrahovanie rozpúšťadlom, pri ktorom sa spojivo odstráni s rozpúšťadlami ako je voda alebo acetón.Najrozšírenejším spôsobom je katalytické odstraňovanie spojiva, ktoré umožňuje krátke časy odstraňovania spojiva. Napriklad práškové...

Spôsob temperovania jednotiek vstrekovacích strojov, predovšetkým na spracovanie zosieťovateľných polymérov, a jednotiek tvarovacích nástrojov na spracovanie plastov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282546

Dátum: 09.09.2002

Autori: Liehr Erich, Hofmann Dietmar

MPK: B29C 45/78

Značky: vstrekovacích, jednotiek, zosieťovateľných, plastov, polymérov, predovšetkým, strojov, nástrojov, tvarovacich, spôsob, spracovanie, temperovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe sa meria teplota temperovacieho média v spätnej vetve kvapalinového temperovacieho okruhu (Ki) alebo teplota plastifikačného valca (2') či vstrekovacieho lejacieho nástroja (2) a následne sa v závislosti od výsledku porovnávania skutočnej a požadovanej hodnoty mení prietok temperovacieho média. Tým sa dosiahne dostatočne presná nemennosť tepelného prevádzkového stavu vstrekovacieho lejacieho nástroja (2) pri samočinne sa...

Spôsob temperovania tvarovacích nástrojov na spracovanie plastov, predovšetkým vstrekovacích nástrojov, a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281008

Dátum: 07.02.1996

Autor: Liehr Erich

MPK: B29C 45/73, B29C 45/78

Značky: predovšetkým, nástrojov, temperovania, tohto, spôsobu, plastov, vstrekovacích, spracovanie, spôsob, zariadenie, vykonávanie, tvarovacich

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spôsob je rozčlenený na rozbehovú fázu a na stacionárnu prevádzkovú fázu s navzájom odlišnými temperačnými podmienkami, pričom rozbehová fáza končí prvým dosiahnutím alebo prekročením zadanej požadovanej teploty nástroja (2) a počas celého času cyklu sa meria teplota nástroja (2) v miestach ktoré sú pre daný chladiaci okruh (Ki) tepelne rovnomerne ovplyvňované ako vstrekovanou taveninou, tak i chladením, pričom v okamihu (Z1), ktorý je...