Patenty so značkou «všívaných»

Spôsob výroby všívaných textilných výrobkov, akými sú všívané textilné obkladačky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4013

Dátum: 16.07.2003

Autor: Lalonde Gérard

MPK: D06H 7/00, D06H 1/00, D05C 17/00...

Značky: výrobkov, obkladačky, textilných, spôsob, textilné, výroby, všívané, akými, všívaných

Text:

...vrstvy súčasne s dekoračnými motívmi. Chumáčiky tvoriace vodiacu linku resp. strihové značky tvoria takto indexačný systém všívaného pásu, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť uskutočňovaného všívanía. Pri technike všívania sa zavádzanie vlákien typicky uskutočňuje pomocou ihlových držíakov rozmiestnených po celej šírke podkladovej vrstvy. Podkladová vrstva sa posúva pod ihlovými držiakmi (v produkčnom smere), pričom sa zavádzanie vlákien...

Spôsob rubovej úpravy všívaných textilných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267382

Dátum: 12.02.1990

Autori: Truchlik Štefan, Kabátová Viera, Belko Dušan, Bartek Pavol, Markuš Stanislav

MPK: B32B 27/04

Značky: všívaných, rubovej, materiálov, spôsob, úpravy, textilných

Text:

...z POP pások. Použitím polyuretánu sa zvyšujú nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovné prostredie.Uvedené a ďalšie nevýhody rieši spôsob rubovej úpravy všivaných textilných materiálov podľa vynálezu, pri ktorom sa vytvorené vrstvenć preddielo, pozostávajúce z dvoch a viac vrstiev, z ktorých aspoň jedna je tvorená polymérnym útvarom s teplotou mäknutia a tavenia minimálne o 10 °C nižšou ako ostatné zložky. pri teplote...

Kompozícia pre elastickú rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 253421

Dátum: 12.11.1987

Autori: Missbach Viktor, Truchlik Štefan, Hulík Milan, Markuš Stanislav, Turianiková Helena, Dimun Milan, Belko Dušan, Kabátová Viera

MPK: C08F 214/06, C08F 220/10

Značky: rubovú, všívaných, úpravu, textilií, podlahových, kompozícia, elastickú

Text:

...nároky na povrstvovacie zariadenie a zhoršuje sa pracovne prostredie. Rubové úpravy na báze tavenín termoplast-ov majú obmedzenia pri použití podkladoviek z POP pások a zvyšujú energetické- nároky úpravy. Použitie špeciálnych plnidiel, napr. oxidu hlinitého, síranu vápenatého, bóraxu, škrobu, naráža na ťažkosti z titulu ich vysokých sorpčných schopností, čo znižuje plnitelnosť zmesí bežnými lacnými plnivami a tým zvyšuje ekonomickú náročnosť...

Modifikované pojidlo pre sekundárnu rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Padyšák Pavol, Kabátová Viera, Dimun Milan

Značky: rubovú, pojidlo, úpravu, textilií, podlahových, všívaných, modifikované, sekundárnu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikovaného pojidla pre sekundárnu rubovú úpravu všívaných podlahových textílií kašírovaním. Podstata spočíva v tom, že ako modifikátora je použité 0,01 až 15,0 % hmot. zmydelneného kopolyméru styrén - maleinanhydrid, s obsahom 5 až 50 % hmot. maleinanhydridu na hmotnosť kopolyméru. Predmet vynálezu je možné využiť v chemickom a textilnom priemysle.

Kompozícia pre rubovú úpravu všívaných podlahových textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 248494

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dimun Milan, Frýbertová Daniela, Turianiková Helena, Kabátová Viera, Belko Dušan, Truchlik Štefan

MPK: D06N 3/04

Značky: podlahových, všívaných, textilií, úpravu, kompozícia, rubovú

Text:

...nízka odolnosť polymérneho filmu voči vode, lepivost pri použití zmäkčovadiel, pri použití polyuretänu zhoršenie pracovného prostredia, vyššie energetické nároky pri použití ÍHVBHÍH termoplastov a pomerne nizke hodnoty ukotvenia vlasu pri použití nekarboxylovaných styrénbutadiénových latexov.Uvedené dalšie nevýhody rieši tento vynález, podľa ktorého kompozícia pre rubovú úpravu všívaných podlahových textílii,obsahujúca vodu, plnivá,...

Spôsob potlače polyamidových všívaných kobercov

Načítavanie...

Číslo patentu: 217699

Dátum: 16.07.1984

Autor: Schwanzer Pavol

Značky: polyamidových, všívaných, spôsob, potlače, kobercov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob potlače polyamidových všívaných kobercov za účelom zlepšenia ich prefarbenosti vyznačujúci sa tým, že sa koberce potlačujú tlačiarenskou pastou doplnenou vodou na 1000 hmotnostných dielov, ktorá pozostáva hmotnostne z 550 až 600 dielov 2 až 3 % záhustky, 0,5 až 5 dielov reaktívnych farbív na základe monochlórtriazínu rozpustených pri teplote 55 až 60 °C, 15 až 30 dielov síranu amónneho vo forme vodného roztoku zriedeného 1 : 2, 5 dielov...