Patenty so značkou «vsádzky»

Spôsob výroby a úpravy kovonosnej vstupnej vsádzky a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6006

Dátum: 04.01.2012

Autori: Fedorov Martin, Raclavský Milan, Gora Pavel, Adelt Milan, Zátorský Daneš, Moulis Vlastimil

MPK: C22B 4/00, C22B 7/04

Značky: spôsobu, tohto, kovonosnej, úpravy, zariadenie, vstupnej, výroby, vsádzky, spôsob, vykonávanie

Text:

...nádoby indukčnej pece kanálikového typu, ktorá obsahuje kúpeľ uvedeného kovu v kvapalnej forme, tak, že sa aspoň jedna hromada vsádzky vytvára nad kovovým kúpeľom a vsádzka sa zavádza do nádoby takým spôsobom a rýchlosťou, že vytvára spojitú vrstvu vsádzky, ktorá sa rozprestiera na spôsob mosta cez celý kvapalný kúpeľ a všetku trosku, ktorá môže byť prítomná, takže sa vo vsádzke vytvára reakčná zóna, v ktorej sa môže redukovať všetka...

Zariadenie na pred ohrev kovovej vsádzky v zlievarenskej prevádzke a súvisiaca metóda

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18103

Dátum: 10.12.2010

Autori: Villemin Bernard, Narholz Thomas

MPK: F27D 13/00, C21C 5/52, F27B 3/18...

Značky: vsádzky, zlievárenskej, metoda, ohrev, súvisiaca, kovovej, prevádzke, zariadenie

Text:

...aj údržbe stroja. 0016 Navyše, vysoká teplota, pri ktorej majú spaliny vplyv na kovovú vsádzku vo vnútri tunela, spôsobuje oxidáciu šrotu samotného, čo vyžaduje väčšiu spotrebuenergie za účelom roztavenia v taviacej peci a to tiež spôsobuje stratu materiálu so zníženým výťažkom kovovej vsádzky.0017 Jedným z cieľov vynálezu je predstaviť zariadenie na dopravu asúčasne predhriatie kovovej vsádzky v taviacom stroji, ktoré má vysoký výnos, čo...

Metóda riadenia tavenia kovovej vsádzky v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16946

Dátum: 30.01.2009

Autori: Terlicher Stefano, Sellan Romano, Scotti Franco

MPK: F27B 3/28, F27B 3/08, C21C 5/52...

Značky: tavenia, kovovej, metoda, vsádzky, riadenia

Text:

...s rovnakým množstvom roztaveného kovu , kratšim časovým cyklom a nižšími nákladmi a náročnosťou. 0013 Cieľom vynálezu je preto predstaviť optimálne vážiace zariadenia a vykonávanie merania, ktoré by bolo spoľahlivejšie a presnejšie a týmto spôsobomzaistiť kontrolu taviaceho procesu ešte účinnejšiu, založenú na informáciách zistených pomocou spomínaného vážiaceho zariadenia.0014 V tejto súvislosti a na základe dlhých a dôkladných štúdii a...

Spôsob hydrokonverzie ťažkej vsádzky s dispergovaným katalyzátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19713

Dátum: 16.09.2005

Autori: Kressmann Stéphane, Gauthier Thierry, Collado Cyril, Ranc Alain

MPK: C10G 49/02

Značky: hydrokonverzie, vsádzky, dispergovaným, spôsob, ťažkej, katalyzátorom

Text:

...ťažkých frakcií uhľovodíkov alebo uhlia je dobre známy spôsob, ktorý spočíva v tom, že sa v reaktore, ktorý obsahuje hydrokonverzný katalyzátor, dostane do kontaktu v spoločnom vzostupnom prúdeni uhľovodíková vsádzka v kvapalnej fáze a plynná fáza. Reakčná zóna zahŕňa prednostne aspoň jeden reaktor vybavený aspoň jedným prostriedkom na odvádzanie katalyzátora umiestneným v blízkosti spodnej časti reaktora a aspoň jedným prostriedkom...

Nástroj na uľahčenie vsádzky článkov jadrového paliva do aktívnej zóny jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2814

Dátum: 30.07.2003

Autor: Jullien Michel

MPK: G21C 19/20, G21C 19/00

Značky: aktívnej, vsádzky, uľahčenie, jadrového, zóny, reaktora, článkov, paliva, nástroj

Text:

...do aktívnej zóny reaktora, pričom zaručí, že priestor,nevyhnutný na inštaláciu palivového článku, sa vyprázdni vzhľadom na susediace články, ktoré sú už umiestnené na nosnej doske aktívnej zóny. Tento cieľ sa dosiahnecez nástroj, ktorý je charakterizovaný v predloženom nároku l.Tento nástroj na uľahčenie vsádzky jadrových palivových článkov do aktívnej zóny reaktora, pričom uvedené články majú hranolový tvar a štvorcový prierez a umiestňuiú...

Spôsoby selektívnej vsádzky sklárskeho kmeňa na zlepšenie efektívnosti tavenia a na zníženie segregácie zložiek sklárskeho kmeňa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17454

Dátum: 27.02.2003

Autor: Carty William Michael

MPK: C03B 1/02, C03B 3/00, C03B 1/00...

Značky: segregácie, tavenia, kmeňa, spôsoby, zložiek, zníženie, efektivnosti, selektívnej, vsádzky, zlepšenie, sklárského

Text:

...zotrvania materiálu v taviacej vani je určená časom, ktorý spotrebujú materiály vsádzky na úplné roztavenie a na homogenizovanie výslednej kvapaliny. V situácii kontinuálnej výroby sa hmotnost roztaveného skla v peci udržuje konštante. a štandardne je minimálny stredný čas zotrvania v peci rádovo 24.3 hodín pri výrobe obalového skla a 72 hodín v peci na plavené sklo, pričom zhruba polovica tohto času je venovaná na roztavenie a druhá...

Uzáver vsádzky šachtovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 278234

Dátum: 08.05.1996

Autor: Lonardi Emile

MPK: C21B 7/18, F27D 3/10, F27B 1/20...

Značky: vsádzky, uzáver, šachtovej

Zhrnutie / Anotácia:

Uzáver vsádzky šachtovej pece, vytvorený uzavieracou klapkou (16) sádzacieho hrdla (12) plniacej násypky (14) a prstencovitým sedlom (24) vypúšťacieho otvoru pevnej násypky (26) zásobníka (10) vsádzky, ktorého tesniaci uzáver (20) je usporiadaný pohyblivo medzi uzavieracou polohou, v ktorej je v styku s prstencovitým sedlom a otváracou polohou mimo vypúšťacieho otvoru, kde prstencovité sedlo (24) obsahuje vnútorný kanál (28) napojený na okruh...

Tesniaci uzáver otvoru pre zrovnávanie sypanej vsádzky v komore koksovej batérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 277701

Dátum: 06.07.1994

Autor: Staroň Rastislav

MPK: C10B 25/16, C10B 25/02, C10B 25/00...

Značky: koksovej, komoře, otvorů, tesniaci, vsádzky, uzáver, zrovnávanie, baterie, sypanej

Zhrnutie / Anotácia:

Tesniaci uzáver pre uvedený účel, tvorený uzatváracími dvierkami pritláčanými a zaisťovanými prítlačným mechanizmom na čelnú plochu telesa štvorstenu má ďalej čelnú prírubu (14) telesa (12) štvorstenu a prekrývaciu dosku (21) uzatváracích dvierok (20), ktoré sú vytvorené ako kruhové a sú opatrené najmenej jedným kruhovým neprerušeným tesniacim britom (26, 16) na jednej alebo každej z ich priľahlých dosadacích plôch (15), a to s priemerom...

Zariadenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok v stacionárnej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 266288

Dátum: 13.12.1989

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 1/00

Značky: zariadenie, predohrievanie, vsádzky, atmosfére, anorganických, látok, stacionárnej

Text:

...lv|llil ímvlrnrnnxilnn Inn-IJ I,n|,~|n|r vln lrwwiun izrvlrvvmun ,,.,),v Ir,.,|h, i.3Pre cpšiu účinnosť zariadenia môžu byť elektrická vyhrievacie telesá umiestnené aj medzi hornou a dolnou vetvou dopravníka alebo priamo v lamelách dopravníka alebo navnútorných stenách násypky predohriatej vsádzky.Výhody zariadenia na predohríevanie vsádzky anorganických látok V stacionárnej atmosfére spočívajú najmä v obmedzení prašnosti zariadenia na...

Zariedenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 266256

Dátum: 13.12.1989

Autori: Jalovičiar Vladimír, Kýška Ján

MPK: C03B 1/00

Značky: predohrievanie, anorganických, vsádzky, zariedenie, látok

Text:

...ukonče nia skrutkovice so stredovou trubkou.vsádzka sklárskeho kmeňa pre výrobu skloviny Eutal lisované do granúl mandlovitého tvaru gravitaćno-mechanicky premiešavaná sa prefukuje odpadnými spalinami O teplote 770 OC protiprúdne tak, že prúd spalín, ktorý je trojchodou závitnicou predohrievača vsádzky rozdelený na tri vetvy, predohrieva v sérii za sebou v každej vetve tri vrstvy granulovanejvsádzky. Súčasne je teda predohrievaných deväť...

Zariadenie na zhusťovanie koksovateľnej uhoľnej vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261828

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šadlák Jozef, Šadlák Oliver

MPK: C10B 37/04

Značky: zhusťovanie, vsádzky, uhoľnej, koksovatelnej, zariadenie

Text:

...závislá od jarietoku uhoľnej vsádzky a je menšia ako vodorovné vzdialenosť medzi osami vratných bubnov.Výhodou zariadenia na zhustovanie koksovateľiíej uhoľnej vsádzky podľa vynálezu je hlavne zvýšenie objemove hmotnosti uhoľnej vsádzky koksárenských komôr, čímsa docieli zvýšenie výkonu koksárenských komôr a tiež zlepšenie kvalít koksu pri zníženi výrobných nákladov. alšou výhodou je, že zvýšením výkonu výroby koksu, zvýši sa aj produkcia...

Zariadenie na zhusťovanie koksovatelnej uholnej vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261827

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šadlák Jozef, Šadlák Oliver

MPK: C10B 37/04

Značky: uhoľnej, zhusťovanie, vsádzky, zariadenie, koksovatelnej

Text:

...úmerne závislá od prietoku uhoľnej vsádzky.Výhodou zariadenia na zhusťovanie koksovateľnej uhoľnej vsädzky podľa vynálezu je hlavne zvýšenie objemovej hmotnosti uhoľnej vsádzky koksárenských komôr, čím sa docieli zvýšenie výkonu koksárenských komôr a tiež zlepšenie kvality koksu pri znížení výrobných nákladov.Ďalšou výhodou je, že zvýšením výkonu výroby koksu, zvýši sa aj produkcia ostatných výrobkov koksovne a to hlavne koksárenského...

Rotačná pec s dávkovačom vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243778

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vajskebr Jioa, Špeta Zdenik

MPK: F27B 7/32

Značky: rotačná, dávkovačom, vsádzky

Text:

...priemer je menší ako priemer plášťa, rotačnej pece a vonkajší priemer je väčší ako priemer plášte, zväčšený o výšku naberacej nádoby.Rotačná pec podľa vynálezu prináša konštrukciu, umožňujúcu vsádzanie surovín bokom, tj. kolmo na pozdlžnu osu rotačnej pece so zaisteným samotesnením týchto surovín. Samotesnenie zamedzuje výron plynu zpracovného priestoru rotačnej pece. Docielilo sa zníženie úletu surovín a energetický prínos z horenia...

Zapojenie na identifikáciu materiálov v procese vysokopecnej vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241313

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kala František

MPK: H03K 19/00

Značky: procese, materiálov, vysokopecnej, vsádzky, zapojenie, identifikáciu

Text:

...každá reaguje na inú vlastnosť materiálov.Ak napríklad sonda 1 na materiál reaguje, vysiela do riadiaceho centra R signál,ináč signál nevysiela. Na schéme podľa obr. 1 táto skutočnosť je znázornená prepínačmi - ak sonda 1 reaguje na materiál je pripojená na riadiace centrum R, v opačnom prípadeje odpojena. Stavu, že sondy 1, 2, 3,a 4 reagujú priraduje sa číslica 1 ajstavu nereaguje číslica 0. Pri stanovenom poradi sond - na obr. 1 je to...

Spôsob zakladania a tavenia vsádzky silikátových vláknitých materiálov a zariadenie k vykonávaniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226662

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mareš Stanislav, Lančarič Štefan, Černý Jozef, Zmund Marián

Značky: spôsobu, tohoto, vykonávaniu, vsádzky, zariadenie, tavenia, vláknitých, silikátových, zakladania, materiálov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnuť vysokej účinnosti procesu zhodnotenia hrubého odpadu z ťahární sklenených vlákien pretavením na taveninu, ktorá v podobe frity alebo priamo ako tavenina sa vracia do výrobného procesu a tak výrazne zefektívni ekonómiu výroby sklenených vlákien. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že predhrievaná vsádza z hrubého odpadu natláčaná do zakladacieho otvoru je najskôr odtavovaná z jeho ústia a potom dotavovaná v tenkej...

Zariadenie pre zahusťovanie sypanej uhoľnej vsádzky do koksárenských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216432

Dátum: 01.06.1985

Autori: Staroň Rastislav, Šadlák Jozef

Značky: pecí, zahusťovanie, uhoľnej, vsádzky, sypanej, koksárenských, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka koksárenstva, a to výroby koksu so sypaným spôsobom plnenia koksárenských pecí uhoľnou vsádzkou cez vrchné násypné otvory pecí a rieši problém zvýšenia hmotnosti uhoľnej vsádzky pecí bez zvyšovania objemu vsadeného uhlia. Tým dosahuje zvýšenie výťažnosti pecí (intenzifikácia), zlepšuje kvalitu koksu a znižuje výrobné náklady. Vynález si dáva za úlohu zvýšiť v podstatnej miere mernú hmotnosť sypanej uhoľnej vsádzky už v štádiu...

Predohrievač liacich panví a kovovej vsádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227062

Dátum: 01.01.1985

Autori: Adamovič Anton, Horváth František, Ruman Miroslav, Bella Ľubomír

Značky: kovovej, predohrievač, vsádzky, liacich, panví

Zhrnutie / Anotácia:

Predohrievač liacich panví a kovovej vsádzky pozostávajúci z podstavy, v ktorej je kryt horáka s horákom umiestneným uprostred, ako aj z prepojovacieho kanála spalín, vyznačujúci sa tým, že na kruhovej podstave /1/ je hore dnom uložená panva a podstava /1/ obsahuje labyrint /4/ odvádzacích kanálov spalín vyúsťujúci do prepojovacieho kanála /5/, napojeného na aspoň jeden predohrievač /7/ kovovej vsádzky, pričom medzi horákom /3/ a krytom /2/...