Patenty so značkou «vrtný»

Jílový vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 260143

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vališová Irena, Pichrt Aleš, Přikryl Josef, Vyhnálek Vít, Kotyza Radomír, Mjartan Viliam

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach, jílový

Text:

...us 3 332 872/. Čínidla použitá v těchto výplaších se vyznačují molekulárni hmotnosti 80 000 a vyšší, snížuji hodnoty reologic kých vlastností výplachů, avšak jejích účinek na snížení filtro vatelnosti výplachů je relativně nízký.Nedostatky uvedených jílových výplachů odstraňuje jilový vrtný výplach podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že obsahuje 0,05 až 1,00 hmotnostní procento alkalické nebo amonné soli kyseliny polyakrylové o...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 258945

Dátum: 16.09.1988

Autori: Přikryl Josef, Svoboda Zdeněk, Vyhnálek Vít, Kudrna Stanislav

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach

Text:

...benzenovém jâdru.Výhodou vrtného výplachn podle vynálezu je, že vykazuje potřebné reologické i strukturně mechaníckéviastnosti, sníženou filtrovatelnost a vysokou termostabilitu Kopolymer sulfonovaný na postranním řetězci styrenu, vytvořeném na hehzenovém jádru, je dobře rozpustný V širokém inteŕvalu hodnot pH, a proto jeho rozsah účinnosti a reaktivni schopnost jsou výraznější. Vyšší-účinky vrtného Výplachu podle vynálezu byly zjištěny a...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 242126

Dátum: 01.02.1988

Autori: Vyškovská Zdena, Lát František, Maoas Jaroslav, Zvoníeek Josef, Eervinka Tomáš

MPK: C09K 7/02

Značky: výplach, vrtný

Text:

...nebo v emulzi 0,1 až 1 hmotnostní.Výhodou vrtného výplachu podle vynálezu jsou zvýšené mazací schopnosti při nízká koncentraci kopolymeru a zůstávají uchovány i v přítomnosti minerálních solí. V jílových výplaších podle vynálezu se dostavuje příznivýsyñ§rgický účinek kopolymeru na bentonit a bentonitu na kopolymer. Vrtný výplach podle vynálezu splňuje všechny požadavky kladené na výplach při vysokoobrátkověm maloprůměrovém, zvláště Jádrovém...

Vrtný výplach na bázi akrylového kopolymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246751

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lapeík 1ubomír, Demianová Valéria, Oeadlík Jozef, Krepelka František

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, bázi, kopolymerů, výplach, akrylového

Text:

...výplach na bázi akrylového kopolymeru podle vynálezu s obsahem ve vodě dispergovaněho natriľikovaneho bentonitu vykazuje nižší hodnoty reologických parametrů a filtrovatelnosti než napr. výplach s hydrolyzovaným polyakrylonitrilem a nadto i méně kolmatuje Iproduktivní horizonty. Výsledky laboratorních pokusů se šestiprocentní bentonitovou suvspenzí, obsahující sodnoamonnou sůl kopolýmeru akrilonitriiu a kyseliny zrkrylové o molárním...

Vrtný výplach s asfaltickou přísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250513

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vyhnálek Vít, Přikryl Josef, Svoboda Zdeněk

MPK: C09K 7/02

Značky: vrtný, výplach, přísadou, asfaltickou

Text:

...ne jeho emulgaci Ve vodě. Po aplikací tohoto činidla je asfalt Ve Vrtném Výplachu pouze dispergován. Tekuté asfaltické činidlo je způsobilé vytvářet emulzi astaltu s vodou, avšak pro získání takové emulze, která je způsobilá snižovat flltroVateln-ost vrtného Výplachu při vrtání V jílových břidlicích je nutný synerglcký účinek určitého tenzidu. Samotné činidlo nesnižuje filtrovatelnost Výplachu na požadovanou míru.Uvedené ilevýhody odstraňuje...

Vrtný výplach se zvýšeným mazacím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220669

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kotyza Radomír, Vališová Irena, Přikryl Josef, Skalský Jiří

Značky: zvýšeným, mazacím, vrtný, účinkem, výplach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru hlubinného vrtání především průzkumných a těžebních vrtů. Řeší problém vrtného výplachu s mazacím účinkem za účelem zmenšování otěru vrtného nástroje a snižování tření vrtné kolony, zejména pro vrtání v přítomnosti minerálních solí a dispergovaných pevných částic. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrtný výplach obsahuje 0,1-5 obj. % mazací kompozice, která sestává z 40-50 obj. % triglyceridů vyšších nenasycených...

Vrtný výplach

Načítavanie...

Číslo patentu: 225077

Dátum: 01.12.1984

Autori: Káňa Josef, Vyhnálek Vít, Kudrna Stanislav, Přikryl Josef, Vališová Irena

Značky: vrtný, výplach

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtný výplach na bází parciální alkalické soli kopolymeru sloučeniny styrenu a ethylenicky nenasycené dvojsytné kyseliny se 4 atomy uhlíku nebo jejího anhydridu, vyznačený tím, že obsahuje 0,1 až 10 % hmotnostních soli alkalického kovu a vysoko molekulární kyseliny vzniklé kopolymeraci styrenu nebo (-metylstyrenu s kyselinou maleinovou, jejím anhydridem anebo kyselinou fumarovou a neutralizací vzniklého kopolymeru z 52 až 75 % alkalickým...

Způsob přípravy materiálu pro vrtný roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 217154

Dátum: 01.05.1984

Autori: Bachir Vitold Michajlovič, Tichonov Juraj Petrovič, Volodin Vitalij Alexandrovič, Mamadžanov Ulmas Džurajevič, Born Raisa Ivanovna, Aljochin Stanislav Afanasjevič

Značky: materiálů, způsob, vrtný, roztok, přípravy

Text:

...uamenbqeaanx217 154 - 3 n cuecnrens nsuensqennnx Qpnxeroa c xnnnocrsn aaraopenng 6 Moarnpymmca na óyposon.Cmecnwenn 2 nqpomxooópaanux Mawepnanon aunonaen B nnne xoanearpnqao pacnonoxenanx nncxon spamenna 7 n 8,nnuemamnqecnn caasannux Mexny coóoü ponnnaun 9, sanpennennuma H 8 ocnx aenonnnxaoro nncxa IO. Hpmnou nucnos 7 m 8 ocymecrnnaerca c HOMOMLD snexrponnnramena II. Ľncx 8 cnaóxea nonacwaun I 2. Hna nonaqn uopomxooópasanx Marepnanon nmeerca...