Patenty so značkou «vrstvu»

Viacvrstvová štruktúra obsahujúca vrstvu špecifického kopolyamidu a bariérovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16722

Dátum: 12.04.2012

Autori: Montanari Thibaut, Blondel Philippe, Benet Sylvain, Montezin Fabrice, Vermogen Alexandre

MPK: B32B 27/08, B32B 27/28, B32B 1/08...

Značky: bariérovú, viacvrstvová, vrstvu, specifického, struktura, obsahujúca, kopolyamidů

Text:

...dusíkový atóm a- kde molárny pomer (s)/(a) je v rozsahu od 1 do 3 a- vrstvu (L 2) tvorenú z kompozície prevažne obsahujúcej jeden alebo viac kopolymerov tetrafluóretylénu (TFE), pričom uvedený kopolymérje nevyhnutne funkcionalizovaný TFE, ked vrstva(L 2) je v styku s vrstvou (L 1) alebo v styku s medzivrstvou zväčša obsahujúcou jeden alebo viac polyamidov.0019 vynález sa taktiež týka rúry obsahujúcej štruktúru deñnovanú vyššie.0020 vynález sa...

Podklad založený na celulózových vláknach obsahujúci modifikovanú vrstvu PVA a spôsob výroby a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17649

Dátum: 19.01.2011

Autori: Gauthier Gilles, Fantini Diego, Dufour Menno

MPK: D21H 19/32, D21H 19/20, D21H 21/16...

Značky: obsahujúci, vláknach, celulózových, spôsob, podklad, použitia, modifikovanú, založený, výroby, vrstvu

Text:

...väčší trh. 0012 silikóny sa tepelne zosieťujú prechodom podkladu, predtým obaleného v silikóne, cez pec. Teplota pece musí byť taká, aby povrch podkladu dosiahol teplotu, pri ktorej prebieha zosieťovanie silikónu. Aby sa dosiahlo zosieťovanie pri nižšej teplote, vyvinuli sa silikóny, ktoré sa nazývajú LTC silikóny(LTC - ošetrenie pri nízkej teplote). V súčasnosti sú na trhu nové silikónové systémy systém s rýchlym ošetrením s nižším...

Chladidlá na nízkotepelné chladenie, nepoškodzujúce ozónovú vrstvu a s nízkym potenciálom globálneho otepľovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21047

Dátum: 21.12.2010

Autori: Poole John Edward, Powell Richard

MPK: F25B 9/00, C09K 5/04

Značky: potenciálom, chladidlá, nízkotepelné, chladenie, nepoškodzujúce, vrstvu, ozónovú, otepľovania, nízkým, globálneho

Text:

...maziva.0026 Kým použitie alternatív k HFC, ako sú uhľovodíky a oxid uhličitý (C 02), z ktorých obidva majú výrazne nižšie hodnoty GWP než HFC, sú technicky realizovateľné v chladiacich systémoch, tieto alternatívy majú inherentné nevýhody, ktoré znemožňujú ich všeobecné použitie najmä vo verejných priestoroch, akými su napríklad supermarkety. V pripade uhľovodíkov ich vysoká horľavost znamená,že môžu byt použité bezpečne iba v spojení...

Spôsob nanášania tenkej vrstvy a produkt obsahujúci tenkú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18174

Dátum: 30.09.2010

Autori: Durandeau Anne, Nadaud Nicolas, Kharchenko Andriy

MPK: C23C 14/58, C03C 17/00, C03C 17/245...

Značky: obsahujúci, nanášania, vrstvy, tenkej, produkt, tenkú, vrstvu, spôsob

Text:

...kontinuálnu výrobu, konkrétne do priestorumedzi výstupom z komory pre magnetrónové nanášanie vo vákuu a zariadením pre ukladanie skla stohovanim. V niektorých prípadoch je dokonca možné uskutočniť úpravu podľa tohto vynálezu priamo vo vnútri komory pre nanášanie0012 Podklad je výhodne tvorený tabuľou zo skla, sklokeramiky alebo polymérneho organického materiálu. Výhodne je transparentný a bezfarebný(jedná sa teda o číre alebo extra číre...

Expandovaná polystyrénová častica majúca povrchovú vrstvu s vynikajúcou tvarovateľnosťou, spôsob jej výroby a expandovaný polystyrénový tvarovaný výrobok s použitím tejto častice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18703

Dátum: 16.04.2010

Autori: Park Bong-kuk, Kim Dong-hyun

MPK: C08J 9/22, C08J 9/16, C08J 9/224...

Značky: výrobok, výroby, expandovaný, částice, vynikajúcou, expandovaná, majúca, polystyrenová, tvarovaný, vrstvu, častica, polystyrénový, povrchovú, použitím, tejto, spôsob, tvarovateľnosťou

Text:

...rozpúšťadlového typu na bázeterrnoplastickej živice používa iný druh lepíaceho prostriedku, ako napríklad lepiaci prostriedokemulzného typu na báze termoplastickej živice, ako spojivo, aj keď nie je obsiahnuté anorganické aditívum, ktoré negatívne ovplyvňuje tvarovateľnosť, tak tento lepiaci prostriedok vykazuje značne slabú tvarovateľnosť (napríklad živicová zložka povrchovej vrstvy sa vylúhuje) v dôsledku vlhkosti v expanznom tvarovacom...

Spôsob výroby vo forme tvarovaného výrobku obsahujúceho aspoň elastomérovú polyuretánovú povrchovú vrstvu a forma na použitie v tomto spôsobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 286952

Dátum: 13.07.2009

Autori: Malfliet Guy, Willems Jan, De Winter Hugo

MPK: B29C 33/00, B29C 33/44, B29C 33/56...

Značky: vrstvu, spôsob, forma, tvarovaného, výroby, spôsobe, obsahujúceho, aspoň, formě, elastomérovú, tomto, výrobků, použitie, polyuretánovú, povrchovú

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob výroby vo forme tvarovaného výrobku, obsahujúceho aspoň elastomérovú polyuretánovú povrchovú vrstvu s prednou a zadnou stranou, ktorý obsahuje kroky: - poskytnutia formy aspoň s jednou prvou časťou (1) formy obsahujúcej aspoň dve navzájom pohyblivé formové súčasti (2 až 4) tvoriace aspoň jeden šev (5) - nanesenia aspoň jednej reaktívnej polyuretánovej zmesi na formový povrch (7) prvej časti (1) formy na tvarovanie povrchovej...

Adhézna kompozícia a štruktúra obsahujúca aspoň jednu vrstvu uvedenej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11430

Dátum: 27.02.2009

Autori: Montanari Thibaut, Ferreiro Vincent, Montezin Fabrice

MPK: B32B 27/34, B32B 27/08, B32B 1/08...

Značky: vrstvu, obsahujúca, adhézna, jednu, struktura, kompozície, kompozícia, uvedenej, aspoň

Text:

...alebo viac0007 Bežným spôsobom sú použité trubice vyrobené pomocou monoextrúzie, pokiaľ ide o jednovrstvovú trubicu, alebo pomocou spoločnej extrúzie rôznych vrstiev, pokiaľ ide o viacvrstvovútrubicu, a to pomocou bežných techník spracovania termoplastov.0008 Na zaistenie dobrej rozmerovej stability Viacvrstvovej trubice je podstatné mať výbornú adhéziu medzi rôznymi vrstvami polymérov tvoriacich trubicu. Klasickým spôsobon 1 je medzi...

Elektrický kábel obsahujúci polovodivú vodublokujúcu expandovanú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286682

Dátum: 20.02.2009

Autori: Belli Sergio, Bareggi Alberto, Caimi Luigi, Balconi Luca

MPK: H01B 9/00

Značky: kábel, polovodivú, obsahujúci, expandovanú, vrstvu, vodublokujúcu, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický kábel predovšetkým pre stredno- a vysokonapäťové prenosy alebo rozvody má kovové tienenie a polovodivú vodublokujúcu vrstvu. Táto vrstva plní tri hlavné funkcie prvá je elastická a rovnomerná absorpcia radiálnych síl expanzie a kontrakcie káblových vrchných vrstiev vplyvom tepelných cyklov počas používania kábla, teda predchádzanie deformáciám a poškodeniu kovového tienenia druhá je zaistenie elektrickej kontinuity medzi jadrom kábla...

Zakončovacia lišta omietky pre vrstvu omietky na tepelnej izolácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20024

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E06B 1/62, E04G 21/30...

Značky: tepelnej, vrstvu, izolácii, lišta, omietky, zakončovacia

Text:

...základný diel je prostrednictvom obojstranne lepiacehorámu. Medzi týmto základným dielom a omietkovým dielom zakončovacej lišty omietky sa nachádza expanzný pás, ktorý môže byť uvedený z uzavretého stavu do uvoľneného stavu. Základná oblasť zostane i po uvoľnení expanzného pásu pevne prilepená na okennom ráme, pričom jedna stena základnej oblasti sa nachádzamedzi okenným rámom a expanzným pásom.Zo spisu DE 203 17 871 Ul je známa zakončovacia...

Spôsob inštalácie začisťovacej zakončovacej lišty pre omietkovú vrstvu na tepelnej izolácii budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14678

Dátum: 01.12.2006

Autor: Braun August

MPK: E04F 13/06, E06B 1/62, E04G 21/30...

Značky: inštalácie, tepelnej, budovy, začisťovacej, spôsob, vrstvu, lišty, zakončovacej, omietkovú, izolácii

Text:

...časť umelohmotnej fólie, ktorá je vedená medzi expanznýmprúžkom a záverovou oblasťou, a tým je záverová oblasťuvedená do uvoľnenêho stavu. Expanzný pohyb expanznéhoprúžku prebieha v smere od okennêho rámu.Z DE 44 39 075 A 1 je známa tesniaca lišta so základnou oblasťou, ktorá drží expanzný prúžok soneskorenou schopnosťou expanzie, a záverovou oblasťou, drží expanzný prúžok, a druhú časť, ktorá je vybavená dvojstranným lepiacim pásom, čím je...

Spôsom dekontaminácie povrchovej plochy komponenty alebo systému jadrového zariadenia, vykazujúci oxidovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9651

Dátum: 15.11.2006

Autori: Strohmer Franz, Maciel Terezinha Claudete, Bertholdt Horst-otto

MPK: G21F 9/00

Značky: vykazujúci, jadrového, oxidovú, vrstvu, zariadenia, systému, dekontaminácie, plochy, spôsom, povrchovej, komponenty

Text:

...stabilita ozónu relatívne malá, takže je skoro nemožné vytvoriť na oxidovej vrstve dostatočne vysoké koncentrácie ozónu potrebné k rozštiepeniu spínelovej štruktúry oxidovej vrstvy v prijateľnom časovom úseku. Okrem toho je vnášaníe ozónu do veľkých objemov vody technicky náročné. Preto sa vo svetovom merítku presadzuje cez uvedené nevýhodyoxidácia manganistanom draselným alebo kyselinou manganistou.0004 US-A-4 287 002 zverejňuje spôsob...

Prostriedok na nanášanie obsahujúci oligokarbonát pre kryciu vrstvu laku odolnú proti poškrabaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9635

Dátum: 31.05.2006

Autori: Hofacker Steffen, Yuva Nusret, Mechtel Markus, Wamprecht Christian

MPK: C08L 75/04, C09D 175/04

Značky: poškrabaniu, vrstvu, proti, nanášanie, obsahujúci, odolnú, oligokarbonát, prostriedok, kryciu

Text:

...PUR-lakovbohatých na pevnú fázu.0009 V stave techniky ako v dokumentoch EP l 101 780 A, EP 819 710 A a EP 778 298 Asa často uvádza všeobecne použitie zmesí polyakrylátov s inými polyolrni, ako sú polyestery a/alebo polykarbonáty ako spojivá polyolu a reakčný partner na zosietenie polyízokyanátov V 2 K PUR-lakoch, bez toho aby sa však zaoberali špeciálnymi výhodami práve týchto zmesí.Ďalej nie sú poskytnuté žiadne údaje o kvantitatívnom...

Prostriedok na antikoróznu ochranu vytvárajúci vrstvu farby a spôsob na jej bezprúdové nanášanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8147

Dátum: 19.04.2006

Autor: Dornbusch Michael

MPK: C09D 5/00, C08F 8/00, C23C 22/00...

Značky: farby, vytvárajúci, prostriedok, antikoróznu, vrstvu, nanášanie, spôsob, bezprúdové, ochranu

Text:

...disperziu. Ako výhody podľa vynálezu sú uvedené predovšetkým absencia chrómu a jednostupňový proces pri poťahovaní. Nevýhodou vynálezu podľa WO-A-96/10461 je, že pri vylučovaní prostriedku na ochranu proti korózii na povrchu substrátu častice polymérnej disperzie flokulujú a vytvárajú malú kontaktnú plochu s povrchom. Ďalej majú častice Iatexu nevýhodu, že pri dífúzii do dutín alebo na hranáchtrojdimenzionálnych substrátov vykazujú...

Spôsob výroby zrkadla neobsahujúceho vrstvu medi a zrkadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 284548

Dátum: 16.05.2005

Autori: Laroche Pierre, Boulanger Pierre, Dauby Christian

MPK: C03C 17/34, C03C 17/10

Značky: výroby, neobsahujúceho, vrstvu, spôsob, zrkadlo, zrkadla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby zrkadla neobsahujúceho vrstvu medi, ktorý zahrnuje aktivačný stupeň, pri ktorom sa povrch skla uvádza do kontaktu s aktivačným roztokom, ďalej senzitizačný stupeň, pri ktorom sa povrch skla uvádza do kontaktu so senzitizačným roztokom a následne vykonaný postriebrovací stupeň, v ktorom sa tento povrch skla kontaktuje s postriebrovacím roztokom, ktorý obsahuje zdroj striebra, pričom sa výsledná vrstva striebra potiahne jednou alebo...

Radiálna pneumatika, obsahujúca kryciu vrstvu, a spôsob ovíjania pásu radiálnej pneumatiky krycou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4783

Dátum: 24.08.2004

Autori: Stewart David Patrick, Stamper Rodney Gene

MPK: B29B 15/10, B29D 30/38

Značky: radiálna, obsahujúca, ovíjania, vrstvu, kryciu, vrstvou, pásu, pneumatika, pneumatiky, krycou, spôsob, radiálnej

Text:

...je nutné povolit nadmerné tolerancie v procese výroby pneumatiky. Okrem toho prídavok gumy na zaistenie dobrej priľnavosti tkaniny ku gume pneumatiky spôsobuje zvýšenie0004 V dôsledku nedostatkov spôsobu rozrezávania tkaniny s gumou. bol vyvinutý spôsob prípravy pásky krycejvrstvy z jediných koncových kordov s využitím extrudéra.Tento proces je všeobecne nazývaný ako procesSteelastic®, pričom je znázornený na obr. 1. V...

Spôsob výroby výliskov obsahujúcich polyuretánovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2884

Dátum: 23.06.2004

Autori: Stalpaert Gert, De Winter Hugo, Willems Jan

MPK: B05B 7/00, B05B 7/24, B05B 7/02...

Značky: výroby, výliskov, vrstvu, polyuretánovú, obsahujúcich, spôsob

Text:

...zmes akceleruje, aby tak nenastávali problémy s0005 Riešenie tohto problému navrhnuté v predmetnom vynálezepozostáva z toho, že prietok reakčnej zmesi prechádza kanálomalebo kanálmi, v ktorých je reakčná zmes akcelerovaná minimálnym prierezom S mmz, kde hodnota S je menšia než 1,0 a najvýhodnejšie menšia než 0,9, dalej v tom, že reakčná zmes je z dýzy rozprášená rýchlosťou prietoku W 7 rozsahu 10 x S a 80 x S g/s,ďalej v tom, že na...

Perforačné zariadenie a metóda pre matracovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1962

Dátum: 28.01.2004

Autori: Bonami Jacky Ronald Celina, Groenweghe Ronald Jose

MPK: A47C 27/14, A47C 27/00, B26D 7/26...

Značky: metoda, vrstvu, matracovú, perforačné, zariadenie

Text:

...neboli príliš tenké, čím by sa zvýšilo riziko natrhnutia alebo odtrhnutia blokov počas dierovania vrstvy matraca, so všetkými stým súvisiacimi nepríjemnosťami a0010 Ďalšou nevýhodou skutočnosti, že v známych zariadeniach nesmú byt rozstupy medzi otvormi menšie než vopred stanovená hodnota je, že táto požiadavka taktiež vytvára obmedzeniav súvislosti s dierovanim v matracovej vrstve, v dôsledku čoho sú možnosti na zvýšenie pohodliačloveka...

Fólia obsahujúca bariérovú vrstvu pre plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 738

Dátum: 25.07.2003

Autori: Schweitzer Christoph, Dujardin Bernard, Bernig Walter, Jendrosch Stefan

MPK: B65D 85/72, B32B 27/34, B32B 27/08...

Značky: vrstvu, bariérovú, obsahujúca, fólia, plyny

Text:

...veľmi nízkou hustotou z angl. very low density polyethylene), hustota ktorého je s 0,915 g/cms. Zmes 40-65 hmotn. LLDPE a 35-60 hmotn. kopolyméru etylénu s vinylacetatom sa výhodne použije ako látka pre vrstvu spájateľnú za tepla, vždy vztiahnute na 100 hmotn, zložiek tohto polyméru.0014 Aj vrstva spájateľná za tepla aj druhá vonkajšia alebo povrchová vrstva môžu obsahovať obvyklé prísady, akými sú prostriedky proti priľnavosti,...

Spôsob a zariadenie na poskytovanie mapovania viacerých dočasných tokov blokov (TBF) na hornú vrstvu pri prevádzke v rádiovej prístupovej sieti GSM/EDGE v móde GERAN A/Gb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8560

Dátum: 13.02.2003

Autori: Forssell Mika, Parantainen Janne

MPK: H04W 72/12

Značky: viacerých, móde, mapovania, poskytovanie, rádiovej, tbf, hornú, zariadenie, sietí, tokov, vrstvu, spôsob, prístupovej, geran, dočasných, prevádzke, blokov

Text:

...na základe PFC/QoS. PODROBNÝ OPIS VÝHODNÝCH USKUTOČNENÍ0015 Najprv, odkazujúc na obrázok 1, je tam zobrazená zjednodušená bloková schéma uskutočnenia bezdrôtového komunikačného systému 5, ktorý je vhodný pre prevádzkovanie tohto vynálezu. Bezdrôtový komunikačný systém 5 obsahuje najmenej jednu mobilnú stanicu (MS) 100. Obrázok 1 taktiež ukazuje priklad operátora siete, ktorý má napríklad obsiužný podporný uzol GPRS (SGSN) 30 pre pripojenie...

Prístrojová doska obshaujúca vrstvu termoplastickej kompozície s elastomérnymi kopolyestermi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1312

Dátum: 17.12.2002

Autori: Rutgers Gerhard Johan, Lange Ronald Frans Maria

MPK: B32B 27/36, B29C 41/18, B60K 37/00...

Značky: kopolyestermi, termoplastickej, kompozície, doska, přístrojová, vrstvu, elastomérnymi, obshaujúca

Text:

...a uvedené polyéterovê mäkké segmenty sú odvodené od poly (propylénoxid)diolu s etylênoxidovými koncovými skupinami.Prístrojová doska obsahujúca vrstvu termoplastickej kompozícies elastomérnymi kopolyestermi podľa tohto vynálezu, ktorou jeprístrojová doska zhotovená zvratným výklopným liatím s polyéterovými mäkkými segmentami odvodenými od poly(propylénoxid)diolu s etylénoxidovýrni koncovými skupinami,vykazuje veľmi dobré úžitkové vlastnosti...

Ultrazvukové zváranie spojovacieho člena na integrovanú vrchnú vrstvu plátku z polymérnej peny na strane tela pre stómiu pre dvojdielny stomický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11819

Dátum: 10.12.2002

Autor: Gijsbert Van Der Leden Arie

MPK: A61F 5/448, B29C 65/08

Značky: vrstvu, integrovanú, plátků, stómiu, systém, ultrazvukové, spojovacieho, zváranie, polymérnej, stomický, člena, vrchnú, straně, dvojdielny

Text:

...ultrazvukového zvárania kritickým postupom. Ak kombinácia vyššie uvedených podmienok vytvorí príliš mnoho energie, vypáli sa zvárací proñl sonotródy do jedného alebo oboch zváraných polymérových povrchov. Ak kombinácia vyššie uvedených podmienok generuje príliš málo energie, tak sa oba zvárané diely tavením dohromady nespoja alebo málo. V oboch prípadochbude pevnosť zvarenia ochranného spojovacieho lemu s povrchom lemu na strane...

Materiál vhodný predovšetkým pre vrchnú vrstvu absorpčného výrobku a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282107

Dátum: 04.09.2001

Autor: Ekdahl Joakim

MPK: A61F 13/15

Značky: materiál, predovšetkým, výroby, výrobků, spôsob, vrchnú, absorpčného, vrstvu, vhodný

Zhrnutie / Anotácia:

Materiál zahŕňa laminát (1, 1'), ktorý sa skladá z nepriepustnej plastickej blany (2) a vrstvy (3, 14) z netkaného materiálu, umiestneného aspoň na jednej strane blane (2), ktorá je vybavená množstvom dierok (13) na prestup tekutiny. Vo vrstve (3) netkaného materiálu sú na jednej strane plastickej blany (2) vytvorené priehlbiny alebo dutiny (120), ktoré sú umiestnené pod dierkami (13) v plastickej blane (2), pričom spodná časť dierok (13) je...

Zmes na cestnú vrstvu z elektrooceliarenskej trosky a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280498

Dátum: 14.09.1995

Autor: Todaro Pierre

MPK: C04B 18/14, C04B 28/08

Značky: výroby, vrstvu, cestnú, elektrooceliarenskej, trosky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes obsahuje piesok, a/alebo zmes drviny a štrku, vyrobený z elektrooceliarenskej trosky, ktorý sa zmieša s jedným alebo viacerými spojivami zvolenými z hydraulických spojív, z puzolánových popolčekov, z derivátov puzolánových popolčekov a z ich zmesí, a aspoň s jedným aktivátorom alebo s jedným, alebo s viacerými spojivami/aktivátormi.

Nátěrový aktivní pigment pro příjmovou vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258821

Dátum: 16.09.1988

Autori: Malechová Věra, Chromický Karol, Neuvirt Jiří, Tyle Pavel, Hanus Václav, Košiba Vladimír

MPK: C09C 1/42, C09C 1/28

Značky: pigment, aktivní, náterový, příjmovou, přímoprůpisových, papíru, vrstvu

Text:

...formy, tím je odstín červenějšíl. Postłehnutelný podíl červeného zbarvení odpovídá hodnotě pH roztoku menší než 4.Bylo zjištěno, že směs kysele aktivovanáho bentonitu a oxidu křemičitého, kde obsah oxidu křimičitého ve směsi se pohybuje V rozmezí 5 B až 50 , významne zvyšuje bělost, snižujepokles bělosti při stárnutí teplem a světlem, intenzita vybarvení kopie je vyšší a barva kopieje brilantnější. Důležitým předpokladem pro zvýšení...

Způsob výroby aktivovaného nátěrového pigmentu pro barvu vyvíjející vrstvu přímoprůpisových papírů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257648

Dátum: 16.05.1988

Autori: Dalík Josef, Neuvirt Jiří, Fousek Josef, Malechová Věra, Štěpánek Zdeněk, Hanus Václav

MPK: C01B 33/26, B41M 5/00

Značky: vrstvu, nátěrového, vyvíjející, přímoprůpisových, způsob, aktivovaného, pigmentů, papíru, výroby, barvu

Text:

...přímoprůpisových papírů některé nedostatky, jako nízkou bělost a vyšší viskozitu z něho připravených supenzí.Uvedené nedostatky odstraňuje nátěrový pigment připraveny podle vynálezu, kdy je k suspenzi kysele aktivované jílové suroviny přidán alkalický trifosfát jako činidlo, způsobující zvýšení bělosti finálního produktu a snížení jeho viskozity.Podstatou vynálezu blĺže osvětlí následující příkladyNatěžená bentonitová surovina je V...

Směs pro aktivní brusnou vrstvu nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254877

Dátum: 15.02.1988

Autori: Vychodil Miloslav, Kučera Petr

MPK: B24D 3/06

Značky: brusnou, aktivní, směs, nástrojů, vrstvu

Text:

...tvrdých brusných zrn a kovové vazby tohoto vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z 4 až 20 8 hmot. zrn diamantu nebo kubického nitridu boru, 20 až 60 hmot. kobaltu, 30 až 60 hmot. mědi a 2 až 8 3 hmot. cínu.Výhodou směsi podle tohoto vynálezu je podstatné snížení opotřebení brúsne vrstvy a zvýšení produktivity při procesu broušení. zkoušky provedené brusnými nástroji s nově navrhovanou kovovou vazbou při broušenĺ optického...

Způsob výroby skladovacích jednotek pro skladování a dopravu štěpných hmot obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254829

Dátum: 15.02.1988

Autori: Brožek Vlastimil, Bárdoš Josef, Schejbal Tomáš, Matušek Miroslav, Šlár Ivo

MPK: G21C 19/32

Značky: skladovacích, výroby, dopravu, obsahujících, vrstvu, absorpční, jednotek, borovou, skladování, způsob, štěpných

Text:

...g na litr lázně. Galvanicky vytvořena vrstva cermetu může mít tlouštku od rozměru zrna borové složky do 10 mm a obsahovat bor v množství do 70 objemových.Výhodou způsobu výroby skladovacích jednotek podle vynálezu je vytváření borové absorpční vrstvy v prakticky libovolné tlouštce na hotových skladovacích jednotkách jednoduchou nenáročnou technologií galvanodepozice. Tlouštka vý~ chozího materiálu je u způsobu výroby dle vynálezu vo 1 ite 1...

Spôsob tuženia papiera pre zvlnenú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247302

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hostin Jozef, Pristaš Peter, Lukáe Vladimír, Cengel Peter, Šebesta Stanislav, Marek František, Šujan Viktor, Jadroo František

MPK: D21H 1/00, C09D 3/02

Značky: vrstvu, zvlnenú, papiera, spôsob, tuženia

Text:

...vynálezu je spôsob tuženia papiera pre zvlnenú vrstvu, kde papier je vyrobený z neutrálne sulfitovej buničiny a papieroviny zo zberového papiera s prípadnýrn obsahom zberového papiera až 100 0/0 hmot. sa na papier nanáša v nanášacom alebo impregnačnom zariadení 0,5 až 12 0/0 hmot., vztiahnute na absolútnu sušinu papiera, hydrolyzátu chromčinených kožných odpadov kolagénového typu, prípadne s prímesou 1 až 50 hmot....

Zmes pre orchannú vrstvu, najmä proti tepelnému účinku laserových lúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237801

Dátum: 15.03.1987

Autori: Trebichavský Ctibor, Čierny Dušan, Senecký Ladislav

MPK: C04B 28/26, F16L 59/00

Značky: účinků, lúčov, tepelnému, najmä, laserových, vrstvu, proti, orchannú

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je ochrana kovového stola proti tepelným účinkom laserového lúča. Uvedeného účelu sa dosiahne ochrannou vrstvou podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pred jej nanášaním je v polocestovitom stave a na 1 kg kremičitého piesku obsahuje 0,04 až 0,20 kg kremičitanov sodných rozpustených vo vode a 100 až 350 cm3 vody.

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitej lepenky

Načítavanie...

Číslo patentu: 249204

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fellegi Ján, Uhrina Štefan, Lajčiak Silván, Menyhart Ladislav, Masloviec Igor, Janči Ján

MPK: B32B 29/08, D21H 3/00

Značky: vrstvu, lepenky, kartón, kryciu, vlnitej

Text:

...hlinitého v množstve 1,7 0/0 hmot. na a. s. papierovinu. Po egalizácii bol z .papieroviny vyrobený jednovrstvovým formovaním krycí kartón o plošnej hmotnosti 125 g/mZ s nasledovnými fyzikálne-mechanickými parametramiprstencová vzperová pevnosť naprieč pri šírke pásku 12,7 m-mVýroba kartónu pre kryciu vrstvu vlinitých lepeniek podľa príikladu 1, sa uskutočnila na experimentálnom papierenskom stroji.Prednosťou postupu ,podľa príkladu 1, je...

Asfaltovaný pás pre ukončovaciu vrstvu strešného plášťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 248906

Dátum: 12.03.1987

Autori: Blaha Vojtěch, Kovács Vojtěch, Stehlík František

MPK: E04D 5/10

Značky: vrstvu, plášťa, asfaltovaný, ukončovaciu, strešného

Text:

...o hrúbke 0,06 až 0,2 mm, s vysokým difúznym odporom, profilovaná vhodným dezénom pre vyrovnanie dilatačných zmien pása, je obalená z obidvoch stran krycou vrstvou zfilerizovaného asfaltu/ 3 o hrúbke min. 1 mm, pripravenej z oxidovaného asfaltu s 20 až 35 obsahom mineralneho plnidla.Spodná strana asfaltovaného pása je opatrená tenkou plastickou fóliou 3 0 hrúbke0,005 až 0,03 mm. Na hornej strane asfaltovaného pása je hrubozrnný minerálny...

Způsob výroby skladovacích jednotek obsahujících borovou absorpční vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249382

Dátum: 12.03.1987

Autori: Šlár Ivo, Schejbal Tomáš, Lelek Vladimír, Bárdoš Jozef

MPK: G21F 1/12

Značky: výroby, absorpční, vrstvu, borovou, obsahujících, způsob, skladovacích, jednotek

Text:

...jednotek. Potrebné absorpční vlastnosti jsou způsobem výroby podle vynálezu řešeny nezávisle volbou tlouščky vrstvy boridů, tj. teplotou s dobou trvání difuzniho procesu. Difúzní boridování je oproti objemovému legování bôrem ekonomicky výhodnějši. Další výhodou je možnost použití méně ušlechtilých ocelí jako základního materiálu, neboř vrstva boridů tvoří protikorozní ochranu základního materiálu.Způsob výroby skladovacích jednotek...

Zařízení pro rozvádění kapaliny, tvořící vrstvu filmu na vnitřních stěnách svislých trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221296

Dátum: 15.01.1986

Autor: Lagana Vicenzo

Značky: svislých, rozvádění, zařízení, kapaliny, filmu, stěnách, trubek, tvořící, vnitřních, vrstvu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z pevného válcového tělesa, opatřeného výstupkem ve tvaru mezikruží na svém horním konci a šroubovými drážkami na svém vnějším povrchu, přičemž pevné válcové těleso je zkoseno do tvaru kužele do úhlu 1 až 2°, takže může být zavedeno do trubky výměníku s vůlí. Tvar válcového tělesa způsobuje jeho mírné otáčení při provozu, což omezuje vznik inkrustací v trubkách výměníku.

Způsob distribuce pojiva při jeho nanášení na vlákennou vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219057

Dátum: 15.07.1985

Autori: Stěpanov Michail, Krčma Radko

Značky: vrstvu, nanášení, způsob, pojiva, vlákennou, distribuce

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu distribuce pojiva při jeho nanášení na vlákennou vrstvu stříkáním nebo sypáním. Jeho účelem je dosažení vyššího využití pojiva a energetických úspor při sušení vlákenné vrstvy. Podle vynálezu se pojivo ve formě roztoku, vodné disperze nebo prášku rozptyluje na povrch vlákenné vrstvy při její současné vibraci. Vibrace je vyvolávána exentrickým náhonem dopravníku a pohybuje se v rozmezí 5 až 15 mm a její doba je větší než...

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitých lepeniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217670

Dátum: 16.07.1984

Autori: Uhrina Štefan, Janči Ján, Masloviec Igor

Značky: lepeniek, vlnitých, vrstvu, kryciu, kartón

Zhrnutie / Anotácia:

Kartón pre kryciu vrstvu vlnitých lepeniek, vyznačujúci sa tým, že obsahuje buničinu alebo polobuničinu s výťažkom 55-70 % tvorenú zmesou 20 až 80 % tvrdých a 80 až 20 % mäkkých listnáčov, ďalej sulfátovú ihličnatú nebielenú buničinu a netriedený zberový papier, pričom pomer zložiek v celkovej zmesi je 2 : 1 : 2 alebo 2 : 2 : 1.

Laminát obsahující vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214253

Dátum: 01.06.1984

Autori: Obetko Dušan, Majling Ján, Sirůčková Milena, Vaško Milan, Preclík Bohumil, Pospíšil Ladislav

Značky: báze, polymérov, kartónu, vrstvu, obsahující, olefínov, laminát, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka laminátu obsahujúceho vrstvu kartónu a vrstvu na báze zmesi polymérov olefínov a spôsobu jeho výroby jednostranným alebo obojstranným extruzným nanášaním zmesi polymérov olefínov na karton, so zlepšenými mechanicko - fyzikálnymi a barierovými vlastnosťami. Vrstva na báze zmesi polymérov obsahuje 75 - 85 % hmotových pevného lineárneho polyméru, propylénu o objemovej hmotnosti od 890 do 910 kg/cm3 s indexom toku taveniny od 80...

Směs s protimrazným účinkem pro obrusnou vrstvu komunikací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223107

Dátum: 01.04.1984

Autori: Novotný Jaroslav, Hofman Ivo, Kalík Jiří

Značky: vrstvu, účinkem, obrusnou, protimrazným, směs, komunikaci

Zhrnutie / Anotácia:

Směs s protimrazným účinkem pro obrusnou vrstvu komunikací, pokládaná za horka, obsahuje 8 až 20 hmot. % amorfního polypropylenu, 25 až 40 hmot. % kameniva zrnitosti do 4 mm, 10 až 20 hmot. % kameniva zrnitosti 4 až 8 mm, 12 až 25 hmot. % mletého vápence a 15 až 30 hmot. % chloridu sodného zrnitosti do 4 mm. Je vhodná pro obrusné vrstvy vozovek, chodníků, letištních drah a ploch, nezastřešených provozních nebo skladovacích ploch a podobně.