Patenty so značkou «vrstveného»

Zariadenie a spôsob na výrobu vrstveného bezpečnostného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16157

Dátum: 14.09.2010

Autor: Muschiol Michael

MPK: B30B 5/02, B32B 37/10, B32B 17/10...

Značky: bezpečnostného, vrstveného, spôsob, zariadenie, výrobu

Text:

...doska najmä voči sebe navzájomZariadenie podľa vynálezu ďalej obsahuje prostriedky na vytváranie podtlaku a prostriedky na vytváranie pretlaku, vždy v prevádzkovej polohe. Pomocou prostriedkov na vytváranie podtlaku sa v dutom priestore vytvorenom medzi základnou doskou a ohybným plášťovým materiálom prekrývajúcim predbežne spojený celokvytvorí podtlak. Prostriedky na vytváranie pretlaku slúžia podľavynálezu na vytváranie tlaku vzduchu...

Spôsob výroby vrstveného zasklievacieho prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17524

Dátum: 30.06.2010

Autori: Decourcelle Romain, Levasseur Fabien, Nugue Jean-clément

MPK: C03C 27/12, G01N 3/32, B32B 17/10...

Značky: vrstveného, prvků, zasklievacieho, spôsob, výroby

Text:

...medzi dvoma sklenými tabuľami, a vrstveným zasklievacim prvkom obsahujúcim dva listy tej istej vložky so štandardnou hrúbkou, usporiadanej medzi rovnakými dvoma sklenými tabulami. Ztoho vyplýva, že uplatňované predpisy pre určovanie rozmerov vrstveného zasklenia majú tendenciu preceňovať nevyhnutnú hrúbku sklených tabúľ, zatiaľ čo pre splnenie stanovených kritérií by mohlo stačiť zväčšiť hrúbkuvložky. Ztoho vyplýva, že vrstvené...

Spôsob výroby vrstveného dreva z dosiek alebo trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285927

Dátum: 08.10.2007

Autor: Hornung Bernd

MPK: B27M 3/00, B27G 1/00, B27D 1/00...

Značky: dřeva, vrstveného, výroby, trámov, dosiek, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pri opísanom spôsobe výroby sa zlepené polotovary predbežne ohobľujú na hrubý rozmer (stanica 402), následne sa vizuálne z hľadiska svojej povrchovej akosti skontrolujú a na chybných miestach lokálne ručne opravia (stanica 404). Následne sa strojovo ohobľujú (stanica 406) na požadovaný konečný rozmer a potom sa ešte raz vizuálne skontrolujú z hľadiska svojej povrchovej akosti. V prípade potreby sa ešte na vyskytujúcich sa chybných miestach...

Vrstvený materiál, ktorý má zlepšené utieracie vlastnosti a spôsob výroby tohto vrstveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12939

Dátum: 03.09.2007

Autori: Strandqvist Mikael, Fingal Lars

MPK: D04H 13/00, A47L 13/17, B32B 5/26...

Značky: tohto, utieracie, ktorý, vrstveného, vlastností, vrstvený, materiál, zlepšené, spôsob, výroby, materiálů

Text:

...tvoria hustejšiu vrstvu s menšími pórmi a kapilárarni pri vonkajších povrchoch materiálu na utieranie. Takáto vrstva vytvára bariéru proti neobmedzenému prietoku kvapaliny, pretože kvapalina je nútená skôr prenikať do malých pórov vo vrstve predtým, ako0011 Nasiakavé vlákna teda slúžia ako spomaľovače, ktoré znižujú prestup kvapaliny von zo strednej časti. Spomaľovací účinok je dôsledkom tak nasiakavosti vláken, ako aj skutočnosti, že...

Spôsob výroby vrstveného dreva z dosiek alebo z trámov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8

Dátum: 08.05.2003

Autori: Hornung Bernd, Binder Hans

MPK: B27D 3/00, B27M 1/08, B27M 3/00...

Značky: vrstveného, dosiek, dřeva, trámov, výroby, spôsob

Text:

...sa zostavy vrstveného dreva zostavujú pre v takte riadený vysokofrekvenčný lis 306 a plynule pracujúci vysokofrekvenčný lis JE. Cez prestavovaciu jednotku 5 sa polotovary (vrstvené drevo z dosiek, popripade trámov) privádzajú v zostavách bud do v takte riadeného vysokofrekvenčného lisu 306 alebo do plynule pracujúceho vysokofrekvenčného lisu 1, kde sa lisujú a zaprívodu tepla vo forme vysokofrekvenčného poľa sa vysuší lepidlo.V takte riadený...

Spôsob a zariadenie na vyplnenie dutého priestoru medzi dvoma sklenými tabulami protipožiarneho vrstveného bezpečnostného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3088

Dátum: 19.09.2002

Autori: Lindqvist Jan-olof, Lindberg Anders

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06, E06B 3/66...

Značky: dvoma, medzi, dutého, spôsob, vrstveného, bezpečnostného, zariadenie, vyplnenie, protipožiarneho, sklenými, tabulami, priestoru

Text:

...že rozpemý materiál, ktorý je napríklad u protipožiameho vrstveného bezpečnostného skla tlačený proti prostriedku s obsahom vody v dutom priestore medzi sklenými tabuľami, sa s ním môže priviesť úplne do styku a nadbytočný vzduch alebo prípadne aj nadbytočný plniaci prostriedok sa dá cez tieto prídavné otvory vytlačiť. Tieto prídavné otvory sa dajú po vtlačení unášacej látky do pásu z unášacieho materiálu jednoduchým-3 spôsobom pri...

Pružná lišta z vrstveného dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280986

Dátum: 11.07.1995

Autori: Schüpfer Arnulf, Rambacher Stephan

MPK: A47C 23/06

Značky: pružná, dřeva, lišta, vrstveného

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná lišta z vrstveného dreva pozostáva z tenkých, vzájomne zlepených dyhových pásov rovnakej šírky s progresívnym pružným správaním, ktorej jednotlivé sú vrstvy vzájomne pevne zlepené. To je dosiahnuté tým, že pod neutrálnou zónou (6) pružnej lišty je medzi dvoma alebo viacerými dyhovými pásmi (1 až 5) usporiadaná jedna alebo viac lamiel (7, 8, 9), ktoré sú podstatne tenšie a kratšie ako dyhové pásy (1 až 5).

Priama spojka z plastickej hmoty na spájanie dutých dištančných profilov a dutých priečkových profilov vrstveného izolačného skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 280308

Dátum: 07.09.1994

Autor: Loh Walter

MPK: E06B 3/66

Značky: priečkových, plastickej, spájanie, dutých, hmoty, vrstveného, spojka, priama, dištančných, profilov, izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Priama spojka z plastickej hmoty na spájanie dutých dištančných profilov a dutých priečkových profilov vrstveného izolačného skla, s plochým, podlhovastým tvarom, ktorej jeden koniec sa zasunie do jedného dištančného profilu a druhý koniec do druhého dištančného profilu a ktorej povrch má najmenej jeden dorazový prvok, ktorý sa pri zasunutí priameho spojovacieho prostriedku do navzájom spájaných dištančných profilov vloží medzi protiľahlé čelá...

Způsob výroby absorpčního vrstveného výrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264590

Dátum: 14.08.1989

Autori: Konopáčová Libuše, Patočková Ludmila, Železný Zdenek

MPK: A61F 13/00

Značky: absorpčního, výroby, způsob, výrobků, vrstveného

Text:

...z pőrovíté kalandrované pojené netkané textilní vrstvy, na níž spočívá jednou svou stranou netkané sevá vrstva, opatřená na své druhé straně prodyěnouhydrofőbní zádržnou vrstvou z netkaného pojeného textilu,obsahující alespoň jeden druh hydrofőbních vláken a sestáva jící z vlákenné pavučíny, jejíž vlákna jsou pojena kapičkamipojiva. Pojivem jsou míněny syntetické latexy a dísperzeplastických polymerů. Vícevrstvá textílie se může dále...

Ocelová kotva pro nosné spojení betonových desek stavebního vrstveného dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 263254

Dátum: 11.04.1989

Autor: Marcalík Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: ocelová, dílce, betonových, stavebního, nosné, kotva, spojení, desek, vrstveného

Text:

...kotev se omezuje hlavně na řezání trubek. Výrobu kotvy je možno automatizovat. Při použití progresívní výrobní technologie, jako např. řezání laserovým paprskem, vzniká malé množství odpadního materiálu. K výrobě kotvy je možno využít krátkých výchozích trubkových kruhových profilů, klasifikovaných jako odpad. Jednoduchý, kompaktní tvar kotvy dává předpoklady k snadnému dalšímu zpracování jako je případné omílání povrchu a hran, žíhání...

Spôsob výroby vrstveného silikátového stavebného dielca

Načítavanie...

Číslo patentu: 255360

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vaníček Peter, Bartelt Koloman, Tomka Miroslav

MPK: B28B 1/30

Značky: stavebného, spôsob, dielca, silikátového, výroby, vrstveného

Text:

...elementami a do výšky požadovanej hrúbky vrstvy nasype sa s 10-20 °/n prevýšením betónová zmes o menovitom zloženíZmes sa zhutní ponornými vibrátormi. Po povrchu zhutnenej betónovej vrstvy zasunú sa čelami formy ocelové jadra a vložky a naleje sa surová pórobetonova zmes o zlozeníkremičltý piesok cement SPC 325 sádrovec alebo sádras prísadami hydrátu vápenatého, hliníkového prášku a plastifikátora. Celá forma sa zaklopí...

Způsob výroby tvarovaných dílců z vrstveného dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246268

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beister Günther, Schiller Siegfried

MPK: B27D 1/04

Značky: dílců, tvarovaných, výroby, dřeva, vrstveného, způsob

Text:

...a snižuje pořizovací náklady.Způsob výroby tvarovaných dílců z vrstveného dřeva podle tohoto vynalezu spočíva V uplatnění dvoustupňové technologie podle schématu znázorněného na obr. 1 a obr. 2. Dýhové sesazenky 1, jejichž šířka i délka může být vícenásobkem zhotovovaných tvarovaných dílců se v souboru o potřebném počtu vrstev slísují za použití vhodného typu termoplasttckého pojiva disperse, folie, apod. do tvaru rovinné desky 2. Lisování...

Způsob vytváření vrstveného barveného povlaku na povrchu kovových i nekovových předmětů, zejména psacích prostředků a zařízení na provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252155

Dátum: 13.08.1987

Autor: Podhola Petr

MPK: C09D 5/29, C09D 3/16

Značky: barveného, vytváření, psacích, vrstveného, kovových, zejména, nekovových, zařízení, způsobu, povlaků, provádění, povrchu, tohoto, předmětů, prostředků, způsob

Text:

...ze směsi objemové 60 0/0 černěho a hnědého nitrocelulózového emailu a 20 0/0 směsi ředidel ethylglykolu a ethylcyklohexanolíí v objemovém poměru 1 9, V dalším se úprava dokončuje obdobně jako u přĺkladu 1.Kostra detského jízdního kola, vyrobená z ocelových trubek, opatřenâ kotvící pojivovou vrstvou na bázi nitrocelulózového transparentního emailu a k ní připojenoíí vrstvou podkladové barvy základového bílého odstínu na bázi...

Způsob výroby vrstveného bezpečnostního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251100

Dátum: 11.06.1987

Autori: Beckmann Rolf, Knackstedt Wilhelm

MPK: C03C 27/12, B32B 17/06

Značky: vrstveného, způsob, výroby, bezpečnostního

Text:

...materiálu motorových vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí, letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití regulovat změnou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přilnavost změkčených plastických fólií neupravených silanem. Kombinací silanů zvyšujících adhezi se silany snižujícími adhezi se může například nastavit zcela určitá přilnavost.estliže je...

Způsob provádění opravy nádrže z vrstveného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250527

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lucek Jiří, Průša František, Landa Václav

MPK: C25D 17/18

Značky: vrstveného, opravy, materiálů, způsob, provádění, nádrže

Text:

...hloubce od 0,05 do 0,10 milimetru do dosud neporušené vrstvy. Válcová plocha řezu se provede ručně, například velmi ostrým prohnutým nožem, popřípadě speciálním nástrojem, kolem dokola místa praskliny, takže se odstraní v místě poruchy popraskaná vrstva stěny i s nejbližším okolím, přičemž řez zasahuje do další dosud neporušené vrstvy do hloubkyod 0,05 mm do 0,1 mm. Plocha řezu se provede s výhodou tak, že svírá s plochou stěny nádrže úhel od...

Prefabrikovaný železobetonový závěs vrstveného panelu, zejména pro obvodové stěny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249663

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lembak Michal, Surý Antonín

MPK: E04C 2/36

Značky: panelu, stěny, zejména, budov, obvodové, prefabrikovaný, železobetonový, závěs, vrstveného

Text:

...čímž vzniká vlivem elektrochemických potenciálů chemická koroze. Lze také konstatovat, že cena epojovacíchelementů je značně vysoká.-Použití třmenu z běžně oceli je eložité a praené. NevýhodouAželezobetonové konzoly oboustranně vetknuté je, že v místěvetknutí do vnitřní i vnější vrstvy panelu vznikají značné chybové momenty od vlastní hmotnosti vnější vrstvy. Snižuje se tím tuhost zejména vg výrobním stediu a tím vzniknoutrhlihy, které vedou...

Způsob vytvoření skladby vrstveného dielektrika desky plošného drátového spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248756

Dátum: 12.02.1987

Autori: Vilím Jindřich, Kula Leo, Machovský Josef, Vavroch Vladimír, Zeman Miloš

MPK: H05K 3/00

Značky: plošného, vrstveného, vytvoření, dielektrika, desky, spoje, skladby, drátového, způsob

Text:

...mechanického zakotvení polymerního pojiva do povrchu měděné vrstvy. Nevýhodou těchto způsobů je malá adheze pclymerního pojiva ke kovové vrstvě, což má za následek nízkou odolnost vůči mechanickému namáhání a vznik zmet kovitosti.zlepšení oproti stavajícímu stavu je u desky plošného drátového spoje dosaženo způsobem podle vynálezu. Tento způsob je založen na tom, že pojivo adhezni vrstvy je k povrchu vyleptaného motivu v měděné fólii kotveno...

Nosný kotevní hák vrstveného železobetonového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233565

Dátum: 01.02.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/36, E04C 2/46

Značky: nosný, kotevní, vrstveného, panelu, železobetonového

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosný kotevní hák vrstveného panelu se zvýšeným počtem míst pro spojení s ocelovými pruty výztuže vnitřní nosné betonové vrstvy panelu s jedním místem pro spojení s výztuží vnější betonové vrstvy panelu. Nosný kotevní hák sestává ze střední základní části tvaru písmene V a z vnějších částí jejich ramen vyhnutých v místech prvních ohybů od sebe do polohy vzájemně rovnoběžné s tím, že na vnějších částech ramen základní...

Spojovací hák pro vzájemné spojení vrstev vrstveného panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233560

Dátum: 01.02.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/36, E04B 1/60, E04C 2/46...

Značky: vrstveného, spojení, vrstev, vzájemné, panelu, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací hák je určen zejména pro vzájemné spojení vnitřní nosné železobetonové vrstvy s vnější krycí betonovou vrstvou vrstveného železobetonového nebo keramobetonového panelu se střední tepelně izolační vrstvou. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze závěsné části (2) tvaru U, na jejíž konce ramen navazují dvě vzájemně rovnoběžné střední šikmé přechodové části (1), procházející tepelně izolační vrstvou, a na jejich konce potom navazují...

Způsob výroby vrstveného plošného ohebného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229023

Dátum: 15.03.1986

Autori: Uličný Jan, Kašpárková Pavla, Mrlíková Eva, Ševčík Bohumil

MPK: B32B 7/10

Značky: materiálů, způsob, ohebného, plošného, vrstveného, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vrstveného plošného ohebného materiálu, složeného z textilního podkladu, kompaktní nebo lehčené adhezívní mezivrstvy a lícové polymerní vrstvy nebo lícové textilní, případně polymerním nánosem upravené vrstvy, vyznačený tím, že se na jednu ze spojovaných vrstev nanese adhezívní mezivrstva ve formě termosenzibilní vodné disperze polymeru s koagulační teplotou v rozmezí 30 až 70 °C, nános se tepelným šokem v trvání 0,5 až 20 minut...

Forma na výrobu vrstveného nárožního dílce

Načítavanie...

Číslo patentu: 218443

Dátum: 15.03.1985

Autori: Musil Petr, Brabec Zdeněk

Značky: forma, nárožního, dílce, výrobu, vrstveného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy na výrobu vrstveného nárožního dílce se zaručením požadované konečné kvality dílce. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že do pevného rámu je vložena vymezující vložka, přiklopí se odklopná bočnice, přiklopí čela a vytvoří se část dílce, přičemž po přiklopení druhé odklopné bočnice, překlopení formy a odklopení první odklopné bočnice se vytvoří zbývající část dílce.