Patenty so značkou «vrstvě»

Zariadenie na demonštráciu interferencie na tenkej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5375

Dátum: 08.03.2010

Autor: Turek Ivan

MPK: G09B 23/00

Značky: tenkej, interferencie, vrstvě, demonštráciu, zariadenie

Text:

...lanku. Pomocou mechanického vibrátora sa na lanku dajú Vygenerovať mechanické vlny frekvencie rádovo niekoľko desiatok krnitov za sekundu a s výchylkou kolrnou k lanku, takže sa dajú bezprostredne pozorovať zrakom. Pretože sa jedná o jednorozmerný model, rozhrania medzi tenkou vrstvou a jej okolím sú realizovateľné malými reílexnýrni telieskami umiestnenými na lanku. Keď je hmotnosť reflexných teliesok zrovnateľná, alebo málo väčšia, ako...

Spôsob spracovania, najmä redukcia časticového, oxid obsahujúceho materiálu procesom vo fluidnej vrstve, spôsob výroby kvapalného surového železa alebo kvapalného oceľového polotovaru, použitie nádoby a zariadenia na vykonávanie spôsobov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284964

Dátum: 27.02.2006

Autori: Kepplinger Leopold-werner, Schenk Johannes-leopold, Hauzenberger Franz, Lee Ii-ock, Wallner Felix

MPK: C21B 13/14, C22B 5/00, C21B 13/00...

Značky: kvapalného, polotovarů, částicového, redukcia, nádoby, materiálů, spôsobov, surového, výroby, ocelového, železa, spracovania, spôsob, fluidnej, vrstvě, použitie, vykonávanie, obsahujúceho, procesom, najmä, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania časticového materiálu procesom vo fluidnej vrstve sa časticový materiál udržuje vo vznášaní a spracováva sa v reaktore (1, 1', 1'') s fluidným lôžkom prostredníctvom procesného plynu prúdiaceho zdola nahor. Na minimalizáciu spotreby procesného plynu a na obmedzenie strhávania práškových častíc procesným plynom sa na spracovanie privádza časticový materiál so širokou distribúciou veľkosti a s pomerne vysokým podielom...

Zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 283505

Dátum: 21.07.2003

Autor: Martinell Rudolf

MPK: C02F 1/72, C02F 1/70, C02F 1/64...

Značky: oxidačnej, zrážacej, vodonosnej, zariadenie, vrstvě, vytváranie, redukčnej, zóny

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané zariadenie na vytváranie oxidačnej a zrážacej zóny alebo redukčnej zóny vo vodonosnej vrstve medzi radom injektážnych studní, usporiadaných okolo jednej alebo viacerých odčerpávacích studní na vyčistenú vodu, pričom všetky injektážne studne majú vonkajšiu rúrku (1) prepúšťajúcu vodu. Aby sa zabránilo upchatiu tohto zariadenia, navrhuje sa podľa vynálezu, aby na hornom konci vonkajšej rúrky (1) bola namontovaná cirkulačná nádoba (2),...

Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy na nosnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 283443

Dátum: 27.06.2003

Autori: Pfaff Arno, Mauz Joachim, Frischmann Albert

MPK: F16B 13/14

Značky: nosná, predsádkovej, vrstvy, kotva, vrstvě, nosnej, upevnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná kotva na upevnenie predsádkovej vrstvy (18) na nosnej vrstve (17) je vybavená tesniacimi krúžkami (5) oddelenými zakotvovacími úsekmi (22, 23), ktoré sú vyplniteľné vytvrditeľnou hmotou (25), a čapom (2). Tesniace krúžky (5) sú usporiadané na plastovej časti (3) upravovanej cez čap (2) a sú vzájomne v odstupe fixované mostíkom (9) a/alebo manžetami (10). Podľa vynálezu je vybavená uzatváracím kotúčom (4), ktorý prilieha na jej čelnú...

Způsob spalování paliv a odpadů ve vrstvě pohybujících se částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 270257

Dátum: 13.06.1990

Autori: Petráček Miloslav, Petráček Martin, Majer Jaroslav Akademik

MPK: F23C 11/02

Značky: odpadů, vrstvě, palív, pohybujících, spalování, částic, způsob

Text:

...k možnosti poměrně dokonalé mechanické předúpravy. Při zpracování dřevních odpadů na místě těžby nebo při konečném zpracování dřeva vzniká směs pilin, kusů kůry, třísek a štípů, větví a jiných odpadů nejrůznějšího složení a velikostí. Zde je snad ještě reálná predstava o úspešné mechanické předúprevě s přijatelných podmínkách pro provádění fluidních procesů. Uvážíme-li však složení a velikost komponent městských odpadů ve všech...

Spôsob chladenia granulovaných materiálov vo fluidnej vrstve a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269700

Dátum: 11.04.1990

Autori: Waradzin Walter, Ondruš Štefan, Ferenci Michal, Šesták Tomáš, Kiss Arpád

MPK: B01J 2/00, B01J 19/00

Značky: spôsob, uskutočneniu, vrstvě, chladenia, materiálov, zariadenie, granulovaných, fluidnej

Text:

...vzduchu spôsobom (bez nutnosti regenerácia výparníka), čo znamená nižšiu energetickú spotrebu. Ďalšouvýhodou je, že takto odvodnený vzduch pri vyššej teplote netreba kvő 1 izníženiu relativnej vlhkosti následne ohrievač napr. parným kaloriférom, ale postačuje ohriatie vplyvom kompresného tepla ventilátora, čo je sprievodným javom pri doprave vzduchu ventilátormi a znamená vlastne energetickú úsporu a tým vyšší účinok predloženeho...

Dělicí materiál pro chromatografii na tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 268522

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jost Willy, Hauck Heinz

MPK: G01N 30/48

Značky: materiál, chromatografii, tenké, dělicí, vrstvě

Text:

...impregnuje kroztokem katalyzátoru, jako roztokem kyseliny, derivátu kyseliny nebo směsi kyseliny a/nebo derivátu kyseliny, například směsi acetylchloridu a ledové kyseliny octové, přičemž se ve směsích poožijí poměry v rozmezí l středkem, 9 až 9 1 a potom se modifikuje silanisačním pro S výhodou se impregnace a modifikace provádí za prítomnosti vlhkosti. Dále se-se zřetelem na požadované řízení povrchové modiľikace použijí výhodné...

Zapojení pro určení zápalné teploty tuhých paliv ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 262224

Dátum: 14.03.1989

Autori: Nádeník Otakar, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: F23C 11/02

Značky: určení, tuhých, zapojení, vrstvě, palív, fluidní, zápalné, teploty

Text:

...ventil 4 a reaktor 5, včetně spojovacích přívodů je tepelné izolována izolací 12.Do reakboru 5 se na rošt 8 nasype odvážené množství vzorku paliva. stejně množství téhož vzorku se nasype i do reaktoru 6. Nastaví se zvolený průtok oxidačnlho plynného média, např. vzduchu, regulačním ventílem 1 za pomoci průtokoměrů 2. Přepínací ventil 4 je v poloze umožňující vstup plyn ného média do reaktoru 5. zapne se topenípředehřívače 3 s...

Mechanická odparka pro zahušťování vazkých kapalin v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261871

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chichocki Antoni

MPK: B01D 1/22

Značky: zahušťování, odparka, tenké, kapalin, vrstvě, vazkých, mechanická

Text:

....alespoň jedním závitem, jejíž úhel stoupaní je v rozmezí od 30 ° do 55 °, s výhodou 45 ° a mezi vnitřní stěnou odpařovací trubky a vnějším obvodem míchadla je ponechána mezera o šířce od 0,01 mm do 10 mm.Na horní části spirálového míchadlla je v oblasti přívodu zahuštovaně kapaliny hrdlem uspořádán lopatkový rozdělovač.Výhody odpařovacíh-o zařízení podíle vynálezu spočívají v tom, že jeho uspořádání má příznivý vliv na tepelnou...

Filmová odparka pro zahušťování látek tvořících usazeniny prováděnému v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 261866

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cichocki Antoni, Trybalski Kazimierz

MPK: B01D 1/22

Značky: látek, odparka, tvořících, vrstvě, usazeniny, zahušťování, filmová, tenké, prováděnému

Text:

...problémů byylo podle vynálezu dosaženo zkonstruovaním zařízení s míchadlem, které zajišťuje očišťování teplovýměnných ploch se současným urychlovaním toku vrstvy roztoku takovým způsobem, aby nedocházelo k přehřívani tohoto roztoku.Podle uvedeného vynálezu sestává filmová odparka pro zahuštování látek tvořících usazeniny, provaděnému v tenké vrstvě, z vertikálne umístěného válce, který je uvnitř opatřen klecovým míchadlem s natáčecími...

Maltovinová směs pro aplikaci v tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 257216

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sequens Jan, Janda Josef

MPK: C04B 24/38

Značky: aplikaci, tenké, směs, vrstvě, maltovinová

Text:

...reologie má obdobnou konzietenci jako klasická nastavovaně malty a ve srovnání s cementovou maltou se stejným obsahem téhož oementu se zvyšují pevnostní parametry o 20-60 8 a to v pevnosti v tlaku,pevnosti v tahu za chybu a zejména přídržnosti na hladší nesavé podklady, například hutný beton a podobné. Výhody takto formulované naltoviny se uplatní zejména v aplikaci v tenké vrstvě, například jako tenkovretvá jemnozrnné omítky, vysprávkové...

Zařízení pro zpracování jemnozrnného materiálu ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 256914

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ljachov Viktor, Kaim German, Jagud Eduard, Petrakov Nikolaj

MPK: F27B 15/00

Značky: vrstvě, zpracování, fluidní, zařízení, materiálů, jemnozrnného

Text:

...amnyxnoň xnnnooöpasnoü neperopoxu 3 annapare . na mMr.3 - nnaH pacnonomeunn Bunyxnoñ pananbnoü neperoponxn B annapare Ha ur.4 - paspes A-A na mnr.2 H mnr.3 no yany npumuxanun neperoponox.Annapaw na óôpaőorxn MEHKOBGDHHCTOTO Marepuana B-KnnameM.cnoe.conepnnT. Merannnqecxnů Kopoöqaruň xopnyc l, myrepoBaHHuňorHeynopHuM xnpnnvou 2, ycT~ poňcTao 3 Ann sarpysku Harperoro oöpaöarunaenoro Marepnana H ycrpoňcwao hunn smrpyaxu oxnaxneunoro...

Zariadenie na reguláciu teploty prehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256726

Dátum: 15.04.1988

Autori: Geröfi Ivan, Bobovnický Jozef, Kováčik Štefan

MPK: F23B 7/00

Značky: prehriatej, ponoreným, teploty, reguláciu, tepla, částic, výmenníkom, tuhých, vrstvě, fluidnej, zariadenie

Text:

...rúrok prehrievača pary a výstupné potrubie z vnútorných rúrok je zapojené do systému ohrievače v.ody, pričom jedna prípojka trojcestného ventilu napájacej vody je pripojená na prívodnapájacej vody, druhá prípojka na vstupné potrubie do vnútorných rúrok .a tretia pripojka na vstupné potrubie do ďalšej časti ohrievač-a vody.Výhodou t-akéhoto riešenia je, že výhrevnä plocha vonkajších rúrok je nadimenzovaha tak, aby ochladzovala fluidnú...

Zariadenie na reguláciu teploty medziprehriatej pary výmenníkom tepla, ponoreným vo fluidnej vrstve tuhých častíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 256725

Dátum: 15.04.1988

Autori: Geröfi Ivan, Kováčik Štefan, Bobovnický Jozef

MPK: F23B 7/00

Značky: reguláciu, výmenníkom, tepla, částic, teploty, zariadenie, fluidnej, tuhých, ponoreným, medziprehriatej, vrstvě

Text:

...je, že v zrovnení s výmennikom tepla prehriata para//medziprehriata para má zariadenie podľa vynálezu, najmä vplyv-om intenzívnejšieho prestupu tepla menšiu hmotnost a priaznivejšie dynamické vlastnosti. vylúčením vstre 4ku napájacej vody do okruhu medziprehrievača sa zamedzi zhoršenie termickej účinnosti bloku, ktoré by tento vstrek spôsobil.Na priloženom obrázku 1, je znázornená zariadenie na reguláciu teploty medziprehvriatej pary,...

Ohniště kotlů pro spalování paliv ve vychlazené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242801

Dátum: 11.04.1988

Autori: Antoš Kamil, Prchal Václav, Hodul Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, kotlů, ohniště, spalování, vychlazené, vrstvě, palív

Text:

...stěny a dno ohniště s teplosměnnou plochou a veškerými vstupy a výstupy medií do prostoru fluidní vrstvy. Další jeho výhodou je, že dno ohníště je možno rozdělit na lábovolný počet samostatných demontovatelných částí s vlastními vstupy a výstupy medií. Toto provedení zaručujebezpečný provoz fluidní vrstvy i u jednotělesových kotlů velkých.výkonů s-velkou plochou fluidní vrstvy a dále umožňuje jejich rychlejší najíždění ze studeného...

Způsob přípravy a spalování tuhých paliv a odpadů v rozdělené fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 246724

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hofmann František, Oaha Jan

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, odpadů, palív, způsob, rozdělené, přípravy, vrstvě, spalování, tuhých

Text:

...uhelných kalů o Ivelikostičastíc 0 až 5 mm je proud kalů rozdělen na» dva dílčí proudy, přičemž prvIní dílčíproud obsahuje jemné častice a druhý dílčíproud obsahuje hrubé častice. Tyto dílčí proudy paliva se »dávkuji do dvou samostatných sekcí fluidní vrstvy, umistěných vedle sekci, kde se spalují. Mezní velikosti částic v oboru proudech jsou určený hmotnostnim podílem častíc dané velikosti v uhelných kalech a zavislostmi prahové a...

Ejektor s posúvačovým uzáverom na vytvorenie cirkulacie plynov vo vrstve katalyzátora v syntéznom reaktore

Načítavanie...

Číslo patentu: 243917

Dátum: 15.11.1987

Autor: Prokopec Ladislav

MPK: B01J 19/24

Značky: ejektor, syntéznom, plynov, vrstvě, cirkulacie, katalyzátora, vytvorenie, uzáverom, posúvačovým, reaktore

Text:

...časti reaktora.Pracovným plynom ejektore je čerstvá zmes privádzaná centrálnou rúrou. Duo pracovneho plynu je ejektorom prlsávvaná časťz prvej vrstvy katalyzátora. Tým sa dosiahne zvýšenie teploty čerstvej zmesi vstupujúcej na prvú vrstvu katalyzátora na hodnotu potrebnú pre správnu funkciu tejto vrstvy. Vylúči sa potreba horného výmenníka,čím sa k-onštrukcia prvej vrstvy podstatnezjednoduší a zlacní. Zniži sa porucliovost tanáročnosť na...

Zařízení pro určování hmotnosti materiálu vysoušeného v nehybné profukované vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 252641

Dátum: 17.09.1987

Autor: Čermák Bojan

MPK: G01G 21/22

Značky: nehybné, materiálů, vrstvě, zařízení, hmotnosti, profukované, určování, vysoušeného

Text:

...podstata spočívá v tom, že první kyveta s vysoušeným materiálem a druhá kyveta s nastavitelným aerodynamickým odporovým členem jsou symetricky zavěšeny na ramenech rovnoramenných vah. obě kyvety jsou symetricky uloženy V symetrických částech vertikálního kanálu.Zařízení podle vynálezu umožňuje spojité vážení kyvety s vysoušeným materiálem, při němžv důsledku symetrických stejných silových účinkü püsobících na obě kyvety, se vliv nmnění...

Zařízení na výrobu diamantových nástrojů s galvanickou vazbou a regulovaným obsahem diamantu v pracovní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251702

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rýdl Petr, Hádek Mirko, Hofbauer Miroslav, Matušek Miroslav, Koníček František

MPK: C25D 17/00

Značky: nástrojů, diamantu, zařízení, vazbou, obsahem, výrobu, pracovní, vrstvě, galvanickou, diamantových, regulovaným

Text:

...prostřednictvím vodiče 39,uloženého V dutině hřídele Ž, sběracího kroužku §, smykového kontaktu a neoznačeného vodiče k zápornému pőlu galvanického zdroje gl. Ke kladnému pőlu téhož galvanického zdroje gl je prostřednictvím neoznačeného vodiče připojena anoda g zavěšená v galvanické lázni l§ nad částí plochy katody l. Nad katodou l je na vodicí dráze ll vodorovně vratně uložen dávkovač lg a je prostřednictvím matice gg a tažného šroubu lg...

Zařízení pro chromatografii na tenké vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251666

Dátum: 16.07.1987

Autori: Rysjev Oleg, Pavluškov German, Kostilev Igor, Bezežkovskij Michail, Mironova Naděžda, Kulněv Anatolij

MPK: G01N 30/90

Značky: chromatografii, zařízení, tenké, vrstvě

Text:

...sa Cue Bo 3 MomHocTH pev rncTpauHH He Tonbxo onTHHecxH aKTHBHmx Bemećra, HO H nmömx oprannuecxnx coenn.HeHHü. , .Ha Hepreme Hsoőpaxeño npennaraeMoe.ycTpoñcŤBo.Touxocnoňnuň xpoMaTorpa® COCTOHT H 36 noKa I noroToBKH 3 nmeHTa, coeHHeHHn~ ro c nomombm ®HTHHH HHH crexnnnnoň nnacTHHKHÍ 2 c ŤOHKHM cnoem copöeura 3 Ha Heceuaoro Ha nonnomxy 4 (xpoMaTorpa®HHecKym UnaCTHHKY), TepMOCTaTa 5, E KOTGĎOMycraxoanena xpoMaTorpa®HHecKan nnacTHHKa yana 6...

Hnací řemen s nosnými vložkami ve vrstvě plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245491

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hutár Eduard, Kubala Vojtech, Lueanský Dušan

MPK: F16G 1/16

Značky: hmoty, řemen, vložkami, hnací, nosnými, vrstvě, plastické

Text:

...Brnrrrpełmero 0.7102 B Hanpamemm npoBommxcoBoñ Brcazazucu. B pesymamame STOPO peMeHB pacwarmnaercx n IIOHBJĽIIOTCH Bame yrcaaamme Hexocmarm, mame Kara, npocxaaxBsnBamze, n mepaerca cnnxpoà HOCTI XOJIE-HGĽLIO Hacromuero nsoópemerma ammerca ycwpanemxe mm ymeHLmeme BBIIĽe yxcaaannux HGJIOCTETKOB.Banaueñ nsoóperermx HBJIHGTCH cosnax-me HPMBOJIHOTO pen/LHH,paüoqan oóuacrs ROTODOTO normu He ImeeT mzcKos-sHo-Bnacmmoñ,necýopmamm, oóJxanaer...

Způsob vytvoření pozitivního obrazu na fotocitlivé chalkogenidové vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239786

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zemanová Ivana, Grossmann Arnošt, Bizoo Vladimír, Dušátko Petr

MPK: G03C 1/76

Značky: fotocitlivé, vytvoření, obrazů, vrstvě, způsob, pozitivního, chalkogenidové

Text:

...1 je znázorněna změna negativního procesu v pozitivní pro vrstvu o složení As 2 S 3. Na obr. 2 je znázorněnn použití chalkogenidové vrstvy jako resistu. Křivka 5 na obr. 1 značí negativní leptací proces, kdy rychlost leptání ozářené chalkogenidové vrst~ vy je nižší než rychlost leptání vrstvy neozářené.Křivka E značí pozitivní proces, kdy rychlost leptáni ozářené chalkogenidové vrstvy je vyšší než u vrstvy neozářené. Poměr obou rychlostí je...

Sposob priamej tvorby vrstvy TiA13 v povrchovej vrstve titánu a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Král Jozef, Liska Dušan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30

Značky: tia13, zliatin, priamej, povrchovej, spôsob, tvorby, vrstvě, vrstvy, titanu

Text:

...vytvorenia protidifúznej bariéry na p-ovrchu substrátu. Táto skutočnosť spolu s experimentálne overenou vlastnosťou TiAls a to,že koeficient Al v TiAls je ne ovela vyšší než Al v Ti, poskytuje možnost vytvárať TiAls vrstvu aj pri nižších teplotách než 600 C za kratší čas.spôsobom podla vynálezu sa na titáne a jeho zliatinách vytvárajú difúzne vrstvy z intermetalicke zlúčeniny TiAls, prípadne TiAl 3 Al, ktorých mikrotvrdost je 11000 až 15...

Fluidné ohnisko parného kotla s ponorenými teplosmennými plochami vo fluidnej vrstve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248126

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobovnický Kazimír, Geroefi Ivan, Novotný Kazimír, Kučera Vladimír

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidné, kotla, vrstvě, parného, fluidnej, plochami, teplosměnnými, ponorenými, ohnisko

Text:

...tak pono-renú teplosmennú plochu 4 vo fluidnej vrstve. V oblasti fluidnej hladiny 7 sa rúrky ponorenej teplosmennej plochy Ivo fluidnej vrstve vracujú do bočných stien 1, 2 a. pokračujú v celokovovej plynvotesne zvlare-nej stene ohraničujúcej ohnisko. -,V zadnej stene 5 je v hornej časti ohniska prevedený výstup 8 spalín tak, že zvarenie rúrok do celokovove plynotesnej steny je prerušené a pre zväčšenie plochy výstupného otvoru sú...

Zařízení pro sušení hrubozrnných sypkých hmot ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239305

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pokrovskij Vladimír Nikolajevie, Šimáni Eestmír

MPK: F26B 17/10

Značky: zařízení, sušení, fluidní, sypkých, hrubozrnných, vrstvě

Text:

...cwenenn cymun, a nopua Mawepnanon, uyacwnuwenbHHX K Bucoxnm Temnepamypam, He ncxnmäeua BGĽGĽOTBMB nnnwenmnoro npeóuaaxna Mawepmanoa B cymnuxe. Hàpany c BHGOKMM pacxonom aneprnn npn STOM Heoóxonnmo OTMGTMTL, qro awo pemenue He oćecnequnaem pannomepnoro Kaqecwna Koneqnoro nponynwa.Hans uaodpewenna cocwonm B TOM, qmoóu ooanaws Tanoe ycrpoücrno nnà eymmn B ncennoomnmennom cnoe KDYHHOKYCKOBHX Hacunannux M 600, xomopoe npn ymeusmennom pacxone...

Zařízení k provádění procesů ve fluidní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 231095

Dátum: 01.03.1986

Autori: Golikov Alexandr Nikolajevič, Somov Anatolij Maksimovič, Raškovskaja Natalija Borisovna, Neužil Lubomír, Flisjuk Oleg Michajlovič, Strach Ladislav

MPK: B01J 8/18

Značky: vrstvě, procesu, provádění, fluidní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je použitelné v chemické, metalurgické, potravinářské, farmaceutické a zemědělské technologii a v průmyslu stavebních hmot. Zařízení sestává z tělesa se dnem, v jehož dolní části se nachází distributor fluidační tekutiny s otvory a vnitřní kónus. Podle vynálezu je ve vrchní části vnitřního kónusu nad distributorem vytvořena prohluben, na jejíž základně je umístěn usměrňovač a ve stěnách prohlubně jsou upraveny otvory pro přívod...

Způsob zpracování výrobku ve vrstvě plynem fluidovaného zrnitého materiálu a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222273

Dátum: 15.08.1985

Autori: Young Rodney Leo Davison, Wright Donald Curtis, Wiechers Willem, Marsh Brian

Značky: plynem, zrnitého, materiálů, zpracování, fluidovaného, způsobu, zařízení, způsob, provádění, vrstvě, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zlepšený způsob zpracování výrobku ve vrstvě plynem fluidovaného zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu ke zlepšení jakosti zpracovávaných výrobků, zamezení úniku fluidačního plynu. jakož i zrnitého materiálu i úniku popřípadě vznikajících škodlivých plynů. Účelu vynálezu se dosahuje tím, že ve vymezené části objemu vrstvy plynem fluidovaného materiálu se vytvoří nefluidní statický stav zrnitého...

Způsob snížení obsahu alkalických uhličitanů v izolační vrstvě zdiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 219498

Dátum: 15.08.1985

Autori: Novák Jan, Novák František

Značky: vrstvě, snížení, alkalických, zdiva, uhličitanu, způsob, obsahu, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Odstranění škodlivých alkalických uhličitanů ze zdiva, vytvořených oxidací vodních skel ve zdivu, se dosáhne vtlačením kysličníku uhličitého CO2 infúzními vrty, které sloužily k zavedení vodních skel, do zdiva prosyceného vodními skly, a opakovaný výplach zdiva tlakovou vodou zaváděnou infúzními vrty.

Způsob diagnostického vyhodnocení onemocnění lidské tkáně v podkožní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225651

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kreidl Marcel, Pekárek Miroslav

Značky: onemocnění, diagnostického, podkožní, vyhodnocení, vrstvě, tkáně, způsob, lidské

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob diagnostického vyhodnocení onemocnění lidské tkáně v podkožní vrstvě v oboru diagnostiky nádorových onemocnění, který řeší problém včasné diagnostiky rakoviny a dispensární sledování pacienta dynamickým měřením teplotních rozdílů po mocí soustavy termistorů. Je využitelný v lékařských oborech, které mohou určit zánětlivá, nebo nádorová onemocnění na základě teplotních rozdílů různých míst nebo jednoho místa v časovém odstupu na těle...

Způsob zplyňování pevných paliv, zejména černého uhlí, ve fluidní vrstvě za pomoci zplyňovacího média a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214893

Dátum: 15.10.1984

Autori: Röbke Gerhard, Seipenbusch Jürgen, Langhoff Josef

Značky: tohoto, způsobu, uhlí, způsob, pevných, černého, palív, vrstvě, fluidní, zplyňovacího, provádění, zplyňování, zejména, media, zařízení, pomocí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zplyňování pevných paliv, zejména černého uhlí, ve fluidní vrstvě za pomoci zplyňovacího média, tvořeného vodní parou, popřípadě kysličníkem uhličitým, a vzduchem, popřípadě kyslíkem, při kterém se palivo, popřípadě společně s přísadami vede ze zásobníku paliv do zplyňovacího reaktoru, kde dochází ve fluidní vrstvě k jeho zplynění, přičemž se popel, který se vytvoří z paliva během zplyňovacího procesu, odvádí ze...