Patenty so značkou «vrstvách»

Zariadenie a spôsob detekcie hraničných plôch vo vrstvách zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11393

Dátum: 29.01.2009

Autori: Niessen Jürgen, Johannssen Karsten

MPK: G01V 15/00, G01V 3/12

Značky: zariadenie, detekcie, zeminy, hraničných, vrstvách, spôsob, ploch

Text:

...na bezpečnézistenie hraničnej plochy, ktorá má byť detegovaná. Hlavne vtedy, ak majú byť zisťované nižšie ležiace hraničné plochy a detekcia má byť vykonávaná pomocou antény radaru, ktorá sa pohybuje rýchlosťou vyššou ako kroková rýchlosť, je často signál tak slabý, že hraničná plocha nemôže byť vôbec detegovaná. Spis W 0 03/012484 navrhuje rad možností usporiadania materiálu, ktorý vedie striedavé elektrické napätie, pod ním vo vzťahu k...

Kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkami umiestnenými v dvoch vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4993

Dátum: 05.02.2008

Autor: Kľučár Ján

MPK: A61L 9/18, A61L 9/00

Značky: vrstvách, umiestnenými, žiarič, germicídny, dvoch, žiarivkami, kombinovaný

Text:

...a uzavretého gerrnicídneho žiariča osobitne.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kombinovaný germicídny žiarič so žiarivkarni umiestnenýrni v dvoch vrstvách.Podľa tohto riešenia sú žiarivky umiestnené nad sebou a teleso hornej vrstvy žiarivky vytvára časť tunela pre ventiláciu vzduchu okolo dolnej žiarivky. Šetrí sa tým priestor a výrobné náklady. Nad žiarivkami je umiestnený ventilátor.Zariadenie je možné doplniť o časové...

Pásové vegetačné teleso na zazelenenie striech v tenkých vrstvách a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285890

Dátum: 14.09.2007

Autor: Behrens Wolfgang

MPK: E04D 11/00, A01G 1/00

Značky: spôsob, tenkých, výroby, pásové, vegetačné, zazelenenie, vrstvách, těleso, striech

Zhrnutie / Anotácia:

Pásové vegetačné teleso (10) na zazelenenie striech v tenkých vrstvách pozostáva zo štruktúrovanej rohože (12), ktorá je usporiadaná aspoň na jednej podložke (14). Štruktúrovaná rohož (12) sa vyplní substrátom (32) a klíčivým rastlinným materiálom (34), predovšetkým semenami, výhonkami, výtrusmi alebo časťami výhonkov. Podložkou (14) je filcové rúno s malou priepustnosťou vetra a vysokou schopnosťou akumulácie vody. Aspoň podložka (14) je...

Spôsob vytvárania kontaktových otvorov pre mikroelektronické kontakty v hrubých dielektrických vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262788

Dátum: 11.04.1989

Autor: Malý Ľudovít

MPK: H05K 3/06

Značky: kontakty, mikroelektronické, spôsob, vrstvách, hrubých, dielektrických, otvorov, kontaktových, vytvárania

Text:

...obrázkov, kde obr. 1 zuzizoriitijo ltontaktvový otvor vytváraný poHlñiíifxll ohmeidzovooioltt) otvoru v priečnom roze, obr. 2 znázorňuje imiiteilrttnvý ~otvor vytváraný pomocou ochranného okolia v prieč~ nom reze, obr. 3 znázorňuje topografiu kontaktového otvoru vytváraného polnocou ochranného okolia a obr. 4 znázorňuje kontaktový otvor vytváraný pomocou viacnásobného jnoužitia obmedzovacieho otvoru v priečnom reze.Spôsob vytvárania...

Zařízení na měření interferenčních účinků v porézních a/nebo rozpraskaných akumulačních vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 262403

Dátum: 14.03.1989

Autori: Megyeri Mihály, Toth Béla

MPK: G01V 1/133

Značky: akumulačních, účinků, vrstvách, interferenčních, rozpraskaných, zařízení, měření, porézních

Text:

...jak ukázaly pokusy, je možno spoleblivě dosahnout požadované vysoké citlivosti.Vynälez je dále blíže objasněn poníoeí obrázku, na němž je schematícl-y znázorněn příklad provedení zařízení podle vynel.z.í.Na obrázku je označena akumulační vrstva 2, ve které je známým způsobem uložena kapalina, například olej. Do této akírmulačííí vrstvy 2 byla zavedenia neznázorněííá těžní sonda, jejíž interíerenční vlivy mají být měřeny měřicí sondou...

Zapalovací hořák pro najíždění spalovacích a zplyňovacích procesů, uskutečňovaných ve fluidních vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246161

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zima Juraj, Zimová Danka, Dobeš Milan, Zima Slavomír

MPK: F23C 11/02

Značky: uskutečňovaných, procesu, spalovacích, zplyňovacích, fluidních, najíždění, vrstvách, zapalovací, horák

Text:

...A s otvory i pro výstup spalín z hořáku. Pro zepálení směsi vzduchu s plynom slouží zapalovecí elektrods Q, která prochází osou zspelovecího hořáku s která je od ostetních částí hařáku elektricky izolováne kersmickými tělísky 1. V prostoru mezi difuzorem j e kloboučkem 1 je umístěn indikátor spalování g, kterým může být termočlánek nebo ionizační čidlo. Pro snsdnou kontrolu nebo výměnu indikátoru g spalování bez demontáže zspelovscího hořáku...

Způsob pro určování děr a poruch v izolačních vrstvách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235673

Dátum: 01.06.1986

Autor: Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/20

Značky: určování, vrstvách, způsobu, zařízení, poruch, izolačních, tohoto, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení lze využít v mikroelektronických technologiích, kde tenké izolační vrstvy slouží k izolaci a ke krytí určitých částí polovodiče při difusi. Pomocí tohoto způsobu lze v zařízení podle vynálezu třídit podložky s izolační vrstvou na bezporuchové, tj. bez nežádoucích otvorů v izolační vrstvě, přičemž u zbývajících položek lze určit počet, velikost i přesné místo výskytu otvorů v izolační vrstvě. Zařízení sestává z uzavřené komory,...

Způsob přípravy vrstev typu p na polovodičových krystalech a epitaxní polovodičových vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 222539

Dátum: 15.03.1986

Autori: Zelenay Emil, Plešek Jaromír, Zickelbach Askold, Baše Karel, Janoušek Zbyněk, Štíbr Bohumil, Heřmánek Stanislav

Značky: vrstvách, krystalech, polovodičových, způsob, vrstev, epitaxní, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy polovodičových krystalů a epitaxních vrstev s různým specifickým odporem dopováním. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se polovodičový materiál dopuje některým z karboranů obecného vzorce C2BnHn+2, kde n je rovno 4 až 10, s výhodou m-karboranem 1,7- C2B10H12.

Způsob tvarování výsypkových svahů po vrstvách pásovými zakladači

Načítavanie...

Číslo patentu: 224427

Dátum: 01.12.1985

Autor: Pichler Evžen

Značky: pásovými, svahu, způsob, tvarování, výsypkových, zakladači, vrstvách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tvarování výsypkových svahů po vrstvách pásovými zakladači, vyznačený tím, že etáž se vytváří postupně ze dvou až tří vrstev, které nepřesahují kritickou výšku sypání a současně se stanoví úhel otáčení výložníku a pohyb zakladače příslušející každé vrstvě, aby se v čelním a bočním svahu mezi jednotlivými vrstvami vytvořily ústupky zamezující vznik souvislého svahu na plnou výšku etáže k zamezení skluzových pohybů vyvolaných překročením...

Zařízení pro automatické odečítání inhibičních zón v agarových vrstvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 218689

Dátum: 15.04.1985

Autori: Hromádka Ladislav, Salvet Miroslav, Stajner Karel

Značky: zařízení, odečítání, vrstvách, inhibičních, agarových, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro odečítání velikosti inhibičních zón při měření vzájemné působnosti dvou látek na sebe. V mikrobiologii se velikost inhibičních zón dosud měřila ručně a naměřené hodnoty se pak matematicky vyhodnocovaly. Vynález tvoří zařízení sestávající z rámu přibližně čtvercového tvaru, do něhož se zasune skleněná deska s agarovou vrstvou. Podél jedné strany rámu je umístěn pohybový šroub, který pohybuje saněmi nesoucími příčný...

Zařízení pro automatické zjišťování vad v ochranných vrstvách kovových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 226712

Dátum: 01.11.1984

Autori: Magyar Tudományos Akadémia Müszaki Kémiai Kutató Intézet, Kiss Zoltán, Tátrai Lajos, Bucsky György

Značky: ochranných, vrstvách, nádob, automatické, zařízení, kovových, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické zjišťování vad v ochranných vrstvách kovových nádob, opatřené měřicí sondou, ponořenou do kovové nádoby, měřicím zesilovačem zapojeným za měřicí sondou, ukazatelem připojeným k měřicímu zesilovači, signálním čidlem spojeným s výstupem měřicího zesilovače, dále s vysílačem poplašného signálu zapojeného na výstup signálního čidla, jakož i optickým a/nebo akustickým indikátorem, vyznačené tím, že měřicí sonda (9) je...

Sonda pro měření pohyblivosti magnetických bublin v monokrystalických vrstvách magnetických granátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216385

Dátum: 01.07.1984

Autori: Šumšál Petr, Strejček Pavel

Značky: vrstvách, bublin, granátu, sonda, magnetických, monokrystalických, pohyblivosti, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru magnetických pamětí - specielně magnetických bublinových pamětí. Vynález řeší problém sondy pro měření pohyblivosti magnetických bublin v monokrystalických vrstvách magnetických granátů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oba paralelní vodiče upravené na nosné destičce z průhledného materiálu, z nichž se sonda skládá, jsou zapuštěny do nosné destičky tak, že jejich okraje lícují s povrchem nosné destičky. Vynálezu lze...

Zariadenie na plnenie pevnej zložky náplne do obalov v jednej a viac vrstvách nad sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214300

Dátum: 01.06.1984

Autori: Klempa Štefan, Borčin Branislav

Značky: vrstvách, sebou, náplne, plnenie, jednej, pevnej, zariadenie, obalov, zložky

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na plnenie pevnej zložky náplne do obalov v jednej a viac vrstvách v obale nad sebou vyznačené tým, že má zásobník (1) nedelený, alebo rozdelený priečkami (2) na samostatné časti, z ktorých závitnice (3) vyúsťujú cez otvory v nožoch vonkajšieho polvalca (4) do rúrok vnútorného valca (5), do ktorých z ich opačného konca zasahujú vytláčacie piesty (6) pomocou dvoch bočných vedení (7) a spoločného pohyblivého nosníka (8 .