Patenty so značkou «vřeteník»

Vreteník obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 184

Dátum: 11.08.1993

Autori: Pollák Štefan, Kuciak Jozef

MPK: B23Q 5/10

Značky: obrábacieho, vřeteník, stroja

Text:

...vretena do dvoch štítov vreteníka, ktoré sú vporovnaní so skriňovými konštrukciami podstatne jednoduchšie a ľahšie zhotoviteľné, umožňuje výrobu celého vreteníka obrábacieho stroja s nižšou pracnosťou a tým aj lacnejšie. Takto vyrobené vreteníky sa vyznačujú nižšou hmotnosťou. Jednoduchá konštrukcia vreteníka umožňuje využiť priestor medzi štítmi vreteníka ako priestor na osadenie elektrovybavenia obrabacieho stroja.Prehľad obrázkov na...

Viacvretenový posuvový vreteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 259369

Dátum: 17.10.1988

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23Q 5/22

Značky: posuvový, viacvretenový, vřeteník

Text:

...pracovné valce 27 sú upevnené na tréme stroja, zatial čo ich piestnice 28 sú svojími vonkajšími koncami priskrutkované na veku 2 vreteníka, pričom tieto pracovné valce 27 sú navzájom rovnobežne a usporiadané do trojčlennej priestorovej sústavy, symetrickej okolo centrálneho hriadela 26, je teleso 21 vreteníka dostatočne blokované proti pootočeniu. Kedže teleso 21 vreteníka je nalisované na osadení 23 vodiaceho puzdra 24 a s vodiacim puzdrom...

Vřeteník s dvouvřetenovou revolverovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 257888

Dátum: 15.06.1988

Autori: Burian Zdeněk, Knapek Stanislav, Blažek Ivo

MPK: B23B 19/00, B23Q 1/08

Značky: hlavou, vřeteník, dvouvřetenovou, revolverovou

Text:

...vnitřní část gl zubové spojky je v záběru s pevnou vnější částí gl, spojenou s horizontálním vřetenem g, resp. s pevnou vnější částí gg, spojenou s vertikálním vřetenem 3 přes ozubený kuželový převod 1 a je ovládána přesouvačem 33, uspořádaným na jednom konci oboustranné pístnice 35, spojené s pístem gg hydtaulického válce gg. Druhý konec oboustranné pistnice gg slouží k ovládání koncových spínačů gg, 31.Těleso 1 dvouvřetenové revolverové...

Univerzální vřeteník s otočnou vřetenovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254380

Dátum: 15.01.1988

Autori: Burian Zdeněk, Knapek Stanislav, Blažek Ivo

MPK: B23B 19/00

Značky: vřetenovou, otočnou, vřeteník, hlavou, univerzální

Text:

...pouzdro 3, otočně uložené na hlavní hřídeli 33. Pouzdro 3 je na jedné straně uzavřeno víkem 33 se závitem, na kterém je našroubována převlečná matice 33, navlečená na suvnem šroubu 33, který je uložen ve vodlcím pouzdru 33 a je opatřen narážkou 33 koncových spínačü 33 zpevñování. Na suvném šroubu 33 je uložena matice 33, kteráDále je pouzdro 3 opatřeno ozubeným kolem 33, které je V záběru s pastorkem 33 hřídele 33 náhonu pootáčení...

Vřeteník s nerovnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254376

Dátum: 15.01.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: vřeteník, vřetenem, otáčejícím, nerovnoměrně, pracovním

Text:

...čepu je větší, než osová rozteč hnané hřídele a hnací hřídele vřeteníku.Vřeteník s nercvnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem má vlastní frekvencâ konstantní,avšak budící frekvence, daná periodickými silovými impulsy při kontaktu břitů nástroje s obráběným materiálem se stále mění vlivem nerovnoměrného otáčení pracovního vřetene. takže k rezonanci nemůže dojít. Není třeba hledat způsob nebo kombinaci způsobů, jak rozladit rezonance....

Vřeteník s plynule měnitelnou drahou pracovního zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246975

Dátum: 15.10.1987

Autor: Bálek Bohumír

MPK: B24B 41/04

Značky: zdvihu, měnitelnou, vřeteník, dráhou, plynule, pracovního

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje vřeteník s plynule měnitelnou dráhou pracovního zdvihu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na příčně posuvném suportu, se kterým je spojene matice pohybového šroub,napojeného prostřednictvím kuželového soukolí na ústrojí příčného zdvihu a který je uložen ve vedení svisle pohyblivého suportu,je uložena skríň, vybavená náhonovým motorem, napojeným přes pružnou spojku na pracovní hřídel, zakončený...

Univerzální frézovací vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239532

Dátum: 01.06.1987

Autori: Husa Václav, Matijka František

MPK: E23B 19/00

Značky: vřeteník, univerzální, frézovací

Text:

...na připojených výkresesh, kde na obr. 1 je jehocelková sestava v bočnín pohledu a čáatečném řezu, obr. 2 představuje čelní připojova cí plochuamobr. 3 až 5 jsou příklady použití přídsvných fré- ~Na nosné části lg frézky je vodorovně vedeno těleso ll vřeteníku, které sestává ze zadní podélné~části gg a přední zvý šené části l. Na zadní podélné části gg je uložene převodová skříňlg,napojená na hlavní náhonový motor 32. Jak mezi přední...

Presuvný vreteník s upínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250785

Dátum: 14.05.1987

Autori: Križan Anton, Horňák Jozef

MPK: B23B 3/18

Značky: presuvný, upínačom, vřeteník

Text:

...3 je upravený čap 9, ktorým je cez vyibraunie 17, vy-tvorené v -dut-om vretene 2, prepojené klieština 3 s objíimkou 8, uloženou na -dutom vretene 2. V objímke 8 sú upravené unášače 7, do kto rých zapadćajü zápaudlky B, uložené na konci.piestnic 5 dvoch hydraulických v-alcov 4 upewnených vo vnútri telesa 1 vret-eníka.Na výstupu-om konci 18 idutého vretena 2 je upravená operná prIuruba 11, v ktorej je vytvorená kuželová diera 19 orientovaná...

Obráběcí vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 248427

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bartušek Miloslav, Jeřábek Michal

MPK: B23Q 1/08

Značky: vřeteník, obráběcí

Text:

...tvoří těleso 1 vřeteníku, ve kterém jsou zabudována dvě radíální ložiska 19, ve kterých je uloženo nástrojové vřeteno 1 s upínacím otvoren 1 §. Obě radiální ložiska 19 se245 427 akládají z vnêjšího kroužku 3, ktorý vytváří volnou oběžnou dráhu 1 pro valivé prvky 1, která je v axíálním aměru prodloužena nejnéně o délku maxímúlního seŕízovacího zdvihu náatroáového vřatona 1. Vnitřní kroužky 2 radíálních ložíaek 19 jsou nasazeny na...

Brusný vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240421

Dátum: 15.12.1986

Autori: Hájek Vladislav, Vopršal František

MPK: B24B 41/04

Značky: vřeteník, brusný

Text:

...H 0 nsoópesvermm 13 KOJIBJIGBBD( nasax ycmaaomexau qewupe com na Imyrnoro ceąemw na yctrořrmmoro R numiepanbnmą macaram anacmwsopanonapno HacTópoHe npmaona m cTopoHe IIIJMĽĎOBBHEH.-4 B zcopnyce wmrponaaxnnoň 63.631 npemrcmompenu ymomaemue KOJIHIEME Kpymoro ceqezma nonocm, aanommemua 111 m neoóxo.umocmn, Bnóporacmueü mmcocmo, Hanpmep, rmepaxmw Macaxom.Hpmep ccmeowwełmn naoógemermaMsoópewenme noacuaewca óonee nomoöno Ha npmepe erov...

Přídavný vřeteník, zejména pro seřizovací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 233968

Dátum: 01.12.1986

Autori: Wais Stanislav, Miletín Jiří, Pelc Jaroslav, Kýzl Vladimír

MPK: G12B 5/00

Značky: seřizovací, prístroje, přídavný, zejména, vřeteník

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavný vřeteník ur učen jako přídavné zařízení, zejména pro seřizovací přístroje, které jsou používány pro seřizování řezných nástrojů programově řízených obráběcích strojů.Vynález řeší upevnění a úhlové natáčení řezných nástrojů s kuželovou upínací stopkou. Podstatou vynálezu je, že optimální vůle uložení vřetena (7) je nastavitelná pomocí matic (4, 5). Do výměnné kuželové vložky (9) zasahuje upínací §roub (17) pro upínání řezných nástrojů,...

Vícevřetenový vyvrtávací a čelně soustružící vřeteník obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233842

Dátum: 01.07.1986

Autori: Šulc František, Kadlec Jiří

MPK: B23B 19/00

Značky: vřeteník, soustružící, strojů, vyvrtávací, obráběcích, čelně, vícevřetenový

Zhrnutie / Anotácia:

Vřeteník je určen zejména k jednoúčelovým strojům a automatickým linkám. Na vřetenu je suvně uloženo náhonové ozubené kolo, které je trubkovou objímkou pevně spojeno s ručním kolečkem, do trubkové objímky jsou pevně vsazeny jeden nebo více čípků, zapadajících do šroubovicových drážek, vytvořených na prodlouženém konci vřetene, a do skříně je pevně vsazen čep, jemuž odpovídá vybrání v ozubeném kole, posuvové tyče čelně soustružících hlav jsou...

Frézovací vřeteník

Načítavanie...

Číslo patentu: 231905

Dátum: 15.06.1986

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: frézovací, vřeteník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém malého odskoku vřetena s nástrojem od obráběné součásti. Nosný koružek axiálních ložisek je uložený axiálně posuvně v přední části tělesa vřeteníku a je opatřen otvory, v nichž je výstupky vložen rozpěrný kroužek, opřený o čelo pouzdra. Odvrácené čelo pouzdra je ve styku s upevňovacím šroubem s otvorem, který je na závit uložen v tělese vřeteníku. K jedné čelní ploše nosného kroužku je přilehlý píst mezikruhové komory s...