Patenty so značkou «vřetenem»

Vřetenová matice s pojistnou spojkou armatur s netočivým stoupajícím vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247242

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: F16K 39/02

Značky: pojistnou, vřetenem, vřetenová, spojkou, matice, stoupajícím, armatur, netočivým

Text:

...je alternativní provedení vřetenové matice s použitím pojiatné spojky kolíkového typu, s axiálním střižným kolíkem, na obr. 5 je alternativní provedení vřetenové matice s pojistnouV částečně znázorněném vřetenovodu l armatury obr. 1, je uložena otočně na valivých ložiskách g vřetenová matice 2, kterou prochází vřeteno 1 opatřené závitem il. Vřetenová matice 1 je dělená a sestává z ovládací části 2 ukončené nátrubkem jlł a z vřetenové části gg...

Spojení klínu s netočivým stoupajícím vřetenem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242588

Dátum: 01.03.1988

Autor: Petoíeek Karel

MPK: F16K 3/314

Značky: vřetenem, netočivým, klínu, třmenového, spojení, stoupajícím, šoupátka

Text:

...součástí.Příklad konkrétního provedení podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiložených výkresech, kde na obr. l je částečný podélný řez šoupátkem s uplatněným vynálezem, na obr. 2 je částečný příčný řez šoupátkem z obr. 1, na obr. 3 je řez rovinou A-A z obr.2 v místě oeazení vřetene.Podle vynálezu je klín l třmenového šoupátka tvořen prstencem g, do kterého jsou z boku při vyjmutém klínu l z tělesa Ž zasunuty těsnící desky 2...

Křížový stůl, zejména k přístroji s přesným vřetenem pro měření úchylek tvaru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245961

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pasvjanskas Arunas Vitautovie, Smirnov Valentin Alexaddovie, Stipaninko Alexadd Vasiljevie, Suško Roman Vasiljevie

MPK: G01B 5/25

Značky: součástí, vřetenem, tvaru, přesným, křížový, měření, zejména, stůl, úchylek, přístroji

Text:

...stolu. Kolmo na první diferen ciální mikrometrický šroub je na základové desce stolu uchycen245 951 druhý diferenciélní nikronetrický šroub se dvěma druhyni otočnými bubínky o druhým hrotem spočívajícím na druhé opěrce uchycené ke středové desce stolu. Základová deska stolu je déle opatřena stojanom a zévěsy, k nimž jsou připojeny pružiny uchycené druhým koncen v rámu. Rám je ve spodní části opatřen opěrkami s výhodou antivibračními.Hlavní...

Ovládací ústrojí průmyslové armatury se stoupavým netočivým vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236232

Dátum: 01.02.1988

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 31/50

Značky: ovládací, průmyslové, vřetenem, ústrojí, armatury, netočivým, stoupavým

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení stavební výšky armatury a zvýšení univerzálnosti ovládacího ústrojí vzhledem k různým druhům použitého pohonu. Podstatou vynálezu je, že na vnějším obvode můstku (l) třmenu (2) armatury je upevněna středicí plocha (5) ovládacího náboje (6), opatřená obvodovou drážkou (11), v níž je uložen alespoň jeden zajišťovací prvek (12) uložený zároveň v ovládacím náboji (6).

Vřeteník s nerovnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254376

Dátum: 15.01.1988

Autor: Odehnal Ervín

MPK: B23B 19/00

Značky: pracovním, vřeteník, otáčejícím, nerovnoměrně, vřetenem

Text:

...čepu je větší, než osová rozteč hnané hřídele a hnací hřídele vřeteníku.Vřeteník s nercvnoměrně se otáčejícím pracovním vřetenem má vlastní frekvencâ konstantní,avšak budící frekvence, daná periodickými silovými impulsy při kontaktu břitů nástroje s obráběným materiálem se stále mění vlivem nerovnoměrného otáčení pracovního vřetene. takže k rezonanci nemůže dojít. Není třeba hledat způsob nebo kombinaci způsobů, jak rozladit rezonance....

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: armatur, stoupajícím, přetížení, motorického, ochraně, vřetenem, neplánovanému, proti, netočivým, zařízení, pohonů

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...

Spojení kuželky ventilu s vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246670

Dátum: 15.10.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: F16K 1/34

Značky: ventilu, vřetenem, spojení, kuželky

Text:

...montáži shodná a menší než průměr osazené části vřetena..Vyšší účinek řešení spojení kuželky ventilu s vřetenem podle vynálezu ve srovnání se známým stavem techniky spočíva ve snížení hmotnosti spoje docíleného náhradou.dvoudí 1 ného masívního kroužku s upravovaným profílem jednoduchým jednodílným neuzavřeným pružným kroužkem,který zároveň usnadňuje montáž bez potřeby nákladného lisovacího přípravku, který je snadno a levně vyrobitelný,...

Snímač k přístroji s přesným vřetenem pro měření úchylek tvaru součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241235

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dušák Jan, Hűbner Drahomír, Draeka Oldoich, Vodehnal Jioí

MPK: G01B 5/00

Značky: přesným, součástí, vřetenem, snímač, tvaru, úchylek, měření, přístroji

Text:

...přesného vřetena. Pevná část planžetového přímovodu je uchycena do základového tělesa, které je ještě opatřeno dvěma pružinovýmí ústrojímiľPrv 4ní pružinové ústrojí je spojene s dvouramennou pákou a druhé pružinové ústrojí s pohyblivou částí planžetovêho přímovodu.Přednost nově navrženého snímače vyplývá z kompaktnosti konstrukce, která umožní větší průměrový rozsah měřených součástí,u nichž lze měření v osovém směru provádět, jednodušší...

Spoj kuželky s vřetenem armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 243406

Dátum: 14.08.1987

Autor: Pospíšil Vítizslav

MPK: F16K 1/34

Značky: kuželky, vřetenem, armatury

Text:

...otvory,v jejich úrovni Jeou vytvoŕeru tvarov hodně obvodovd drdłke ne kulelco, vnitřní obvodový odpieh ve vodíeíe otvoru e vnealí obvodový edpich ee vnlalín průnlru vretene, pridemV Pt-dchooích otvoroch Jo ulolen poaietný prvek, jeho volná konce jedu Iohuuty do vnäjliho obvodovćho stpichu ne vnüjlío prdnlru vřeteno.Proti doeud ulivonło epojh doeehuje ee epouee podle vyndloou vyäěího účinku v ton. le při nehovoni Jednoduchá konstrukce o...