Patenty so značkou «vřetene»

Zariadenie na navíjanie cievok z kovových drôtov na vretene navíjania s vylepšenou časťou na uchytenie drôtu a zvýšenou bezpečnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4380

Dátum: 22.07.2005

Autor: Castellani Federico

MPK: B21C 47/00, B21C 47/02

Značky: vřetene, časťou, drôtov, vylepšenou, bezpečnosťou, zariadenie, navíjania, kovových, cievok, drôtu, uchytenie, zvýšenou, navíjanie

Text:

...zastaveniam zariadenia, čo môže popri zastavení výroby viesť taktiež ku vážnym a veľmi nebezpečným následkom s nebezpečenstvom vážnych nehôd, ako aj kuneodvratnemu zablokovaniu zariadenia a výroby.0010 Problémom a cieľom tohto vynálezu je zjednodušenie a vylepšenie charakteristík kvality, čím. sa umožní optimálny0011 Problém je riešený charakteristikami hlavného nároku. Charakteristiky dodatočných nárokov definujú uprednostñované0012 Výhody,...

Zariadenie na uvoľnenie nástroja upnutého vo vretene

Načítavanie...

Číslo patentu: 278846

Dátum: 04.03.1998

Autor: Minařík Antonín

MPK: B23Q 3/155

Značky: vřetene, upnutého, uvolnenie, nástroja, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Na zadnej strane vretenníka (1) je upevnený nosič (2), vybavený odtlačovacími pružinami (12), v ktorom je posuvne osadené teleso hydraulického valca (5) s prírubou (15) a oporným kotúčom (8), pričom v telese hydraulického valca (5) a v prírube (15) je osadený hydraulický piest (29), ktorý je vybavený vratnou pružinou (32) a vnútri oporného kotúča (8) sa nachádza oporná príruba (45), ktorá je upevnená na konci vretena (44), pričom vnútri opornej...

Zařízení pneumatického pohonu s ručním ovládáním pro přesné nastavení polohy ovládacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 267847

Dátum: 12.02.1990

Autor: Marek Vladimír

MPK: F16K 35/10

Značky: ovládáním, zařízení, přesné, polohy, ovládacího, ručním, vřetene, pohonů, pneumatického, nastavení

Text:

...vřetene a v umožnční využití plastické hmoty.Příklad konkrétního provedení je schematicky znázorněn na přiloženém výkrese,kde na obr. 1 je částečný podélný řez ručním ovládáním pneupohonu, na obr. 2 je příčný řez rovinou A-A ručním kolem z oir. l.Zařízení podle vynálezu, znázorněnć na.o)r. 1 a 2, sestává z horní stěny lg tělesa l neznázorněného pneumatickeho pohonu, kterou volně prochází ovládaćí vřetenc 3 pneupohonu, opntřené na...

Způsob výroby trnu tvaru dvouchodého vřetene a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 261612

Dátum: 10.02.1989

Autori: Fischer Zdeněk, Šobr Petr, Dvořák Jiří

MPK: F04B 19/12

Značky: způsob, zařízení, výroby, provádění, vřetene, dvouchodého, tvaru

Text:

...a jednak dvěma protilehlými šroubovýmí přímkovými plochami spojujícími obě konvexní plochy, provádí se ubírání níateriálu střídavě po malých třískach tak, že se nejdříve provede odebrání vrstvy o síle asi 1 mm na 2 - 3 přísuvy nože 4, čímž se odcbere tříska na jedné šroubově konvexní ploše 7 a na jedné šroubové přítnkové ploše 13 obráběného trnu 1. Nato se nůž 4 přesune o polovinu stoupáni trnu. 1, tedy přesně o šírku soustružnického...

Chladicí systém vrtacího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 259347

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02

Značky: vrtacího, systém, vřetene, chladicí

Text:

...každá spírálová drdžka do samostatného vývodu. Dále je ve vnitřním povrchu chladící vložky vytvořena drdžka, v níž je umístěno teplotní čidlo, dotýkající se tělese ststoru hnscí jednotky.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v řešení obtokové cesty pro chladící médium vytvořené snadno vyrobítelnými dvojcestnými mimoběžnými spirňlovými drdžkamí o stejném stoupání a propojenými prstencovou drážkou na povrchu ohladicí vložky, následně pevné uložené...

Zajištění stoupajícího netočivého vřetene armatur proti pootočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245448

Dátum: 01.07.1988

Autor: Braclavskij Chajm Lazarevie

MPK: F16K 3/314

Značky: pootočení, stoupajícího, proti, armatur, vřetene, netočivého, zajištění

Text:

...gg upevněné v tělese g šoupátka. Dělený klín l šoupátka je ovládán vřetenem 5, opatřeným nákružkem 19 a válcovým osazením il, které je ukoučeno rozpínacím členem Ag, opatřeným protilehlými rozpínacími plochami ggł, kterými jsou těsnící desky lg klínu l utěsněnyysedlech gl tělesa g šoupátka. Spojení děleného klínu l s vřetenem Q je provedeno pomocí vertikálního otvoru ll§)obr. 2, zhotoveného ve středu horní části ll prstence ll kolmo na osu...

Zařízení k ovládání natáčecího pohybu pracovního vřetene obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256266

Dátum: 15.04.1988

Autori: Voltner Milivoj, Sláma Pavel, Sovička Oldřich

MPK: B23Q 5/20

Značky: stroje, pracovního, pohybu, zařízení, vřetene, natáčecího, obraběcího, ovládání

Text:

...spojení s vřetenem, nebo jeho odpojení od vřetena v době, kdy je vřeteno používáno pro standardní způsob obrábění a kdy počet rotujícíoh součástí v převodovém řetězci s ohledem na setrvačné hmoty musí být snížen na minimum. Zařízení tak příznivě ovlivňuje životnost stroje a svou jednoduchosti i snížení nákladů na jeho výrobu. .Na přiloženěm výkrese je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu.V přední stěně tělesa...

Zařízení pro volitelný přísun vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243876

Dátum: 15.06.1987

Autor: Svirák František

MPK: B24B 13/02

Značky: volitelný, zařízení, vřetene, přísun

Text:

...svým šnekem je spojeno s druhým elektrickým motorem. Vyřešené zařízení umožňuje řídit jednoduchým způsobem rychloposuv vřetene s obrobkem ke vřeteni s nástrojem, což nejen urychlí výrobní proces a současně zejištuje i kvalitu povrchu obráběné součástí.Přĺkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematíoky znázorněno na přiloženém výkrese.Jak z uvedeného výkresu vyplývá, je vřeteno ł s uloženou obráběnousoučástí lg uloženo na hřídeli ll,...

Zajištění stoupajícího netočivého vřetene armatur proti pootočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250723

Dátum: 14.05.1987

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: stoupajícího, armatur, proti, vřetene, pootočení, netočivého, zajištění

Text:

...protilehlými svislými vodícími drážkami llg obr. 2, ve kterých je uloženo vedení gg, upevněné V tělese g šoapátka. Dělený klín l obr. 1 šoupátka je ovládán vřetenem i,.opatřeným nákružkem gga válcovým osazením il, které je ukončeno rozpínacím členem gg,opatřeným protilehlými rozpínacími plochani 4 g. Spojení děleného klínu l s vřetenem 5 je provedeno pomocí vertikálního otvoru llá,obr. 2, zhotoveného ve středu horní části ll prstence ll...

Spojení netočivého stoupajícího vřetene s klínem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250434

Dátum: 15.04.1987

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: šoupátka, netočivého, spojení, stoupajícího, vřetene, třmenového, klínem

Text:

...těsnící plochou 31. Proti vypadnuti prstence 2 jsou těsnicí desky 3 klínu 1 zajištěny vyměnitelnými elementy 7, například kolíky, za-sunutýmí do obvodové vdrážky 33 těsnicích »desek 3 vodorovnými otvory 2 G v horní a spodní části prstence 2 kolmo na směr prütoku armaturou, protínající se s osovým válcovým otvorem 21 prstence 2. V horní části 22 prstence 2 je zhotoven vertikální otvor 23 obclélníkového tvaru, kolmý na osový válcový otvor 21....

Spojka, zejména pro pružné spojení vřetene armatury s elektrickým servomotorem táhlovým

Načítavanie...

Číslo patentu: 232152

Dátum: 01.04.1987

Autor: Houdek Antonín

MPK: F16D 11/04

Značky: pružné, spojení, spojka, zejména, táhlovým, servomotorem, armatury, vřetene, elektrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru průmyslových armatur, týkající se spojky pro pružné spojení vřetene armatury s elektrickým servomotorem táhlovým, spočívající v tom, že na konci vřetene je pevně přichycen nástavec uložený suvně v pouzdře zalisovaném v můstku, přičemž horní část nástavce je opatřena dutou hlavou uloženou s vůlí ve vybrání můstku, kde v duté hlavě nástavce je suvně uložen mezikus tvořený přírubou opatřenou na horní straně válcovým čepem...

Zařízení pro ustavení polohy vřetene, zejména na drásacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 247690

Dátum: 15.01.1987

Autori: Dudr Pavel, Kožela Bohumil

MPK: A43D 37/00

Značky: strojích, polohy, drásacích, zařízení, zejména, ustavení, vřetene

Text:

...strojů, přiblíží se k hranici maximálního výkonu a. ůdosáłmelepší ekonomičnosti pracovního procesu. Přesná neklápění vřetenezabezpečuje zvýšení kvality výroby a značně snižuje nebezpečí zmetků při drásání podešví.Přiložený výkres znázorňuje pohled na systém vodorovného a svislěho přestavování vřetene ručními koly a na naklápění v podélnám smyslu.Na stojanu 1 stroje je vytvořeno vedení stojanu g a v něm je upevněno těleso 1, které je opatřeno...

Spojení vřetene a kuželky ventilu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228066

Dátum: 15.02.1986

Autori: Krpeš Jaroslav, Lacina František

Značky: výroby, spojení, vřetene, kuželky, způsob, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení vřetene a kuželky ventilu, sestávající z vřetene opatřeného radiální drážkou a z kuželky s osovým válcovým vybráním pro uložení vřetene, kde ve stěně válcového vybrání je vytvořena vnitřní obvodová drážka s radiálním otvorem, vyznačující se tím, že vřeteno (1) je v místě radiální drážky (11) opatřeno vývrtem (12) pro zakotvení drátěné spony (3) uložené v prostoru vytvořeném radiální drážkou (11) vřetene (1) a vnitřní obvodovou drážkou...

Drážková navíjacia hlava vo viaczákrutovom vretene

Načítavanie...

Číslo patentu: 222016

Dátum: 15.07.1985

Autori: Lenorák Ferdinand, Šuška Michal

Značky: vřetene, viaczákrutovom, drážková, hlava, navíjacia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zjednodušenia konštrukcie navíjacej hlavy vo viaczákrutovom vretene určenej pre tvorbu finálneho návinu nekonečného vlákna alebo textilnej priadze spracovávaného pri súčasnom skaní s jedným alebo dvomi pármi unášačov. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na vanička výkyvne zavesenej na prvej a druhej polooske je uložený navíjací valec s rozvádzacími drážkami, ktorý je pevne spojený s pohonným mechanizmom. Navíjací valec je...

Zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 225053

Dátum: 01.12.1984

Autori: Polák Josef, Kinzel Karel

Značky: ustředění, obráběného, hřídele, zařízení, vřetene, obraběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustředění obráběného hřídele do osy obráběcího vřetene s prismatickou čelistí a číselníkovým úchylkoměrem, vyznačené tím, že prismatická čelist (1) přechází v prismatické těleso (2), v jehož horní části je vytvořen otvor (3), v němž je umístěn otočně čep (4), který, je pevně spojen s hranolovitým tělesem (5), dále je ke spodní části prismatického tělesa (2) připojen držák (6) číselníkového úchylkoměru (7), který je s ním pevné...

Těsnění vřetene výtokového a průtokového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215239

Dátum: 15.10.1984

Autor: Král Emil

Značky: průtokového, výtokového, vřetene, těsnění, ventilu

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění výtokového a průtokového ventilu z plastické hmoty se týká vnitřní pohybové části vřetena a objímky. Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce ventilu, úspora barevných kovů a dokonalé těsnění ventilu. Počet součástek dnes používaných ventilů se redukuje z devíti na dvě. Navržené žebrování vřetena zajišťuje jeho dokonalé utěsnění v objímce, neboť tlak kapaliny působí na přitlačování žeber k objímce, a to i tehdy, kdy se pružnost...

Vedení vřetene armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 222588

Dátum: 01.02.1984

Autori: Čejka Jiří, Skružný Josef

Značky: vedení, armatury, vřetene

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a řeší vedení vřetene armatury, zejména se stoupajícím netočivým pohybem vřetene. Podstatou vynálezu je, že u vedení vřetene, uloženého v hlavě třmenu armatury a opatřeného oboustranně paralelními vodicími plochami, kde hlava třmene je opatřena dvěma horizontálními drážkami, v nichž jsou uloženy segmenty s funkčními plochami v kluzném záběru s vodicími plochami, jsou segmenty proti vysunutí zajištěny ochranným...