Patenty so značkou «vřeten»

Zařízení pro ustavování vřeten soustružnických a jednoúčelových obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269867

Dátum: 14.05.1990

Autori: Jelínek Stanislav, Srba Miroslav, Lázníček Jiří

MPK: B23Q 5/20

Značky: vřeten, zařízení, strojů, obráběcích, ustavování, soustružnických, jednoúčelových

Text:

...mechanicko hydraulickáho prvku. zvolený systém ustavování zajístí etoprocontní opakovatelnost polohy. Toto je zajiätäno speciálním tvarovým vybráním s nábihem pslohovacího kotouče a optimální funkcí polohovacího palce vo vazbä na cyklus stroje. Lamelové spojka, která slouží v určitě íázi jako pojistná, zajiätujo bezpečný chod celáho zařízení. Pohon hydromotorem přes jodnosmřrnou spojku zajistí vždy dotoěení vřoteno do äádsná polohy řez...

Nosná konstrukce vřeten vrtacího stroje a ovládacího příslušenství

Načítavanie...

Číslo patentu: 267584

Dátum: 12.02.1990

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 39/16

Značky: vrtacího, konstrukce, vřeten, nosná, ovládacího, stroje, příslušenství

Text:

...že nosné konstrukce vřeten skládající se ze dvou podpěr spojených pevně s příčníkem sloužícím pro ukotvení vřeten a dále spojených spojovací výztuhou, je navrženn z dutých profilů zcela vyplněnýeh ve vnitřním prostoru mediem o vysoke hmotnosti /např. směsí litinových pilin a betonu/ a jako celek je nosné konstrukce vřeten ukotvena na základovou kamennou desku z monolitního materiálu taktěž o vysoké hmotnosti. Vlastní základová deska je zde s...

Kombinovaný vyvažovací a odstavovací systém vrtacích vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 266931

Dátum: 12.01.1990

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02, B23B 47/26

Značky: vřeten, vrtacích, odstavovací, vyvažovací, kombinovaný, systém

Text:

...v tom,že vstupní otvor prvního vzduchovêho válce jenapojen na dvoucestný elektropneumatickýventil tlakového vyvažovacího přívodu a současně na třícestný elektropneumatický ventil tlakového odstavovacího přívodu, zatímco vstupní otvor druhého vzduchového válce je napo jen pouze na třícestný elektropneumatický ventil tlakového odstavovacího přívodu.Vyšší účinek spočívá v tom, že uvedeným konstrukčním uspořádâním jsou sloučeny pneumatickou...

Kombinovaný přísuv vrtacích vřeten s přítlačnou patkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265029

Dátum: 12.09.1989

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 39/10

Značky: kombinovaný, vřeten, přítlačnou, přísuv, vrtacích, patkou

Text:

...ustavení vertikální polohy vrtacích vřeten v abso» lutních hodnotách vůči základové rovině vrtaoího stolu pomocí přestavitelné polohy pístnic pístů dvojčinných vzduchovýoh váloů přísuvu.Na připojeném výkresu je znázorněno uspořádání kombinovaného přísuvu vřetene s přítlačnou potkou.Na obr. je pohled na sohematioký celkový řez jmenovenou konstrukční skupinoą včetně náhonovć joüoothy.Vlüntní vrtací-vřeteno 1 je~ouvnč ulošono dowvoüíoího...

Zařízení pro nastavení polohy vřeten při výměně válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263639

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jirkovský Jiří, Kučera Josef

MPK: G05D 3/00, B21B 31/08, G05B 19/19...

Značky: válců, válcovacích, nastavení, výměně, stolic, polohy, vřeten, zařízení

Text:

...spínači, signálními svítidly, atd., zadávací blok ll, cožje např. soubor adresových a datových mikrospínačů, indikaění blok lg, což jsou sedmisegmentové číslicové displeje, včetně dekodéru signálu v binárně dekadickém kódu -BCD, dva akčníbloky lg, lg, sestávající s tyristorových měniču, včetně regulátorü s rychlostní a proudovou smyčkou a dva poháněcí motory gg, gl, což jsou stejnosměrné motory pro pohon válců válcovací stolice. Jednotlivé...

Pneumatické zařízení pro automatické upínání nástrojů u vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 259346

Dátum: 17.10.1988

Autor: Volf Zdeněk

MPK: B23B 19/02

Značky: zařízení, vřeten, automatické, pneumatické, upínání, nástrojů

Text:

...nástavcem opatłeným v koncové části záchytným ozubem obemykajíoím rávěrnou hlavici osy rotoru hnaoí jednotky.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že při automatické výměně pracovního nástroje pomocí pneumatického systemu, nedochází při tlaku pistnice nn odpruäené táhlo kleätiny k přenosu axiálních sil na vlastní úložna spec. vysokootáčkova ložiska rotoru hnací jednotky, čímž je aamezeno jejich případné deformaci při překroüení mene...

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244362

Dátum: 01.06.1988

Autori: Pokorný Pavel, Koivánek Milan

MPK: B21B 35/14

Značky: kloubových, zařízení, stolic, aretaci, válcovacích, vřeten

Text:

...nezávislé ovládané zvedací elementy. Zvedací elementy jsou pak v trvalám dotyku s příčníky, vedenýmí vodícími prvky na nosných aloupech. Dále zařízení podle vynálezu eeatává z nosníků, výkyvně uložených v ložiskách příčníků, kde každý nosník je opatřen nejméně třemí podpěrnými kladkami, které Jsou při aretaci v trvalém dotyku s objímkami kloubových vřeten na straně pracovních válců.Přínosem zařízení podle vynálezu je, že umožňuje bez...

Centrální hřídel pohonu vřeten skacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255798

Dátum: 15.03.1988

Autori: Fuxa Lubomír, Rolčík Zdeněk

MPK: D01H 1/20

Značky: pohonů, skacích, hřídel, centrální, strojů, vřeten

Text:

...je popsán v následujicim popisu a znázorněn ve formě přikladného provedení na výkresech,kde značí obr. 1 pohled shore na propojení centrálního hřidele s řemenicemi v oblastitñpojeni jednotlivách pracovních poli a obr. 2 přičný řez pracovní části skacího stroje.255 798 Centrální hřídel 1 s řemenicemí je uložen na výkyvnýchkuličkových ložiscích. Pouzdra g kuličkových ložisek jsou.pak posazena na plochou gumovou podložku 3, uloženou na...

Zařízení na pohon a brzdění vřeten textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254831

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kříž Vladimír, Chvátal Milan

MPK: D01H 7/22

Značky: strojů, brzdění, vřeten, pohon, textilních, zařízení

Text:

...podle něhož spodní část spojky je uložena mezi ložisky na ovládacím náboji a je na něm axiálně zejištěna kruhovou deskou.Dalším význakem je, že spojka, hnaný náboj a hnaci náboj mají tvar rotačních dílů a jsou uspořádány vzájemně koaxiálně.J Příklad provedení podle vynálezu,2 dalším popsán na základě připojeného vyobrazení, znázorňujícího zařízení na pohon a brzdění textilního vřetena v částečném svislém osovém řezu.Vřeteno l je volně otočně...

Zařízení pro smekání cívek z vřeten textilních strojů, zejména skacích nebo dopřádacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254432

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špringer Jan, Fuxa Lubomír, Meduna Jiří, Vacek Eugen

MPK: D01H 9/04

Značky: dopřádacích, vřeten, zařízení, textilních, strojů, skacích, smekání, zejména, cívek

Text:

...pro pohyb na jeřábovć dráze 11, 11. Současrtč je opatřen neznázrírnčným elektrokladkoslrojem s navíjecím bubnem 12. Na vnčjších koncových částech je mostový jeřáb 1 opatřen kladkamí 13, 13,přes ktere jsou vedena nosná lana Z, 2.Mezi vnější konce 30, 30 známého a proto blíže neznázorněnćho smekacího zařízení 3 a vnější koncovć částí mostovćho jeřábu l je zařazen na každé straně kladkostroj, tj. vlevo kladkostroj 4 a vpravo kladkostroj 4,...

Zařízení pro pohon a brzdění vřeten, zejména vřeten těžkých skacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254092

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skopalík Josef, Seifert Miloš, Fuxa Lubomír, Chlubna Blažej

MPK: D01H 7/22

Značky: zejména, těžkých, skacích, pohon, strojů, vřeten, brzdění, zařízení

Text:

...pohyb a dosažení optimální usazené poloe hy. ÍV daném případě se popisuje systém se dvěma spojkovými čelietmi il, 53 Je možno podle vynálezu realizovat 1 kon-Ž krétní řešení s více spojkovými čelistmi a náležitým počtemDo otvorů gig, jłł, jgg, ggi oddělovacích ramen jsou vloženy tlačné pružiny Ž, jejichž konce zasahují do protilehlých vybrání íłg, ggg, vytvořených v přivrácených stěnách spojkových čelistí ił, ig , jak je znázorněno na...

Zařízení pro obnovu upínacích kuželů vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 253887

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nekoranec Zdeněk, Marek Leopold, Frolek František

MPK: B24B 23/00

Značky: obnovu, upínacích, vřeten, zařízení, kuželů

Text:

...vřeten. Zvýši se i hygienapráce, neboř se odstraní nebezpečí úrazu při manipulaci s těžkými vřeteny.Na přiloženém výkrese je na obr. 1 znázorněn nárysný pohled na příkladné provedení zařízení podle vynálezu v podélném řezu a na obr. 2 je bokorys tohoto zařízení.Brousicí vřeteno l orientované vůči podélné ose základního tělesa 2 zařízení pod úhlem alfa je upevněno na suportu Q zároveň s elektromotorem 3, s nímž je spojene řemenicĺ. Suport 5...

Uložení rotujících součástí textilních strojů, zejména vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 253655

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hnilička Miroslav, Staněk Antonín, Vozňák Rudolf

MPK: D01H 7/14

Značky: strojů, textilních, zejména, rotujících, vřeten, součástí, uložení

Text:

...tuhosti prvků zabraňujících přenosu vibreční energie od vřetena, jež je jejím závežným zdrojem, do konstrukce stroje. Umožní zlepšení stability vřetene, tj. vychylaváníod svislé osy, při podetatném snížení dynamické tuhosti jeho pružného uložení a zvýšení přenosové impedance cest. v kritické frskvenční oblasti, jimiž je vibrační energią vytvářená vřetenem,přenášena do stroje. Snížení vibrací stroje bude mít za následsk snížení hlučnosti....

Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246989

Dátum: 15.10.1987

Autori: Toman Václav, Dvooáeek Lubomír

MPK: B21B 35/14, B21B 37/00

Značky: aretaci, zařízení, válcovacích, stolic, kloubových, vřeten

Text:

...a to i pro konatrukční provedení uložení válců, vyzadující velká vyložení nosné části sady operných kladek aretačního zařízení.Zařízení pro aretaci kloubových vřeten válcovaoích stolic podle vynálezu je příkladně schematiclcy znázorněno na obr. 1 až 3 připojených výkresů. Obr. l je bokorysny pohled na celkové uspořádání pohonu válcovaoí stolice, obr. 2 je klimatické schéma aretačního zařízení podle vynálezu v nárysnám pohledu a na obr. J je...

Tvářecí čelisti zejména pro výrobu dutých šroubových vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 252138

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krejčíř Josef, Dvořák Jiří, Skopal Bedřich

MPK: B21D 11/06

Značky: zejména, výrobu, čelistí, vřeten, dutých, tvářecí, šroubových

Text:

...podle vynlleeu je echemetich snizornłn ne připojenóm výkrese pŕedetevujícín ne obr. 1 čdstečny podálný řez tvářecí dutllou tvánecích čelietí e ne ob. 2 čáetečny čelni pohled ne tveŕecí dutinu n obr. 1 e vysnečenýli prdblłw Itředd prdřeků tvdřecí dutiny člrkovenl e s délkou pŕetvlřecí části e kelibreční části vłdy v délce Jednoho etoupáni roubovice kelibreční části.len tvářecími čelietui podle vynáleou Je uprevene prochosí tvdřecí dutina i...

Dvoustranná rovinná bruska s vertikálními osami vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 234705

Dátum: 01.03.1987

Autor: Horák Karel Ing

Značky: vřeten, dvoustranná, rovinná, osami, vertikálními, bruska

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoustranné rovinné brusky s vertikálními osami vřeten jsou určené pro broušení dvou rovnoběžných čelních ploch na různých součástech. Horní vřeteník, který musí být sklopný ve dvou na sebe kolmých rovinách, je uložen na třech sloupech, zakotvených ve spodním vřeteníku a umístěných ve vrcholech rovnoramenného, pravoúhlého trojúhelníka. Tato koncepce stroje umožní přesné a rychlé nastavení sklonů horního vřeteníku a přiblíží osy vřeten k...

Zařízení ke chlazení chladicí kapaliny u brusných vřeten

Načítavanie...

Číslo patentu: 234679

Dátum: 01.01.1987

Autor: Pavlík Karel

MPK: B24B 55/02

Značky: kapaliny, zařízení, chlazení, brusných, chladicí, vřeten

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení zařízení ke chlazení chladicí kapaliny u brusných vřeten. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že nad nádrží chladicí kapaliny je uspořádána alespoň jedna vana a na jejím dně uspořádanými chladicími žebry vytvářejícími nepřerušované spirálové koryto, přičemž na jednom konci spirálového koryta je uspořádán přívodní otvor a na druhém konci spirálového koryta odpadní otvor chladicí kapaliny.

Poháněcí ústrojí vřeten vícevřetenových soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228744

Dátum: 15.04.1986

Autori: Macalík Josef, Stojar Vladimír

MPK: B23Q 5/02

Značky: soustruhů, vícevřetenových, ústrojí, poháněcí, vřeten

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit poháněcí ústrojí vřeten vícevřetenových soustruhů, jež při jednoduché konstrukci umožní rychlé spojení vřeten s převodovou skříní při jejich přestavení z manipulační polohy do polohy pracovní. Podstatou vynálezu je poháněcí ústrojí vřeten vícevřetenových soustruhů, jejichž každé vřeteno (2) je spřaženo převodovým mechanismem (3) s příslušným ovládacím hřídelem (5) opatřeným ovládacím ozubeným kolem (6) a vedle něj s...

Spojovací objímka poháněcích vřeten a válců válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 220545

Dátum: 15.11.1985

Autor: Tupý Václav

Značky: válců, spojovací, stolice, vřeten, poháněcích, objímka, válcovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojovací objímky poháněcích vřeten a válců válcovací stolice, která slouží k rychlému a spolehlivému spojení a rozpojení těchto dvou rotujících částí. Ve válcové upínací části spojovací objímky je pak centricky vytvořen podélný kuželový otvor, opatřený úkosovými pery, korespondujícími s axiálními drážkami kuželového čepu válce válcovací stolice. Pro fixaci spojovací objímky na kuželovém čepu válce válcovací stolice v pracovní...

Zařízení pro upínání nástrojů do vřeten obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222376

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šimána Zbyněk, Šindelář Bohumil, Bakule Boleslav

Značky: zařízení, upínání, nástrojů, obráběcích, strojů, vřeten

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro upínání nástrojů do vřeten obráběcích strojů pomocí mechanismu umístěného ve vřetenu stroje. Zařízení sestává z pouzdra, které je svým zadním koncem pevně spojeno s vodicí vložkou a v němž je uložena závitová vložka opatřená ozubenou vložkou otočně spojenou se šroubovým ozubeným kolem neseným táhlem, přičemž závitová vložka je na svém předním konci opatřena uzamykací částí. Pouzdro a závitová vložka jsou opatřeny...

Zařízení pro montáž a demontáž kloubových vřeten vertikálních válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215652

Dátum: 01.09.1984

Autori: Forejt Jiří, Hrdonka Václav, Šimáček Pavel

Značky: demontáž, vřeten, zařízení, montáž, válcovacích, stolic, vertikálních, kloubových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro montáž a demontáž kloubových vřeten vertikálních válcovacích stolic, uspořádaných ve válcovnách bloků a sochorů, válcovaných za tepla. Zařízením podle vynálezu se provádí montáž resp. demontáž obou kloubových vřeten současně, a to prostřednictvím přestavitelného stojanu, do jehož otočných podpěr se kloubová vřetena ukládají. K vertikálnímu přestavování přestavitelného stojanu se využívá zabudovaného vertikálního...

Kompensátor teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček

Načítavanie...

Číslo patentu: 214512

Dátum: 28.02.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: vodorovných, dilatací, vřeten, kompensátor, teplotních, vyvrtávaček

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu řeší problém kompensace teplotních dilatací vřeten vodorovných vyvrtávaček, pomocí natáčivého uložení, jak tažné tak i vymezovaní tažné matice posuvového šroubu, kde na čele tažné matice posuvu je pevně upnut třmen s ramenem v němž je kyvně uložena matice teplotní kompensace, jíž prochází tažný šroub teplotní kompensace, ovládaný buď ručním kolem, nebo elektromotorem při samočinném řízení pomocí ovládače.

Hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro vyvažování vřeten válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 222755

Dátum: 01.02.1984

Autori: Špaček Evald, Neužil Lumír, Čurda Antonín

Značky: vřeten, tlakově, rozvod, vyvažování, kapaliny, stolic, válcovacích, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je hydraulický rozvod tlakové kapaliny pro vyvažování vřeten válcovacích stolic a jeho účelem je zjednodušení stávajícího rozvodu. Uvedeného účelu se dosáhne propojením hydrogenerátoru s hlavním ventilem, jenž je hlavní cestou propojen s ovládacím ventilem. Tento je ovládací cestou propojen s hydromotorem vyvažování vřetene. K hlavní cestě je jednak paralelně připojen skrze doplňovací ventil akumulátor a jednak odbočka, na...