Patenty so značkou «vreckách»

Zariadenie na vákuové balenie produktov v pružných vreckách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1357

Dátum: 08.01.1997

Autor: Maina Germano

MPK: B65B 31/04

Značky: pružných, vákuové, balenie, produktov, zariadenie, vreckách

Text:

...a elastické deformovanie etienvrecka, poloäeného medzi základňu a poklon otvoreným koncomdo vnutra vzduchot ej komory.vo vzduchteenej komore jupevnena zarovnávacia etena na umiestnenie okraja vrecka do správnej polohy. Vxduchoteena komora a xvaraci prostriedok pritom majúväčšiu dĺäku ako je šírka vreciek na zatavenie.1 ope je upravený t.aćný prvok, elúäiaci naTlaäný prvok může byť výhode uložený Pomocouelaetických podpor. Na kanalik pre...

Spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281466

Dátum: 07.08.1996

Autori: Klukowski Horst, Bezner Klaus, Schupp Hans

MPK: A23L 1/01, A23L 1/168, A23L 1/0522...

Značky: knedlí, obsahujúcich, spôsob, stabilných, obalů, vreckách, rozmerovo, varného, plátky, přípravy, upraviteľných, škrob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je spôsob prípravy rozmerovo stabilných knedlí upraviteľných na plátky, obsahujúcich škrob, vo vreckách z varného obalu, ktorý zahŕňa čiastočnú želatináciu východiskového materiálu obsahujúceho škrob, jeho vymrazenie za vzniku vymrazeného škrobu, rozotrenie vymrazeného škrobu, rozmrazenie a odvodnenie vymrazeného a rozotreného škrobu lisovaním a/alebo sušením za vzniku rozotreného škrobového cesta a balenie rozotreného škrobového cesta...