Patenty so značkou «vratné»

Prstencová výstelka pre lanové kladky a vratné lanové kotúče lanových dráh

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15382

Dátum: 10.08.2009

Autor: Miessbacher Herwig

MPK: B61B 12/02

Značky: dráh, vratné, lanových, lanové, kotúče, kladky, výstelka, prstencová

Text:

...rez cez inú výstelku podľa vynálezu a- obrázky 4 a a 4 b taktiež čiastočné priečne rezy cez dvojicu iných vyhotovenl výstelky podľa- obrázok 4 c čiastočný pohľad na čelnú stranu prstencovej výstelky.0020 Podľa obrázku 1 je pri výstelke kotúča Ianovej dráhy podľa stavu techniky prstencová výstelka 1 natiahnutá na radiálne vo vnútri ležiaci náboj 2. Na ploche plášte okolo výstelky 1 je umiestnená obežná drážka 3 na vedenie tu nezobrazeného...

Vratné zařízení pro natáčecí motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244684

Dátum: 15.04.1988

Autori: Albrecht Zbynik, Lacko Vladimír, Facková Tatiana, Benža Dušan

MPK: F15B 15/06, F15B 15/12

Značky: natáčecí, motory, zařízení, vratné

Text:

...drážek 13 a jimi vedených konců čepú g posuvné jenlineárně směrem nahoru a dolů. současně se tím také posune nahoru pístovité rozšíření ll tlačného tělesa 2 a stlačí tlačné pružiny lg. Tím je natáčivý pohyb natáčecího motoru 3 skončen.Spirálová vedení Q musí při tom být dimenzována tak, aby po skončení svého lineárního pohybu směrem nahoru se kladky 1 ze spirálových vedení É nevysunuly.Při uvedení natačecího motoru 3 v činnost v opačném...

Spalovací zařízení se šikmým vratně pohyblivým rovinným roštem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252616

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kučera Vladimír, Homolka Dimitrij

MPK: F23B 1/18

Značky: rovinným, vratné, zařízení, roštem, šikmým, pohyblivým, spalovací

Text:

...že jsou rozmístěny ve dvou nebo více vrstvách.Zvlněním chladících trubek v rovině rovnoběžné s povrchem roštu se docílí při postupu paliva po roštu jeho částečně promíchávání a zvýšení třecí síly při zpětném pohybu roštu.Dvě příkladná provedení spalovacího zařízení podle vynálezu. Obr. 1 představuje svislý podélný řez spalovacím zařízením se dvěma vrstvami pevných chladících trubek, obr. 2 znázorňuje pohled na splaovací zařízení ve směru šipky...

Vratné zařízení kroužku zpětné vazby leteckých vrtulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252317

Dátum: 13.08.1987

Autor: Kulovaný Pavel

MPK: B64C 11/30

Značky: vratné, zařízení, leteckých, kroužků, zpětné, vrtulí, väzby

Text:

...spočíva v tom,že sestává z desky, opatřené pouzdrem s pružinou. dosedající na náboj vrtule, přičemž deska je přes nejméně dvě táhla pevně spojena s kroužkem zpětné vazby a pružina je uspořádána na vodící tyčoe procházející pouzdrem a upevněné v náboji vrtule.Výhodou uvedeného řešení je, že pružiny mohou působit na desku v libovolném místě, lze je vhodně umístit ve vrtulové hlavě a vrtulovou hlavu je možno navrhnout s menšími rozměry a...

Píst stroje s vratně pohyblivými písty, zejména motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244413

Dátum: 15.07.1987

Autori: Rosner Pavol, Smolárová Zuzana

MPK: B02F 3/22

Značky: pohyblivými, písty, píst, vnitřním, zejména, motorů, vratné, spaľovaním, stroje

Text:

...z pístu, obrácená směrem k pláčti 3 píotu, je opatřena stredovým vybráním ž, tvořícím první část hlavní vnitřní komory pro chlazení pístu. Toto stredové vybraní ž se vyznačuje několika následujícími znałq. Má s výhodou tvar složsnáho oblouku,který umožňuje, aby ee hlava pístu 2 chovala jako eamonosná klenba, jejíž pevnom. je tím větší, čím je větší zatížení. V úrovni koncové plochy hlavy z píetu, ptiláhající k plaeti 3, vymezuje vybraní ž...

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 238992

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F22D 7/04

Značky: kotle, cirkulačním, způsob, zavádění, vratné, čerpadlem, horkovodního, dopravované

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle je určen pro kotle bubnové s přirozenou cirkulací a zavodňovacími trubkami vyvedenými z bubnu, které přivádějí vodu ke všem výhřevným plochám. Ve všech zavodňovacích trubkách jsou vestavěny injektory, do jejichž trysek se přivádí vratná voda od cirkulačního čerpadla. Po výstupu z trysek se ve směšovací difuzorové části vratná voda mísí s teplejší vodou...

Postup k výrobě vratné paty a zařízení k provádění postupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250992

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kejnovský Bohumil, Štork Otakar

MPK: D04B 9/56

Značky: provádění, vratné, zařízení, postupu, výrobe, postup

Text:

...oběma pletaoími systémy je uspořádán druhý stahovač ll uzpůsohený pro stahování dvou jehel z každé strany.Funkce výše popsaných prostředků při vratném pletení je následující. První část paty se plete za ujímání oček v obou pletacích systémech pomocí vyhazovačů 5, É, 2,lg, přičemž stahovače ll a ll jsou vypnuty. Jehly jsou rozděleny známým způsobem do dvou skupin na pracovní a nepracovní. Průběh pracovních jehel je znázorněn drahami 5 a E...

Zařízení, zejména pro vratné nastavení požadované polohy výstupního hřídele mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macek Jan, Nechlebová Eva, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00, H02P 3/00

Značky: výstupního, zařízení, hřídele, vratné, požadované, zejména, nastavení, polohy, mechanismu

Text:

...1, v 2. Ciudlo 3 polohy, -namontované .na výstunpním hřídeli lmechanísmu, je připojeno na informační vstup y vyhodnocovacího bloku 5. Tento informační kanál nese tří nezávislé informace.Prve dvě informace jsou rovnoměrně naotá-čku rozložené ímpulsy, vzájemné o 90 ° elektrlckých posunutá, třetí informace je na otáčku jeden krátký, tzv. nulovací ,puls. Čízdlo 3 polohy .se na hřídeli musí aretovat tak, aby v požadované poloze byal jim indikován...

Termostatický regulátor teploty vratné vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 234783

Dátum: 15.01.1987

Autor: Fryš Josef

MPK: G05D 23/00

Značky: regulátor, teploty, termostatický, vratné

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatické regulátory teploty se používají v systémech ústředního vytápění k regulaci teploty vratné vody, k regulaci teploty místnosti nebo jako odváděčů kondenzátů při parním vytápění. Řeší se konstrukce odpružení regulátoru proti tepelnému přetížení, při kterém se nenaruší přímý přestup tepla z proudící vody nebo kondenzátu ventilem k čidlu pro rychlou reakci regulátoru. Stávající regulátory buď mají odpružení proti tepelnému přetížení v...

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233367

Dátum: 01.01.1987

Autori: Paar Miroslav, Kobrle Oldřich, Blažek Josef

MPK: D03C 1/14, D03C 1/06

Značky: stroje, západek, podle, vratné, ovládání, výstředníků, kotouče, spojujících, programů, obíhajícím, členem, unášecím, listového, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje podle programu s vratně obíhajícím unášecím členem, kde ovládání listových pák je prováděno prostřednictvím ojnic, řízených výstředníky. Jeho podstata spočívá v tom, že zahrnuje pro každý kotouč výstředníku dvojici vypínacích pák, z nichž každá svým rozvidleným ramenem ovládá západku, přičemž je na své vnější části opatřena opěrnou plochou, sloužící pro styk s...

Zařízení pro vratné řízení brzdových soustav u automobilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237404

Dátum: 15.08.1986

Autori: Hofmann Klaus, Manz Arnold, Reimann Klaus, Schönbeck Klaus

MPK: B60T 15/00

Značky: soustav, řízení, zařízení, brzdových, automobilů, vratné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti automobilového vybavení. Cílem vynálezu je zmenšit konstrukční prostor ventilů brzdových systémů s zkrátit regulační vzdálenosti systému. Podstata vynálezu záleží v tom, že mezi zdrojem energie a vstupem akumulátoru energie je jako minimum umístěn regulátor tlaku a/nebo pojistný ventil a výstup akumulátoru energie je přes redukční ventil spojen s ovládacím mechanismem regulátoru tlaku nebo pojistného ventilu. Ovládací...

Vratné startovací zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233048

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pudil František

MPK: F02N 1/02

Značky: zařízení, vratné, chlazeného, motorů, startovací, vzduchem, stacionárního, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vratného ručního startovacího zařízení vzduchem chlazeného stacionárního spalovacího motoru se startovacím zařízením upevněným na součástech spojených se skříní motoru, se startovacím kotoučem opatřeným startovací šňůrou a rukojetí, s vratnou pružinou zakotvenou mezi tělesem startovacího zařízení a startovacím kotoučem. Těleso startovacího zařízení a startovací kotouč jsou opatřeny axiálními otvory pro chladicí vzduch na průměru...

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje s vratně obíhajícím unášecím členem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231028

Dátum: 15.06.1986

Autor: Blažek Josef

MPK: D03C 1/22

Značky: výstředníků, vratné, západek, unášecím, spojujících, obíhajícím, zařízení, listového, ovládání, členem, kotouče, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání západek, spojujících kotouče výstředníků listového stroje s vratně obíhajícím unášecím členem, vyznačující se tím, že každý list je spojen s dvojicí vypínacích pák (10, 10´), ustavených v krajních úvratích unášecího členu (8), jenž svými rozvidlenými rameny (19, 19´) ovládají západku (7), přičemž každá vypínací páka (10, 10´) má na svém tělese otočně uloženou opěrnou jehlu (48, 48´), která prochází okem řídicí jehly (47,...

Způsob odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných

Načítavanie...

Číslo patentu: 223281

Dátum: 15.03.1986

Autor: Cigánek Jiří

Značky: vratné, čpavkové, uhlí, sodných, fenolátů, vysokotepelné, karbonizace, způsob, výroby, odfenolování, fenolů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odfenolování čpavkové vody z vysokotepelné karbonizace uhlí a vratné sody z výroby fenolů z fenolátů sodných s následným odehnáním pevně i volně vázaného čpavku z čpavkové vody ostrou párou, což se provádí tak, že se nejdříve do surové čpavkové vody přidá 10 až 25 % vodný roztok vratné sody v množství 25,5 až 56 l na 1 m3 surové čpavkové vody, načež se provede odfenolování surové čpavkové vody a roztoku vratné sody...

Zařízení pro přimočaré vratné rozvádění příze u odtahových válečků textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231092

Dátum: 01.03.1986

Autori: Špindler Vladimír, Štancl František

MPK: B65H 54/36

Značky: rozvádění, textilních, strojů, vratné, příze, přímočaré, odtahových, zařízení, válečků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení uvedeného druhu, zvláště pro bezvřetenové dopřádací stroje, kde příze je před odtahovými válečky vedena pomocí rovnoběžně se stiskovou linií válečků vratně se pohybující rozváděcí tyče s vodiči ovládané táhlem rozváděcího mechanismu pro udělováni vratného pohybu rozváděcí tyči. Za účelem dosažení změny v poloze úvratí zdvihu rozváděcí tyče rozváděcí mechanismus sestává z kyvného vahadla s vidlicí pro vytváření a přenos složeného...

Zařízení pro převod rotačního pohybu na dva vratné kmitavé pohyby navzájem kolmé

Načítavanie...

Číslo patentu: 214454

Dátum: 01.07.1984

Autori: Komínek Václav, Levinský Stanislav

Značky: kmitavé, navzájem, pohyby, zařízení, kolmé, převod, vratné, rotačního, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro převod rotačního pohybu na dva vratné kmitavé pohyby navzájem kol mé, které je založeno na principu excentru. Tento mechanický převodový mechanismus, tvořený pohonnou hřídelí s excentrem, nasunutým do naklápěcího ložiska, které je vnějším prstencem uloženo do kostky, pevně spojené s táhlem, které je vedeno ve dvou ložiskách, je vhodný hlavně pro pohon laboratorních třepaček.

Napínací vratné zařízení stacionárních pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214428

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pallay Ján

Značky: napínací, dopravníku, zařízení, stacionárních, vratné, pásových

Zhrnutie / Anotácia:

Je určeno pro pásové dopravníky velkostrojů pro povrchovou těžbu nerostů nebo terénních dopravních pásů, u nichž je dopravní pás napínán vratným bubnem nebo napínací smyčkou, paralelní s pracovní nebo nezatíženou větví dopravního pásu. Sestává ze dvou dvojic paralelně nad sebou uspořádaných vodítek 1 kruhového průřezu, uložených ve vodorovných koncových příčnících 2, které jsou upevněny kotevními šrouby buď ke konstrukcí 6 velkostroje nebo ke...

Zapojení pro ovládání vratně pohyblivých hmot, zejména beranu u bucharu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215741

Dátum: 15.06.1984

Autori: Harvánek Pavel, Jelínek Rudolf

Značky: hmot, zapojení, zejména, pohyblivých, bucharu, ovládání, vratné, beranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro ovládáni vratně pohyblivých hmot, zejména beranu pneumohydraulického bucharu s protiběžnou šabotou, kterým se ovládá zastavení beranu v jeho horní klidové poloze po odrazu z pracovního zdvihu za použití alespoň jednoho snímače zvolené horní klidové polohy beranu, který prostřednictvím logické jednotky ovládá přepínací prvky v tlakovém hydraulickém obvodu zvedacích válců beranu.