Patenty so značkou «vráta»

Vráta plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18626

Dátum: 25.04.2012

Autori: Michel Alain, Cardis Michel

MPK: E02B 7/20

Značky: plavebnej, komory, vráta

Text:

...veľmi málo priečnych zvarov, takže je zlepšená jej odolnost proti namáhaniu. Okrem toho výstuhy nekrížia vodorovné stredne steny, keďže sú tvorené väčším počtom prvkov, zostavených naobidvoch stranách stredných stien, čo uľahčuje výrobu vrát plavebnej komory.Podľa iných výhodných, ale iba prípadných charakteristických znakov vynálezu, uvažova ných oddelene alebo v akejkoľvek technicky prípustnej kombináciivykazujú vybrania pre každú strednú...

Hnací systém pre vráta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14221

Dátum: 09.01.2010

Autor: Schaaf Gerd

MPK: E05F 15/16

Značky: hnací, vráta, systém

Text:

...koľajníc. Na napájanie prúdom motora poháňajúceho tento pohyblivý vozík sú upravené vodívé dráhy prebiehajúce pozdĺž vodiacej koľajnice, pričom tieto vodívé dráhy sú volíteľne kontaktné na svojom prednom aleboHnací systém podľa vynálezu môže byť rýchle a bez veľkých konštrukčných nákladov inštalovaný na systémoch vrát rôzneho uskutočnenia. Výhodné je pritom najmä to, že jedna zvodiacich koľajníc vrát môže byť súčasne využitá na vedenie...

Sekčné vráta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285558

Dátum: 26.02.2007

Autor: Lucas Bernd

MPK: E05D 15/16, E05D 13/00

Značky: sekčné, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Sekčné vráta poháňané motorom alebo ručne sú vytvorené s aspoň jedným dolným uzatváracím prvkom (5A) na uzavretie svetlého otvoru (3) na vráta v zatvorenej polohe uzatváracích prvkov (5A, 5B) a s vyvažovacím zariadením (50, 50'), pri ktorom sú susedné uzatváracie prvky (4A, 5B) navzájom kĺbovo spojené, uzatváracie prvky (5A, 5B) majú, vztiahnuté k zatvorenej polohe, hore a dole a na priečnych stranách bočne usporiadané vodiace prostriedky (6),...

Samonosné posuvné vráta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285369

Dátum: 06.11.2006

Autor: Erdetschnig Alfred

MPK: E05D 15/06, E06B 11/00

Značky: posuvné, vráta, samonosné

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vráta, ktoré sú vedené na kladkách (7, 8) uložených na dvoch v podlahe ukotvených kladkových stojanoch, obsahujú skriňovitý profil (1), ktorý má na svojej spodnej stene pozdĺžnu štrbinu (5), cez ktorú dovnútra skriňovitého profilu (1) vyčnievajú kladkové stojany (3). Kladky (8), ktoré sa odvaľujú na hornej vnútornej rovno vytvorenej stene (10) skriňovitého profilu (1), sú valcovité kladky. Kladky (7) odvaľujúce sa na vnútornej strane...

Bezpečnostné zariadenie pre sekčné uzatváracie prvky ako sú dvere, vráta a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2158

Dátum: 21.10.2003

Autor: Breda Enrico

MPK: E05D 13/00

Značky: zariadenie, uzatváracie, sekčné, vráta, bezpečnostné, prvky, dveře

Text:

...segmente je zarážka v určitej vzdialenosti od vodiacich líšt a nemôže dôjsť k akémukoľvek uchopeniu na vodiacich lištách takto opúšťa uzatvárací prvok príslušnú zónu, kde nemôže byt kontrolovaný, pokiaľ dôjde k pretrhnutiu kovovéholana. Prihlasovatel predstavuje predkladaný vynález vytvorený tak, aby prekonaltieto nedostatky súčasného stavu a boli dosiahnuté ďalšie výhody.vynález je charakterizovaný význakmi v hlavnom nároku, zatiaľ čo...

Víceúčelová poklopová vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 269325

Dátum: 11.04.1990

Autori: Forman Petr, Čábelka Jaroslav, Prachař Oldřich, Čihák František, Podzimek Josef, Raudenský Josef

MPK: E02B 7/20

Značky: komor, víceúčelová, vráta, poklopová, plavebních

Text:

...převodu e spojovací ramene, sbývsJící montážní díly tvoří pcklopová vrata, složení zprevidle. ze dvou dílů. V druhém případě tvoří montážní celok celá dolní část poklopových vrat, ložiska vrat, dvouramenná uhlová páka, ložiska pákověho převodu a oba. dosedaoí prahy. Pro montáž na místě pak bývá horní část vrat.Hlavní výhodou víoeuíčelovýoh poklopových vrat podle vynálezu Je zvýšení JeJich užitné hodnoty při Jen omezenám zásahu do Jejich...

Poklopová vrata plavební komory pro předvádění ledové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 265730

Dátum: 14.11.1989

Autor: Čábelka Jan

MPK: E02B 7/20

Značky: hmoty, plavební, vráta, komory, poklopová, předvádění, ledově

Text:

...ve všech polohách poklopových vrat, tj. i při nové funkcí převádění ledové hmoty, čemuž odpovídá i uchycení čepu na spodní stavbě i na hradicí konstrukcí poklopových vrat. Toto umístění přímočarého hydromotoru umožňuje zvětšení pracovního rozsahu poklopových vrat o poklápění směrem po vodě při zavřeném plnicím otvoru plnicí konzoly po upravené spodníVýhodou řešení podle vynálezu je hlavně zachování jednoduchosti původní vývojem osvědčené...

Náhradné vráta plavebných komôr s priamym plnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264196

Dátum: 13.06.1989

Autor: Malík Oto

MPK: E02B 7/20

Značky: náhradné, vráta, priamym, komor, plavebných, plnením

Text:

...toku vody.Teleso náhradných vrát 1 so zvislými plavákmi 2 a výsuvnými opornými konzolami 3 je pripevnené k čapom 4 ovládaným hydromotormi 5. V dolnej častí vrát sú navrhnuté plníace otvory B vytvorené usmerňovacími stenami 7, usmerňujúcimi vytekajúcu V-odu ku dnu plavebnej komory do priehlb 2ne horných vrát. Plniace otvory B sú hradené uzávermi 8, vedenými vo vodiacich drážkach 9 a ovládanými mechanickým prevodom pomocou jedného alebo...

Svinovací vrata

Načítavanie...

Číslo patentu: 255111

Dátum: 15.02.1988

Autori: Slezák Pavel, Svoboda Vít

MPK: E06B 9/20

Značky: svinovací, vráta

Text:

...vždy jedním koncom připevněno k lanovému bubnu v místě největšího průměru spirálovité dražky a v dclní úvrati opásává vratnou kladku, zatímco opačné konce obou tažných lan jsou pripojeny k dolnímu konci svinovacích vrat, přičemž jedno tažné lano je nad první vratnou kladkou ovinuto kolem třecího válce upevněného na výstupním hřídeli pohonného ústrojí.Výhodou svinovacích vrat podle vynúlezu je poměrně jednoduchá konstrukce, která však...

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů umístěných nad sebou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238534

Dátum: 01.11.1987

Autori: Šulc Bohumír, Hamer Vladimír

MPK: B28B 21/78

Značky: proteplovacích, vráta, uzavírací, sebou, tunelů, umístěných, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Uzavírací vrata proteplovacích komor nebo tunelů jsou umístěna šikmo nad sebou a opatřena v horní části těsnicím ozubem, který dosedá na opěrnou plochu pevné izolační desky etáže vyšší. Řešení lze využít ve stavebnictví při průmyslové výrobě stavebních dílců v procesu urychleného tvrdnutí betonu.

Ovládaná vrata lisovací formy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašina Josef, Homola Jaroslav

MPK: B30B 9/32

Značky: hydraulického, lisovací, ovládaná, formy, vráta

Text:

...podle vynálezu je odetranlní příćoní vrat při Jejich odeąvkání, čímž není nutná předimenzovat ani vrata, ani pohon vrat. «Ovládáná vrata lisovací formy hydreulickáho lieu podle vynálezu Jsou echematicky znázornená na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je náryený pohled na uspořádání bezzávorových ramen ne vretech lieovací form, na obr. 2 le püdoryený pohled ne vrets a na obr. 3 je detail D v půdarysnóm pohledu na uspořádání závory...

Garážová vrata sklápěcí pod strop garáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247661

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šoustek Stanislav

MPK: E06B 3/48

Značky: garáže, sklápěcí, strop, garážová, vráta

Text:

...je nasunut držák lenka vedeného drážkou stojky přes kladkový převod k protizávaží, vyznačující se tím, že kladkový převod lenka je tvořen dvěma kladkami otočně ve stejné výšce uloženými ve vodorovné konaole, připevněnék hornínu rohu zárubně a vyčnívající z vnitřní strany vrat šikmo vzhledem k vodorovné ose vrat, přičemž dolní konec lanka je připevněn k pouzdru pro závaží. g.Garážová vrata podle vynálezu jsou výhodná zejména proto,že jejich...

Těsnicí skladová vrata

Načítavanie...

Číslo patentu: 229881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Gdovin Andrej, Prokop Bohumír, Forejt Václav

MPK: B65G 67/02, B65G 69/28

Značky: těsnicí, skladová, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnicí skladová vrata jsou určena pro sklady, kde se provádí příjem nebo expedice zboží. Řeší novým způsobem vykládku nebo nakládku zboží do nákladních automobilů nebo kontejnerů. Jejich instalace do skladu nevyžadují vybudování ramp ani oddělujících buněk. Jsou sestavena ze tří částí, přičemž vyrovnávací můstek a vrata jsou umístěny uvnitř budovy a těsnicí portál se nachází vně budovy. Vlastní vykládka nebo nakládka zboží ze skladu do...

Klapkový uzávěr pro vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 222408

Dátum: 15.09.1985

Autor: Prachař Oldřich

Značky: klapkový, vráta, plavebních, uzáver, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Klapkového uzávěru podle vynálezu se používá převážně u vrat na dolním ohlaví plavebních komor jako uzávěru vratových otvorů, sloužících k přímému prázdnění zmíněných komor. Sestává z jednoduchého klapkového uzávěru podle čs. autorského osvědčení čís. 194 632, který je doplněn usměrňovačem proudění, vychylujícím protékající vodu směrem k hladině, aby nedocházelo k erozi neopevněného korytového dna za plavební komorou při jejím vyprazdňování.

Horné pracovné i havarijné vráta plavidlovej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 218631

Dátum: 01.06.1985

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: pracovné, horné, vráta, plavidlovej, havarijné, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu tkvie v tom, že os otáčania hradiaceho telesa je umiestnená na stranu hornej rejdy a pod úroveň záporníka, že hradiaca stena je vydutá proti hornej vode a je umiestnená za os otáčania, že k hradiacej stene sú spredu pripojené výstuhy, umiestnené najvhodnejšie do zvislých rovín, že tieto výstuhy sú súčasne pripojené k niekoľkým vodorovným nosníkom, rozmiestneným pred hradiacou stenou po výške, že tieto vodorovné nosníky sú duté...

Vrata plavebních komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 221603

Dátum: 15.05.1985

Autori: Fiala Jiří, Láncoš Josef

Značky: vráta, plavebních, komor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat plavebních komor, která nejsou tlakem vody namáhaná na krut a ohyb. Toho se dosáhne novou konstrukcí vrat plavebních komor, která sestávají z tuhého rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté ve směru vodního tlaku.

Vrata hydrotechnických staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 221602

Dátum: 15.05.1985

Autori: Láncoš Josef, Fiala Jiří

Značky: staveb, hydrotechnických, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření vrat hydrotechnických staveb zejména plavebních komor, jejichž konstrukce není namáhána ohybem případně krutem. Uvedeného účelu se dosáhne novou konstrukcí vrat, která sestávají z rovinného pravoúhlého rámu, ke kterému je svými okraji připevněn segment válcové skořepiny, vyduté proti směru vodního tlaku a vytvářející vlastní hradicí stěnu (3). Rovinný pravoúhlý rám každé vrátně je tvořen svislými nosníky (1) a...

Poklopová vrata pro plavební komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216630

Dátum: 01.09.1984

Autor: Prachař Oldřich

Značky: poklopová, plavební, vráta, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Poklopová vrata podle vynálezu jsou zdokonaleným provedením poklopových vrat podle čs. autorského osvědčení č. 185295, spočívající v umístění jednokřídlové klapky v horní části zmíněných vrat, čímž je při jejím sklopení umožněn volný průchod ledových ker plavební komorou i při vztyčených poklopových vratech. Přitom lze uvedenou klapku ovládat s výhodou prostřednictvím jednoduché vzpěry odvozeně od pohybu poklopových vrat.

Dolné vráta hlbokej plavebnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 213565

Dátum: 01.03.1984

Autor: Rusina Blahoslav

Značky: plavebnej, komory, dolné, hlbokej, vráta

Zhrnutie / Anotácia:

Dolné vráta hlbokej plavebnej komory, jednokrídlové i dvojkrídlové, s krídlom otočným proti vode okolo zvislej osi a v hradiacej polohe kolmým na os plavebnej komory, vyznačené tým, že krídlo má vrátňu /V/, ktorá pozostáva z niekoľkých zvislých hlavných nosníkov /l/ najvhodnejšie dutého, tenkostenného prierezu a vodotesne uzavretých, navzájom spojených po výške hradiacou stenou /2/,umiestenou na strane komory a pri dolnom i hornom okraji ešte...