Patenty so značkou «vpust»

Kanálový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5582

Dátum: 07.10.2010

Autor: Litvík Ľuboš

MPK: E02D 29/14, E03F 5/04

Značky: kanálový, vpust

Text:

...otvoriť v celom jeho priereze, v dôsledku čoho sa sneh a ľad prepadávajú svojou vlastnou váhou do kanálovej cesty, kde prúdiaca kvapalina roztápa pevnú hmotu (sneh a ľad) na kvapalinu a unáša ju vopred určeným smerom. Topenie snehu a ľadu je dôsledkom toho, že v kanálových cestách prúdi aj v zimných mesiacoch voda s vyššou teplotou, ktorá pochádza z bytového fondu mesta a obce, z kancelárskych budov, z priemyselných prevádzok a pod. Po...

Podlahový vpust pre sanitárnu inštaláciu a spôsob inštalácie takého podlahového vpustu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14043

Dátum: 07.12.2009

Autori: Müller Samuel, Roest Maarten, Reichmuth Peter, Schnyder Patrick

MPK: E03F 5/04

Značky: inštaláciu, vpustu, sanitárnu, takého, podlahového, podlahový, inštalácie, vpust, spôsob

Text:

...spodnej štrbiny spravidla prikrytý tu nezobrazenou krycou doskou 36 (obrazok 15). Táto krycia doska 36 sa môže pre čistenie alebo revíziu záchytky odstrániť. V tomto prípade je podlahový vpust 2 určený pre sprchu, avšak myslitelné sú aj iné použitia v domovej inštalácii, napriklad v kuchyni. 0017 Ako ukazujú hlavne obrázky 2 a 3, podlahový vpust 2 má vtokové teleso 11 so záchytkou 10. Táto sama o sebe známa záchytka 10 vytvára sifón a...

Podlahový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 285407

Dátum: 15.12.2006

Autor: Mozolák Vladimír

MPK: E03F 5/04

Značky: vpust, podlahový

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahový vpust je tvorený základným dutým telesom, ktoré má v dolnej časti odpadové hrdlo a v hornej časti je vybavené izolačným tanierom. V základnom dutom telese (26) je v odnímateľnom držiaku (13) pozostávajúcom z valcového drieku (27), rozdeleného osadením (31) na spodnú otvorenú časť vybavenú aspoň dvomi vonkajšími obvodovými drážkami (32) a hornú časť ukončenú obvodovým rámom (23) na osadenie odtokovej mriežky (18), uložená zápachová...

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284743

Dátum: 26.09.2005

Autori: Vlček Petr, Vlček Radek

MPK: E03F 5/06, E02D 29/14

Značky: roštom, vpust, obrubníkový, konkávnym

Zhrnutie / Anotácia:

Obrubníkový vpust s konkávnym roštom, ktorý pozostáva z vrchného rámu (1) s vtokovým otvorom (11). Vrchný rám (1) je uložený na spodnom ráme (2), ktorý je tvarovaný tak, že jeho predná časť je predĺžená a vysunutá pred vtokový otvor (11). Na vnútorných stranách je vybavená osadením (6) s príchytkami (8). Na osadení (6) je uložený konkávny rošt (3), ktorého pozdĺžna os prehnutia je kolmá na pozdĺžnu os obidvoch rámov (1, 2). V protiľahlých...

Odľahčený obrubníkový vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3096

Dátum: 07.01.2002

Autor: Vlček Petr

MPK: E02D 29/14, E03F 5/046

Značky: vpust, odľahčený, obrubníkový

Text:

...Navonkajších stenách obidvoch rámov sú tvarované rebrá.Podstata riešenia spočíva v tom, že rámy sú na vonkajšom kruhovom obvode opatrené obrubou s otvormi. Šírka obruby je väčšia ako svetlosť otvorov. Na vonkajšom okrajikaždej obruby je vytvarovaný náliatok.Výhodou navrhovaného zariadenia je jeho tvar, kde sú v obrube oboch rámov vytvarované otvory a ďalej náliatok, vytvarovaný po obvode oboch obrúb. Tým je dosiahnutá znížená hmotnosť...

Nerezová vpusť s odvodňovacím žľabom a zápachovou uzávierkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1166

Dátum: 05.06.1996

Autor: Bley Richard

MPK: E03F 5/04

Značky: žľabom, vpust, nerezová, odvodňovacím, zápachovou, uzávierkou

Text:

...potrubia je možné skrutky uvoľniť a odstrániť nornú stienk s príponkami, čím je zabezpečený prístup k odpadovému potrubiu. Príponka s otvormi preskrutky, ako aj pomocná príponka sú prichytené k odtokovému potrubiu.V druhom vyhotovení je norná stienka pevne uchytená ku dnu vaničky pred odtokovou komorou s odtokovým potrubím,ktoré nadväzuje na zápachovú uzávierku V obidvoch vyhotoveniach.Riešenia umožňujú zvislý alebo bočný odtok.Lem z...

Průchodka, zejména střešní vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 239477

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svatoš Zdenik, Kadlec Vítizslav

MPK: E04D 13/04

Značky: průchodka, zejména, střešní, vpust

Text:

...tretiu tepla, erdłení vlhkoeti s jejího přenosu do rdive.Pri pouzit dvoupldetove strechy lze vhodnou ddlkou prdchorí odpedove roury doedhnout umístění jednotlivych epojd mimo vnitřní prostor dvoupleltovd etŕeolw, ktere tak lze kontrolovat a opravovat bez deetrukoe strach. Nove provedení umołnuje vysoce produktivní výrobu jeho dílů na mechanieovenýoh případně automatiaovanjch výrobních eldvtrensidoĺ linkich. Příkledlkonkretniho...

Podlahová vpust

Načítavanie...

Číslo patentu: 238745

Dátum: 16.03.1987

Autor: Vild Vladimír

MPK: E03F 5/04, E03F 5/10

Značky: podlahová, vpust

Zhrnutie / Anotácia:

Podlahová vpust s průtokovým lapačem kalu uloženým přímo pod roštem.

Dešťová vpusť kanalizace s odvodněným povodím s regulací průtoku vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248153

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hasík Otakar

MPK: E03F 5/10

Značky: vpust, kanalizace, průtoku, dešťová, odvodněným, regulaci, povodím

Text:

...povodí, vyznačeném na obr. 1 schématem úseku rozvodnice 5.Regulátor přítoku 2 s regulační vpustí 1 může být umístován jako parterní do ploch zeleně poblíž komunikací v sídlištích, průmyslových areálech a podobně, nebo podle výpočtu vynálezu jako střešní na střešních plochách budov, jejichž spádování ploch samo vytváří prostorový tvar, potrebný pro regulátor. vynález počíta i s možností úplného havarijního dlouhodobéhor uzavření (ucpání)...